POSJETITE KURAN.BA
 
 

predznaci sudnjega dana

Muharem Adilovic | Novi Horizonti br/str. 62

Mahir Abdullah: Poštovani gledaoci, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Svakom vjerniku jasno je da je vjerovanje u Sudnji dan jedan od temelja imana, te da potpun iman nije moguc osim s vjerovanjem u svih šest temelja vjere. Vrijeme nastupanja Sudnjeg dana nije nikome poznato, osim Allahu, dž.š. Medutim, Kur'an, a i Muhammed, s.a.v.s., u mnogim hadisima nas obavještavaju o njegovim predznacima, odnosno o dogadajima koji ce prethoditi pojavi Sudnjega dana. Upravo te pojave tema su naše vecerašnje emisije u kojoj ce naš sagovornik biti dragi gost i cijenjeni alim dr. Jusuf el-Kardavi.

Doktore, Kur'an je jasan da ce Sudnji dan nastupiti iznenada; ljudi ce se iznenaditi njegovim dolaskom. Medutim, na mnogim mjestima govori nam o svojevrsnom uvodu u Sudnju dan, odnosno, o tome da postoje odredeni nagovještaji skorog nastupanja Sudnjeg dana. Možete li nam pojasniti o kakvoj se vrsti najave tog dogadaja radi?
Dr. Kardavi: Bismillahir-rahmanir-rahim. Zahvala pripada Allahu Uzvišenom, i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu cestitu porodicu i cijenjene ashabe, te na sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana. Kao što je receno, Kur'an nas obavještava da ce Sudnji dan nastupiti iznenada, ali nas, takoder, obavještava da su njegovi predznaci vec nastupili. Predznak je dogadaj koji nagovještava blizinu Sudnjega dana i njih ima mnogo. Jedan od predznaka Sudnjega dana je i poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., jer je on posljednji poslanik, nakon kojeg više poslanika nece biti, njegova vjera je posljednja objavljena vjera i objava koja mu je data je posljednja objava nakon koje više objava nece biti.

Muhammed, s.a.v.s., to potvrduje rijecima: 'Ja sam posljednji i poslije mene više nece biti poslanika!' Dakle, Njegovo poslanstvo je posljednje poslanstvo nakon cega ostaje Sudnji dan. Muhammed, s.a.v.s., to pojašnjava rijecima: 'Poslan sam ja i Sudnji dan smo kao ova dvojica!', pa je pokazao sastavljen kažiprst sa srednjim prstom. Želi da kaže da poslije kažiprsta nema ništa do srednji prst. Dakle, poslije njegovog poslanstva nema više objava do Sudnjega dana. Kur'an o ovome kaže: 'Bliži se cas i Mjesec se raspolutio.' (El-Kamer, 1), a na drugom mjestu kaže: 'Ljudima se bliži cas polaganja racuna njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.' (El-Enbija, 1.) Dakle, sve su to nagovještaji blizine Sudnjega dana, odnosno njegovi predznaci. Ashabi su u jednom periodu poceli pitati

Poslanika o onome što nije bitno za njih i od cega nema nikakve koristi, pa ih je Allah, dž.š., ukorio rijecima: 'O vjernici, ne zapitkujte o onome što ce vam priciniti neprijatnost ako vam se objasni...!'( El-Maide, 101), pa su ashabi, poštujuci naredbu Allaha, dž.š., prestali pitati Poslanika, te im Allah, dž.š., šalje Džebraila da ih poduci kako ce postavljati pitanja. Postavljao je pitanja Poslaniku, s.a.v.s., a on je na njih odgovarao. Pitao ga je o imanu, o islamu, o dobrocinstvu, i nakon odgovora na postavljena pitanja pita ga o casu u kojem ce nastupiti Sudnji dan. Muhammed, s.a.v.s., na to odgovara: 'Upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita!' Dakle, Poslanik napominje da ni melek Džebraila ni on sam ne zna ništa o terminu nastupa Sudnjega dana, ali mu kaže da ce ga obavijestiti o njegovim predznacima. Pa je spomenuo da je jedan od njegovih predznaka da ce robinja roditi sebi gospodaricu li gospodara i da ce se goli i bosi cobani natjecati u gradnji. To su predznaci Sudnjega dana a mnogobrojna su njihova znacenja.

