temelji imana u svjetlu suvremenog doba

Zuhdija Adilovic | Novi Horizonti br/str. 66

Muhammed Kutb


Istine islama su vjecne i one se ne mjenjaju od kako su objavljene Poslaniku s.a.v.s. pa sve do Sudnjeg dana. Ovaj serijal ima za cilj da pojasni glavne temelje imana u svjetlu suvremenog doba i da ih na najefikasniji nacin približi covjeku današnjice. U ovom nastavku govori se o ateizmu i njegovim posljedicama.

ATEIZAM

Ateizam koji se danas širi Zapadom i ponosi nijekanjem Allahovog, dž.š., postojanja, nijekanjem cinjenice da je On jedini koji stvara, opskrbljuje, oživljava, usmrcuje i da je On jedini tvorac i upravitelj kosmosa, jeste fenomen koji uopce nije poznat dosadašnjoj ljudskoj historiji u ovom obimu i utjecaju na život ljudi, njihove ideje i rezone i posljedice koje se ogledaju u širenju nemorala i anarhije.
U starijim periodima historije bili su poznati slucajevi pojave ateizma u vidu Dehrijjuna koji su poricali proživljenje i smrt pripisivali vremenu, a ne Allahu. O njima Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: 'Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi” – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagadaju.' (El-Džasijje, 24)

Ovo su prvi zaceci danas dobro poznatih koji upotrebljavaju rijec 'priroda' umjesto rijeci 'Allah', i tako padaju u istu grešku kao njihovi preci.
Takoder, postojali su slucajevi nemorala i razvrata, pored ateizma, kao što je bio slucaj sa Mazdakizmom koji je bio rasprostranjen u drevnoj Perziji. Njegovi sljedbenici dozvolili su da svi podjednako ucestvuju u imetku i ženama. Proizveli su nemoral i razvrat koji uopce nije bio poznat stoljecima prije njih. Oni su bili prva klica savremenog komunizma kojeg su plasirali Marks i Lenjin.


Medutim, ovakvi i njima slicni, bili su manjina u prijašnjim narodima.
To je zbog toga što je najcešci vid odstupanja od pravoga puta u idejnom smislu, kao što smo vec rekli, bio širk, a ne ateizam. Ljudska narav, ako i zaluta, ona vjeruje u postojanje Allaha, ali pored Njega druge Njemu smatra ravnim. A ateizam, otovoreno negiranje postojanja Allaha, je rijetki izezetak, cak i kod zabludjele ljudske naravi. Razlog pojave ateizma u ovom smislu je neuobicajena zatajenost ljudske intuicije koja je covjeka dovela u situaciju da živi potpuno predan pojavnom svijetu, obožavajuci samo ono što može dokuciti svojim osjetilima i negirajuci Boga za kojeg se kaže: 'Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upucen u sve.' (El-En'am, 3)
Ateizam je, kao što smo rekli, prava rijetkost u ljudskoj historiji.

Stanje covjecanstva savremenog doba je optereceno širenjem ateizma nezapamcenih razmjera. Za takvo stanje covjecanstva moraju postojati neuobicajeni razlozi koji su doveli do širenja ateizma na tako brutalan nacin.
Glavni razlog današnjeg ateizma je isti kao i razlog svakog ateizma u historiji: neuobicajena zatajenost ljudske intuicije koja je covjeka dovela u situaciju da živi potpuno predan pojavnom svijetu, obožavajuci samo ono što može dokuciti svojim osjetilima i negirajuci Boga.
Medutim, nas ovdje, interesuje otkuda ta neuobicajena rasprostranjenost ove pojave koja je daleko veca nego ikada u historiji. Zašto je danas toliki broj ljudi koji su izgubili pravu orjentaciju u životu, potpuno se predali pojavnom svijetu i zanijekali postojanje Allaha?
S obzirom da ljudska narav, cak i ona koja je u zabludi, vrlo rijetko dode do ovog nivoa, sigurno postoje posebni razlozi koji su doveli do naglog širenja ateizma i potpunog zakazivanja ljudske naravi u Evropi, do te mjere da su prevazišli širk i otišli u potpuni ateizam koji u sebi sadrži širk i kufr zajedno.
Da bi shvatili ove uzroke moramo se ukratko osvrnuti na stanje covjeka u Evropi pred samu pojavu ateizma.

