POSJETITE KURAN.BA
 
 

"uci, u ime gospodara tvoga koji stvara…"

Muhamed Porča | Saff br/str. 26

Ono što jasno vidimo iz poruke prve objave i što je karakteristika samog Islama jeste da je prožet rahmetom (milošcu), kako opštim tako i posebnim. Cak i cin objave ukazuje na neizmjernu blagodat i želju Svevišnjeg da ukaže covjecanstvu na pravi put, kako bi im život bio u pokornosti Stvoritelju, a plodove toga, na kraju opet požnjeli ljudi. Na ahiretu ce mu'mini dobiti svoju nagradu, kao što kaže Uzvišeni: "i vaše nagrade tek ce vam se na Sudnjem danu dati." (Prijevod znacenja - Ali Imran, 185.) a na dunjaluku rade i trude se da zadobiju Allahovo zadovoljstvo i posebnu milost koja je ogranicena samo za prave i iskrene vjernike. Kaže Uzvišeni: "A one koji se budu zbog Nas borili Mi cemo, sigurno, Našim stazama naputiti, a Allah je doista sa dobrociniteljima.” (Prijevod znacenja - El-Ankabut, 69.)


Ta milost je hidajet Allahova uputa ljudima na pravi put, ucvršcenje na njemu i usmjerenje ka svakom dobru, te olakšanje istog, kao i omražavanje puta kufra, grijeha i nepokornosti i udaljavanje od njega. Kaže Uzvišeni za najbolju generaciju vjernika, ashabe Svog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji su primjer za ugledanje u svakom dobru: "Ali Allah je vama pravo vjerovanje omilio i lijepim ga u srcima vašim ucinio, a nevjerstvo vam i razvrat i neposluh omrznuo. Eto, takvi su na pravom putu, dobrotom i blagodati Allahovom. Allah sve zna i mudar je.” (Prijevod znacenja - El-Hudžurat, 7.-8.)


Dunjalucki život je pun iskušenja i ispita da se pokaže i dokaže kome se covjek u biti opredijelio. Uzvišeni Allah nam postavlja te ispite i iskušenja u našem životnom hodu sa jedne strane, a poducio nas je propisima i pravilima svega sa druge strane. Da li cemo vjerovati Svevišnjeg Allaha i u Njegovu rijec, da li cemo uzeti za uzor nam Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i postupiti po njegovom primjeru, da li smo djelima spremni potvrditi naše vjerovanje i rijeci?! Kaže Uzvišeni: "Elif Lam Mim, Misle li ljudi da ce biti ostavljeni ako kažu: "Mi vjerujemo" i da na kušnju nece biti stavljeni. A Mi smo na kušnju stavljali i one prije njih, pa je Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu a ukazao je i na lažljivce. Zar misle oni koji loša djela rade da ce nama umaci!? Loše li prosuduju! A ko žudi susretu sa Allahom pa od Allaha odredeno vrijeme ce doci. On sve cuje i sve zna. A onaj ko se bori za sebe se bori. Doista je Allah neovisan od svih svjetova. Onima koji vjeruju i rade dobra djela preci cemo sigurno preko ružnih djela njihovih i za ono što su radili doista cemo ih najljepšom nagradom nagraditi." (Prijevod znacenja - El-Ankebut, 1.-7.) Mu'min nije došao na ovaj svijet da bi uživao, provodio se i ugadao svojim prohtjevima, vec da bi dobrim djelima, trudom i zalaganjem, žrtvom i odricanjem, naporom i borbom došao do Božije milosti i zadovoljstva. Naci cemo neke koje je ovaj svijet zavarao i zanio pa su mu se predali i priklonili ne gledajuci na Allahove propise i ne mareci za njih. Vjeru "upražnjavaju" kada, kako i koliko hoce. Za njih je ispravno samo ono što oni misle i zamišljaju, bez obzira što to nema nikakve osnove u islamu i što se suprotstavlja jasnim dokazima vjere. Din je kod njih u stvari igra i zabava, nešto što je neobavezno i prepušteno svakom da ga prilagodava sebi, da uvodi u njega što mu odgovara, a ostavlja što ne želi. Kaže Uzvišeni: "Ostavi one koji vjeru svoju za igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opominji Kur'anom da covjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha ni zaštitnika ni zagovornika nece imati, jer se od njega nikakva otkupina nece primiti." (Prijevod znacenja - El-En'am, 70.)


