POSJETITE KURAN.BA
 
 

kultura ponašanja pri obavljanju fiziološke potrebe

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 63

Islamski bonton (30)


Uspostavljanjem pravila i kriterija, cak i pri obavljanju fiziološke potrebe, na najbolji nacin govori o brizi islama spram covjeka i njegovih potreba. Koliko bi samo bolesti u ranijim generacijama – i duhovne i fizicke – nastalo ukoliko bi se cekalo da covjek svojim naucnim i intelektualnim dometima dode do tih saznanja. Allah Uzvišeni je milostiv svim generacijama, o cemu, vrlo ilustrativno, svjedoci i taj najbanalniji segment ljudskog ponašanja: obavljanje fiziološke potrebe.

Islam je regulirao cjelokupan covjekov život. Nigdje covjeka nije ostavio u nedoumici i bezizlaznoj situaciji. Briga islama o pravilnom usmjerenju i orijentaciji covjeka prepoznatljiva je i islamskoj akidi, nepokolobljivom imanu, priznavanju Allaha Uzvišenog za apsolutnog Gospodara covjeka i svemira i odbacivanju svake vrste širka, nevjerovanja, materijalizma, sekularizma i ateizma.
Islam se nije zadržao samo na sferi vjerovanja i emocionalnog doživljaja covjeka, nego je i svaki detalj njegovog života vrednovao i pripomogao u iznalaženju potrebnih rješenja za svakodnevne primjene. Cak i obavljanje fiziološke potrebe ima svoja pravila i kriterije koje je islam uspostavio i za šta ce, na onom svijetu, Allah Plemeniti nagradivati, a na ovom svijetu slijedenje tih pravila uveliko ce doprinijeti opcem ocuvanju zdravlja i ekologije, te duševnom miru i preventivnom djelovanju na sprecavanju štetnih posljedica do kojih bi moglo doci ukoliko se ne slijede ove preporuke.
Zato, nakon citanja ovog teksta, dobro razmislimo o svemu navedenom, pa cemo u svome bicu ocutiti savršenstvo islama i vlastitu potrebu za njim!Šta prouciti prije ulaska u toalet?

Toalet je stjecište džina i šejtana, mjesto gdje se odstranjuju brojne necistoce i ono što ljudima smeta. Da bismo ušli u takvo podrucje, neophodno je poznavati njegove zakonitosti. Kako god se ne može uci u stranu zemlju bez odredenih dokumenata i važecih viza, tako se i u to podrucje ne može uci bez prethodne pripreme, ukoliko ne želimo da nam oni koji tamo obitavaju ne prirede nešto nepoželjno, kao što se dešava osobama koje to ucine na nacin koji islamom nije predviden.
Poslanik islama, s.a.v.s, ucio je posebnu dovu kada bi htio uci u nužnik. Naime, dok smo u nužniku ne može se spominjati Allahovo ime, pa bi nam džini i šejtani mogli nauditi, te se, po mnogima, zbog toga, i uci dova prije nego se u njega i ude. Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, kada bi htio uci u nužnik, ucio: «Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habais!» / «Allahu moj, utjecem Ti se od muškog i od ženskog roda šejtanskoga».
Ko ne može zapamtiti ovu dovu, neka bar prije nego ude u nužnik prouci: Bismillahi, jer ce ga to zaštiti od zla i loših posljedica boravka na tom prostoru, kao što porucuje Vjerovjesnik, s.a.v.s, u predaji Alije, r.a, i Enesa b. Malika, r.a: «Izgovaranje Bismillahi prije nego se ude u nužnik zaklon je izmedu džinskog pogleda i covjekovih stidnih dijelova tijela».

Kojom nogom uci i izaci?
Lijevom nogom cemo ulaziti u toalet, a desnom izlaziti, dakle, suprotno ulasku i izlasku iz džamije, kuce, škole, fakulteta i sl., cime pravimo razliku izmedu tog i ostalih mjesta.

Ne okretati se prema kibli

Prilikom obavljanja velike ili male fiziološke potrebe ne okretati se prema kibli. To se temelji na predaji Ebu Ejjuba el-Ensarija, r.a, u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, jasno napominje: «Kada dodete na mjesto gdje želite obaviti fiziološku potrebu, ne okrecite se tom prilikom, svojim licem niti ledima, u pravcu kible, nego se okrenite prema istoku ili zapadu!». Ebu Ejjub, r.a, prenosilac ovog hadisa, u Muslimovoj predaji napominje: «Kada smo kasnije došli u Šam, zatekli smo nužnike okrenute u pravcu kible, pa smo ih okrenuli ustranu i zatražili oprost od Allaha Uzvišenog».
U navedenom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s, zabranjuje da se prilikom obavljanja velike ili male fiziološke potrebe okrecemo licem ili ledima u pravcu kible, a preporucuje da se okrecemo prema istoku ili zapadu. Treba napomenuti da su spomenute rijeci upucene konkretno - Medinelijama, kojima je Kjaba bila na južnoj strani. Dakle, oni kojima je Kjaba na istocnoj ili zapadnoj strani trebaju se okretati prema jugu ili sjeveru.
Prilikom gradnje kuce treba voditi racuna kako postaviti WC-šolju ili cucavac i tako na vrijeme primijeniti ovu Poslanikovu, s.a.v.s, naredbu. Ocito je da je veliki broj vjernika taj propis uvažio, te je vidljivo da je mjesto za obavljanje fiziološke potrebe postavljeno tako da zadovolji ove islamske zahtjeve.