UZROCI ATEIZMA:

1 – Uloga evropske crkve u iskrivljivanju kršcanstva koje je objavljeno od Allaha, dž.š:
Allah, dž.š., poslao je Isa'a a.s. sa Istinom, objavio mu Indžil putem kojeg je ljudima objasnio suštinu tewhida i pokazao im prakticne propise kojih su se dužni pridržavati u svakodnevnom životu: 'A Mesih je govorio: “O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo ce džehennem biti; a nevjernicima nece niko pomoci.' (El-Maide, 72)

'...i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, - zato se Allaha bojte i mene slušajte.' (Alu-Imran, 50)
Vijeca koja je crkva osnovala za odredivanje akaidskih pitanja iskrivila su ovu, od Allaha, objavljenu vjeru u dva njena važna segmenta:


- U segmentu akaida, tako što su nacinili tri boga umjesto Jednog i Jedinog, zatim Mesiha sina Merjeminog bogom, umjesto covjeka, kao što su bili i svi ostali poslanici. Allah, dž.š., kaže: 'Nevjernici su oni koji govore: “Bog je – Mesih, sin Merjemin!' (El-Maide, 72) 'Nevjernici su oni koji govore: “Allah je jedan od trojice!” A samo je jedan Bog!' (El-Maide, 73)

- U segmentu nepridržavanja propisa koji su objavljeni u Indžilu, tako što su odstupili od sudenja po Allahovoj, dž.š., Objavi, izuzev u domenu porodicnog prava. U svim ostalim segmentima života ravnali su se po rimljanskom zakoniku, a ne po Allahovoj, dž.š., volji. Allah, dž.š., kaže: 'Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je takode bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali, i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio – pravi su grešnici.' (El-Maide, 46-47)
Crkva je, na takav nacin, potpuno iskrivila kršcanstvo koje je bilo objavljeno od Allaha, dž.š. i Evropa se našla u širku od samog pocetka kršcanstva. Taj širk je bio samo uvod za još veci nered u životu Evrope.


2 – Odnos crkve prema nauci:

Evropa je, u srednjem vijeku, živjela u tminama neznanja i praznovjerja. Iz tog razloga evropljani taj dio svoje historije nazivaju 'mracno doba'.
Nakon toga je došlo do velikih ratova koje su poveli kršcani protiv muslimana i koji su poznati pod imenom 'križarski ratovi' a trajali su puna dva stoljeca, od 11-13.
U tim ratovima kršcani se po prvi put izbliza upoznaju sa životom muslimana i njihovim civilizacijskim i naucnim odlikama. To je izvršilo veliki uticaj na njih, te su pokušali da svoj život u Evropi urede na temeljima odredenih vrijednosti koje su uocili kod muslimana. Drugi vid islamskog uticaja na Evropu bio je njihov kontakt sa muslimanima u Endelusu, sjevernom dijelu Afrike, islamske Sicilije i juga Italije koji je, takoder, bio islamski. U tim krajevima su cvjetala islamska sveucilišta u kojima su studirali ljudi iz svih krajeva svijeta.

