POSJETITE KURAN.BA
 
 

kultura ponasanja u braku

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 42

Islamski bonton


Brak je temelj porodice. Bez braka nema porodice a bez porodice nema ni ljudske zajednice. Samo brakom se osigurava normalan razvoj ljudske zajednice. Otuda je Allah Plemeniti ucinio instituciju braka obligatnom, kako bi ljudski rod normalno nastavio svoj hod.

Allah Plemeniti stvorio je ljudski rod od covjeka i žene i ucinio da jedno bez drugoga ne mogu, pa napominje Muhammedu, s.a.v.s: «I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali». Stvarajuci ih jedno od drugoga i znajuci da ne mogu jedno bez drugoga on im nareduje brak kao jedini prirodni nacin njihovog udruživanja: «Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene...» . U drugom ajetu, On podstice: «Udavajte neudate i ženite neoženjene!»
Allahov Poslanik, s.a.v.s, takode, u brojnim predajama podstice na udruživanje osoba suprotnog spola u bracnu vezu. cak upozorava da je neprakticiranje braka jedna vrsta neprakticiranja sunneta i nepripadanja njegovom pravcu. U hadisu koji prenosi njegova casna supruga Aiša, r.a, to se eksplicite vidi: Brak je od mog sunneta. Ko ne bude prakticirao moj sunnet, meni ne pripada! Ženite se, jer cu se ja ponositi brojnošcu svoga ummeta nad drugim! Ko bude imao mogucnosti – neka stupi u brak, a ko ne bude – neka posti, jer mu je post štit!
Posebno se brakom, kako potcrtava Poslanik islama, s.a.v.s, preventivno djeluje na pogled i polni organ. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da im je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Skupino omladine, ko ima mogucnosti neka se oženi, jer je to bolje za pogled i cednije za spolni organ. A ko nema mogucnosti, onda neka posti, jer mu je post štit!
Poslanik islama, s.a.v.s, znajuci za vanrednu važnost te institucije, zabranio je celibat/neženstvo. To jasno primjecujemo u predaji Sa'da b. ebi Vekkasa, r.a, u kojoj on kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s, odbio je neženstvo/celibat Osmanu b. Maz'unu, kada je od njega to tražio!


Allahov Poslanik, s.a.v.s, najavio je da ce se, ukoliko se izostavi brak, pojaviti nemoral i anarhija u društvu, što najbolje možemo primijetiti u našem vremenu kada su se namnožile brojne neizljecive bolesti kao posljedica nepoštivanja Allahovog zakona i Vjerovjesnikovih, s.a.v.s. upozorenja. U hadisu koji prenosi Ebu Hatim el-Muzeni, r.a, on upozorava: Kada vam dode neko s cijom vjerom i moralom ste zadovoljni – oženite ga! Ukoliko to ne budete ucinili, pojavice se na Zemlji anarhija i nemoral!
Brak nije bio praksa samo posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s, vec je bio sunnet svih Allahovih poslanika, salavatullahi 'alejhim edžme'in, izuzev Isa, a.s, za kojeg se navodi da ce taj sunnet ispuniti kada se pojavi u ahiri-zemanu, kojom prilikom ce zadobiti i porod.
Da je brak bio praksa svih ranijih poslanika najbolje ilustriraju rijeci posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Ebu Ejjub, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: cetiri su stvari Poslanikov sunnet: stid, miris, misvak i brak!

Izbor supružnika

Izbor supružnika izuzetno je važan jer pravi izbor može biti sreca za neku osobu, ili - njena nesreca. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Sa'd, r.a, kaže: cetiri stvari cine covjeka sretnim: dobra žena, komforan stan, dobar susjed i udobno prevozno sredstvo, a nesretnim ga cine: loša žena, tijesan stan, loš susjed i neudobno prevozno sredstvo.
Brojni faktori uticu na izbor supružnika. Nekada je to ljepota, nekada bogatstvo, nekada ugledna porodica a nekada karakter, moral i vjera neke osobe. Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucuje da u našem izboru prevagne ovo posljednje, cime ce se namiriti i nadoknaditi ono što eventualno nedostaje od naprijed navedenih faktora. Ukoliko se ne uvaže vjera i moralni kvaliteti, svi drugi faktori zbog kojih smo stupili u brak mogu se vrlo brzo pretvoriti u svoju suprotnost. U hadisu koji bilježi Ebu Hurejre, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, preporucuje: Žena se uzima zbog cetiri stvari: zbog bogatstva, porijekla, ljepote ili vjere. Oženi vjernicu, blagoslovljen bio!

