POSJETITE KURAN.BA
 
 

kultura ponasanja prilikom pozdrava

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 40

Islamski bonton


Islam je regulirao sve detalje u ljudskom životu. Svemu je dao potrebnu puninu, važnost i znacaj. Islam je cak i pozdravu odredio odgovarajuce mjesto i dao mu konkretnu formu kojom ce se ljudi na Zemlji pozdravljati do Sudnjega dana!

Nazivanje selama prije bilo kakvog drugog razgovora


Ukoliko se sretnu dvije osobe medu njima nece biti nikakvog razgovora prije selama. Džabir b. Abdullah, r.a, prenosi predaju u kojoj Poslanik, s.a.v.s, istice: «Selam ide prije razgovora!» S ovim lancem prenosilaca navodi se predaja u kojoj se kaže: «Nikoga ne pozivajte na jelo, sve dok selam ne nazove!»
U predaji Abdullaha b. Omera, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: «Ko pocne govoriti prije nazivanja selama, nemojte mu odgovarati!»
Znaimljiva je predaja Ebu Hurejre, r.a, u kojoj on kaže: Ukoliko vam neko bude tražio dopuštenje da ude, a ne bude nazvao selam, recite mu: Ne može uci, dok ne donese kljuc, a on je selam!
Citajuci hadise o traženju dozvole jasno se primjecuje da su ashabi prvo nazivali selam a onda tražili dozovolu za ulazak u kucu.
Iz prakse naših muslimana da se primijetiti da se nekada dobrano napricaju prije nego selam jedan drugom nazovu. Dakle, bliže je sunnetu prvo selam nazvati a onda poceti s pitanjem ili pricom, pa ce selam biti uvod za govor, kako primjecuje 'Ali el-Kari, kao što je tehijjetu-l-mesdžid jedna vrsta uvoda za namaz i boravak u džamiji.

Selam treba nazvati i pri dolasku i pri odlasku

Selam je potrebno nazvati i prilikom dolaska i prilikom odlaska. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kada neko od vas prispije na neko sijelo, neka nazove selam, a kada bude htio da ga napusti, neka opet selam nazove, jer prvi nije preci od posljednjeg!
Na našim prostorima donedavno je, nažalost, ovaj sunnet bio zapostavljan. Naime, selam prilikom dolaska bio je poprilicno prakticiran, ali nazivanje selama prilikom odlaska sa sijela, kako primjecuje rahm. Mehmed-ef. Handžic, «bio je potpuno zabacen u našoj zemlji.»
Koliko je ovaj sunnet bio zapostavljen najbolje je potvrdivalo cudenje Bošnjaka kada bi im neko nazvao selam i prilikom napuštanja sijela. Medutim, u posljednje vrijeme, hvala Allahu Plemenitom, ovaj sunnet uveliko se oživljava i sve je više Bošnjaka koji selam nazivaju i prilikom dolaska i prilikom odlaska sa sijela.

Nazivanje selama ukucanima

Praksa mnogih ljudi bila je da nazovu selam drugima, ali su to izostavljali kada udu u svoju kucu. Medutim, preporuka Poslanika, s.a.v.s, je da se selam naziva i svojim ukucanima, što ce uveliko povecati bereket u kuci. Tako Vjerovjsnik, s.a.v.s, savjetujuci Enesa b. Malika, r.a, kaže: Sincicu, kada udeš svojoj porodici, nazovi im selam, jer je u tome bericet i za tebe i za tvoju porodicu!

Nazivanje selama sami sebi

Ako osoba ude u kucu ili prostoriju u kojoj nema nikoga, onda ce selam uputiti samoj sebi i dobrim Allahovim robovima. To se temelji na predaji Abdullaha b. Omera, r.a, koji je rekao: Ko ude u prostoriju u kojoj nema nikoga, neka kaže: Es-Selamu 'alejna ve 'ala 'ibadillahi-s-salihin/Selam neka je na nas i na dobre Allahove robove!