Mnogi evropljani bili su gosti tih sveucilišta kako bi stekli znanje od profesora muslimana. Ucili su arapski jezik koji je bio jezik znanosti, kako bi mogli prevoditi naucna djela na svoje maternje jezike.
Posredstvom ova dva uticaja Evropa pocinje da se budi i izlazi iz 'mracnog srednjevjekovlja'. Medutim, Crkva je ustala protiv naucne renesanse koja se desila u Evropi iz dva razloga:
- Iz bojaznosti za svoju poziciju u društvu. Ugled crkve u narodu temeljio se na nekoliko izlišnih i neprihvatljivih iluzija koje su usadivali u mozgove ljudi govoreci im da u vjeri postoje tajne koje znaju samo crkveni ljudi. Ostali svijet mora se slijepo pokoriti crkvenom kleru i uopce ne smije pitati o tim tajnama. Oni mogu samo tražiti blagoslov od crkvene vlastele tako što ce im biti u potpunoj pokornosti i udovoljavati svim njihovim zahtjevima. A oni (crkvena vlastela) ce ih, zbog njihove pokornosti, približiti bogu koji ce im oprostiti grijehe. Crkva se bojala da ce, ukoliko se nauka raširi, ljudi otvoriti oci i razotkriti te crkvene legende, te ce crkveni ljudi izgubiti ugled i mjesto koje su imali u društvu, a crkva svoju svetost koju je uživala u širokim masama.


- Iz razloga što je to znanje bilo, prije svega, muslimansko. Evropljani koji su odlazili na sticanje znanja u islamske centre, vrativši se, ponijeli su sa sobom znanje muslimana, islamske vrijednosti i norme života uopce. Crkva se pobojala da ce se islam u Evropi proširiti preko naucne renesanse koja je dolazila sa islamskih sveucilišta i od ucenjaka muslimana. Crkva je zbog toga pocela svirepo proganjati evropske ucenjake koji su prihvatili islamske znanosti. Prijetila im je ubojstvom, spaljivanjem i mucenjem do smrti, ukoliko se ne odreknu nauke koju su donijeli od islamskih alima. Ovo je bio pocetak opasnog projekta koji je imao dubok odjek na evropski život, projekta odvajanja nauke od vjere i radanja neprijateljstva izmedu vjere i nauke, ili izmedu ucenih i vjere. Ovaj razdor se vremenom u Evropi stalno povecavao, dok nije došlo do te mjere da je u podsvijesti obrazovanog covjeka vjera postala simbol praznovjerja i zaostalosti. S druge strane, naucna teza je glasila: Odstraniti sva vjerska shvatanja iz oblasti naucnog istraživanja i uopce ne ukazivati na Boga ni u jednoj od naucnih cinjenica vezanih za svemir, život i covjeka.

3 – Nepravda koju je crkva sa svojim ljudima cinila prema narodu:
Crkva se nije zadovoljila iskrivljavanjem, od Allaha, objavljene vjere i negiranjem nauke i njenih eksperimentalnih otkrica, nego je tome dodala još vecu nepravdu prema ljudskim životima, njihovom razumu i njihovim imecima:


- Crkva je ljudima nametnula monopol na posredništvo izmedu njih i boga. Nijedan covjek nije u stanju da se obrati bogu izuzev preko svecenika. Od njega se nece primiti pokajanje niti ce mu grijesi biti oprošteni bez ispovijedi pred svecenikom na 'stolici priznanja' i njegovog saopcenja da su grijesi doticnog oprošteni.
- Crkva je ljudima nametnula odredena ubjedenja vezana za oblik Zemlje i dužinu boravka covjeka na njoj, koja su bila u suprotnosti sa najnovijim naucnim otkricima. Crkva im je rekla: 'Ovo su sveta saznanja, jer su objavljena od boga. Onaj ko ih zanijece postao je nevjernik-ateista.'
- Nametnula im je i desetinu. Svaki covjek je bio dužan desetinu svoga imetka 'dobrovoljno' pokloniti crkvi. Ne bogu, niti sirotinji, nego da od toga žive svecenici tako raskošnim životom kom su najbogatiji vladari bilo kojeg vremena mogli samo sanjati.

