POSJETITE KURAN.BA
 
 

pa u koji onda govor mimo ovoga vjerujete

Dzelal Imamovic | Novi Horizonti br/str. 4

Kada se vjerniku postavi pitanje zašto posti, on treba da odgovori Kur’anom, jer Allah, dž.š, kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili (bili bogobojazni) “ (“El-Bekare”, 183).
Ljudska radoznalost tu ne staje nego ide dalje. Onaj ko nije upoznao vrijednosti islama postavlja drugo pitanje: šta vjernici dobijaju takvalukom-izvršavajući Allahovu zapovijed posta. Pokušaćemo, uz Allahovu pomoć dati odgovor na to pitanje.
1. Postaču koji posti jer je svjestan da je post Allahova, dž.š, naredba. Svemogući Stvoritelj daje izlaz iz svake situacije. Svevišnji kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći”. (“El-Talak”, 2)
Muslimani su, kroz historiju, prolazili različite i veoma teške krize. No, kad god su se svim svojim bićem vraćali Allahu i bili bogobojazni, Njegova pomoć nikada nije izostala. To se nije dešavalo ni onda kada su bili malobrojni i vojno slabi, i kada su se bojali da će biti desetkovani. Allah, dž.š, kaže: “I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, - bojali ste se da vas ljudi ne pokradaju, pa vam je to sklonište dao i svojom pomoći vas pomagao i plijenom vas opskrbio da bi ste bili zahvalni”. (“El-Enfal”, 26)
2. Ko se Allaha istinski boji, On ga opskrbljuje odakle se i ne nada. “I opskrbiće ga odakle se i ne nada”. (“Et-Talak”, 3). Prisjetimo se samo dove Ibrahima, a.s, kod Ka’be, gdje je molio Allaha da opskrbi vjernike raznolikim plodovima. Ko je tada mogao pretpostaviti da će na tlu Arabije biti pronađena nafta od koje će biti ovisna privreda i industrija cijelog svijeta. Kada je vlada Sudana najavila uvođenje šerijeta, Zapad je najavio bojkot te zemlje. Čak ih je tukla i američka avijacija pod izgovorom da Sudan proizvodi hemijsko oružje. Unatoč svemu, Allah im je dao da pronađu veoma izdašna nalazišta nafte, koja su, hvala Allahu, počeli izvoziti.
3. Muttekiji koji se osloni na Allaha, On je dovoljan. “Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta” (“El-Talak”, 3). Za 23 godine poslanstva unatoč svim teškoćama i iskušenjima, Muhammed, a.s, nikada nije zatražio pomoć izvana. Potporu je tražio samo od Allaha i na tim zasadama odgajao ashabe. Prisjetimo se čuvenog Islamskog vojskovođe Halid ibni Velida. Prije nego je došlo do sukoba između muslimanske i bizantijske vojske, bizantijski vojskovođa je upitao Halid ibni Velida: “Vjeruješ li ti da je Muhammed Allahov Poslanik”? Dobio je potvrdan odgovor. Potom je bizantijski vojskovođa rekao: “Ako vjeruješ, onda uzmi ovu bočicu otrova i popij je, neće ti se ništa dogoditi”. Halid ibni Velid izašao je pred vojsku, uzeo bočicu, proučio sljedeće riječi: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi”, popio otrov i ništa mu se nije dogodilo. Neki će se zapitati kako to, a ne pitaju se kako ljekar može dati injekciju pacijentu kog je ujela zmija i da on preživi. Koga liječi Gospodar svih ljekara, biće sigurno izliječen, a koga liječe ljekari, ozdravljenje je u Allahovoj moći.
4. Ko se u postu bude bojao Allaha, On će mu želje učiniti lahkim i dostupnim. Niste li razgovarali sa pravim muttekijom i uvjerili se da svaki njegov pokret zrači optimizmom. Na kraju razgovora vjerovatno će vam kazati: “Sve što sam tražio od Allaha, sve mi je dao i sutra ne bih žalio da odem sa ovoga svijeta”. To nije plod ni njegove pameti, ili imućnosti, nego plod takvaluka. Allah, dž.š, kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će mu sve što treba učiniti dostupnim”.(“El-Talak”, 4)
5. Iskreni postač posti takvalukom da bi spremno dočekao dolazak meleka smrti i susret sa svojim Stvoriteljem. Allah, dž.š, kaže: “ O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda što je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite”. (“El-Hašr”, 18) To je veoma dug put za koji je potrebna nepresušna opskrba a to je takvaluk. Allah, dž.š, kaže: “I onim što vam je potrebno za put snadbijte se. A najbolja opskrba je takvaluk. I Mene se bojte, o razumom obdareni”. (“El-Bekare”, 197)
6. Pravi postač posti da bi mu Allah ispunio posljednju i najveću dunjalučku želju – da preseli kao musliman. Allah, dž.š, kaže: “O vjernici, bojte se Allah onako kao se treba bojati i umirite samo kao muslimani”. (“Ali-Imran”, 102). Isti vasijjet ostavio je i Jakub, a.s, svojim sinovima na samrtnoj postelji: “Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drukčije nego kao muslimani” (“El-Bekare”, 132).
7. Ko bude postio pravim takvalukom, Allah će preći preko njegovih loših postupaka i uvećati mu nagradu. On kaže: “To su eto Allahovi propisi koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati “. (“El-Talak “,5).
8. Ko bude imao takav pristup postu imaće i dunjaluk i ahiret, jer je Allahov odani rob, a u Njegovom posjedu su oba svijeta. “Onaj ko želi nagradu na ovom svijetu – pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, - a Allah sve čuje i vidi”. (“En-Nisa”, 134). Dunjaluk je proživio kako želi njegov Gospodar kao i on sam, a na ahiretu će imati sve što mu duša poželi i više od toga. Allah, dž.š, kaže: “Ovo je ono što je obećano svakome onome koji se kajao i čuvao – koji se Milostivog bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj u miru, ovo je dan vječni! U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više”. (“Kaf”, 32-35).
Iz navedenog se sasvim jasno vidi da muttekiju-postača neće mimoići nijedna dunjalučka ni ahiretska nagrada i zato za njihov post nema alternative.
Ebu Harun
Izvornik:
PREVEO – BESIM KORKUT