POSJETITE KURAN.BA
 
 

kur*an o strankama

Zuhdija Adilovic | Novi Horizonti br/str. 37

Nema sumnje da politika i politicke stranke imaju veliku ulogu u suvremenom društvu. Allah, dž.š, poslao je ljudima uputu za sve sfere njihovog djelovanja na ovom svijetu. Zato se postavlja pitanje: Da li islam ima svoj stav o pitanju politike i politickih stranaka? Svjedoci smo kako se i dalje servira ideja o tome kako nema politike u vjeri, niti vjere u politici. To bi znacilo da vjernici nemaju pravo na politiku, niti politicari na vjeru, što je samo po sebi apsurdno. Kao vjernici u Allaha, dž.š, dužni smo da se obratimo, prije svega, Kur’ani kerimu i pokušamo doci do Allahove, dž.š, upute o ovom pitanju.

Vjernici su svjesni da sve što je Allah, dž.š, spomenuo u Kur’anu, ima svoj poseban znacaj za nas. Ukoliko se nešto u Kur’anu spominje više puta, to znaci da je ono još važnije. Ovom prilikom sjecam se jednog našeg profesora koji je sedamdesetih godina studirao u Americi i prilikom svog studija upoznao jednog vrlog profesora Amerikanca i poklonio mu Kur’an u prijevodu da bi Amerikanac eventualno prešao na islam. Spomenuti professor je, nakon izvjesnog vremena, vratio primjerak Kur’ana, rekavši: “Hvala lijepa, ja ne mogu prihvatiti vjeru cija glavna knjiga svoje najvece poglavlje posvecuje kravi, a mi danas živimo u vijeku kompjuterizacije, atomske energije i svemirskih istraživanja.” Nakon tridesetak godina od tog slucaja bili smo svjedoci kako cijeli svijet u udarnim temama glavnih vijesti govori upravo o kravi i kravljem ludilu...


Interesantno je i gotovo nepoznato za veci broj muslimana da se pojam stranka - stranke u Kur’anu spominje 19 puta u 17 kur’anskih ajeta. Na svim mjestima se termin stranka spominje u jednini ili množini, izuzev na jednom mjestu, u suri El-Kehf, gdje se taj termin dvadeseti put spominje u dvojini, ali ne u znacenju stranke, nego u znacenju grupe. U sljedecim redovima ovog rada navešcemo sva spomenuta ajeta u kontestu u kojima se ona spominju:
1 – “O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršcane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj medu vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu nece ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu cine. Zato ti vidiš one cija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreci: “Bojimo se da nas kakva nevolje ne zadesi.” A Allah ce sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa ce se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, a oni koji vjeruju reci ce: “Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?” Djela njihova bice poništena i oni ce nastradati.

O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, - pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni ce se na Allahovu putu boriti i nece se nicijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoce – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova stranka ce svakako pobijediti. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci, - i Allaha se bojte ako ste vjernici – I kad pozivate na namaz, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvacaju.” (El-Maida, 51-58)
2 – “Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pricuvajte!” A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda, zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme! Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro ucinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.” (El-Mu’minun, 52-56)


3 – “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude nacinio, - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali vecina ljudi to ne zna -, obracajuci Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.” (Er-Rum, 30-32)
4 – “Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno ono što rade: zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvracaju od Allahova puta; njih ceka sramna kazna. Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova, nimalo im nece pomoci kod Allaha, oni ce biti stanovnici u vatri, u njoj ce vjecno boraviti. Na Dan u koji ih Allah sve oživi, oni ce se Njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleci da ce im to nešto koristiti. Oni su, doista, pravi lažljivci! Njima je ovladao šejtan i ucinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani ce sigurno nastradati. Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu bice, sigurno, najgore poniženi. Allah je zapisao: “Ja i poslanici Moji sigurno cemo pobijediti!” – Allah je, zaista, mocan i silan. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili ocevi njihovi, ili braca njihova, ili rodaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On ce ih uvesti u džennetske bašce, kroz koje ce rijeke teci, da u njima vjecno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni ce biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a Allahova stranka ce sigurno uspjeti.” (El-Mudžadela, 14-22)

5 - O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje (svoju stranku) da budu stanovnici u vatri.” (Fatir, 5-6)
6 - Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je Gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur’an kao svjedok Njegov, i još prije njega Knjiga Musaova, putovoda i milost. To su oni koji vjeruju u nj. A onim strankama koje su se protiv njega urotile, vatra ce boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u nj, on je zaista istina od Gospodara tvoga, ali vecina ljudi nece da vjeruje.” (Hud, 17)
7- “Ovakav džennet obecan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to ce biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima ce kazna vatra biti. Neki od onih kojima smo dali Knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici (svojim strankama) ne priznaju nešto od Objave. Reci: “Meni je naredeno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vracam.” (Er-Ra’d, 35-36)