Pranje vodom nakon obavljene potrebe

Nakon obavljene velike ili male fiziološke potrebe treba se oprati vodom. Vidjeli smo, iz ranije citirane Muslimove predaje, da je Poslanik islama, s.a.v.s, u deset prirodnih osobenosti ubrojio i pranje vodom nakon obavljene fiziološke potrebe.
Enes b. Malik, r.a, navodi više predaja u kojima spominje da je on donosio vodu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, kako bi se on oprao nakon obavljene fiziološke potrebe.
Islam, doduše, u nedostatku vode, dozvoljava upotrebu i drugih metoda prilikom cišcenja nakon obavljene fiziološke potrebe, ali preferira upotrebu vode, jer je ona najbolje sredstvo da se necistoca potpuno ukloni i upravo se, i po ovome, islam izdvaja u odnosu na druge religije i ideologije.

Pranje lijevom rukom

Zabranjeno je pranje desnom rukom, nakon obavljanja fiziološke potrebe, jer se desnom rukom jede i obavljaju drugi casni poslovi. Otuda, izmedu ostalog, musliman ne može jesti lijevom rukom. Ebu Katade, r.a, prenosi vjerodostojan hadis u kojem Vjerovjesnik, s.a.v.s, eksplicite to pojašnjava: «Kada neko od vas obavlja malu fiziološku potrebu, neka svoj spolni organ ne uzima desnom rukom, neka se ne podapire desnom rukom i neka ne diše u posudu iz koje pije!».
Nakon pranja ruku je potrebno oprati sredstvom za cišcenje (sapun, itd). Poslanik, s.a.v.s., je u nedostatku sapuna ruku prao zemljom.

Cuvanje od mokrace

Nakon obavljanja male fiziološke potrebe spolni organ treba dobro ocistiti ili oprati, kako ne bi ni kap mokrace ostala na našem tijelu ili odjeci. To je za higijenu tijela i odjece veoma bitno, a Allahov Poslanik, s.a.v.s, zaprijetio je i kaznom u kaburu onome ko to ne bude uvažio. U hadisu koji prenosi 'Abdullah b. 'Abbas, r.a, stoji: «Allahov Poslanik, s.a.v.s, je prošao pored dva kabura i rekao: «Ova dvojica se kažnjavaju i to se ne kažnjavaju zbog necega velikog: jedan od njih je prenosio tude rijeci a drugi se nije cuvao mokrace!»

Pokudenost obavljanja male fiziološke potrebe stojeci

Malu fizilološku potrebu treba izvršiti, kao i veliku, u cucecem položaju. Aiša, r.a, prenosi: «Ko ti bude govorio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, obavljao malu fiziološku potrebu stojeci, nemoj mu vjerovati, jer sam ga ja vidjela da to cini u cucecem položaju!».
Omer b. el-Hattab, r.a, kaže: «Allahov Poslanik, s.a.v.s, me vidio dok sam stojeci obavljao malu fiziološku potrebu pa me upozorio: «Ne obavljaj, Omere, malu fizilošku potrebu stojeci!», pa od tog momenta više nikada to nisam cinio!»
Medutim, ukoliko okolnosti zahtijevaju, može se to uciniti i stojeci, ali da to ne postane pravilo. To se vidi iz Huzejfine, r.a, predaje, koju bilježe Nesai i Ibn Madže, u kojoj se kaže da je Poslanik, s.a.v.s, to nekada cinio.
Ocito je da se ovdje radi o anatomskom aspektu, jer je poznato da tek u cucecem položaju, sva mokraca izade iz mokracnih kanala, dok se u stojecem položaju ona zadržava u ljudskom tijelu, pa ne iznenaduje što danas mnogi muškarci imaju probleme s prostatom i sl. neugodnosti, jer se ne respektira Poslanikova, s.a.v.s, preporuka.

Nema zikra niti razgovora pri obavljanju fiziološke potrebe

Prilikom obavljanja male ili velike fiziološke potrebe nije dozvoljeno uciti Kur'an, neki zikr ili dovu, jer se nalazimo na mjestu koje nije za to i u situaciji koja to apsolutno ne dozvoljava. Cak nema ni razgovora prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Takode se, tom prilikom, ne naziva niti uzvraca na selam. U predajama 'Abdullaha b. Omera i Ebu Hurejre, r.a, to se jasno vidi. U jednoj predaji se kaže: «Neki covjek je prolazio pored Poslanika, s.a.v.s, dok je on obavljao malu fiziološku potrebu, pa mu je nazvao selam. Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu nije uzvratio odgovor. To je ucinio tek nakon obavljanja te potrebe!»

