POSJETITE KURAN.BA
 
 

steffo lehmann potparol iptf-a

Tarik Lazovic | Saff br/str. 61

Steffo Lehmann, portparol IPTF-a misjie UN-a u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Saff, istice da Bosance ne hapse stranci, nego Dejton


IPTF ništa ne zna o otmici Eslama Durme i njegovom isporucivanju Egiptu

Problem je u cinjenici da je u Dejtonu SFOR-u dat mandat i ovlaštenja koja prevazilaze zakone države i entiteta. SFOR može zbog svoje sigurnosti zatražiti od vlasti da udalje ili uhapse neke osobe, i to je dejtonskim ovlaštenjima legalno. Što se tice aktivnosti federalne policije, IPTF nema informacija o kršenju ljudskih prava, niti smo upoznati da je bilo nelegalnih aktvnosti
Gospodine Lehmann, na "okruglom stolu" o kršenjima ljudskih prava u BiH nakon 11. septembra, organizator, Helsinški komitet za ljudska prava, direktno je prozvao SFOR, IPTF i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova kao aktere u slucajevima kršenja ljudskih prava. Kako to komentirate?

Lehmann: Upoznati smo s tim. IPTF, odnosno medunarodna policija, nije imala apsolutno nikakvu ulogu u hapšenjima, ispitivanjima, evetualnim maltretiranjima i kršenjima elementarnih ljudskih prava. Nisu tacne tvrdnje da je IPTF ukljucen u kršenja ljudskih prava! Naš mandat u Bosni i Hercegovini je da osiguramo da državne i lokalne institucije vlasti budu kooperativne sa institucijama medunarodne zajednice, poput SFOR-a, OSCE-a i OHR-a.


Dosad nije bilo saznanja koja bi inicirala istragu

Koliko nam je poznato, u mandat IPTF-a spada i nadzor nad lokalnom policijom i entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova. Vaša je zadaca da sve aktivnosti ovih institucija budu po zakonu BiH…


Lehmann: Da, to je tacno. Mi kontroliramo rad ovdašnje policije i MUP-a, i to, takoder, spada u naš mandat. Kao što vam je poznato, vec smo imali intervencija, smjena i supendiranja nekih službenika organa sigurnosti. Ne konkretno u ovim slucajevima, ali je bilo ranije.

U tom kontekstu, zar sve ovo što se dogadalo u BiH nakon 11. septembra, mislimo na hapšenja, privodenja, ilegalno isporucivanje državljana BiH drugim državama, nije bio dovoljan razlog da IPTF pokrene istragu i utvrdi je li sve doista bilo po zakonu i u skladu s ljudskim pravima?


Lehmann: Cinjenica je da su se u cijelom svijetu, pa i u BiH nakon teroristickih napada na SAD intenzivirale aktivnosti na planu borbe protiv terorizma. To ukljucuje razlicite mjere koje poduzimaju nadležne institucije. U mnogim zapadnim zemljama se ekspresno usvajaju antiteroristicki zakoni ili se, pak, unose promjene u vec postojeci, kako bi se dalo više mogucnosti i nadležnosti organima sigurnosti u borbi protiv terorizma i razotkrvanju teroristickih mreža. Poznato vam je da je samo u SAD-u uhapšeno više od hiljadu ljudi, tako da ni BiH u tom kontekstu nije izuzetak. Pogotovo ako se uzme u obzir cinjenica da su se ovdašnje vlasti otpocetka veoma aktivno i angažirano ukljucile u antiteroristicku kampanju kako bi promjenile imidž zemlje koja je nekad karakterizirana kao utocIšte za teroriste. Što se tice aktivnosti federalne policije, IPTF nema informacija o konkretnim slucajevima koje ste vi spomenuli, niti smo upoznati da je bilo nelegalnih aktivnosti. Nismo primili niti jednu prijavu kojom se tražI istraga u vezi s kršenjem ljudskih prava ili zakona prilikom rada MUP-a. Ukoliko se to dogodi, mi cemo, svakako, pokrenti istragu i poduzeti mjere. Medutim, dosad nije bilo saznanja koja bi inicirala istragu.