- Crkva je narodu nametnula i 'kuluk', da svake sedmice jedan dan rade na crkvenom imanju besplatno.
- Nametnula im je ponižavajucu pokornost prema crkvenim ljudima, po kojoj su bili dužni da se naklone sveceniku kada prolazi pored njih, tako duboko da im cela zemlju dotaknu, iako je pocesto tlo bilo blatno ili necisto.
Pored svega spomenutog bitno je istaci i to da je crkva, nakon što su mase u Evropi ustale protiv nepravde feudalaca i tražile svoja prava, stala na stranu feudalaca i zaprijetila obespravljenim masama da ce se na njih bog rasrditi ukoliko ustanu protiv nepravde svojih gospodara!
Sve to, imalo je veliki utjecaj na negativan odnos širokih masa prema crkvi, a samim tim i prema vjeri uopce.4- Isposništvo:
'...dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propisali...' (El-Hadid, 27)
Allah, dž.š., primio je njihovo isposništvo, iako ga nije propisao, zato što su to oni u pocetku uradili radi Allaha, dž.š. Medutim, oni isposništvu nisu dali mjesto koje mu pripada, nego su manastire u kojima se nalaze kaluderi i kaluderice pretvorili u centre nemorala i razvarata daleko vecih razmjera nego što se to dešavalo u društvu od strane potpuno nastranih razvratnika.
Allah, dž.š., o tome kaže: '...dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propisali - u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa cemo one medu njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su (griješnici) nevjernici.' (El-Hadid, 27)
Necasne stranice o crkvenim ljudima po tom pitanju postale su javna tajna o kojoj svi govore i ubrzo su postale predmetom ismijavanja i odbojnosti od crkve i vjere uopce.

5 – Komedija zvana 'oproštajnice od grijeha'.

To se dogodilo kada je Papa poceo tvrditi da može garantovati za oprost grijeha kod Boga i ulazak u džennet onima koji plate odredenu sumu novca. Papa je sacinio pisane potvrde za tako nešto i u njima je stajalo: 'Ja papa (taj i taj) poklanjam oprost (tome i tome) od svih grijeha koje je pocinio i koje ce pociniti. On postaje cist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila, uci ce u raj na onom svijetu i bice blagoslovljen od Gospoda Boga.' Papa je ove pisane oproštajnice prodavao ljudima za odredene novcane iznose. Ljudi su cinili još vece grijehe, a zatim kupovali te oproštajnice vjerujuci da ce pomocu njih uci u džennet i zadobiti istinski oprost i blagoslov od Gospodara.
Stvar se još više pogoršala kada je Papa opunomocio ostale crkvene službenike da mogu izdavati oproštajnice umjesto njega, do te mjere da su postali, zajedno sa crkvom, predmetom ismijavanja od strane širokih masa.
Zbog svega toga odbojnost ljudi prema vjeri u Evropi vremenom je sve više rasla, sve dok se nisu u potpunosti odrekli uticaja vjere na njihov život, što je danas više nego ocito.

6 – Ocrnjavanje slike o islamu kod evropljana od strane crkve:

Spomenuli smo da je crkva ustala protiv naucne renesanse u Evropi zato što je ona bila pod velikim islamskim uticajem preko evropskih izaslanika koji su sticali znanje u islamskim zemljama i vracali se pod jasnim uticajem islamskog svjetonazora i naucnog napretka islamske civilizacije. Kada se crkva uplašila islamskog uticaja na kršcanski svijet i eventualnog širenja islama u Evropi putem naucne renesanse koja se temeljila na islamskim naukama, ona zapocinje sa velikom propagandom protiv tog uticaja. U tom smislu angažuje svoje pisce koji pišu protiv islama i pokušavaju iskriviti i ocrniti njegovu sliku u ocima evropljana. Oni su poceli otvoreno napadati na licnost Poslanika, s.a.v.s., pripisivati mu mnogo toga što nije tacno i optuživati muslimane za sve zlocine na Zemlji, kako bi sprijecili primanje islama od strane Evropljana.
Ova dvostruka propaganda protiv 'islamskih znanosti' i protiv samih muslimana imala je duboke posljedice na život Evrope.