Nazivanje selama poznatim i nepoznatim

Selam nije privilegija samo onih koje poznajemo, vec smo dužni nazivati ih i onima koje ne poznajemo. Abdullah b. 'Amr, r.a, prenosi da je neki covjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Koji je islam najbolji? On mu je odgovorio: Da nahraniš gladnoga i da nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ!
Ibn Hadžer el-Askalani navodi neke predaje u kojima se kaže da ce jedan od predznaka Sunjeg dana biti da ce covjek prolaziti kroz džamiju a u noj nece klanjati i da ce selamiti samo poznate osobe!
Naravno, postavlja se pitanje kako nazvati selam osobi za koju ne znamo da li je uopce musliman, kada se zna da se nemuslimanu ne upucuje selam. Za to je potrebno imati neko islamsko obilježje koje ce nas identificirati kao muslimane. Medutim, ako pretpostavljamo da je neka osoba musliman, mi cemo mu, kako smatraju brojni ucenjaci, nazvati selam.

Nazivanje selama ženama

Utemeljeno je nazivanje selama ženama i obrnuto. To vidimo na temelju predaje Ummihane, r.a, koja je nazvala selam Poslaniku, s.a.v.s, što smo vec vidjeli u dijelu koji govori o utemeljnosti merhaba. Takode, Hasan el-Basri kaže: Žene su selamile ljude!
Esma bint Jezid, r.a, kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s, je prošao pored nas žena i nazvao nam selam!
Nazivanje selama ženama i obrnuto dovodi se samo u pitanje ukoliko postoji mogucnost fitneta i izazivanja bilo cega što bi moglo biti posljedica nekog nemoralnog cina. Tako El-Halimi potcrtava: «Vjerovjesnik, s.a.v.s, bio je neporocan i sacuvan od svake vrste fitneta, pa ko je siguran u sebe neka selam naziva ženama, a ko nije onda je bolje ne nazivati im selam!»
Dakle, radi se o sasijecanju zla u korijenu, pa ako ce odgovor na selam osobe suprotnog spola razbuktati ljudske strasti i asocirati osobu na nešto negativno, onda i to postaje pokuden cin koji treba izbjegavati.Nazivanje selama djeci

Allahov Poslanik, s.a.v.s, prakticirao je nazivati selam i djeci. Sabit el-Bunnani, iz druge generacije muslimana, prenosi da je Enes b. Malik, r.a, prošao pored djece i nazvao im selam, a onda rekao: Ovako je cinio Vjerovjesnik, s.a.v.s.
Ibn Bettal tvrdi da je nazivanje selama preporucljivo stoga što se na taj nacin djeca privikavaju na islamsku kulturu ponašanja i što se tim cinom neutralizira oholost odraslih i manifestira njihova skromnost.

Kako nazvati selam skupu kojem prisustvuju i muslimani i nemuslimani?
Ukoliko na nekom skupu ili sijelu ima i muslimana i nemuslimana, onda ce se selam nazvati a time ce se podrazumijevati muslimani, s obzirom da se nemuslimanu selam ne naziva. To se temelji na predaji Usame b. Zejda, r.a, u kojoj se kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, prošao pored skupine u kojoj su bili muslimani, idolopoklonici i židovi i selam im nazvao!

Kako pozdraviti nemuslimana?

Vjerovjesnik, s.a.v.s, je, obracajuci se vladarima, u svojim pismima pozdravljao ih na sljedeci nacin: Es-Selamu 'ala menittebe'a-l-huda/Neka je selam na onoga koji slijedi Uputu! Poznati muhaddis Abdurrezzak prenosi predaju Katade u kojoj on kaže: Kada ulazite židovima i kršcanima pozdravite ih na sljedeci nacin: Es-Selamu 'ala menittebe'a-l-huda! Slicna je i predaja Ibn ebi Šejbe od Muhammeda b. Sirina.
Svakako, treba izbjegavati pozdrave koji nas poistovjecuju s nevjernicima. Nažalost, selam koji u sebi nosi i zikr, i dovu, i mir, i spas i svako dobro, zamijenjen je ispraznim pozdravima koji ništa ne znace: kao dobar dan ili zdravo. Šta ako je dan pun razarajuceg vjetra, strahovitog pljuska i užasne grmljavine: kome, tada, lažemo da je dan dobar?! Ko to, izuzev Allaha Plemenitog, može uciniti dan lijepim ili ko, izuzev Njega, može uciniti da covjek bude zdrav i normalan?! Od koga, onda, tražimo da nam dan bude dobar ili da neko bude zdrav?! O tome nisu sigurno razmišljali ni clanovi Opcinskog vijeca Maglaj, koji su, ne tako davno, ekskomunicirali selam iz upotrebe u državnim institucijama a isprazni dobar dan proglasili medunarodnim pozdravom! Namece se jasan zakljucak: Što praznije glave naših predstavnika, sve ce više biti praznih i ispraznih pozdrava u institucijama i na javnim mjestima!!!

