kultura ponašanja prema rodbini

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 53

Brojni su ajeti i hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji ukazuju na važnost održavanj rodbinskih veza. One koji budu iskreno vjerovali i obaveze prema rodbini izvršavali ceka Allahova, dž.š, nagrada, a najbrža kazna ceka one koji nasilje budu cinili i rodbinske veze kidali.

Pažnji prema rodbini i njegovanju rodbinskih veza pripada znacajno mjesto u islamu. To se može zakljuciti iz brojnih ajeta koji tretiraju ovu oblast, kao i Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa kojima obiluju brojne autenticne hadiske zbirke.
Znajuci da je, zbog nepoznavanja islamskih propisa ili zbog zauzetosti dunjaluckim problemima, zapostavljen ovaj u islamu poprilicno naglašen propis, neophodno je iznijeti argumente koji ce nas, bar unekoliko, podstaknuti na njegovanje i razvijanje rodbinskih veza.

Kur'anski podsticaj na cuvanje rodbinskih veza

Allah Uzvišeni istice da je i ostalim Allahovim poslanicima bilo naredivano da vode racuna o rodbini i rodbinskim odnosima. Tako u poglavlju Bekare kaže kako je to bilo, pored ostalih naroda, naredeno Benu Israilu: «I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da cete se jedino Allahu klanjati, a roditeljima, i rodbini, i sirocadi, i siromasima dobrocinstvo ciniti i ljudima lijepe rijeci govoriti i namaz obavljati i milostinju davati...»
Svakog petka naši hatibi, završavajuci hutbu, prouce (na arapskom jeziku) ajet u kojem se spominje obaveza pomaganja rodbine: «Allah zahtijeva da se svacije pravo poštuje, dobro cini i da se rodbina pomaže, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje».
Odmah nakon pokoravanja Allahu, Gospodaru svjetova i, nakon dobrocinstva prema roditeljima, dolazi dobrocinstvo prema rodbini. Allah Plemeniti veli: «I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobrocinstvo cinite, i rodbini, i sirocadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u posjedu vašem!».
Koliko Gospodar svjetova pridaje važnosti njegovanju rodbinskih veza i potpomaganju rodbine, najbolje potvrduju dva ajeta iz dva razlicita poglavlja, u kojima spominju razlicite kategorije ljudi, a prvo mjesto daje upravo rodbini: «Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu i putniku-namjerniku!».

Poslanik, s.a.v.s, podstice na pažnju prema rodbini

Poslanik islama, s.a.v.s, u brojnim je hadisima ukazao na potrebu izuzetne pažnje prema rodbini. Na koji stepen je to podigao najbolje ce ilustrirati autentican hadisi-kudsi koji prenosi Muslim, a u kojem se rodbinska krvna veza svrstava u nešto što je Allahu Uzvišenom blisko, pa cak se vezuje i za sami 'Arš. U tom hadisu koji prenosi 'Aiša, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: «Rodbinska krvna veza visi o 'Aršu i vice: «Ko mene posjecuje i respektira i njega ce Allah Uzvišeni posjecivati i respektirati, a ko mene ne posjecuje i ne respektira, nece ni Allah Uzvišeni njega posjecivati niti respektirati!».
Kakav znacaj Poslanik islama, s.a.v.s, pridaje njegovanju rodbinskih odnosa, najbolje potvrduje hadisi-kudsi u kojem se kaže da je «er-rahim»/krvna veza, krvno srodstvo, rodbinska veza nastala od lijepog Allahovog imena «er-Rahman»/Milostiv. U ovoj hadisi-kudsijji koju prenosi 'Abdurrahman b. 'Avf, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, veli: «Allah Uzvišeni kaže: «Ja sam Milostivi. Ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz ovog Mog imena, pa ko ih održava i Ja cu s njim veze održavati a ko ih prekida i Ja cu s njim prekinuti!».
U hadisu Ebu Zerra el-Gifarija, r.a, jasno se nazire Poslanikovo, s.a.v.s, podsticanje na posebnu pažnju prema rodbini. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s, nagovještavajuci oslobadanje Egipta, oporucuje svojim sljedbenicima: «Osvojicete Egipat. Kada ga osvojite, postupajte lijepo prema njegovim stanovnicima, jer su oni šticenici islamske države a i rodbina su. U drugoj predaji stoji: «a i tazbina su!».
Islamski ucenjaci kažu da se pod rodbinom ovdje misli na Hadžeru, majku Isma'ila, a. s, koja je bila iz Egipta, a pod tazbinstvom na Mariju majku, Poslanikovog, s.a.v.s, sina Ibrahima, koja je, takode, bila iz Egipta.

