kultura ponasanja u dzamiji

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 34

Bonton u hadisu (2)Džamija je u islamu nezamjenljiva institucija: rasadnik znanja, svjetionik vjere i mehanizam za transformaciju ljudi. Vjernik je za džamiju vezan vec od rodenja – od nadijevanja imena i ucenja ezana na uho novorodencetu, preko vjencanja i ulaska u novi život, do kraja života i klanjanja dženaze-namaza.

Za vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s, džamija je bila prva škola, odgajalište, parlament, kasarna i svekoliko svakodnevno stjecište svih generacija muslimana. Ona je bila i socijalna ustanova u kojoj su se prikupljale informacije o socijalnom stanju vjernika, te pomagali jetimi, sirocad i ugroženi. Bila je i svojevrsni centar gdje su se saznavali najpotrebniji podaci o clanovima zajednice: razlog njihovog odsustva, bolest i nacin zijareta bolesnika ili, eventualna, smrt i vrijeme posljednjeg susreta i klanjanja dženaze.Danas je, nažalost, džamija uveliko izgubila na svojoj aktuelnosti i vanredno širokoj lepezi i domenu djelovanja. Gotovo da je svedena na mjesto molitve u kojem ce vjernik samo obaviti namaz, ili na pokopnu ustanovu bez koje se ne može obaviti posljednji ispracaj nekog ko preseli na ahiret.

Nadamo se, da ce ovoj instituciji biti vracen njen nekadašnji ugled i da ce, relativno brzo, postati, kako što je bila i u periodu prvih generacija muslimana, nit koja ce uvezivati sve muslimane, spajati ih, organizirati i uvezivati, kao što su saffovi uvezani i cvrsto spojeni dok vjernici koji obavljaju namaz stoje jedan uz drugog.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, jasno je kazivao i prakticno pokazao kako se ponašati na svakom mjestu i u svako vrijeme. Njegova životna praksa pokazala je kako se treba ponašati u džamiji. Cilj ovog rada je da, na temelju njegovih hadisa i prakse, pojasnimo kako bi ponašanje vjernika trebalo da bude u džamiji i da tako i postupamo.Podsticaj na posjecivanja džamija

Brojni su hadisi Vjerovjesnika, s.a.v.s, koji podsticu vjernike na posjecivanje džamija i klanjanje namaza u njima. Spomenut cemo samo neke:
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kad god neko ode u džamiju – jutrom ili navece – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro i navece.
Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Ko se kod svoje kuce ocisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen (u Džennetu).
Abdullah b. Omer, r.a, prenio je od Poslanika islama, s.a.v.s: Namaz obavljen zajednicki je vredniji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta.
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Sedam vrsta ljudi ce biti u Allahovom hladu na dan kada nikakvog drugog hlada – osim Njegovog – nece biti: pravedan vladar, mladic koji odraste u pokornosti Allahu, osoba cije je srce stalno vezano za džamiju, prijatelji koji se vole iskljucivo u ime Allaha, sastaju se i razilaze samo u ime Njega, covjek kojega lijepa i ugledna žena pozove na blud, a on kaže: Ne, ja se bojim Allaha!, covjek koji udjeljuje sadaku tako da mu ljevica ne zna šta mu je udijelila desnica i covjek koji se sjeti Allaha u samoci pa mu oko zasuzi!

Priprema za odlazak u džamiju

Potrebno je da vjernik, prije odlaska u džamiju, ispuni odredene uvjete. Dužan je da uzme abdest, odnosno da se okupa, da obuce najljepšu odjecu i da se namiriše.
Allah Uzvišeni kaže: O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hocete namaz da obavite.
Posebno je to naglašeno u slucaju odlaska na džumu i bajram-namaze. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, u hadisu koji prenosi Abdullah b. Omer, r.a, rekao: Kada neko od vas bude htio ici na džuma-namaz, neka se prethodno okupa!
U predaji Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a, navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kupanje petkom dužnost je svakoj punoljetnoj osobi, pranje zubi i upotreba mirisa ukoliko ga ima.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, takode, kako prenosi Ebu Hurejre, r.a, rekao: Ko se u petak okupa, poput kupanja od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvo vrijeme,kao da je devu žrtvovao, ko ode u drugo vrijeme,kao da je kravu žrtvovao, ko ode u trece vrijeme kao da je rogatog ovna žrtvovao, ko ode u cetvrto vrijeme kao da je kokoš žrtvovao, ko ode u peto vrijeme kao da je jaje žrtvovao, a kada se imam pojavi, dodu meleki i slušaju hutbu.