Mi cemo se držati onog koje zastupa vecina islamskih ucenjaka, a koji kaže da se to odnosi na vrijeme u kojem ce doci do poremecaja u odnosima izmedu djece i roditelja. Djeca ce prestati poštovati svoje roditelje tako da ce se prema njima odnositi kao što se robovlasnik odnosi prema robovima koji su u njegovom posjedu, te da ce doci vrijeme kada ce dojucerašnji cobani, u nekim predajama se spominje 'cobani crnih deva', postati gospoda koja ce graditi dvorce. Poznato je da Arapi poznaju nekoliko vrsta deva koje su razvrstane po kvalitetu i cijeni. Najvrednije deve su crvene (ride), a najlošije deve su crne deve. Dakle, ljudi koji su bili cobani najlošije vrste deva obogatit ce se do te mjere da ce se natjecati u gradnji zgrada. Interesantno je za ovu pojavi da su islamski ucenjaci još davno rekli da se to vec dogodilo, a i mi smo svjedoci da se to danas dogada i to u obliku koji historija ne pamti. Sve su to posljedice odredenih poremecaja koji ukazuju na blizinu Sudnjega dana.

Mahir Abdullah: Spomenuli ste da su islamski ucenjaci još davno rekli da su odredeni predznaci postali stvarnost vec u njihovom vremenu. Odredene promjene ili poremecaje u društvu su oni shvatili kao predznake Sudnjeg dana. Kako cemo razlikovati neku društvenu promjenu koja je prirodni slijed dogadaja od predznaka Sudnjega dana?
Dr. Kardavi: Imam Ibn Kajjim spominje hadis koji se odnosi na ovu temu u kojem se kaže: 'Islam je poceo sa pojedincina, pa ce se vratiti, kao što je i poceo, na pojedince. Blago li se tim pojedincima!' Dakle, sasvim je normalno da se vjera svede na pojedince u odredenom vremenu, prostoru i propisu i to je nešto što se dešavalo tokom historije. Medutim, kada to postane opca karakteristika, nešto što je zahvatilo cijeli ummet, i kada se namnože te pojave koje su i svojevrsni poremecaj i onda se one smatraju predznakom Sudnjega dana. Aiša, r.a., imala je obicaj spominjati jedan stih Lubejda bin Rebije, poznatog pjesnika prije islama. Nakon što je postao musliman, ostavio je pjesništvo govoreci kako se zadovoljio Kur'anom, pored kojeg mu ne treba nikakvo pjesništvo. On je imao obicavao iskazivati koliko je svijet izgubio smrcu pojedinaca ciji gubitak je nenadoknadiv, te da su oni koji su ih nadživjeli ostali usamljeni.

Aiša, r.a., nadživjela je Lubejda pa bi imala obicaj reci: 'Neka se Allah smiluje Lubejdu, da je sada živ šta bi imao kazati?!' Urve, sestric Aiše, r.a., je cuo za tu njenu izreku, pa nakon što je ona umrla, a problemi u društvu se još više umnožili on bi to komentarisao rijecima: 'Neka se Allah smiluje Lubejdu i Aiši, da su danas živi šta bi imali kazati!' Zabilježeno je da je on još govorio: 'Nekada su ljudi bili poput listova bez bodlji (žito bez kukolja), a danas su postali kao bodlje bez listova (kukolj bez žita).' A sada, u našem vremenu, vijekovima nakon smrti Lubejda, Aiše i Urvea, šta mi da kažemo?! Dakle, promjene u njihovom vremenu bile su tako upecatljive da su oni razumjeli da je to kraj dunjaluka. Medutim, još dugo poslije njih život je nastavio teci svojim tokom, a kada se te pojave prošire, umnože i upotpune, onda postaju predznaci Sudnjega dana. U Buharijnoj i Muslimovoj zbirci nalazimo veliki broj hadisa koji nam pomažu u razumijevanju tog problema. Jedan poznati hadis govori o covjeku koji je došao kod Poslanika, s.a.v.s., dok je on držao govor, i upitao ga kada ce nastupiti Sudnji dan. Poslanik je nastavio sa izlaganjem, a kada je završio upitao je za onoga koji je postavio pitanje. Nakon što se covjek javio, Poslanik, s.a.v.s., mu rece: 'Kada nestane emaneta ocekuj Sudnju dan!, a on upita: 'Kako ce ga nestati?' Poslanik, s.a.v.s., rece: 'Kada se povjere bitne funkcije onima koji ih ne zaslužuju, ocekuj Sudnji dan!' Najjace gubljenje emaneta je kada se povjere bitne funkcije ljudima koji to ne zaslužuju, kada se ucenjaci gurnu u stranu a neznalice dodu do izražaja.