Vidjeti supružnika prije braka

Da bi brak bio dugotrajan potrebno je prije braka upoznati supružnika, tj. znati njegove kvalitete ili eventualne nedostatke. Poslanik, s.a.v.s, preporucio je videnje osobe kojom se želimo oženiti, kako nakon ženidbe, ne bi došlo do neželjenih poteza. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, i koji kaže: Bio sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s, kada mu je došao neki covjek i obavijestio ga da se oženio jednom ensarijkom. Allahov Poslanik, s.a.v.s, ga je upitao: A jesi li je vidio? Odgovorio je: Nisam. Poslanik, s.a.v.s, mu je preporucio: Idi i pogledaj je, jer, uistinu, u ocima ensarija ima nešto! Neki tumace da u njihovim ocima može da bude neka manjkavost, poput slabog vida i sl.
El-Mugire b. Šu'be, r.a, prenosi da je obavijestio Poslanika, s.a.v.s, kako se zarucio s jednom djevojkom, pa mu je on savjetovao: Idi i pogledaj je, jer je to, uistinu, sigurnije za dugotrajnost vaše veze!

Zaruka

Najbolji nacin dokazivanja ozbiljnosti neke veze je zaruka. U tom slucaju mladic treba da vidi djevojku, ali sve mora biti u granicama islamskih propisa. Doduše, ima razilaženja medu ucenjacima: šta, tom prilikom, ima pravo da vidi mladic kod djevojke koju zarucuje. To se svodi od slobodnijeg videnja njenog tijela, kose i sl. do videnja samo lica i ruku do šaka. Uglavnom, vecina islamske uleme smatra da svako videnje drugih dijelova tijela, izuzev lica i šaka, vodi ka razbuktavanju strasti i bliži ih nemoralu.
Vidanje i upoznavanje buducih supružnika mora biti u suglasju s propisima islama. Ne mogu se osamljivati ni kada se ispune zaruke, sve do samoga cina braka, shodno Vjerovjesnikovim, s.a.v.s, rijecima, koje prenosi Džabir, r.a: Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, neka se ne osamljuje sa ženom – ukoliko nema sa njom mahrem – jer je, u tom slucaju, sa njima šejtan!
Ukoliko neko želi detaljnije i intimnije informacije o buducoj izabranici onda ce poslati neku ženu da to, na prikladan nacin, ispita, kao što je ucinio Poslanik, s.a.v.s, kada je poslao Ummu Sulejm, r.a, da ispita pojednosti o jednoj ženi za koju je bio zaniteresiran.
Naša praksa poprilicno je daleko od tih Poslanikovih, s.a.v.s, rijeci. Nažalost, osamljivanje mladica i djevojaka je postala, gotovo, normalna stvar. Otuda se, onda, nije cuditi rapidnom porastu nemorala i nemoralnih medu našim mladim. Treba pokušati mijenjati te navike utemeljene na neislamskoj praksi i, što je moguce više, približiti se islamskim preporukama u tom domenu.

Zabranjeno je zarucivati osobu koja je vec zarucena

Grijeh je zaruciti djevojku koja je vec zarucena. Ibn Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upozorio: Neka se ne nadmece neko od vas u kupoprodaji drugoga, niti u zarucivanju, ukoliko je njegov brat djevojku vec zarucio, sve dok mu on ne dozvoli!

cin vjencanja

Najbitnija stvar prilikom sklapanja braka je ponuda i prihvatanje, tj. da muškarac ponudi ženi brak a ona to prihvati.
To moraju cuti dva svjedoka, kako bi, u slucaju bilo kakvog nesporazuma, mogli potvrditi da su njih dvoje bili vjencani.
Djevojka treba dobiti dozvolu roditelja ili staratelja za udaju. Obaveza je to po svim imamima, izuzev Ebu Hanife. To se temelji na Poslanikovim, s.a.v.s, rijecima, koje prenose Aiša i 'Imran, r.a: Nema braka bez staratelja i dvojice pravednih svjedoka!
Lijepo bi bilo da vjencanje bude petkom, ili uoci petka, ili na Bajram, kako je preneseno od prvih generacija. Poželjno je da sklapanje braka bude u mjesecu ševvalu, na temelju hadisa Aiše, r.a, koja prenosi: Allahov Poslanik, s.a.v.s, oženio de mnome u ševvalu. U ševvalu mi je prišao u postelji. Inace, Aiša, r.a, preporucivala je ženama da stupaju u bracnu i intimnu vezu upravo u mjesecu ševvalu.

