POSJETITE KURAN.BA
 
 

porodica na zapadu od dezintegracije do potpunog nestanka

Sulejman Topoljak | Novi Horizonti br/str. 11

Posljednji francuski izvještaj otkriva obrušavanje položaja žene i porodice u zapadnjackim društvima


Porodica na zapadu nije više osnovna ce1ija društva, niti prva ško1a društvenog i mora1nog obrazovanja djece.Takode, ženia na Zapadu nije više majka niti prva škola, kako to pjesnik ve1i: ”Ako je odgojiš (pripremiš), odgojio si narod dobrog potomstva.” Zapadno društvo je potpalo pod strašni društveni, moralni i duševni udar koji ga je pretvorio u klimavu zajednicu bez meduljudskih odnosa, topline i prijateljstva, kog su preplavili otrovi materijalizma, nemorala, duševnog nemira i izgubljenosti.

Materijalisticke filozofije, shvatanja o neogranicenoj slobodi i nepostojanje moralnih i ljudskih normi poljuljali su odnose izmedu žene i muškarca i unijeli kod ljudi moralne i filozofske norme u pogledu na sebe i suprotni pol. Ovim opasnim problemom pozabavio se posljednji godišnji izvještaj kog je pripremio Nacionalni francuski centar za demografska istraživanja, a koji je predat Francuskom parlamentu prošlog decembra. Ova studija je osvijetlila ove opasne probleme koji iznutra nagrizaju francusko društvo i ugrožavaju njegov opstanak i kompaktnost, nudeci brojke i cinjenice koje su dovoljne da se da uzbuna, ako na drugoj strani, uistinu, postoji neko ko ce to prihvatiti i uciniti nešto, da bi se izbjegla katastrofa. Studija je proucavala stanje do kojeg je dostigla institucija braka u Francuskoj i ustanovila da brak nije glavna i preovladavajuca veza izmedu muškarca i žene nego su to postali vanbracni odnosi.

Izvještaj navodi da od svakih deset oženjenih osoba, postoji devet osoba koji žive vanbracnim životom tj. ciji brak nije legalizovan zakonom, a što je rezultat medusobnog dogovora izmedu dva supružnika da zajedno žive bez ikakvog bracnog ugovora: crkvenog, gradanskog ili obicajnog. Od sveukupnog broja sklopljenih bracnih veza devedesetih godina, trideset posto su vanbracne veze, tj. svaka peta veza je zakonska (bracna). Izvještaj dalje navodi da od cetiri stotine i pedeset hiljada vanbracnih veza koje se uspostave svake godine, samo sto pedeset do dvije stotine hiljada preda molbu za registrovanje gradanskog braka. Ove brojke nisu konacne, ocekuje se njihovo povecanje sa povecanjem i rasprostranjenosti neogranicene slobode, raskalašenosti i nemorala. Na osnovu statistickih podataka do kojih je izvještaj došao u posljednjim mjesecima, navodi se da sve žene cija starosna dob ne prelazi dvadeset i šest godina kao i ljudi cija starost nije veca od dvadeset i osam godina, žive pod jednim krovom bez ikakve legalne ili zakonske veze. Broj takvih je mnogo veci od broja legalno oženjenih iste dobi.
MAJKE BEZ MUŽEVA, DJECA BEZ OCEVA:

Ono što izvještaj naziva “slobodnim ugovorom” ili “slobodnom vezom”, postalo je raširena moda u Francuskoj. Ovaj zapadni talas koji je zapljusnuo francusko društvo, iznjedrio je: “majke bez muževa”. Spomenuti izvještaj bilježi da više od polovine francuskih majki tj. pedeset i tri posto radaju prvo dijete van institucije porodice (iz vanbracnih odnosa). Procenat vanbracnih porodaja u Francuskoj doseže i do cetrdeset posto od ukupno registrovanih porodaja. Ovaj procenat predstavlja tri stotine hiljada novorodencadi godišnje, od kojih su sva ona bez legalnog oca. cetvrtina od ove djece izgube oca zauvijek. Broj vanbracnih porodaja se stalno povecava. 1967. god. ovaj procenat je bio oko šest posto. 1985. god.dostigao je 20 posto, da bi 1997. god. prešao procenat do 40 posto, a možda je danas i mnogo veci. Izvještaj ukazuje da je pojava trudnoce medu adolestanticama cija životna dob je izmedu deset i cetrnaest godina u povecanju, pored toga što je zabilježen njen pad za šest procenata uporedujuci to sa prošlom godinom, kad je zabilježena najniža njegova cifra koja je iznosila 9481 porod kod ove dobi djevojcica.Izvještaj pripisuje uzrok ovog smanjenja generalizaciji podjele kontraceptivnih sredstava medu ucenicama, otvaranju apoteka za ovu namjenu i zapošljavanju medicinskih sestara cija zadaca je da poduce ucenice i ucenike nacinu korištenja ovih sredstava. I ovako se francusko društvo pretvorilo u društvo nahocadi, u kom se razvilo nešto što se može nazvati “usamljenim djetetom” i “usamljenom majkom”, bez oca i bez muža i bez porodicnog krova.To je produkt zabranjenih (haram) odnosa koji uništavaju to društvo, potkopavaju porodicu kao osnovnu društvenu celiju koja povezuje muškarca i ženu, zbrinjava potomstvo i osigurava opstanak ljudske vrste. Normalno, Francuska je samo jedan primjer drugih zapadno evropskih zemalja, koje možda nisu u boljem stanju od nje. cak Francuska ostaje pored svih ovih zasrašujucih brojki u boljem stanju od Skandinavskih zemalja, Švedske, Finske i Norveške, gdje su nemoral i seksualna sloboda doživjeli svoj vrhunac i postali uspješnim tržištem. Medutim, Amerika i dalje ostaje nedostižnom u ovom ponoru.

OD DEZINTEGRACIJE DO POTPUNOG NESTANKA

Govori o porodicnoj dezintegraciji u zapadnim društvima danas, pored ovih cinjenica i brojki, znaci govoriti o prošlosti.To zato, što se mi ne nalazimo pred problemom dezintegracije,vec se nalazimo pred opasnošcu potpunog nestanka porodice ili kako su to francuske novine -Le-Mond- nazvale-kraj porodice-. Taj nestanak porodice u zapadnim društvima uzrokovan je navalom materijalistickih vrijednosti, kapitalistickom ekonomijom, upošljavanju žene i njenom potcinjavanju toku te neumitne kapitalisticke ekonomije koja nema milosti, preuzimanju vlasti unutar porodice od strane televizije i dnigih medija, kradom djece iz roditeljskih narucja, pojavom novih porodicnih vrijednosti u odnosima izmedu muškarca i žene koji se oslanjaju na pragmatizam i mehanizam i nestankom ljubavi i samilosti izmedu supružnika unutar porodice.

Medutim,postoji i nova pojava koja je pocela napadati Zapadno društvo i prijetiti mu potpunim uništenjem. To je pojava novih definicija porodice, koje se razlikuju od klasicne i prirodne definicije‚ po kojoj je porodica jedini i moguci oblik intimne veze izmedu covjeka i žene. Ove nove drfinicije za porodicu pojavile su se na Pekinškom kongresu o pitanjima žene koji se održao u kineskoj prijestolnici 1995.god. pod naslovom-Novi oblici porodice-. Ovi novi oblici ili forme porodice podrazumjevaju da se ona može osnovati od dva muškarca ili dvije žene i da nije neophodno da se ona sastoji od muškarca i žene.Ovaj novi oblik porodice postao je zakonski priznat na Zapadu.