Zabrana obavljanja fiziološke potrebe po putevima i hladovima

Vjerniku je zabranjeno obavljanje fiziološke potrebe po putevima, hladovima i svim mjestima kuda ljudi prolaze. Ova jasna zabrana nazire se u rijecima Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejrea, r.a, u kojoj se upozorava: «Cuvajte se dvojice prokletih!». Na tu Vjerovjesnikovu, s.a.v.s, prijetnju, ashabi su zapitali: «A ko su dvojica prokletih?». On je odgovorio: «Oni koji obavljaju fiziološku potrebu po putevima i hladovima!».
Hattabi i drugi islamski ucenjaci tvrde da se to odnosi na djela, koja neki ljudi izvršavaju pa ih zbog toga drugi proklinju. Oni, takode, navode da nije zabranjeno obavljati fiziološku potrebu u svakom hladu, vec na onom mjestu gdje ljudi odmaraju, odsjedaju ili prolaze kako ne bi bili uznemireni.
Inace, kur'anski princip upucuje na cuvanje ljudi, njihovog dostojanstva i udaljavanje od svake vrste vrijedanja i uznemiravanja. Kur'anski tekst je eksplicitan: «A oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i ociti grijeh!».

Zabrana obavljanja male fiziološke potrebe u stajacu vodu

Kolika je ekološka svijest jednog muslimana i koliko bi on tome trebalo da pridaje pažnju, najbolje ilustruje cinjenica o zabrani mokrenja u stajacu vodu. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s, u autenticnoj Džabirovoj, r.a, predaji nedvosmisleno zabranjuje takvo ponašanje. U toj predaji se kaže: «Allahov Poslanik, s.a.v.s, je zabranio da se obavlja mala fiziološka potreba u stajacu vodu!».

Šta prouciti nakon obavljene fiziološke potrebe

Kada obavimo fiziološku potrebu treba prouciti dovu i zahvaliti Allahu Uzvišenom što nas je kutarisao onoga što nam smeta. Iz hadisa koji prenosi Aiša, r.a, vidi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, tražio oprost od Gospodara svjetova. Ona prenosi: «Vjerovjesnik, s.a.v.s, bi, kada bi izašao iz nužnika, rekao: «Gufraneke! / Oprosti nam!».
U predaji Ebu Zerra i Enesa b. Malika, r.a, spominje se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, kada bi izišao iz nužnika, proucio: «El-Hamdu lillahillezi ezhebe 'anni-l-eza ve 'afani!» / «Hvala Allahu koji je otklonio od mene neugodnosti i ucinio me zdravim!».
Kao što jasno vidimo iz Aišine, r.a, predaje, koju je imam Nevevi ocijenio vjerodostojnom, Allahov Poslanik, s.a.v.s, tražio je oprost od Gospodara svjetova. Naime, on je cinio zikr Allahu Uzvišenom u svakoj prilici, pa pošto to nije mogao ciniti u trenutku obavljanja fiziološke potrebe, kao da se pravda svome Gospodaru i traži od njega oprost što to nije mogao ciniti i u spomenutoj prilici.

U predaji Ebu Zerra, koja se ocjenjuje kao hasen i Enesa, r.a, koja se ocjenjuje slabom, ali ima predaja koje je pojacavaju i cine jacom, jasno se ocituje da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, zahvalio Allahu Uzvišenom na uklanjanju neugodnosti koje bi moglo zadržavanje onoga što izlazi iz nas prouzrokovati, a redovno obavljanje fiziološke potrebe ukazuje na zdravlje covjeka i njegovog organizma.


Ne cudi onda, što je, kako se pripovijeda, Harun er-Rešid obecao Behlulu citav hilafet samo da ga oslobodi teškoca, muke i bolova uzrokovanih nemogucnošcu obavljanja fiziološke potrebe. Naime, halifa Harun nije mogao obaviti malu fiziološku potrebu, pa je Behlul obecao, uz Allahovo dopuštenje da ce ga izlijeciti, ali da mu zauzvrat dadne prijestolje i postavi ga za halifu. Kako su halifini bolovi dostigli kulminaciju, on je Behlulu obecao i citav hilafet, samo da ga kutariše nesnosnih bolova i muka. Kada je halifa bio osloboden tih muka, ponudio je hilafet i prijestolje Behlulu, a on mu je mudro, pred svim dvorjanima, odgovorio: «Kada tvoje prijestolje ne vrijedi ni koliko jedno mokrenje, ja ga necu preuzeti nego ga ti i dalje zadrži!».
Zato, zahvalimo Allahu, dž.š., na toj blagodati prije nego imadnemo halifino iskušenje!