POSJETITE KURAN.BA
 
 
DŽABIR IBN ABDULLAH Bili smo uz Allahovog Poslanika savs u jednoj vojni kada je rekao: "Zaista u Medini ima ljudi koji su cijelo vrijeme bili sa vama (po nagradi), kud god vi makli i koliko god doina prokstarili, jer ih je samo bolest omela da stvrno budu sa vama." A u drugom rivajetu stoji: "Oni imaju nagradu zajedno sa vama."

Isti ovaj hadis prenosi i Buhari, od Enesa ra.: "Bili smo s Allahovim Poslanikom savs na povratku iz bitke na Tebuku, kada je rekao: "Zaista je u Medini iza nas ostalo ljudi koji su, kud god mi prosli, kroz bilo koju dolinu ili preko bilo koje uzbrdice stalno su sa nama (u nagradi kod Allaha dzs), jer ih je bolest sprijecila da podu."
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 4
MAN IBN JEZID Jedne prilike je moj otac Jezid da podijeli kao sadaku nekliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog čovjeka, u dzamiji, a ja sam ih uzeo i dosao kući. On mi reče: "Tako mi Allaha, nisam ih imao namjeru dati tebi", nasto sam se ja pozalio Allahovom Poslaniku savs, a on reče: "Tebi, o Jezide, ono sto si naumio, a tebi, Ma'ne ono sto si uzeo." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 5
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Zaista Allah ne gleda u vasa tijela niti u vase likove, nego gleda u vasa srca. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 7
EBU MUSA EL-EŠARI Allahov Poslanik savs upitan je o čovjeku koji se bori da bi pokazao hrabrost, koji se bori radi slave svoga plemena, koji se bori da biga drugi vidjeli - koji od njih je na Allahovom putu? Na to je Allahov Poslanik savs odgovorio: "Ko se bude borio za to da Allahova Riječ (Zakon) bude iznad svega - taj je na Allahovom putu. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 8
EBU BEKR NUFEJ IBN HARIS ES-SEKAFI Kada se sukobe dva muslimana sa svojim sabljama, i ubica i ubijeni će u Dzehennem. Tada sam ja rekao: - Allahov Poslaniče, za ubicu nam je jasno, ali zasto ubijeni? Poslanik savs reče: "Jer je i on nastijao ubiti onog drugog. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 9
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Čvjekov namaz u dzematu vrijedniji je od njegovog namaza u njegovoj privatnoj kući, ili u ducanu kojem radi za dvadeset i nekoliko stupnjeva. To je zbog toga sto, kada čovjek lijepo uzme abdest, i krene u dzamiju sa isključivom namjerom da klanja namaz u dzematu, svakim njegovim korakom povecava mu se po jedan stepen i brise po jedna pogreska, sve dok ne uđe u dzamiju, a od momenta kada uđe u nju on je u namazu sve dok je u dzamiji zbog namaza. Svakog od vas meleki blagosiljaju dok god se nalazi na mjestu na kome je klanjao, govoreci: "Smiluj mu se, Allahu, oprosti mu i primi njegovo kajanje! Meleki to cine sve dok čovjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 10
ABDULLAH IBN ABBAS Allah dzs je odredio dobra i losa djela zatim to objasnio; pa ko bude odlučio učiniti dobro djelo, zatim ga ne učini (bude spriječen), Allah dzs mu to djelo upisuje u cijelosti kao da ga je i učinio, a ako odluči učiniti dobro djelo, pa ga i učini Allah dzs mu ga upisuje deset do sedam stotina puta pa cak i vise. A ako zazeli učiniti neko lose dijelo, pa ga ne učini, Allah dzs mu upisuje jedno dobro djelo, ako zazeli učiniti neko lose djelo pa ga i učini, Allah dzs mu upisuje samo jedno lose djelo. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 11
ABDULLAH IBN OMER Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we seleme kada je ispricao sljedece: "Zaputila su se trojica ljudi - od prijasnjih naroda - na dalek put te ih zatece noć pored jedne pecine, u koju udose da bi u njoj prenoćili. Medutim jedna stijena se zakotrlja i potpuno zatvori ulaz u pecinu. Oni tada jedni drugima rekose: - Jedini nacin da se spasimo iz ove situacije je da zamolimo Allaha dzs da ukloni ovu stijenu zbog nsih dobrih djela koja smo učinili."