To je jedan od velikih poremecaja koji su nagovještaj Sudnjega dana. Takoder, u hadisima se spominje gubljenje emaneta do te mjere da ce ljudi prepricavati kako se u nekom narodu, ili plemenu, nalazi neki za kojeg kažu da je pošten i povjerljiv. Dakle, bit ce prava rijetkost oni koji drže do povjerenja i poštenja. Takoder, u hadisu se spominje da ce doci vrijeme kada ce se ljudi cuditi ucenosti, sposobnosti i inteligenciji pojedinca, a u njegovom srcu nema ni trun imana. Znaci, doci ce vrijeme kada ce vrijediti neka druga pravila a ne imanska pravila, kada ce se smatrati sposobnim oni koji nece imati ni trun imana u svom srcu. Takoder, Ebu Hurejre prenosi hadis u kojem spominje trinaest predznaka Sudnjega dana, medu kojima je i onaj da ce doci vrijeme kada ce covjek izici da udijeli sadaku pa ce tražiti kome da je da i nece moci pronaci nikoga ko bi uzeo njegovu sadaku. Spominje se da je jedan od predznaka i znacajno povecanje broja žena u odnosu na broj muškaraca tako da ce biti pedeset žena na jednog muškarca. Od predznaka je i to da ce covjek proci pored kabura i govoriti: 'Kamo srece da sam ja u njemu!' Dakle, sve su to dogadaji, i još mnogi drugi, koji treba da se dese prije Sudnjega dana.Mahir Abdullah: Spomenuli ste hadis u kojem se kaže da ce covjek prolaziti pored kabura i zažaliti što on nije u njemu. Šta nam taj hadis kazuje?
Dr. Kardavi: Spomenuti hadis kazuje nam da ce doci vrijeme u kojem ce ljudi biti na velikim iskušenjima zbog ratova, nasilja i poremecaja odnosa medu ljudima do te mjere da ce smrt biti draža i bolja za covjeka od života, kao što se spominje u hadisu: 'Kada vaši bogataši postanu najškrtiji medu vama, i kada najgori od vas budu vaši vladari, te kada vam žene budu šefirale, utroba Zemlje vam je bolja od njene površine!' Znaci, u nekim situacijama smrt je bolja za covjeka od života, jer je život izgubio svoje pravo znacenje i prestao donositi srecu ljudima. Nekada covjek može materijalno biti situiran, ali odredene okolnosti ucinile su njegov život teškim do te mjere da ce shvatiti kako je smrt bolja od života, te ce poželjeti da je medu mrtvima. Mnogo je hadisa koje je u prošlosti bilo veoma teško razumijeti.

Medutim, danas su nam oni potpuno jasni, jer se obistinilo ono što su nam nagovještavali, poput velikog zbližavanja pijaca. Nekada su pijace bile samo na odredenim mjestima, a danas su na svakom koraku. Danas se kupuje internetom, bez obzira na udaljenost i razlike izmedu kupca i prodavaca. U hadisima se spominje da ce doci do poremecaja vremena, da ce vrijeme daleko brže prolaziti nego što je to danas, tako da ce godina biti kao mjesec, mjesec kao hefta, a hefta kao jedan dan. U kazivanju o Dedžalu se kaže da ce vrijeme usporiti, te da ce prvi dan njegovog boravka na Zemlji biti kao godina. Pa su ashabi pitali koliko ce namaza klanjati u tom danu. Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je da obracunavaju vrijeme. Znaci da u svaka dvadeset cetiri sata klanjaju pet namaza.

Hadisi nam nagovještavaju da ce se pojaviti trideset lažnih poslanika prije pojave Sudnjega dana. Takoder, hadisi nam nagovještavaju sukob Jevreja i muslimana u kojem ce Jevreji biti pobijedeni, tako da ce se sakrivati za drvo i kamenje, a i drvo i kamen ce govoriti: 'O muslimanu, o Allahov robe, evo se Jevrej sakrio iza mene pa dodi i ubij ga!'. Svi ti dogadaji koje smo spomenuli ubrajaju se u male predznake Sudnjega dana i oni nagovještavaju njegovu blizinu, ali nam ništa precizno ne govore. Sudnji dan je blizu, ali koliko je to blizu niko ne zna! Sve je to relativno i na osnovu toga ne možemo reci kada ce biti Sudnji dan.