Allah je s onima koji održavaju rodbinske veze

Allah Uzvišeni voli one koji održavaju rodbinske veze i stavlja se na njihovu stranu a prekida s onima koji prekidaju te veze. Na taj nacin želi se ukazati na neophodnost održavanja i njegovanja rodbinskih odnosa.
Najbolji nacin da to shvatimo nalazimo u predaji Ebu Hurejrea, r.a, u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s, kaže: «Kada je Allah stvorio stvorenja, ustala je rodbinska veza i rekla: 'Ovo je mjesto dostojno da se na njemu zatraži zaštita o prekidanju rodbinskih veza!' Allah je rekao: 'Jest. Hoceš li biti zadovoljna da Ja budem s onima koji te održavaju a da prekinem s onima koji te prekidaju?' Rodbinska veza je odgovorila: 'Hocu!' Allah je dodao: 'Neka ti to i pripadne!' Nakon toga Allahov Poslanik, s.a.v.s, je rekao: 'Proucite, ako hocete: 'Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti docepali, nered na Zemlji cinili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih ucinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!'»

Pažnja prema rodbini dolazi odmah nakon roditelja

Oporucivanje rodbine i angažiranje na njegovanju rodbinskih odnosa dolazi odmah nakon dobrocinstva prema roditeljima. El-Mikdad b. Ma'dikerib r.a, prenosi da je Vjerovjesnik islama, s.a.v.s, rekao: «Allah vam, uistinu, oporucuje vaše majke!» - i to je ponovio tri puta. «Allah vam, uistinu, oporucuje vaše oceve. Allah vam, uistinu, oporucuje vašu rodbinu!».

Posjecivanje rodbine uvodi u Džennet a udaljava od Džehennema

Koliko je pažnja prema roditeljima znacajna i koliko joj Poslanik, s.a.v.s, ukazuje mjesta u svojim hadisima najbolje docarava hadis Ebu Ejjuba, r.a, u kojemu je to jedan od faktora koji nas približavaju Džennetu a udaljavaju od Vatre. Ebu Ejjub, r.a, prenosi da je neki covjek došao Poslaniku, s.a.v.s, i zamolio ga: «Uputi me na djelo koje ce me približiti Džennetu a udaljiti od Džehennema!» Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je na to odgovorio: «Obožavaj iskljucivo Allaha i ne pripisuj mu druga, obavljaj redovno namaz, daji zekjat i pazi i posjecuj rodbinu!». Kada je taj covjek odmakao, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: «Ako se bude pridržavao onoga što mu je receno, uci ce u Džennet!»

Allahu je njegovanje rodbinskih veza jedno od najdražih djela

Jedan covjek iz Has'ama kaže: Došao sam Vjerovjesniku, s.a.v.s, koji je bio sa grupom ashaba, pa sam ga upitao: «Ti si onaj koji tvrdi da je Allahov Poslanik?» On je odgovorio: «Da». Onda sam ga upitao: «Allahov Poslanice, koja djela su Allahu najdraža?» On je odgovorio: «Vjera u Allaha!» Upitao sam: «Allahov Poslanice, a zatim?». Odgovorio je: «Njegovanje rodbinskih veza!» Ponovo sam upitao: «A nakon toga, Allahov Poslanice?» Odgovorio je: «Naredivanje na dobro a odvracanje od zla!»