Kako nemuslimanu odvratiti na selam?

Ako nemusliman muslimanu nazove selam, odvratice mu se samo sa 'Alejkum ili Ve 'alejkum, na temelju predaje Enesa b. Malika, r.a, u kojoj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ako vam selam nazovu kršcani i židovi, odgovorite im: Ve 'alejkum!
Ocito da je tako postupao Allahov Poslanik, s.a.v.s, nakon dogadaja koji se zbio sa židovima. Naime, Aiša, r.a, prenosi predaju u kojoj kaže: Jedna grupa židova tražila je dopuštenje da udu Poslaniku, s.a.v.s. Kada su ušli, rekli su: Es-Sammu 'alejkum/Smrt vama!, na što je Aiša, r.a, uzviknula: Naprotiv, neka je na vas smrt i prokletstvo! Vjerovjesnik, s.a.v.s, se, tada, obratio Aiši, r.a: Aiša, Allah, uistinu, voli blagost u svakoj stvari! Ona ga je upitala: A zar nisi cuo šta su oni rekli?! Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Vec sam im odgovorio: Ve 'alejkum/I vama!
Dakle, njima se nece odvracati kompletnim selamom, zato što su skloni varanju, pa ce nam, ukoliko nemamo izoštreno uho, poželjeti smrt a mi njima spas. Otuda, iz mjera predostrožnosti, samo ce se odvratiti sa: 'Alejkum ili Ve 'alejkum!

Kako uputiti selam preko druge osobe i kako uzvratiti?

Selam se nekome može uputiti i preko druge osobe, što je, uveliko, praksa i naših muslimana. Obicno se kaže: Poselami tu i tu osobu! Ili: Prenesi joj selam! i slicno. Dakle, selam se može uputiti na razne nacine.
Više je predaja koje govore o prenošenju selama preko druge osobe. Aiša, r.a, prenosi da joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Džibril ti, uistinu, upucuje selam! Ona je odgovorila: 'Alejhi-s-selamu ve rahmetullah!/Neka je na njega Allahov selam i Njegova milost!
Osoba koja prenosi selam treba znati da je dostavljanje selama obaveza. Komentirajuci spomenuti hadis Imam Nevevi je rekao: U ovome hadisu ozakonjeno je slanje selama. Obaveza je onome koji bude zadužen da prenese selam jer je to jedna vrsta emaneta!
Pravilo je odmah odvratiti na selam osobi koja je uputila selam, kao što je to ucinila Aiša, r.a, na Džibrilov selam. Medutim, lijepo je, uz odvracanje na selam osobi koja nam ga je uputila, to isto uciniti i osobi koja nam je selam prenijela. Tako se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, odgovorio osobi koja mu je prenijela selam od svog oca: Ve 'alejke ve 'ala ebike-s-selamu!/I neka je i na tebe i na tvoga oca selam!
U hadisu u kojem je Džibril uputio selam Hatidži, r.a, preko Poslanika, s.a.v.s, ona je odgovorila: Innellahe Huve-s-Selamu, ve Minhu-s-selamu, ve 'alejke ve 'ala Džibrile-s-selamu!/Allah je, zaista, Selam, od Njega je selam, i neka je na tebe i na Džibrila selam!

Kako odvratiti na selam u pismu?

Ako nam neko uputi selam u pismu dužni smo mu, uz selam na koji cemo mu uzvratiti u našem pismu, uzvratiti odmah dok budemo citali pismo. Imam Nevevi kaže: Ako selam dobijemo preko nekog posrednika ili putem pisma, dužni smo istog momenta na selam uzvratiti!

Da li se selam može nazivati išaretom ruke ili glave?