Ima i onih koji živeci u izobilju, dunjaluckoj sreci i užicima, misle da je to zbog njihove zasluge kod Uzvišenog i Njegovog zadovoljstva njima i njihovim postupcima, a pri tome ne osvrcuci se na

svoja loša djela i njihove posljedice, na to da su vjeru zapostavili i dunjalukom se zabavili. Kaže Uzvišeni: "I oni govore: "Mi imamo više imetka i djece i mi necemo biti muceni." Ti reci Gospodar moj daje obilnu opskrbu kome On hoce, a i uskracuje, ali vecina ljudi ne zna. Ni bogatstva vaša ni djeca vaša nece vas uciniti Nama bliskim osim onih koji vjeruju i dobra djela cine. Njih ceka višestruka nagrada za ono što su radili i oni ce u džennetskim odajama sigurni biti." (Prijevod znacenja - Seb’e, 35.-37.)


Dakle opštim rahmetom Uzvišeni Allah ukazuje svim ljudima na pravi put, uci ih i obavještava, a posebnim upucuje samo vjernike na put spasa i uspjeha. Objavom se jasno odvaja istina od neistine, a to je posebno vidljivo u prvoj objavi koja imperativom nareduje ucenje i saznavanje poruka ove Casne Knjige. To je sušta istina i iz nje mu'min crpi trajnu snagu svog imana. Da spomenemo nekoliko hadisa koji govore o važnosti ucenja i širenja ovog cistog znanja. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se uputi putem na kome traži znanje, Allah mu tim olakša put do Dženneta. Kada se sastane jedan narod u nekoj od Allahovih kuca (džamija) uceci Allahovu Knjigu, proucavajuci je medusobno, na njih se spusti smirenost, prekrije ih milost, okruže ih meleki i spomene ih Allah medu onima koji su kod Njega. (Muslim) I kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Prenesite od mene makar jedan ajet. (Buhari) I kaže: "Ko ukaže na dobro ima slicnu nagradu onome ko ga uradi." (Muslim) I kaže: "Prvi covjek kome ce biti presudeno na Sudnjem danu je onaj koji je posjedovao znanje i poducavao druge i ucio Kur'an, pa ce biti doveden i pokazane mu blagodati pa ce ih poznati. Kaže: "Šta si radio njima? A ovaj ce odgovoriti: Naucio sam znanje i druge poducavao i ucio sam Kur'an u Tvoje ime, pa ce reci: Slagao si, ti si ucio da se kaže da si alim i ucio si Kur'an da se kaže da si karia (ucac Kur'ana), a to je vec receno, zatim ce biti naredeno pa ce biti vucen na licu dok ne bude bacen u vatru. (Muslim) I kaže: "Allah nece znanje dici odjednom i iznenada od svojih robova, vec ce dici znanje (dati da ga nestane) dizanjem (nestankom) uleme sve dok ne ostavi ni jednog alima pa ce ljudi uzimati za svoje starješine džahile (neznalice u vjeri), pa ce biti pitani te ce davati fetve (govoriti o vjeri) bez znanja (zasnovanog na Kur'anu i Sunnetu, tj. po svom mišljenju) pa ce zalutati i druge na krivi put odvesti." (Buhari i Muslim) I kaže: "Ko nauci nauku kojom se postiže Allahovo zadovoljstvo, ne uci je osim da dobije neku ovosvjetsku korist, nece naci Džennetskog mirisa na Sudnjem danu." (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže-Sahih)


Najvrijednije znanje je ono kojim covjek spoznaje svoga Gospodara, Uzvišenog Allaha, Njegova lijepa imena i savršena svojstva, Njegovu jednocu i pravo da jedino On bude obožavan i samo Njegov Zakon da vlada medu ljudima. Put do toga je znanje Kur'ana i Sunneta.