Propaganda protiv islama imala je veliki uticaj na evropljane i uspjela je da ih odvrati od prelaska na islam. U tome su im pomogli stalni gubici križara protiv muslimana. Što se, pak, tice naucne renesanse koja je bila pod uticajem islamskih znanosti ona je uspjela da prokrci svoj put, jer su ljudi zavoljeli rezultate naucnog napretka, nakon što su se probudili i izašli iz neznanja u kojem su se nalazili. Zavoljeli su plodove civilizacijskog napretka nakon što su u svojoj stvarnosti osjetili njihove blagodati. Medutim, ta naucno-civilizacijska renesansa utemeljena je na principima koji nisu imali nikakve veze sa vjerom, nego su bili potpuno odbojni prema njoj. To je bio rezultat postupaka crkve koje smo spomenuli, zbog kojih su napredni intelektualci u Evropi bježali od vjere-kršcanstva koju im je nudila crkva. Crkvena propaganda protiv islama, s druge strane, izvršila je utjecaj na tog intelektualca da ne primi islam, iako je temelje svog civilizacijskog napretka uzimao od muslimana.


Iz spomenutih razloga, nastalo je nezdravo stanje koje je dovelo do sadašnje krize savremenog covjecanstva, a koje se ogleda u ogromnom naucnom i tehnološkom napretku potpuno udaljenom od vjere i moralnih principa bez kojih je nemoguc ispravan život covjeka na Zemlji. Evropljani su svakim novim naucnim dostignucem bivali sve udaljeniji od vjere i Boga, dž.š..

7 – Uloga Jevreja u kvarenju evropskog nacina života:

Ovo izuzetno nastrano stanje u Evropi koje je prouzrokovala crkva svojim pogrešnim stavovima jevreji još više osnažuju svojim ciljanim pospješivanjem širenja anarhije i nemorala u svijetu. Oni su upravo onakvi kako ih Allah, dž.š., opisuje: 'Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.' (El-Maida, 64) Jevreji su vidjeli da im se ukazala prilika da se okome na kršcanstvo – svoga starog neprijatelja, te su ga napali sa svih strana, šireci rušilacke ideje, kvareci moral i popularišuci svaki vid niskosti i razvrata, pod parolom napretka i civilizacije, ili pod parolom slobode pojedinca, dok nisu uspjeli u potpunosti iskvariti život Evrope svim nevaljalštinama od kojih ti mnoge ne bi mogle na um pasti.
S jedne strane Marks, koji je bio Jevrej, pozivao je u komunizam i ateizam i on je vlasnik poznate izreke: 'Vjera je opijum ljudi!'
S druge strane Frojd, koji je takode bio Jevrej, širi svoje teorije o seksu u kojima poziva u potpuno odbacivanje vjere, morala i tradicije, pod izgovorom da oni prouzrokuju depresiju i psihicke i nervne stresove.
Jevreji su, takoder, bili predvodnici pokreta kapitalisticke industrijalizacije u Evropi kako bi u njoj oplodili svoj imetak putem kamate. Jevreji su na taj nacin potpuno zavladali svim segmentima evropskog života i u njega unijeli razne vrste nereda:

1 – Ženu su ubijedili da treba da radi u fabrikama zajedno sa muškarcima. Kada se povecao broj žena koje rade zajedno sa muškarcima, nagovorili su ih da se ukrase raznim vidovima razvratne mode koja je upropastila njihov moral zajedno sa moralom muškaraca, a narocito omladine. Iz tog razloga modne kuce zaraduju ogromne svote novca koje se na kraju vracaju Jevrejima.


2 – Jevreji su proglasili parolu 'sloboda, bratstvo i jednakost'. Pod sloganom slobode misle na širenje ateizma i nemorala koji su simbol licne slobode svakog covjeka. Pa ko hoce da nevjeruje neka nevjeruje, ko hoce da se spusti na najniže grane i preda anarhiji neka to uradi, jer niko nema pravo da mu ospori njegovu 'licnu slobodu'.