Mehr – vjencani dar

Mehr je vjencani dar koji je muž dužan dati ženi prilikom stupanja u bracnu zajednicu. Allah Uzvišeni to nareduje u Kur'anu: I draga srca ženama vjencane darove njihove podajte!
Aiša, r.a, je na upit Ebu Seleme b. Abdurrahmana odgovorila da je Poslanikov, s.a.v.s, mehr bio pet stotina dirhema/srebrenjaka. Inace, Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucivao je ženama da traže što manji vjencani dar, kako to ne bi bila smetnja formiranju bracne zajednice. Tako je jednom ashabu preporucio da nade makar metalni prsten kako bi ga vjencao sa njegovom izabranicom, a kada ni to nije našao, preporucio mu je da on nju pouci ono što zna iz Kur'ana i da mu to bude vjencani dar!
Vjencani dar je pravo žene i ona to pravo treba koristiti. Naravno, ako je covjek imucniji, od njega može tražiti i veci mehr. Ustvari, mehr je jedna od garancija za ocuvanje braka. Ukoliko covjek dadne dobar vjencani dar, daleko teže ce se odluciti za razvod braka, jer ce svakim razvodom materijalno puno izgubiti. To je jedna od metoda ocuvanja braka.

Oglašavanje braka

Dozvoljeno je prilikom sklapanja braka to oglasiti upotrebom defa. To je dozovljeno popratiti, kako navodi šejh El-Albani, i pjesmom u kojoj nema ružnih sadržaja, kao što su stvari koje odudaraju od šerijata ili opis dijelova tijela i sl.
To se temelji na hadisu Vjerovjesnika, s.a.v.s, koji prenosi Muhammed b. Hatib el-Džumehi, r.a: Razlika izmedu dozvoljenog i zabranjenog (intimnog odnosa) je upotreba defa i glasa!
Kada je u pitanju upotreba defa, tu nema nikakvih razilaženja medu ucenjacima, ali kada je u pitanju upotreba glasa, neki tumace, da je to, ustvari, pricanje o sklapanju tog braka i širenje vijesti da je sklopljen brak izmedu odredene dvije osobe do onih koji smatraju da su to veseli glasovi koji se cuju prilikom vjencanja, kao što su citiranje dozvoljene poezije, pricanje duhovitih dogodovština koje ce atmosferu na vjencanju uciniti veselijom pa do pjesama koje nece afirmirati neistinu i nemoral.

Znacajno je napomenuti da se, tom prilikom, ne može dozvoliti bilo kakvo odstupanje od islamksih propisa, kao što su miješanje muškaraca i žena, dovodenje pjevacica i sl. Ukoliko su prisutni i muškarci, tada ce žene udarati samo rukama o svoje dlanove i nece pjevati zajedno sa muškarcima, kako ne bi došlo do razbuktavanja strasti i moralne anarhije.


Naravno, oglašavanje braka ima svoju prakticnu opravdanost. Naime, ako su ljudi culi veselje u nekoj kuci, onda znaju da je prilazak mladoženje nevjesti zakonit i šerijatski opravdan. Medutim, ako to ljudi nisu znali, a vide odredenog muškarca s nepoznatom ženom, pocinju sumnjati u njegovu moralnu neporocnost. Otuda se taj vid širenja vijesti o bracnoj zajednici podstice od strane Vjerovjenika, s.a.v.s, kako bi se bilo kakav nesporazum, poput ogovaranja, potvaranja i sl., mogao jednostvano osujetiti.
Velima – svadbena svecanost

Sunnet je, u povodu vjencanja, napraviti svadbenu svecanost, na kojoj ce se pocastiti rodbina, prijatelji i ostali gosti. Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucio je Abdurrahmanu b. Avfu, r.a, kada se on oženio, da zakolje ovcu i pocasti prisutne, rekavši mu: Allah te obasuo bericetom! Sacini gozbu, makar klanjem jedne ovce!
Treba naglasiti da na ovu svecanost, u povodu vjencanja, treba obavezno pozvati i siromašne, kako bi se pocastili hranom koja se tom prilikom spremi. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, se kaže: Ružna li je hrana svadbene svecanosti na kojoj se pozivaju samo bogati a izostavljaju siromašni.

Treba se odazvati na svadbenu svecanost

Kada budemo pozvani na svadbenu svecanost obaveza je muslimanu da se odazove, ukoliko na njoj nema šerijatom zabranjenih i sumnjivih stvari. To se temelji na imperativu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Abdullah b. Omer, r.a: Kada neko od vas bude pozvan na svadbenu gozbu, neka se odazove!
Ukoliko se neka osoba ne odazove – bice griješna, kao što istice Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a: Ko se ne odazove na poziv, pogriješice prema Allahu i Njegovom Poslaniku!

Šta, nakon vjencanja, reci mladencima?

Mladencima, nakon sklapanja braka, treba prouciti dovu, onako kako je to cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Barekellahu lekum ve bareke 'alejkum ve džeme'a bejnekuma fi-l-hajri! / Neka vas Allah obaspe bericetom, neka je na vas Njegov bericet i neka vas dvoje sastavi u svakom dobru!
'Akil b. ebi Talib prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, govorio da treba uciti ovako: Allahumme barik lehum ve barik 'alejhim!/Allahu, daj im bericet i prospi bericet na njih!