POSJETITE KURAN.BA
 
 

nevjerovanje nije povod za ubijanje

Selman el-Avda | Saff br/str. 58

Komentirajuci i analizirajuci napade na zgrade Trgovinskog centra u New Yorku i Pentagon u Washinftonu, poznati islamski ucenjak šejh Selman el-Avda je, izmedu ostalog, rekao:


Što se tice posmatranja ovih dogadaja u svjetlu Kur’ana, Poslanikove prakse i prakse pravednih halifa, poznato je da je po islamu zabranjeno uzimati za cilj nevine civile, žene, djecu, pa cak i u vrijeme rata izmedu muslimana i nevjernika. Ovo je zato što nevjerstvo samo po sebi nije povod za borbu, jer nekad nevjernik može biti šticenik islamske države (zimija) ili onaj koji je pod ugovorom ili izaslanik ili onaj koji se uzima pod zaštitu «dok ne sasluša Allahove rijeci, a zatm se otpremi na sigurno mjesto», kako stoji u suri Et-Tewbe. Poslanik, a. s.. i halife poslije njega su potvrdili smisao zaštite slabih i nemocnih, kao i onih koji ne sudjeluju u borbi. Vodili su brigu o njihovoj zaštiti. U tom smislu, prenosi se hadis od Ibn-Omera: »vidio sam u jednoj od bitaka ubijenu ženu, pa je Muhammed, a. s., zabranio ubijanje žena i djece» (mutefekun alejhi). Ebu-Davud bilježi hadis sa sahih-senedom od Rebbaha ibn-Rebia, koji kaže: ’’Bili smo sa Poslanikom, a. s., u jednoj bitki, pa je on ugledao okupljene ljude na jednom mjestu i poslao je covjeka da vidi radi cega su se okupili. Kad se ovaj vratio rekao je da su se okupili oko ubijene žene, a Muhammed, a. s., rece: “Nije ona za ubijanje”. Covjek tada rece da je Halid ibn-Velid na celu te skupine, nakon cega je Poslanik, a. s., poslao covjeka Halidu sa porukom da ne ubija žene i najamne radnike. Ubijanje radnika koji rade za placu nije dozvoljeno, makar bili na bojnom polju, ukoliko njihov posao nije direktno vezan za borbu. Ako je takav propis za radnike, onda je prece da bude zabranjeno ubijanje onih koji nisu na bojnom polju, makar bili u neprijateljskoj državi.

Možda je vrijedno spomenuti i predaju o meleku brda, koji je došao Poslaniku, a. s., sa ponudom da sruši dva brda na stanovnike Mekke radi njihovih napada na poslanika i neprihvatanja istine. Muhammed, a. s., to je odbio rekavši: “Možda ce Allah iz njihovih kicmi izvesti ljude koji nece širk Allahu ciniti… Amerika je, kao nijedna druga država, uspjela stvoriti sebi neprijatelje i proširiti krug onih koji su željni da se osvete, što se jasno potvrdilo u ovom tragicnom dogadaju. Na tom dugom spisku su, izmedu ostalih, Japanci, Vijetnamci, Arapi, a takoder i Evropljani. I oni su na vlastitoj koži osjetili americko ugnjetavanje.


Ono što se sada dogada muslimanima u Palestini jest americki zlocin koji se cini jevrejskim nožem. Amerikanci ce sigurno uvidjeti potrebu za zauzimanjem odlucnog stava u promjeni i popravljanju svoje politike u svijetu, kao što je to ucinio predsjednik Nikson kad je javno obznanio povlacenje americke vojske iz Vijetnama koja je vec bila pred sigurnim porazom…