3 – Oni su razorili porodicu ubjedivanjem žene da treba da izade na posao i da na kucu, majcinstvo i odgajanje djece gleda kao na besmislene zapreke koje je sprjecavaju da se otisne i preda svojoj slobodi.


4 – Oni su proizveli generacije djece bez porodice jer je majka zauzeta poslom van kuce i nema vremena da se posveti odgoju svoje djece. To je rezultiralo razaranjem porodice zbog cega pate mnoge evropske zemlje danas.
To su samo neke negativne posljedice koje su Jevreji izazvali u zapadnom životu a tocak nereda se i dalje okrece i svaki dan donosi nešto novo.

8 – Odgovornost muslimana za sve to:

Na kraju, moramo kazati da islamski ummet snosi veliku odgovornost za ovaj nered koji se danas dešava na Zemlji. Allah, dž.š., nije izveo ovaj ummet da živi sam za sebe, nego da vodi i usmjerava cijelo covjecanstvo. Allah, dž.š., kaže: 'Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvracate, i u Allaha vjerujete.' (Ali-'Imran, 110)
'I tako smo od vas ucinili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok.' (El-Bekara, 143)
Svaki vid dobra bio je prisutan na svjetskoj sceni cijelo vrijeme dok je ovaj ummet vršio svoju ulogu: širio svjetlost i uputu u svim krajevima svijeta, naredivao dobro i odvracao od lošeg, vjerovao u Allaha i pozivao cijelo covjecanstvo u vjeru (iman).

Kada je ovaj ummet, u posljednjim stoljecima, zapostavio svoju ulogu u svjetskim tokovima, nakon što je oslabio i iznemogao, vodstvo covjecanstva preuzeo je narod koji ne vjeruje u Allaha, dž.š., niti Poslanika s.v.s., niti primjenjuje Allahove propise u životu. To je bila prilika za zle sile džina i ljudi koji su prouzrokovali veliki nered na Zemlji pozivajuci u kufr umjesto imana.
Red na Zemlji se nece ponovo uspostaviti sve dok se muslimani istinski ne vrate svojoj vjeri, kada ce se ostvariti Allahovo, dž.š., obecanje muslimanima da ce im dati da vladaju Zemljom i uspostave sigurnost, kao što se to vec desilo u islamskoj prošlosti: 'Allah obecava da ce one medu vama koji budu vjerovali i dobra djela cinili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da ce im zacijelo vjeru njihovu ucvrstiti, onu koju im On želi, i da ce im sigurno strah bezbjednošcu zamijeniti; oni ce se samo Meni klanjati, i nece druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grešnici.' (En-Nur, 55)


Ovaj kratki osvrt na historiju Evrope pomoci ce nam da razumijemo trenutnu situaciju na Zapadu i neuobicajeno širenje ateizma i nemorala.
Sve to rezultat je tri glavna uzroka o kojima smo govorili: uloga crkve, uloga Jevreja i odgovornost muslimana. Taj antivjerski ambijent u Evropi podesan je za širenje svih vrsta virusa i zaraza.
Vjerovatno je najveca od tih zaraza ateizam i nemoral, jer kada se covjek udalji od Allaha, dž.š., i primjene Njegove upute na Zemlji, ne postoje granice dubini provalije u koju može zapasti. Današnje stanje Evrope je najbolji dokaz za tu bolnu cinjenicu. Odvojenost vjere od nauke i životne svakodnevnice od vjere, rezultirala je iskrivljavanjem same ljudske naravi, koju su napale psihicka nestabilnost, ludilo, samoubojstvo, te razne psihicke i nervne bolesti, kao i porast kriminala, upotrebe alkohola i narkomanije, cak i kod adolescentne omladine.
Uzrok svemu tome je udaljenost od Allaha, dž.š., i Njegove vjere islama.

(nastavit ce se inša-Allah)