POSJETITE KURAN.BA
 
 

pedeseti broj novih horizonata

Ahmed Adilovic | Novi Horizonti br/str. 50

U nedostatku casopisa koji na bosanskom jeziku na naucan i savremen nacin tretira islamsku tematiku, u septembru 1999. godine pokrenut je prvi broj Novih horizonata, kao casopisa za naucnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju. Od tada pa do danas casopis je, hvala Allahu, dž.š., izlazio kontinuirano, jednom u mjesecu, tako da smo sa prošlim, septembarskim brojem 2003. ušli u petu godinu izdavanja casopisa, a ovaj, oktobarski, jeste jubilarni, pedeseti broj casopisa.

S jedne strane gledano, to i nije veliki jubilej, ali, imajuci u vidu potrebu za ovakvim casopisom, mjesto koje je vec zauzeo i doprinos koji je do sada dao, smatramo da se radi o znacajnom dogadaju za naše prostore. Naime, više od polovice prošloga stoljeca islam kao životni put bio je marginaliziran: na teoretskoj ravni tadašnji 'savremeni naucni' krugovi dokazivali su kako je islam stara i prevazidena religija, a u praksi tadašnji vladajuci krugovi uspostavili su sistem u kojem je vjera smatrana privatnom stvari, odnosno hobijem, kojim se covjek donekle mogao baviti u džamiji i u kutku svoga stana. Dok bi izašao na ulicu, krenuo na posao ili na bilo koje drugo mjesto, covjek je trebao zaboraviti na svoj 'hobi' i prihvatiti nametnute norme ponašanja. U takvom okruženju vjernici nisu mogli doci do izražaja a vjera je predstavljana kao nešto što nema veze sa svakodnevnim životom, pogotovu sa naucnim i tehnickim napretkom, pa se ljudi, ako hoce napredak, moraju riješiti te retrogradne ideologije.


U takvim prilikama izraslo je nekoliko generacija na našim prostorima, pa se posljedice takve politike i danas itekako osjecaju. Medutim, Allah, dž.š., je u ljudske duše usadio potrebu za vjerom, za istinom i pravim putem, tako da, ipak, vecina ljudi iz tih generacija, narocito mladi, osjecaju potrebu za istinskom vjerom kao kompletnim životnim programom, koji ce ih voditi i pomagati im u svim situacijama, koji ce im davati duhovnu smirenost i psihicku stabilnost, te koji ce im garantovati uspjeh i na drugom, važnijem svijetu. Takvim ljudima neophodno je potrebno istinsko znanje o islamu, utemeljeno na Kur'anu i Hadisu, te od strane meritornih osoba, na adekvatan nacin, objašnjeno i pretoceno u današnje prilike, kako bi se znali postaviti u svakoj situaciji. To je znanje koje vodi normalnom i prirodnom nacinu života, odnosno životnom putu i programu koji je, Allahovom voljom, blizak ljudskoj prirodi.

Taj program jeste razuman i logican, umjeren i daleko od bilo kakvih krajnosti i zastranjivanja. On ne dozvoljava kruto i uskogrudno percipiranje islamskih izvora, ali, isto tako, ni svojevoljan i neutemeljen pristup tim izvorima. I jedan i drugi pristup su manjkavi i dovode ljude u zabunu. Prvi je baziran na nedovoljnom razumijevanju islamskih izvora i vodi nepotrebnoj krutosti stavova, te otežava prihvatanje realnosti, a drugi se zasniva na vlastitom mišljenju i pristupu tim izvorima bez opceprihvacenih principa, što vodi pretjeranoj slobodi i zanemarivanju jednog broja islamskih principa.


Imajuci to sve u vidu, kroz Nove horizonte pokušavamo ocrtati smjernice toga srednjeg pravca, koji ce pomoci tragaocima za Istinom i ljudima željnim vjecne srece da ostvare svoje ideale i na ovom i na buducem svijetu. Potreba za tim je time veca što se nalazimo u nezavidnoj poziciji, pocevši od nestabilnog politickog i ekonomskog okruženja, do sve izražajnije moralne krize, za što najadekvatnije odgovore nudi islamska doktrina.
Cestitajuci redakciji, saradnicima i citaocima Novih horizonata izlazak pedesetog broja, molimo Uzvišenog Allaha da ovom casopisu podari da doživi i znacajnije jubileje i da od njega bude velike koristi. Takoder, molimo Ga da našim citaocima i svim ostalim ljudima željnim istinskoga znanja podari svaki hajr povodom nastupajucih dana ramazani-šerifa, te da im ovogodišnji ramazan bude prekretnica na bolje u životu i radu. Amin!