Mahir Abdullah: Pitanje koje je postavio jedan naš gledalac odnosi se na rušenje trgovackog centra u Americi 11. septembra. Interesuje ga da li postoji veza izmedu tih dogadaja i nekoliko ajeta sure Et-Tevbe?
Dr. Kardavi: Odmah nakon spomenutih dogadaja pojedinci su govorili kako postoji odredena veza izmedu ove sure i tih dogadaja. Ova sura je deveta u Kur'anu, a nalazi se u 11. džuzu, što predstavalja datum odigravanja spomenutih dogadaja, te broj ajeta koji govore o zgradama su u nekoj vezi sa srušenim zgradama. Ja sam rekao da ta podudarnost nema nekog znacaja. Kur'an je svojim tekstom daleko iznad dogadaja na Zemlji, odnosni kur'anski ajeti nisu usko u vezi s odredenim dogadajem na Zemlji.Mahir Abdullah: Sljedece pitanje odnosi se na predznake Sudnjega dana koje spominju Indžil i Tevrat. Postoje li predznaci koji su zajednicki za sve objavljene religije?
Dr. Kardavi: Da, postoje dogadaji koji se u svim nebeskim religijama smatraju predznacima Sudnjega dana. Jedan od tih je silazak Isaa, a.s. I Židovi, i kršcani, i muslimani ocekuju njegov povratak. Židovi su ga smatrali lašcem pa su naredili njegovo ubistvo, kršcani smatraju da je ubijen i da je nakon smrti uzdignut na nebo. Mi vjerujemo da nije umro, nego ga je Allah uzdigao na nebo i, kada On bude htio, vratit ce ga na Zemlju. Dakle, svi se slažu u povratku Isaa, samo imaju razlicite poglede na Isaa, a.s. Nekoliko islamskih ucenjaka pisalo je knjige o tome, a jedan indijski ucenjak napisao je knjigu u kojoj kaže da predaje o silasku Isaa, a.s., dosežu deredžu mutevatira. Ne samo da tako tvrdi, nego on nabraja cetrdeset vjerodostojnih hadiskih predaja koje govore o istoj temi. Dakle, u njegov povratak nema nikakve sumnje.

Mahir Abdullah: Sljedece pitanje u uskoj vezi je s prethodnim. Gledalac pita o razlogu silaska Isaa, a.s., kada nam je poznato da je Muhammed, s.a.v.s., posljednji poslanik i da nakon njega nece više biti poslanika niti objava. Dakle, zašto ce se Isa, a.s., ponovo pojaviti?
Dr. Kardavi: Rekli smo da sljedbenici nebeskih objava imaju razlicit stav u vezi sa Isaom, a.s. On ce se vratiti da presudi, kako bi nestalo svake sumnje i prepirke o njemu i njegovoj ulozi na Zemlji. Pored toga, rekli smo da je on uzdignut na nebo prije nego što je umro. Dakle, on je živ i treba da se vrati na Zemlju kako bi okusio smrt. Medutim, njegov povratak nece biti radi dostavljanja objave i novog zakona. On ce, kada se vrati, postupati po šerijatu koji je objavljen Muhammedu, s.a.v.s. U hadisima se spominje da ce se on pojaviti a muslimani ce se taman spremati za namaz. Imam ce sacekati Isaa, a.s., i ponuditi ga da ude u mihrab. Medutim, on ce odbiti i reci ce imamu da klanja u mihrabu, a on ce biti s muktedijama. Dakle, postupat ce po propisima koje nam je dostavio Muhammed, s.a.v.s., i ništa nece izmijeniti.Mahir Abdullah: Jedan naš gledalac pita o razlozima kažnjavanja vatrom. Kaže da su ljudi u svojoj osnovi milostivi, ali da je milost svih ljudi neuporediva s ogromnom milošcu Milostivog Allaha. Pa, koji je razlog da je Allah, dž.š., stvorio Džehennem da bi u njemu ljude kažnjavao. Kako da razumijemo tako tešku kaznu od Allaha, dž.š., koji je Milostivi i Samilosni?
Dr. Kardavi: Sve objavljene religije slažu se da postoji Vatra koja je stvorena da bude kazna ljudima, odnosno da se u njoj spaljuju oni koji su to zaslužili. Taj nacin kažnjavanja nikome nije dozvoljen osim Allahu, dž.š., shodno hadisu u kojem se kaže: 'Nikome nije dozvoljeno da kažnjava vatrom, osim Gospodaru vatre!' Allah, dž.š., je najmilostiviji, ali, istovremeno, On je i najpravedniji i nece nikoga kazniti tom kaznom do onog koji to zaslužuje. On je ljudima dao mnoge prilike da se iskupe za svoje grijehe i da tako budu spašeni od kazne. Allah, dž.š., je ljudima dao pokajanje, pa traženje oprosta, cinjenje dobrih dijela, dao je razna iskušenja koja pogadaju ljude te ih na taj nacin cisti od grijeha. Onaj ko ne iskoristi nijednu od velikog broja prilika za iskup, ništa ga ne može ocistiti osim Vatra. Dakle, kažnjavanje Vatrom je u Allahovoj moci i pravdi i nikome nece biti nepravda ucinjena, bez obzira kako to mi razumjeli i koliko žestoko to nama izgledalo. Jer, Allah je Pravedni koji nikome nepravdu ne cini!

