POSJETITE KURAN.BA
 
 
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Kada se prouči ikamet, onda je dozvoljeno klanjati samo farz za koji je ikamet proučen." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1759
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada kaže: ‘Postite petak samo onda kada postite dan prije ili poslije njega." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1761
ABDULLAH IBN OMER kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., zabranio je neprekidni post. Ashabi mu rekoše: ‘Ali, ti neprekidno postiš bez jela i pića u toku noći!''Ja nisam kao vi, mene Gospodar hrani i poji', rekao je on." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1765
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ‘Bolje vam je da sjednete na žeravicu, da vam pogori odjeću i da vas oprži nego da sjednete na kabur." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1766
DŽABIR IBN ABDULLAH kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., zabranio je ukrašavanje kabura, sjedenje i zidanje na kaburima." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1767
AIŠA bint EBI BEKR kazuje: "Kurejšije su se zabrinule zbog jedne žene iz roda Mahzum, koja je ukrala, pa su se raspitivali: 'Ko će zbog nje govoriti Allahovom Poslaniku, a.s.?' Neki rekoše: ‘Na to se smije odvažiti samo Usame b. Zejd, miljenik Allahovog Poslanika, a.s. ‘ Kada je Usme posredovao, Allahov Poslanik, a.s., zapita ga: 'Zar posreduješ zbog izvršenja kazne Uzvišenog Allaha?' Nakon toga je Allahov Poslanik, a.s., održao govor i rekao: ‘Narodi prije vas uništeni su zato što nisu kažnjavali ugledne kada ukradu, a kada ukradu slabi, kažnjavali su ih. Tako mi Allaha, kada bi Fatima, kći Muhammedova, ukrala, Muhammed bi joj odsjekao ruku!"' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1770
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Čuvajte se dviju kletvi!" "A kome su namijenjene te dvije kletve?", upitaše. "Onom ko vrši (veliku) nuždu po putevima i u hladovima!" (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1771
DŽABIR IBN ABDULLAH kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., zabranio je da se vrši mala nužda u stajaćoj vodi." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1772
EBU ABDULLAH EN-NUMAN IBN BEŠIR pripovijeda da ga je otac doveo Allahovom Poslaniku, a.s., i rekao mu: "Ovome sinu sam poklonio slugu!" "Jesi li svakom djetetu poklonio isto što i njemu?", upita ga. "Nisam!", odgovori mu. "Vrati taj poklon!", naredi mu Allahov Poslanik, a.s. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1773
ZEJNEB IBN EBU SELEME kazuje da je posjetila Ummu Habibu, r.a., ženu Allahova Poslanika, a.s. Ona naredi da joj donesu miris od šafrana, njime namirisa djevojčicu, zatim namirisa sebi obraze i reče: "Tako mi Allaha, nije mi do mirisa, nego sam čulaAllahovog Poslanika, a.s., kadaje rekao sa mimbera: ‘Nije dozvoljeno ženi, koja vjeruje u Allaha i onaj svijet, nositi odjeću žalosti duže od tri dana, osim za mužem, kada je može nositi četiri mjeseca i deset dana."'
Zejneba dalje nastavlja: "Zatim sam posjetila Zejnebu, kći Džahšovu, r.a., kada joj je umro brat. Ona je pozvala da joj donesu miris, namirisala se i rekla: ‘Tako mi Allaha, nije mi do mirisa, nego sam čula Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao sa mimbera: ‘Nije dozvoljeno ženi, koja vjeruje u Allaha i onaj svijet, da nosi odjeću žalosti duže od tri dana, osim za mužem, kada je može nositi četiri mjeseca i deset dana."'
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1774
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., zabranio je da rezident prodaje strancu, da se lažni nadmeće u trgovini zbog podizanja cijene, da se muslimani nameću jedan s drugim u kupovini i prosidbi žene i da žena nagovara muža na razvod s njenom inoćom, kako bi joj pripao njen udio." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1778
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ne okrećite oružje jedan prema drugom, jer ne znate, možda će vam ga šejtan izbiti iz ruku pa ga pogoditi da bi vas bacio u džehenemsku provaliju." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1783
EBU ŠASA pripovijeda: "Jedne prilike, dok smo sjedili sa Ebu-Hurejreom u džamiji, zauči ezan. Jedan čovjek ustade i pode prema izlazu. Ebu-Hurejre ga je pratio pogledom i kada izade iz džamije,reče: ‘Ovaj je neposlušan Allahovom Poslaniku, a.s."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1785
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ne odbijajte ponudeni miris, jer se lahko nosi a ugodno miriše." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1786
EBU MUSA EL-EŠARI kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., čuo je kako jednog čovjeka veličaju i prekomjerno hvale, na što je rekao: ‘Upropastili ste ga i uništili!"' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1788
EBU BEKR ES-SIDIK pripovijeda: "Jedan čovjek pohvalio je drugoga u prisustvu Allahovog Poslanika, a.s., i on mu reče, ponavljajući nekoliko puta: ‘Teško tebi! Glavu si mu skinuo! Ako već nekoga morate hvaliti, onda recite: ‘Ja ga takvog poznajem, a Allahu će polagati račun, i ni za koga ne tvrdim da je bezgriješan prema Allahu"' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1789
USAME BIN ZEJD prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi zarazna bolest, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1792
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Klonite se sedam velikih grijeha!" "A koji su to grijesi?", upitaše ga, a on reče: "Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah zabranio ubiti, uzimanje kamata, otimanje imetka siročadi, bježanje s bojnog polja i potvaranje za blud čednih i bezazlenih vjernica." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1793
UMMU SELEME HIND BINT EBI UMEJJE prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Onaj ko jede i pije iz srebrenog i zlatnog posuda, u svoj stomak saljeva vatru Džehennema." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1795
HUZEJFE IBN JEMAN kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., zabranio nam je da oblačimo svilu i brokat i da pijemo iz zlatnog i srebrenog posuda. Tada je rekao: ‘To je za nevjernike na ovom, a za vjernike na onom svijetu."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 1796