Selam se može nazvati ili uzvratiti išaretom ruke ili glave kada za to postoji opravdani razlog, kao npr. kada covjek klanja a neko mu naziva selam, uzvratice na njega išaretom ili ako se nazove selam gluhonijemom covjeku, takode ce uzvratiti samo išaretom i sl.
Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se selami išaretom, kako se ne bismo poistovjetili sa židovima i kršcanima. Tirmizi navodi, doduše slabu predaju, u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Nije naš ko se poistovjecuje s drugima. Nemojte se identificirati sa židovima i kršcanima. Židovski pozdrav je išaret prstima a kršcanski pozdrav je išaret dlanovima/šakama!
Nesai, pak, navodi dobru merfu'- predaju od Džabira, r.a, u kojoj se kaže: Nemojte se pozdravljati židovskim pozdravom. Njihov pozdrav je išaret glavama i rukama!

Zna se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, nazivao ženama selam, kako bilježe u svojim zbirkama Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Darimi, išaretom ruke, ali se pod tim podrazumijeva da je, kako primjecuje Mubarekfuri, napravio sintezu izgovaranja rijecima i cinjenja išareta rukom! Naime, predaja koju prenosi Esma bint Jezid, r.a, govori o tome da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, naišao u džamiji pored žena i nazvao im selam pokretom ruke, što jasno upucuje da nije želio dekoncentrirati one koji su klanjali ili Kur'an ucili, a usebi je selam nazivao kako žene ne bi glasno uzvracale na njega i tako, eventualno, izazvale loše misli u glavama muškaraca.
Dakle, nema nikakve smetnje ako se selam nazove rijecima i još se to ucini pokretom ruke ili glave. Nije dozvoljeno pozdravljati osobu samo pokretom ruke ili glave, kao što su radili židovi i kršcani, bez izgovaranja selama rijecima.
Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u džamiji u Kubau odvracao na selam ensarijama i pokretom ruke.


Treba napomenuti da ce covjek nazvati selam pokretom ruke ili glave iz vece udaljenosti, kao npr. kada se vozi u autobusu ili ide drugom stranom ulice i slicno. On nece, tada, vikati kako bi selam nazvao, nego ce selam nazvati tiho ili usebi, a rukom naišaretiti u znak nazivanja selama. Ovdje je bitno izgovoriti rijeci selama, kako bi se Allahovo ime spomenulo i dova ucinila jer sam išaret to nece moci ispuniti, a uz to bi se još poistovjetili sa nevjernicima.

Da li se treba rukovati, zagrliti ili poljubiti prilikom nazivanja selama?

Rukovanje je islamski obicaj prilikom nazivanja selama. To je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucio u hadisu koji prenosi Enes b. Malik, r.a, a u kojem se kaže da se jedan covjek obratio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, pitanjem: Allahov Poslanice, kada jedan od nas sretne svoga brata i prijatelja, hoce li mu se nakloniti? Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: Ne! Covjek je ponovo upitao: Hoce li ga zagrliti i poljubiti? Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: Ne! Tada je spomenuti covjek ponovo zapitao: Hoce li ga uzeti za ruku i s njim se rukovati? Poslanik, s.a.v.s, mu je odgovorio: Da!
Rukovanje prilikom selama bila je praksa ashaba. Buharija bilježi da je Katade pitao Enesa, r.a: Je li rukovanje bilo uobicajeno kod ashaba? Odgovorio je: Da!

Treba napomenuti da ce rukovanje rezultirati oprostom grijeha za koje nije potrebno posebno pokajanje. El-Bera' b. 'Azib, r.a, prenosi predaju u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Nece se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne oprosti prije nego što se rastanu!
Postoji i druga predaja od El-Bera' b. 'Aziba, r.a, u kojoj se veli da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Kada se sretnu dvojica muslimana, pa se tom prilikom rukuju, zahvale Allahu i istigfar donesu, Allah ce im oprostiti!
Dakle, iz citiranih hadisa da se zakljuciti da je rukovanje prilikom selama preporuceno cak se u nekim predajama, koje navode Buhari i Tirmizi, smatra upotpunjenjem našeg pozdrava.
Što se tice grljenja i ljubljenja ono nije uobicajeno i svakodnevno, ali se dopušta, na temelju nekih predaja koje to navode. Mehmed-ef. Handžic, govoreci o ovoj temi kaže: Grljenje islam dozvoljava pri povratku s puta, a ljubljenje ruke iz poštovanja prema starijim, takode, ponekad dozovoljava!