Mahir Abdullah: Sljedece pitanje se odnosi na najbolji narod. Gledalac traži pojašnjenje kur'anskog ajeta u kojem se tvrdi da su muslimani najbolji narod koji se pojavio na Zemlji. Isto tvrde i pripadnici drugih religija. Možete li nam to pojasniti?
Dr. Kardavi: Tacno je da pripadnici svake vjere za sebe tvrde da su najbolji narod. Židovi za sebe kažu da su oni 'Božiji narod'. Medutim, kada Kur'an govori o najboljem narodu koji se ikada pojavio na Zemlji, to se ne odnosi na neki odreden narod, ili teritoriju. Dakle, nisu muslimani nabolji zato što su Arapi, ili Afrikanci, ili što su sa Istoka, itd. Ta titula nije rezervisana za odredenu grupu ljudi samo zato što su pripadnici te grupe! Kada Allah, dž.š., konstatuje da su muslimani najbolji narod, On postavlja pravila, odnosno uslove za tako znacajno mjesto. Svako ko se ponaša u skladu s tim propisima pripada pohvalnoj grupi i šanse za prikljucenje najboljem narodu su za sve podjednake. Za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., desilo se da su se Židovi, kršcani i muslimani prepirali o tome ko je nabolji narod. Židovi su govorili da su oni najbolji jer slijede poslanika koji je direktno razgovarao sa Allahom, dž.š. Kršcani su tvrdili da su oni najbolji jer su sljedbenici Isaa, koji je duh Božiji. Muslimani su tvrdili da su oni najbolji jer slijede poslanika koji je pecat svim drugim poslanicima. To je bio povod da Allah, dž.š., spusti svoju objavu: 'To nece biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige: onaj koji radi zlo bit ce kažnjen za to i nece naci, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagaca; a onaj koji cini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, uci ce u Džennet i nece mu se uciniti ni koliko trun jedan nepravda. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, cineci još i dobra djela...' (En-Nisa, 123.-125) Ovo su pravila po kojima se odreduje ko ce biti pripadnik nabolje skupine i svako ko poštuje ta pravila pripadat ce joj. Dakle, islam poništava svecenstvo ili posredovanje prilikom dobijanja titule najboljeg. Svako je u mogucnosti da bude pripadnik najboljeg naroda, ali iskljucivo svojim djelima, a nikako srodstvom, ili bilo kakvim vezama.Mahir Abdullah: Hadis koji ste spomenuli, govori kako je islam poceo sa pojedincima i kako ce se ponovo vratiti na pojedince. Jedan gledalac pita: Kada to islam nije bio samo na pojedincima?
Dr. Kardavi: Ne, to nije tacno! Islam nije pocivao na pojedincima, osim u rijetkim slucajevima. Spomenuli smo pojašnjenje Ibn Kajjima koji kaže da je bilo vracanja islama na pojedince, ali u pojedinim mjestima, dok u drugim podrucjima nije bilo tako. Dakle, to su pojedinacni slucajevi u vezi s odredenom teritorijom i odredenim vremenom. Islam je, u globalu, bio jak i tokom historije osnovni zakon u islamskim državama. Danas, kada nemamo jedinstvenu islamsku državu, i dalje je veliki interes za islamom. Kada vjernici žele da saznaju islamski stav o odredenom pitanju obracaju se ucenjacima koji im pojašnjavaju šerijatske stavove. Dakle, islam je bitno i neizostavna komponenta u životu svakog vjernika. Znaci, nije tacna tvrdnja nekih koji kažu da je istinski islam postojao samo za života Muhammeda, s.a.v.s., i hulefai-rašidina, a da nakon tog perioda opstoji samo na pojedincima. Takav stav kategoricki odbacujemo.

Mahir Abdullah: Jedan naš gledalac smatra da nije potrebno govoriti o Sudnjem danu niti o njegovim predznacima, nego trebamo razmišljati o tome s cim cemo izici pred Gospodara i šta smo to pripremili za susret s Njim. Vaš komentar?
Dr. Kardavi: Smatram da mi ipak treba da govorimo o ovoj temi, jer medu predznacima Sudnjeg dana su veliki dogadaji koji nagovještavaju trijumf i konacnu pobjedu islama. To nam ulijeva nadu, jaca ubjedenje u istinitost našeg poziva i otkriva nam da postoji izlaz iz tmine i tegoba u koje smo zapali. Dakle, o ovome treba govoriti i uzimati pouke.