globalizacija i islamska ekonomija

Hamid Indzic | Saff br/str. 57

Ublažavanje negativnih posljedica ekonomske globalizacije


Nema sumnje da je globalizacija jedno od suvremenih pitanja za koje necemo naci rješenje u odredenom ajetu ili hadisu, ali cemo, na osnovu šerijatskih ciljeva, opcih pravila i suštinske naravi šerijatskog prava, doci do konacnog stava obrativši pažnju na koristi koje sa sobom nosi globalizacija, kao i štete koje izaziva ili se one ocekuju

S obzirom da živimo u dobu dominacije kapitalizma, neophodno je pronaci put u ekonomiji koji ce zaštititi interese nerazvijenih zemalja i povesti racuna o pravima siromašnih, a to je put koji je trasirao islam i islamska ekonomija uskladivši volju i interes pojedinaca i zajednice. Jer, islam uci da su ove dvije strane ortaci u ''stvaranju'' i donošenju odluka i ne uzima u obzir samo ekonomsku racunicu, koja je jedino mjerilo i cilj u kapitalizmu. Islam forsira kako ekonomski razvoj tako i uspostavljanje socijalne pravde. On ima svoja rješenja, koja su sigurno najbolja i najhumanija za svako vrijeme i ima svoje poglede na dogadanja u svijetu.


Evo nekih islamskih savjeta i prijedloga za neutraliziranje ili bar ublažavanje negativnih posljedica ekonomske globalizacije:

1) Imajuci u vidu cinjenicu da svijetom vladaju veliki ekonomski savezi (poput Svjetske banke, Medunarodnog monetarnog fonda i drugih), gdje nema mjesta malim udruženjima, neophodno je napraviti ekonomski projekt za ekonomsko-civilizacijski napredak i renesansu islamskog svijeta formiranjem velikog islamskog saveza ili unije u koju ce uci sve islamsko-arapske zemlje i uspostaviti jedinstveno zajednicko tržište.


2) Ljudski faktor je osnovni preduvjet ekonomskog napretka, stoga je neophodno poduzeti sljedece korake:

- provodenje islamskih principa i zakona koji ureduju prava pojedinaca na obrazovanje, lijecenje, licne dohotke i druga prava koja su im u islamu zagarantirana,


- rad i angažiranje na smanjenju odliva inteligencije i strucnih kadrova iz islamskog svijeta i uspostavljanje povoljne klime koja ce biti privlacna za mlade i kvalificirane kadrove, a nakon toga pozvati sve one koji su napustili domovinu da se vrate i ukljuce u rad za ostvarivanje zajednickih interesa i dobrobiti muslimana,

- olakšavanje kretanja ljudskog faktora unutar granica islamskog svijeta.


3) Postojanje velike kolicine kapitala osnovni je uvjet za ekonomsku reformu i prosperitet, a to podrazumijeva:

- privlacenje stranog kapitala i investicija putem rada na zajednickim projektima.


- obavezu investiranja u tehnološki razvoj, s obzirom da je on jedan od najvažnijih faktora napretka,

- uspostavu saradnje izmedu postojecih fondova za razvoj i investiranje kako bi se dala prilika siromašnim islamskim zemljama da iz tog zajednickog fonda pospješe, ubrzaju i provedu u djelo svoje razvojne programe.


4) Rad na povecanju trgovacke razmjene izmedu islamskih zemalja koja je trenutno manja od 10%, a poboljšanje tog katastrofalnog stanja zahtijeva sljedece:

- osnivanje informativnog centra koji ce plasirati podatke u vezi sa ekonomijom islamskih zemalja svim pravnim subjektima koji rade na podrucju medunarodne razmjene,


- otvaranje stranice na Internetu koja ce sadržavati podatke o ekonomiji islamskih zemalja,

- rad finansijskih ustanova u islamskom svijetu na podsticanju i finansiranju razmjene medu zemljama islamskog svijeta.


- izgradnja ekonomske svijesti kod muslimana, kako u oblasti proizvodnje, tako i u oblasti potrošnje.