Polazak u džamiju

Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi, kada bi izlazio iz kuce, cinio to lijevom nogom, a onda bi proucio dovu:
Allahu, ucini svjetlo u mom srcu i u mome vidu, ucini ga s moje desne strane i iza mene, daj mi ga u mojim žilama, mesu, krvi, kosi i tijelu.
Znacajno je napomenuti da osoba koja se uputi ka džamiji ne smije saplitati prste svojih ruku, buduci da se i sam odlazak u džamiju racuna kao da je osoba u samom namazu, a takav postupak je muslimanu zabranjen. Ka'b b. 'Udžre, r.a, prenosi u tom pogledu hadis Poslanika islama, s.a.v.s: Kada neko od vas lijepo i propisno uzme abdest a zatim se zaputi ka džamiji, neka ne saplice prste svojih ruku, jer je on vec u namazu!

Preporucuje se smireno i dostojanstveno koracanje ka džamiji, bez velike žurbe, a posebno bez trcanja, jer je osoba prakticno u namazu onog momenta kada se uputi ka džamiji. Ebu Katade, r.a, kaže: Dok smo klanjali za Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, zaculi smo graju nekih ljudi, pa ih je Vjerovjesnik, s.a.v.s, nakon što smo klanjali, upitao: Šta vam je? Odgovorili su: Žurili smo na namaz! On im je, tada, rekao: Nemojte tako raditi! Kada pristupate namazu, pristupajte mu smireno i dostojanstveno, pa ono što stignete za imamom klanjajte, a ono što vam je izamaklo nadoknadite!


Slicna je predaja i Ebu Hurejre, r.a, u kojoj Poslanik, s.a.v.s, upozorava: Kada cujete ikamet, krenite na namaz tiho i dostojanstveno, a ne trcite! Ono što ste stigli klanjajte, a potom dopunite ono što vam je prošlo!
Zbilja je ružan osjecaj, kada neko zakasni u džema'at, pa pocne trcati po džamiji kao po sportskom terenu, kako bi stigao na neki rekjat. Otuda je Poslanikova, s.a.v.s, preporuka: smiren i dostojanstven pristup namazu, kako bi se i džamiji, kao casnom mjestu, ukazalo dužno poštovanje i respekt. Osim toga, dolazak u džamiju, prije ikameta, donosi nam brojne blagodati koje necemo zadobiti ako ne stignemo blagovremeno u džamiju. Izmedu ostalog, to je: klanjanje dva rekata tehijjetu-l-mesdžida, dova izmedu ezana i ikameta i izgovaranje pocetnog tekbira u vrijeme kada to cini imam.

Ulazak u džamiju

Pri ulasku u džamiju treba voditi racuna da se u džamiju ulazi desnom nogom, na temelju prakse Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Naime, Aiša, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, da je u svim stvarima preferirao desnu stranu.
Imam Buhari navodi Aišinu, r.a, predaju u kojoj stoji: Vjerovjesnik, s.a.v.s, davao je desnoj strani prednost u svakom svom poslu koliko god je mogao: u svom cišcenju, cešljanju i oblacenju odjece. Buhari naslovaljava odjeljak u kojem citira naprijed navedeni hadis: Ulaženje desnom nogom u džamiju i druge prostorije, i prije samog navodenja hadisa spominje da je Abdullah b. Omer, r.a, poznat po striktnom slijedenje Poslanika islama, s.a.v.s, u svim segmentima života, ulazio u džamiju desnom, a izlazio lijevom nogom.

Dova

Prilikom ulaska u džamiju donosi se selam na Poslanika, s.a.v.s, i prouci: Bismillahi ve-s-selamu 'ala Resulillahi. Allahummegfirli zunubi, veftah li ebvabe rahmetike!/U ime Allaha. Neka je selam na Allahovog Poslanika. Allahu, oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Svoje milosti! Ovu predaju od Poslanika, s.a.v.s, prenosi njegova kcerka Fatima, r.a. Slicnu predaju od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi i Ebu Usejid, r.a, odnosno Ebu Humejd es-Sa'idi, r.a.
Lijepo je prouciti i dovu koju je od Poslanika, s.a.v.s, prenio poznati ashab Abdullah b. 'Amr b. el-'As, r.a: E'uzu billahi-l-'azim, ve bivedžhihi-l-kerim, ve sultanihi-l-kadim, mine-š-šejtani-r-radžim! /Utjecem se Velikom Allahu, Njegovim Plemenitim Licem i Vjecnom Vlašcu da me sacuva od prokletog šejtana! Kada osoba izgovori ovu dovu, šejtan, tada, prizna: Od mene je sacuvan citav dan!