Njegovi clanovi uživaju sva prava koja uživaju i clanovi prirodne bracne veze.U pos1jednje vrijeme se i Francuska prikljucila drugim zapadnim zemljama koje priznaju legalnost ovakvog braka. To je formulisano u Gradanskoj povelji za solidarnost poznatoj kao -PACS- kojom se dozvoljava seksualna nastranost i sklapanje braka izmedu seksualno nastranih, davajuci im sva društvena prava koja imaju oženjeni prirodnim brakom.Krajem jula 1999.god. jedna britanska sudnica dosudila je da troškove operacije promjene pola, muškog u ženski ili obratno, snosi kasa za socijalnu solidarnost.Posljednja ova ljudska nakaznost je to što se desilo u posljednje vrijeme u Americi, a cije detalje su objavile francuske novine-Le Figaro- 13. 12. 1999.god. Novine navode da su se dvojici Britanaca, koji su sklopili medusobno neprirodan brak, rodile dvojke, tueco i žensko u ljekarskoj ordinaciji u Kaliforniji.

Izvršen je upis ovih novorodencadi u inatict1om uredu u Kaliforniji od dva oca i bez majke. Ovaj proces se završio nakon što su dva oca ižtiajmili matericu neke žene i nakon što su kupili žensku jajnu celiju od jedne specijcizovane banke na tom polju. Seksualna nakaradnost postala je u tim društvima prirodan i 1ega1an put kog štite medunarodne organizacije koje se bave pravima ljudi i koje smatraju tu nenormalnost jednim od ljudskih prava, kog je nužno zaštititi. Za homoseksualce i lezbijke su osnovane posebne asocijacije i organizacije koje ih štite i zastupaju njihove interese. cak neki od ovih nakaradnih, nalaze se na visokim položajima u vlasti i državnim ustanovama Zapadnih država.

Nakon Pekinškog kongresa govor o seksualnoj nakaradnosti se više ne smatra tajnom.Ovaj kongres podario je toj nakaradnosti zakonsku legalnost i filozofsko opravdanje i podržao je njeno javno postojanje nokon što se to smatralo životinjskom navikom koja je postojala na Zapadu, o kojoj se relativno nije govori1o. Povelja Pekinškog kongresa došla je sa cudnim pojmom kog su nazvali – GENDRE- pojmom kog poznaje Organizacija za svjetsko zdravlje, koji podrazumijeva -da specificnosti koje nosi covjek i žena kao komponentne društvene osobine nemaju nikakv vez sa organskim i tjelesnim razlicitostima. To znaci, da osobine covjeka i žene nisu nepromjenjive biološke i prirodne osobine, vec su to samo društvene formalnosti, iz cega proizilazi da je dozvoljeno covjeku ili ženi da izaberu-pol-koji žele.Britanska encik1opedija potvrduje ovo znacenje u svojoj detcniciji pojma-gendre-gdje se veli:”Gendrijske osobine nisu ustanovljene rodenjem:muškarca ili žene vec na njih utjecu duhovni i društveni faktori.”

Cini se da Zapad srlja ka strašnim tminama divljaštva i životinjstva, ka rušenju ljudskih vrijednosti i mora1a,približavajuci se tako propasti i unutrašnj im proturijecnostima.Porodica je došla na vjetrometinu.Njeni novi oblici uzrokovat ce nastanak “koktel društva” ciji clanovi ce se zanimati samo za zadovoljavanje svojih hirova i prohtjeva.Izvještaj, kog je objavio “Nacionalni francuski centar za demografska istraživanja”, je samo jedno od stotinu potvrdenih svjedocenja koja nam daju opasne pokazatelje i nagovještavaju buducnost zapadnih društava.Sve ovo je posljedica udaljavanja od duhovnih i vjerskih vrijednosti i izlazak i napuštanje zdrave prirode na kojoj je Allah stvorio Ijude.U tome se zaista vidi nestanak Zapada, kog ne primjecuju mnogi od onih koji nastoje da ga oponašaju, uzimajuci njegovu civilizaciju, kulturu i društvo kao svoj uzor.


Prevedeno iz casopisa-ElMudžtemea-broj 1401. Saffer 1401.h. 23.S.2000.god.