5) Sudjelovanje islamskih banaka u procesu razvoja na sljedeci nacin:


- korištenje postojecih novcanih sredstava u islamskim bankama i njihovo ukljucivanje u finansiranje proizvodnih programa i aktivnosti,

- finansiranje meduislamske trgovine.


6) Održavanje kongresa o ekonomiji na kome ce sudjelovati eminentni alimi i islamski mislioci, zajedno sa ekspertima iz oblasti ekonomije, sociolozi, biznismeni, islamske organizacije koje se bave ekonomskim pitanjima, kako bi zajedno donijeli detaljan plan rada i ekonomskog razvoja u islamskom svijetu koji ce se oslanjati na pravilnu eksploataciju ekonomskih resursa u okviru pravde koju garantira i uspostavlja islam na osnovu solidarnosti i uzajamnog potpomaganja.

7) Pracenje i kontrola trgovine sa neislamskim zemljama radi garancije provodenja zakona i propisa, odredivanje visine carina na uvoz (ako one postoje) koje nece biti štetne po interese kako islamskih zemalja tako i po interese drugih, jer princip koji moramo provesti u djelo glasi: Ne smije biti nanošenja štete, niti se smije na ucinjenu štetu uzvratiti cinjenjem štet''.


8) Potpomaganje sa neislamskim kadrovima koji posjeduju potrebne kvalitete i iskustvo kad se javi potreba za njima i donošenje zakona koji ureduju te odnose.

9) Dosljedno provodenje prikupljanja zekata i ostalih vjerskih prihoda i njihova podjela odredenim kategorijama koje su socijalno ugrožene kako bi iskorijenili problem siromaštva i ostvarili princip solidarnosti i uzajamnog potpomaganja, a time sprijecili da se imetak gomila u rukama malog broja bogataša.


10) Davanje prednosti onim stranim preduzecima i firmama koje svojim aktivnostima pomažu u uvodenju nove tehnologije ili povecavaju sposobnost i strucnost domacih kadrova koji mogu koristiti tuda iskustva u proizvodnji i drugim djelatnostima.

11) Islamska država se mora direktno ukljuciti u pracenje, nadgledanje i uredenje procesa eksploatacije opcih i zajednickih potencijala (vodoopskrba, energija, obradiva zemlja, pašnjaci, šume i ostalo).


Zakljucno razmišljanje

Nakon svega navedenog, smatram da je globalizacija u domenu ekonomije, nakon upoznavanja sa njenim karakteristikama, pozitivnim i negativnim stranama, mišljenjima eksperata ekonomije i njihovim argumentima, u osnovi dozvoljen proces ako se usmjeri , kontrolira i kad se ispune sve šerijatske pretpostavke i uslovi koje sam prethodno naveo.Globalizacija se pojavila na svjetskoj sceni i muslimani moraju uci i ponuditi odgovarajuca islamska rješenja kako bi se i mi okoristili, a i drugima bili od koristi. Svakako, moramo strogo voditi racuna o opasnostima, negativnostima i šerijatskim prekršajima koje sa sobom donosi globalizacija. Ako tako ne postupimo i ne zauzmemo pozitivan stav, ostat cemo iskljuceni iz svjetskih tokova ili, pak, potcinjeni svijetu, koji, na taj nacin, može sasvim lahko i u potpunosti zavladati i ostvariti potpunu ekonomsku dominaciju nad islamskim svijetom. Krajnje je vrijeme da se muslimani probude i pokrenu koristeci sva raspoloživa sredstva i tehnologiju šireci ideju islama koji je vladao Evropom osmog stoljeca, a to možemo ponoviti ako požurimo da se ukljucimo u rad za dobrobit covjecanstva kroz bavljenje korisnim naukama i u tome umnogome doprinesemo i maksimalno se angažiramo na vracanju ugleda muslimanima koji vrlo cesto zaboravljaju svoju ulogu u izgradnji svijeta i zadatak vodstva koji ne mogu ispuniti ako ostanu indiferentni i nezainteresirani za ono što se oko njih dogada.