Jedan od njih tada reče: - Allahu dragi, ja sam imao stare i iznemogle roditelje i nikada nisam prije njih nahranio niti napojio svoju djecu niti svoje robove i sluge. Jednoga dana tražio sam bolju pasu svome stadu, pa im nisam dosao na vrijeme, te sam ih, nakon sto sam namuzao mlijeka i donio, nasao da spavaju. Nezgodno mi je bilo da ih probudim, ali i da prje njih nahranim svoju porodicu i svoje robove, pa sam čekao - sa sudom u svojoj ruci - igledao kad ace se sami probuditi i tako ostao sve do zore, a djeca su u neposrednoj mojoj blizini plakala od gladi. Zatim su se probudili i popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam ja to učinio isključivo radi Tebe, a ni radi čega drugog, onda nam odmakni ovu stijenu sa vrata ove pećine u kojoj smo mi!"
Stijena se malo maknu, ali ne toliko dabi mogli izaći pored nje.
Drugi od njih reče:- Allahu dragi, ja sam imao jednu bližnju rodicu, koju voljeh više od cijeloga svijeta, koju voljeh,-kaže se u jednoj drugoj predaji tako jako, kako to ljudi samo vole žene, pa sam je poželio imati, ali mi ona to ne dopusti. Jedne godine, zavladala je jaka glad, te mi ona dođe i zatraži pomoć. Ja joj dadoh 120 zlatnika, ali pod uslovom da mi se dopusti. Onana to pristade, i kad sam joj se približio (u drugom rivajetu: kad sam je zagrlio, onako kako muž zagrli svoju ženu u postelji), ona zplaka i reče: "Boj se Allaha; i ne raskidaj prsten moje nevnosti bespravno!" Na to sam se ja odmakao od nje, iako mi je bila najdraža na svijetu, i otav joj zlato koje sam joj bio dao. Allahu dragi, ako sam ja to uradio isključivo radi Tebe, spasi nas ove nedaće u kojoj se nalazimo!"
Stijena se ponovo malo pomjeri, ali ne toliko da bi mogli izaći.
Treći od njih reče: "Allahu dragi, ja sam držao najamnike i svima sam odmah zasluženu nagradu palaćao, osim jednom čovjeku, koji je pobjegao sa posla i otišao prije prijema svoje plaće. Ja sam tu njegovu plaću pošteno uložio , tako da se njegov imetak namnožio. Nakon izvjesnog vremena mi je došao i zatržio svoju plaću koja je kod mene ostala. Ja sam mu na to odgovorio: "Sve što ispred sebe vidiš od ovog balga: deva, stoke, ovaca i robova, tvoje je!" On mi tada reče: "Robe Božiji, ne izigravaje se sa mnom!" "Ne izigravam se sa tobom," rekoh mu ja, na što je on uzeo sav taj imetak i otjerao ga, a da meni nije ništa ostavio. Allahu dragi ako sam je to isključivo radi tebe učinio, spasi na sove naše nevolje u kojoj se nalazimo!"
Stijena se tada potpuno pomjeri, te oni iziđoše iz pećine i odoše dalje.
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 12
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Tako mi Allaha, ja zatražim od Allaha,d.ž., i obratim Mu se tevbim više od sedamdeset puta dnevno. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 13
EL-EGARR IBN JESAR EL-MUZENI prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O ljudi, obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 14
ENES IBN MALIK EL-ENSARI Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obrasdovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova.