Pažnja prema rodbini povecava nafaku i produžava život

Njegovanje rodbinskih veza doprinosi povecavanju nafake i produžavanju životnog vijeka. To Poslanik islama, s.a.v.s, istice u autenticnom hadisu, koji prenosi Enes, r.a, a u kojem se doslovno kaže: «Ko želi da mu se nafaka poveca i produži životni vijek, neka pazi i redovno posjecuje rodbinu!»
Kada je u pitanju produžavanje životnog vijeka, onda bi se to sukobljavalo sa jasnim kur'anskim ajetom u kojem Allah Uzvišeni kaže: «...i kada smrt dode, niko je ni za jedan tren nece moci ni odložiti ni ubrzati!». Otuda, islamski ucenjaci pokušavaju ispravno razumjeti i interpretirati ovaj hadis, kako ne bi proturjecio kur'anskom ajetu. Tako, Ibnu-t-Tin i dr., smatraju da se pod produžetkom životnog vijeka misli na bereket u životu i vremenu i na porod koji ostane iza takve osobe, pa radeci dobra djela, koriste i toj osobi nakon njene smrti». Kao podlogu za taj stav oni navode rijeci Ibrahima, a.s, koji kaže, kako Allah, d`.{, u Svojoj Knjizi navodi: «I ucini da me po lijepom spominju oni koji ce doci poslije mene!»
Enes b. Malik, r.a, poznati ashab, kaže: Troje ce biti u hladu 'Arša Milostivog na Sudnjem danu: onaj koji je održavao rodbinske veze, kome se život produžio a proširio mu se kabur i povecala nafaka; žena kojoj muž umre, a ostanu joj jetimi, pa se ona brine o njima, sve dok ih Allah ne ucini neovisnim i osoba koja spremi hranu i pozove gladne i siromašne da jedu!»
Na temelju navedenog neki islamski ucenjaci smatraju da ce onome ko ustraje na petero, Allah dati nagradu poput ogromnih planina i povecat ce mu nafaku: ko ustraje na davanju sadake, ko bude održavao rodbinske veze, ko ustraje na borbi na Allahovom putu, ko ustraje na uzimanju i cuvanju abdesta i ko cini dobrocinstvo roditeljima i na tome ustraje.

Materijalno potpomaganje rodbine

Potpomaganje ljudi je islamom preporuceno, a posebno se naglašava potpomaganje rodbine kojoj je pomoc neophodna. To se najjasnije ocituje na primjeru Ebu Talhe, r.a, koji je, nakon što je objavljen ajet: «Necete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže!» došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, i rekao mu: «Allahov Poslanice, Allah Uzvišeni je u Svojoj Knjizi rekao: «Necete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže!», a meni je najdraža moja bašca Biruha – a to je bila bašca u koju je Allahov Poslanik, s.a.v.s, ulazio, koristio njen hlad i pio vodu iz nje – pa je poklanjam Allahu i Njegovom Poslaniku, nadajuci se Allahovoj nagradi. Raspolaži, Allahov Poslanice, ovom bašcom onako kako Allah želi».
Allahov Poslanik, s.a.v.s, mu je na to rekao: «Aferim, Ebu Talha, to je unosan imetak. Primili smo ga od tebe i sada ti ga vracamo da ga razdijeliš medu svojom rodbinom!». Nakon toga je Ebu Talha tu baštu raspodjelio svojoj rodbini.
Cak i u slucaju da je naša rodbina neraspoložena prema nama i da radi na prekidanju rodbinskih odnosa, nama je najprece njih pomoci. To se jasno nazire iz Vjerovjesnikovog, s.a.v.s, hadisa, koji prenosi Ebu Ejjub el-Ensari, r.a: «Najvrednija je ona sadaka koja se dadne rodbini koja je na tebe ljuta i prema tebi neraspoložena!».

Za sadaku datu rodbini dvostruka je nagrada

Koliko islam podstice razvijanje rodbinskih veza vidi se i iz hadisa u kojem se nedvojbeno obecava dvostruka nagrada za sadaku datu rodbini u odnosu na sadaku datu drugima. Selman b. 'Amir prenosi hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u kojem se kaže: «Sadaka ucinjena siromahu je uobicajena sadaka, a sadaka ucinjena rodbini je dvostruka: ona je i sadaka i njegovanje rodbinskih odnosa!».
Tako je Mejmuna bint el-Haris, r.a, supruga Poslanika, s.a.v.s, oslobodila svoju robinju, pa joj je on rekao: «Da si je dala tetkama (po majci) imala bi vecu nagradu!».
Tetka je na stepenu majke
Hadis El-Bera'a b. 'Aziba, r.a, u kojem Poslanik, s.a.v.s, kaže: «Tetka je na stepenu majke!» , na najbolji nacin nam pokazuje kolika je vrijednost rodbine.

Održavanje rodbinskih veza i sa nemuslimanima

Naša je obaveza održavanje rodbinskih veza i sa nemuslimanima. To je spominjano kada smo govorili o našim odnosima spram roditelja, pa makar bili i nemuslimani. Isti je slucaj i sa rodbinom koja nije u islamu.
Mejmun b. Mehran kaže: Troje se podjednako odnosi i na muslimane i na nemuslimane: ugovori koji se sklope, održavanje rodbinskih veza i ispunjenje emaneta. To smo dužni ispoštovati svejedno radilo se tu o muslimanima ili o nemuslimanima.

Prekidanje rodbinskih veza Allahu je jedno od najmržih djela

Prekidanje rodbinskih odnosa je Allahov Poslanik, s.a.v.s, naveo zajedno sa širkom, cime je, jasno pokazao koliko je to nepoželjno kod Allaha Uzvišenog. Ebu Ja'la, sa pouzdanim lancem prenosilaca, navodi predaju u kojoj se kaže da je jedan covjek iz Has'ama upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Koja djela su Allahu najmrža?», na što je on odgovorio: «Pripisivanje Allahu druga (širk)!» Na pitanje: «Allahov Poslanice, a nakon toga?», odgovorio je: «Prekidanje rodbinskih veza!» Na ponovno pitanje: «A zatim, Allahov Poslanice?», odgovorio je: «Naredivanje zla a odvracanje od dobra!».

Allahovo prokletstvo je na onima koji prekidaju rodbinske veze

Koliko je pogubno prekidati rodbinske odnose pokazuju ajeti iz poglavlja Muhammed, u kojima Allah Uzvišeni kaže: «Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti docepali, nered na zemlji cinili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih ucinio!».
Otuda poznati Hasan el-Basri podvlaci: «Kada ljudi zapostave znanje, ostave djelovanje, budu se voljeli jezicima a mrzili srcima i kada budu prekidali rodbinske odnose, Allah ce ih prokleti i gluhim i slijepim ih uciniti!».

Onaj koji prekida rodbinske odnose nece uci u Džennet

Grijeh s kojim se prijeti zabranom ulaska u Džennet je, svakako, veliki. A upravo Vjerovjesnik, s.a.v.s, prijeti zabranom ulaska u Džennet svakom onom koji prekida rodbinske odnose i ne angažira se na njihovom uspostavljanju. Džubejr b. Mut'im, r.a, prenosi da je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Nece ucu u Džennet onaj koji prekida rodbinske odnose!».

Allah, d`.{, ne spušta milost na one koji prekidaju rodbinske veze

Koliko je opasno prekidanje rodbinskih odnosa, najbolje pokazuje hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u kojem se navodi da Allah Plemeniti svoju milost nece spustiti na narod u kojem se nalazi osoba koja prekida robinske veze. 'Abdullah b. ebi Evfa, r.a, prenosi jednu merfu'-predaju u kojoj se kaže: «Allahova milost se nece spustiti na narod u kojemu se nalazi onaj koji prekida rodbinske odnose!».