Aiša, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, zagrlio i poljubio Zejda b. Harisea, r.a, kada se vratio u Medinu. Ocito je da se ovdje radi o dolasku s puta Zejda, r.a, kojeg Poslanik islama, s.a.v.s, nije dugo vidio. El-Mubarekfuri, komentirajuci ovaj hadis, kaže da se njime utemeljuje dozvola grljenja kada se dolazi s puta.
Obicaj je kod nekih naših muslimana da uce salavat prilikom grljenja. To se temelji, doduše, na slabom hadisu od Enesa, r.a, koji bilježi hafiz Ibnu-s-Sunni u svojoj zbirci hadisa.
Što se tice ljubljenja ruku to nije bila cesta pojava, ali se, ipak, navodi da se iz poštovanja prema starijem i ucenijem to cinilo. Ibn Omer, r.a, prenosi da su ashabi ljubili ruku Poslanika, s.a.v.s, a a Safvan b. 'Assal, r.a, prenosi da su mu židovi ljubili i ruku i nogu.
Hafiz Ibn Hadžer navodi više autenticnih predaja o ljubljenju Poslanikove, s.a.v.s, ruke od strane ashaba i tvrdi da je Imam Malik to smatrao pokudenim dok su ostali ucenjaci to dozvoljavali, pod uvjetom da ljubljenje ruke bude, kako to smatra imam Nevevi, iz poštovanja prema vjeri jednog covjeka, njegovoj pobožnosti, znanju i casti a ne prema njegovom bogatstvu i dunjaluckim osobinama. Ako je to ljubljenje potaknuto njegovim bogatstvom ili dunjaluckim prestižom onda Nevevi to apsolutno zabranjuje.
Dakle, da zakljucimo: stalna praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s, bila je nazivanje selama rijecima i rukovanje s onim s kim se selamimo. Što se tice ljubljenja i grljenja, odnosno ljubljenja ruke, to je prakticirano samo u izuzetnim situacijama.

Zakljucak

Dovoljno je napomenuti da je selam pozdrav koji datira od prvog covjeka na Zemlji i da ce biti prakticiran sve do Sudnjeg dana. Ako se uzme u obzir da ce jedini pozdrav stanovnika Dženneta biti iskljucivo selam, onda treba da budemo ponosni što se vec na ovom svijetu pozdravljamo džennetskim pozdravom.
Uz to, treba naglasiti da je Poslanik islama, s.a.v.s, dovodio u vezu selam sa ulaskom u Džennet. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Necete uci u Džennet dok ne budete vjerovali, a necete vjerovati dok se ne budete medusobno voljeli. Hocete li da vas uputim na nešto, ukoliko ga budete cinili, medusobno cete se zavoljeti? Širite selam medu sobom!
Abdullah b. Selam, r.a, kaže: Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da kaže: Ljudi širite selam, nahranite gladne, pomažite i pazite rodbinu i klanjajte dok svijet spava, uci cete u Džennet spašeni!
Zar se, nakon svega navedenog, musliman usuduje pozdravljati drugim pozdravom osim selamom?!
Zabranjeno je rukovanje sa osobom drugog spola

Treba naglasiti da se rukovanje prilikom susreta i nazivanja selama odnosi iskljucivo na osobe istoga spola. Zabranjeno je rukovanje muškarca i žene koji nisu mahrem jedno drugom. To jasno potcrtavaju hafiz Ibn Hadžer i El-Mubarekfuri kada komentiraju hadis o rukovanju medu muslimanima naglašavajuci da su od ovog propisa izuzete ženske osobe koje nam nisu u prisnoj rodbinskoj vezi i prelijepi djecaci.
Naravno, sve to ima za cilj udaljavanje od svake vrste iskušenja. Buduci da islam želi sasjeci svako zlo u samom zacetku, onda se taj propis doima sasvim prirodno i razumljivo.
Nažalost, kod nas je bila praksa da se rukuju muškarci i žene. Hvala Allahu, u posljednje vrijeme toga je sve manje. Na tom kursu treba ustrajati i upozoravati jedni druge na to, kako ne bi bespotrebno zapadali u grijehe. Dakle, nema rukovanja ni medu rodacima, cak ni medu amidžicima ako su suprotnog spola, jer ne spadaju u mahrem osobe.