POSJETITE KURAN.BA
 
 
EBU REZIN EL-AKILI je rekao: - Kazao sam: "Allahov Poslaniče, kako će Allah oživiti mrtve?!", pa je on odgovorio: /80/ "Da li si prošao kada kroz neku dolinu bez rastinja, i nakon toga kada je ozelenjela...?" Rekao sam: "Da." Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Isto tako je sa oživljavanjem! Tako Allah i mrtve oživljava." (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 73
ENES IBN MALIK EL-ENSARI kaže: - Neki je židov ubio svoju sluškinju zbog srebrenog nakita stavivši joj glavu između dva kamena..Sluškinja je ubistvo preživjela, pa joj je postavljeno pitanje: "Ko ti je to učinio? Je li taj ili taj, itd." Kada je spomenut židov, ona je klimnula glavom Nakon toga židov je priveden i ispitivan dok nije priznao Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se i njegova glava stavi između dva kamena. (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 73
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, "među pitanjima koja je postavio židovima, nakon osvajanja Hajbera, postavio i pitanje: '...Ko su to stanovnici Vatre?' Oni su kazali: 'Mi ćemo biti kratko, a zatim ćete nas vi smijeniti!' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to im je rekao: 'Propali ste! Tako mi Allaha, mi vas nikada nećemo smijeniti!' " (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 75
ABDULLAH IBN MESUD prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Čuvajte se neznatnih grijeha, jer oni se sakupljaju kod čovjeka dotle dok ga ne upropaste." (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 76
EBU ZERR DŽUNDUB IBN DŽUNADE prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nijedno dobro nemoj potcjenjivati, jer ako ništa ne možeš, onda makar nastoj susresti svoga brata vedrog lica." (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 77
ABDULLAH IBN MESUD prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Džibril (Ruhul-Kudus) nadahnućem mi je priopćio da nijedna duša neće umrijeti dok ne upotpuni svoju opskrbu i svoj rok. Pa, bojte se Allaha i lijepo molite." (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 79
ABDULLAH IBN OMER prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Došao sam pred Sudnji dan sa sabljom kako bi se samo Allahu klanjalo, bez ikakvog suparnikaOn je dao da mi opskrba bude u sjenci moga koplja, a bit će ponižen i omalovažen svako ko mi se suprotstavi A ko bude oponašao neki narod taj mu i pripada." (bez ocjene)
Tefsir ibn Kesir br/str. 83