8 – “To je Isa, sin Merjemin, - to je prava istina o njemu, - onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! kad nešto odluci, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude. Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je pravi put, i sljedbenici stranki su se o Njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!” (Merjem, 35-37)
9 – “Oni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su medu beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili. Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji cesto Allaha spominje. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: “Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obecali, i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!” – i to im je samo povecalo vjerovanje i predanost.” (El-Ahzab, 20-22)
10 – “Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je izmedu njih? – neka se, onda, uz ljestve popnu. Oni predstavljaju neznatnu urotnicku vojsku koja ce tamo biti poražena. I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik gradevina ogromnih, poricali, i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika (putem stranki) urotili; svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili. A i ovi ne cekaju do jedan zvuk roga koji nece biti potrebno ponoviti, i govore: “Gospodaru naš, požuri kazni nas, prije Dana u kojem ce se racun polagati!’ Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, cvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obracao.” (Sad, 10-17)

11 – “Ha mim. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajuci, koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagraduje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraca. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu krecu. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika (putem stranki) urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga Ja kažnjavao, - a kakva je bila kazna Moja! I tako ce se rijec Gospodara tvoga ispuniti da ce oni koji nisu htjeli da vjeruju – stanovnici u vatri biti.” (El-Mu’min, 1-6)
12 – “Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: “Carobnjak i lažov!” A kad im je on donio Istinu od Nas, rekli su: “Ubijajte mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu!” – Ali, lukavstva nevjernika uvijek su uzaludna. “Pustite vi meni” – rece faraon – “da ubijem Musaa, a on neka traži pomoc od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove.” Musa rece: “Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!” A jedan covjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, rece: “Zar da ubijete covjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’, onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž ce njemu nauditi, a ako govori istinu, onda ce vas stici barem nešto od onoga cime vam prijeti, jer Allah nece ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.

O narode moj, danas vama priprada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko ce nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?” A faraon rece: “Savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put cu vas samo ja izvesti.” A onda onaj vjernik rece: “O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili (u strankama) urotili, kao što je to bilo s Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. – A Allah nije nepravedan robovima Svojim. O narode moj, plašim se šta ce biti s vama na Dan kad budete jedni druge dozivali, na Dan kad budete, uzmicuci, bježali, kad vas od Allaha nece moci niko odbraniti. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga nece niko uputiti.” (El-Mu’min, 23-33)

13 – “i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni. A kad je Isa ocita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko cega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte, Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je pravi put!’ Ali su se stranke izmedu sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore! Zar ovi cekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a oni bezbrižni? Tog Dana ce oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to nece biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili: “O robovi Moji, za vas danas straha nece biti, niti cete i za cim tugovati; oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – udite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!” (Ez-Zuhruf, 62-70)


Iz navedenih ajeta koji govore o strankama možemo zakljuciti sljedece:
- Pitanje politike i stranki zauzima znacajno mjesto u Kur’anu, što nas upucuje na to da moramo biti aktivni i u tom segmentu i nikako ne dozvoliti da budemo apoliticni. Nažalost, mnogo je medu nama onih koji kažu da nece ni za koga glasati, nakon što su se razocarali u sve stranke...
- Allah, dž.š, sve stranke dijeli na dvije: Allahovu stranku, koja obuhvata sve koji slijede Njegov program i šejtanove stranke, kojih je mnogo.
- Allahova stranka spominje se samo na dva mjesta i to iskljucivo u jednini, što znaci da je pravi put samo jedan i da je ispravna ona stranka koja je na tom putu, jer je istina jedna.
- Šejtanova stranka spominje se u cetiri ajeta u jednini, a u deset ajeta u množini, što ukazuje da je šejtanovih stranki, koje predstavljaju stranputice, mnogo.

- Kur’an istice i da se svaka stranka raduje svojim programom i ciljevima, jer smatra da je u pravu.
- Osnovne osobine pripadnika Allahove stranke su: da su sljedbenici istine, da ne mogu prijateljevati niti u savez stupati s Allahovim, dž.š, neprijateljima u onome što je grijeh, makar oni bili ocevi ili sinovi njihovi, da su borci protiv neistine i nepravde...
- Osnovne karakteristike pripadnika šejtanovih stranki su: da su sljedbenici neistine i laži, te da nered na zemlji cine.
Mi se ponovo nalazimo u situaciji da glasamo za mnogobrojne stranke na predstojecim izborima. Kao vjernici, dužni smo se odazvati ovom veoma važnom zadatku i od mnoštva bošnjackih stranki prepoznati onu koja je najbliža opisima Allahove stranke, koji su veoma jasni iz citiranih ajeta. Isto tako, u prilici smo da svoje glasove damo pojedincima s kandidacionih lista, onim pojedincima na koje se spomenute osobine odnose ili bar onima medu njima koji su najbliži tim osobinama.
Allaha, dž.š, molim da muslimani BiH uzmu pouku iz dosadašnjih izbora i da na du nacin kako da dodu do Allahove, dž.š, stranke koja ce svojim programom i djelovanjem biti milost za sve nas koji živimo na ovim prostorima.