Nazivanje selama

Sunnet je nazvati selam prisutnima u džamiji. U predaji Suhejba, r.a, kao i Bilala, r.a, navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, na selam ashaba, kada bi bio u namazu, odgovarao išaretom ruke.

Pokudenost prelaska preko ramena klanjaca i njihovo razdvajanje:
Brojni klanjaci kada zakasne na namaz, prelaze preko ramena klanjaca i, cesto, razdvoje dvije osobe da bi sebi obezbijedili mjesto u saffu. To svakako treba izbjegavati. Naime, treba na vrijeme doci u džamiju i popunjavati prazna mjesta u safovima, kako kasnije ne bi bilo potrebe da se prelazi preko ramena klanjaca ili razdvajaju dvojica klanjaca u saffu.
Selman el-Farisi, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Ko se petkom okupa, što je bolje moguce, namiriše se, pa izade rano u džamiju ne rastavivši dvojicu klanjaca, a zatim klanja ono što je propisano, pa šuti i sluša imama dok hutbu drži, Allah ce mu oprostiti grijehe pocinjene izmedu dvije džume!

Pokudenost prelaska ispred klanjaca

Treba paziti da se ne prelazi ispred klanjaca dok je u namazu, kako ga ne bismo dekoncentrirali. Ta praksa takode je prisutna kod onih koji kasne na namaz, pa onda pokušavaju dospjeti do prvih safova. Otuda je neophodno ubrizgati u svijest ljudi da dolaze na vrijeme u džamiju i da popunjavaju sva mjesta koja su prazna u prvim safovima, kako se ne bi ukazala prilika onima koji kasne da moraju uciniti tako pokudene stvari i prelaziti ispred klanjaca.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, upozoravajuci na taj cin, eksplicite naglasio: Da neko od vas ceka stotinu godina, bolje mu je nego da prode ispred svog brata koji klanja!
Islamski ucenjaci, uglavnom, smatraju da je prolazak ispred klanjaca mekruh. Medutim, Imam en-Nevevi i neki drugi smatraju da je prolazak ispred klanjaca, bez sutre, haram. Imam el-Kasimi, takode, to drži haramom, izuzev u dva slucaja:
1. ako osoba primijeti slobodan prostor u prvom safu, pa ga želi popuniti i tako upotpuniti saf ispred sebe,
2. ako bude tolika gužva i stiska i da ne nade drugog izlaza.
Ukoliko se klanja u džema'atu, onda je sutra imama dovoljna i za kompletan džema'at.

Tehijjetu-l-mesdžid

Kada se ude u džamiju, u vrijeme kada nije mekruh klanjati ili prije nastupanja odredenog namaza, prije nego sjednemo klanjacemo dva rekata tehijjetu-l-mesdžida. To se temelji na hadisu Ebu Katade, r.a, u kojem Poslanik islama, s.a.v.s, traži od svojih sljedbenika da klanjaju ta dva rekata: Kada neko od vas ude u džamiju neka klanja dva rekata prije nego sjedne!

Valja napomenuti da je kod nas obicaj da se ova dva rekata klanjaju samo u novootvorenoj džamiji ili u nekoj džamiji koju osoba prvi put posjecuje. Medutim, dužnost nam je napomenuti da se taj namaz klanja svaki put kada udemo u džamiju, osim ukoliko vec nije poceo odredeni namaz koji cemo klanjati u džema'atu ili ukoliko nije nastalo vrijeme u kojem je pokudeno klanjati: vrijeme izlaska sunca, kada je sunce u zenitu i kada sunce zalazi.
Po mnogima, taj namaz treba klanjati svaka osoba koja dode na džuma-namaz, pa makar imam vec držao hutbu, dok se, po hanefijskoj pravnoj školi, taj namaz izostavi i sjedne, kako bi se hutba slušala i okoristilo njome.
Dakle, kad god se ude u džamiju, a muezzin nije poceo uciti ikamet za farz-namaz ili ne postoji neka druga spomenuta zapreka, klanjacemo dva rekata tehijjetu-l-mesdžida prije nego sjednemo u džamiji.(nastavice se inša-Allah)