Treba ici zvanicnim putem


Supruga Eslama Durme - gradanina BiH koji je uhapšen zbog navodnog lažnog predstavljanja i kojeg je sud nakon istrage oslobodio, a nakon toga ga pripadnici MUP-a oteli ispred istražnog zatvora i ilegalno, bez znanja njegovog advokata i suda, isporucili Egiptu - bila je u IPTF-u i razgovarala sa jednim od visokih oficira IPTF-a. On joj je, kako saznajemo, rekao da IPTF ima informacije o imenima onih koji su sudjelovali u toj ilegalnoj akciji.

Lehmann: Ne mogu vam ništa recI o konkretnom slucaju, jer nemamo nikavih zvanicnih informacija. Nije mi poznato da je spomenuta osoba dolazila niti mi je poznato s kim je razgovarala. Procedura za podnošenja aplikacije je jednostvana i treba ici zvanicnim putem.


Vec sam spomenuo da je Helsinški komitet za ljudska prava, nevladina istitucija, utvrdio da je bilo nezakonskog postupanja i kršenja ljudskih prava. ZnacI li to nešto medunarodnoj policiji?

Lehmann: Što se tice nevladinih organizacija za ljudska prava, one bi se trebale obratit predstavniku misije UN-a za ljudska prava u BiH. Nakon toga ce oni podnijeti aplikaciju i dokumentaciju nama, da bismo mogli pokrenuti istragu.


Predstavnik misije UN-a za ljudska prava Madlen Reis je prisustvavala "okrugalom stolu" i potvrdila da je bilo kršenja ljudskih prava…

Lehmann: Da, i ja sam to procitao u medijima, ali vam odgovorno tvrdim da nismo dobili nikakav zvanicni zahtjev za istragu.


SFOR nema mandat da hapsi

Zar sve ove informacije, makar prezentirane i u medijima, ne iniciraju nikavu sumnju u rad nadležnih institucija? Cak je i ministar nedavno podnio ostavku!?


Lehmann: Moram priznati da situacija tako djeluje, ali vam moram recI da IPTF nije imao informacija o nelegalnim radnjama. Mora vam biti jasno da je naš mandat i osiguravanje da ovdašnje strukture vlasti budu potpuno kooperativne sa SFOR-om, a SFOR je zasigurno ukljucen u antiteroristicku kampanju koje vode i države cIji su u vojnici u njegovom sastavu. SFOR-u je, kao medunarodnim vojnim snagama, Dejtonskim sporazumom dat mandat i ovlaštenja da - ukoliko imaju indicija ili sumnjaju da bi neka osoba ili organizacija možda mogla biti prijetnja po sigurnost vojnika - utvrdi i otkrije pojedinca ili grupu i zatraži od bh. vlasti da ih uhapse, privedu ili poduzmu druge sigurnosne mjere. SFOR nema mandat da hapsi, ali može zatražiti od vlasti da to one ucine.

Ne hapsi SFOR, hapsi Dejton


Šta je sa "slucajem" dvojice radnika Visokog saudijskog komiteta koje je SFOR uhapsio na IlidžI?

Lehmann: Poznato mi je, ali o tome cete morati pitati ljude u SFOR-u. Govorim vam ovo kako bih pojasnio našu ulogu. IPTF mora osigurati da ovdašnje vlasti budu kooperativne sa zahtjevima SFOR-a ili drugih medunarodnih institucija.


ZnacI, oni gradani koji su ošteceni ne bi trebali kriviti vlast, nego SFOR?

Lehmann: Ne samo SFOR. To ne bi bilo fer. Ima tu i drugih medunarodnih službi koje su ukljucene u antiteroristicke aktivnosti. Tu ne mislim na IPTF, jer smo mi tu samo zbog vec spomentog mandata, da osiguramo da vlasti budu kooperativne sa medunarodnih institucijama i da rade po zakonu.Problem je u cinjenici da je u Dejtonu SFOR-u dat mandat i ovlaštenja koja prevazilaze zakone države i entiteta. SFOR može zbog svoje sigurnosti zatražiti od vlasti da udalje ili uhapse neke osobe, i to je legalno prema dejtonskim ovlaštenjima.


ZnacI li to da SFOR može zatražiti da, recimo, mene ili nekog drugog gradanina BiH, policija uhapsi ili isporucI trecoj zemlji bez ikakve zakonske optužbe i sudenja, samo zato što SFOR sumnja da im mogu ugroziti sigurnost?

Lehmann: Mislim da ste shvatili. To je rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma.