POSJETITE KURAN.BA
 
 

kur*an – najčitanija knjiga na svijetu

Ahmed Adilovic | Novi Horizonti br/str. 52

Koliko covjek može neobjektivno i tendenciozno govoriti – i time mnoge ljude dovoditi u zabludu – za primjer može poslužiti slucaj jednog zagrebackog profesora, koji u predgovoru jednoj knjizi piše da je ona 'poslije Biblije najcitanija knjiga na svijetu', jer je štampana u sedamnaest miliona primjeraka, na raznim jezicima. Problem je time veci što se radi o doktoru nauka, covjeku zavidne titule, koja bi trebala garantovati da njen nosilac poštuje naucne kodekse i, izmedu ostalog, iznosi samo provjerene podatke.

Da je taj podatak apsolutno netacan i daleko od istine svjedoci cinjenica da je na samo jednom mjestu, u Centru (kompleksu) 'Kralj Fahd' za štampanje Casnoga Kur'ana u Medini, u periodu od 1985. pa do maja 2001. godine odštampano cak 165.000.000 primjeraka Kur'ana! Taj podatak može se naci na zvanicnoj web-stranici Centra: www.qurancomplex.org. Pošto taj centar i dalje radi, može se pretpostaviti da je od tada pa do danas, za oko dvije i po godine, u njemu dodatno štampan znatan broj primjeraka Kur'ana. Ako se, uz to, uzme u obzir da je to samo jedno od brojnih mjesta na kojima se štampa Kur'an, te da se on izdaje u svakoj muslimanskoj (pa i u nekim drugim) zemlji, onda je jasno da je nemoguce doci do preciznog broja štampanih Kur'ana, ali sa poprilicnom sigurnošcu može se tvrditi da se radi o broju od preko jedne milijarde.

Pored toga, ako se ima u vidu ljubav i pažnja muslimana u cijelom svijetu prema Kur'anu, koja je olicena u svakodnevnom ucenju, citanju prijevoda i ucenju napamet Allahove Objave, onda se može ustvrditi da je Kur'an sigurno i najcitanija a i knjiga koja je najviše ucena napamet, od kako se zna za knjigu, pa do današnjih dana! Naime, ucenje i razumijevanje Kur'ana i posebno je naglašeno kao dobro djelo u islamskim izvorima, a njegovo ucenje napamet Muhammed, s.a.v.s., mnogo preporucuje i hvali hafize Kur'ana u brojnim hadisima. Rezultat toga je cinjenica da stotine miliona muslimana širom svijeta svakodnevno uci, odnosno cita Kur'an, te da u svijetu postoji nekoliko stotina hiljada registrovanih hafiza Kur'ana, odnosno onih koji ga znaju napamet do posljednjeg slova. Takav primjer, zasigurno, ne možemo naci kada je rijec o bilo kojoj drugoj knjizi na zemaljskoj kugli.