U drugom Muslimovom rivajetu, stoji: "Allah se više obraduje tewbi Svoga roba, koji se pokaje, prije nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i ona mu pobjegne, a na njoj musva hrana i voda, pa je dugo tražio i, izgubivši nadu da će je pronaći, legao u hlad jednoga drveta da se odmori, i utakvom stanju očaja, odjedanput, ugledao svoju devu u neposrednoj blizini njegovoj kako mirno stoji, te odmah skočio i uhvatio je za povodac, i od silne radosti, uzviknuo: "Bože moj, Ti si moj rob, a je sam Tvoj gospodar!", pogrešno se izrazivši od silne radosti.
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 15
EBU MUSA EL-EŠARI Zaista, Allah,dž., drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada (kao jedan od predznaka kraja ovoga svijeta). (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 16
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 17
ABDULLAH IBN OMER Zaista, Allah prima pokajanje Svoga roba, sve dok mu duša ne stigne u njegovo grlo (do posljednjeg daha). (Hasen)
Rijadussalihin br/str. 18
EBU SEID EL-HUDRI Davno prije vas, bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba (isposnika). On ode do spomenutog rahiba i kaže mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita, ima li za njega oprosta kod Allaha, dž.š. Na to mu rahib reče da za njega nema oprosta. Čovjek se na to podiže i ubi i rahiba i napuni stotinu ubijenih.
Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka, kome je on ispričao da je ubio 100 osoba, a zatim ga upitao ima li za njega takvog tevbe? Učenjak mu na to reče:Svakako. Ko te sprečava da učiniš tevbu? Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju, i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena.
Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka kazne. Meleci milosti rekoše:On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu!
Meleki kazne rekoše: "On nikada nije učinio ni jedno dobro djelo!" Tada melecima stiže jedan drugi melek, u ljudskom liku, koga oni uzeše za sudiju da im presudi. Melek-sudija im reče: "Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude bliži, njemu i pripada." Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki milosti."
U Buharijinom rivajetu, stoji: "Bio je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te je zbog toga postao njen." A u sljedećem od Buharijinih rivajeta stoji: "Pa je Allah džš naredio zemlji dobra da se približi a zemlji grijeha da se udalji; zatim je naredio melecima da izmjere rastojanje i zmeđu njih. Meleki to uradiše i nađoše da je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te mu Allah džš oprosti njegove grijehe." A u jedno rivajetu se kaže da se on umirući pokušao približiti zamlji dobra, tako što se posljenjom snagom nageo prema zemlji dobra, te je to bio uzrok da je bio bliži.
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 20
ABDULLAH IBN ABBAS Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa npuniti do prašina, a Allah prima pokanje od onoga ko se pokaje. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 23
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Allah džš se smije dvojici ljudi koji se međusobno bore, pa jedan drugog ubiju, a obojica uđu u Džennet. Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa ušao u Džennet, a njegovom ubici se Allah smiluje, pa primi islam; zatim i sam pogine kao šehid, na Allahovom putu (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 24
EBU MALIK EL-HARIS EL-EŠARI Čistota (tjelesna i moralna) polovica je imana, zahvalaAllahu (el-hamdu lillahi) puni vjerniku mjerilo njegovih dobrih djela, veličanje Allaha (subhanellahi) puni sve između nebesa i Zemlje, namaz je nur (svjetlost), sadaka je dokaz (vjere), sabur je sjaj, a Kur`an je dokaz za ili protiv tebe. Svaki čovjek, kada osvane, svojui dušu prodaje, pa je otkupi (od kazne), ili je upropasti. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 25
EBU SEID EL-HUDRI prenosi da je da grupa ensarija, tražila od Allahog Poslanika, sallallahu alejhi we selem, milostinju, pa imaje on dao, zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije podijelo ono što je imao, a zatim im rekao: "Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti i ništa do vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti; ako traži želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim (bogatim). Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoči da bude strpljiv; nije nikome dat bolji dar od sabura. (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 26
SUHEJB IBN SINAN pripovijeda da je čuo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selem, rekao: "Čudan li je primjer vjernika! Usvakoj situaciji on dobija a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, džš, štom udonosi korist, a ako ga, oak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi, i postojano se drži, pa mu i ot donosi nagradu od Allaha, džš." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 27