Djela se ne primaju od onih koji prekidaju rodbinske veze

Prijetnja Vjerovjesnika, s.a.v.s, da nece biti primljena djela onih koji prekidaju rodbinske veze najuvjerljivije govori o nužnosti našeg lijepog odnosa spram rodbine. Ebu Hurejre, r.a, kaže da je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, kako kaže: «Allahu Uzvišenom se djela ljudi predocavaju cetvrtkom navece. Nece biti primljena djela onoga koji raskida rodbinske veze!»

Za prekidanje rodbinskih veza kazna je i na dunjaluku i na ahiretu

Prekidanje rodbinskih veza je grijeh za koji je predvidena kazna i na ovom i na onom svijetu, što jasno ukazuje na pogubnost tog grijeha. Ebu Bekrete, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ni za jedan grijeh Allah tako brzo ne kažnjava pocinioca još na ovom svijetu, uz ostavljanje (dijela kazne) i za ahiret, kao što kažnjava onoga koji prekida rodbinske veze i nasilnika.

Za prekidanje rodbinskih odnosa kazna stiže vrlo brzo

Ni za jedno zlo kazna ne stiže brže nego za nasilje i prekidanje rodbinskih veza. 'Aiša, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Ni za jedno dobro se brže ne nagraduje kao za dobrocinstvo prema roditeljima i za njegovanje rodbinskih veza a ni jedno zlo ne povlaci brže kaznu nego što povlaci nasilje i prekidanje rodbinskih veza!».

Pravilno postupa onaj koji njeguje veze i onda kada se one prekidaju

Nije dovoljno održavati veze s onima koji te veze respektiraju, nego je naša dužnost razvijati i obnavljati te veze i kada drugi rade na njihovom prekidanju. 'Abdullah b. 'Amr, r.a, prenosi u jednoj merfu'-predaji sljedeci hadis: «Nije dovoljno samo posjecivati one koji tebe posjecuju. Pravilno se ponaša prema svojoj rodbini onaj koji, kada ga zaborave ili odbace, obnavlja vezu s njima».
Allahov Poslanik, s.a.v.s, je pohvalio covjeka koji je održavao rodbinske veze s onima koji su ih prekidali. U predaji Ebu Hurejre, r.a, taj covjek se obratio Vjerovjesniku, s.a.v.s, sljedecim rijecima: «Allahov Poslanice, ja imam rodbinu s kojom održavam rodbinske veze, ali ih oni prekidaju. Lijepo i blago se ophodim prema njima a oni mi lošim uzvracaju. Samilostan sam prema njima, ali mi oni to ne uzvracaju». Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je, tada, rekao: «Ako bude tako kako si rekao, to je kao da im daješ žeravicu. Neprestano ce s tobom biti Allahov dokaz protiv njih, sve dok tako postupaš!».

Zakljucak

Iz svega navedenog jasno se može zakljuciti da je održavanje rodbinskih veza jedno od najdražih djela Allahu Plemenitom, a njihovo zapostavljanje ili prekidanje jedno od Njemu najmržih djela.
Na temelju izloženog zakljucujemo da lijepo odnos spram rodbine dovodi do:
- Allahovog, d`.{, zadovoljstva,
- unošenja zadovoljstva u srca rodbine,
- zadovoljstva meleka,
- zadavanja brige šejtanu,
- produženja životnog vijeka,
- povecavanja nafake,
- približavanja Džennetu,
- udaljavanja od Džehennema,
- povecavanja ljubavi medu rodbinom i
-povecavanja nagrade nakon smrti.
Nadamo se da ce nas sve navedeno podstaknuti na naš još ljepši odnos prema rodbini i još brižnijem njegovanju tih veza ciji je korijen iznikao iz samog Allahovog lijepog imena Er-Rahman.