POSJETITE KURAN.BA
 
 

bauk politickog islama kruzi planetom

Bilal Hasanovic | Novi Horizonti br/str. 33

Razgovor sa dr. Džemaluddinom Laticem, publicistom i profesorom na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu


“Novi horizonti”: Molimo vas dr. Laticu da kao istaknuti bošnjacki intelektualac, publicista i profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odgovorite za citaoce Novih horizonata kako gledate na trenutno stanje Ummeta, s posebnim osvrtom na dogadanja u Palestini?

Vaše pitanje je dobro postavljeno, ali cete se složiti da ono traži mnogo više prostora i vremena. O stanju Ummeta danas muslimanski i zapadnjacki naucnici pišu citave knjige. Podsjecam Vas samo na knjigu šejha Jusufa Kardavija “Ummet na prijelazu iz XX. u XI. st.” (po Miladu), zatim na analize Ahmeda Huršida, ‘Ummare, Gijasuddina i dr., te na posljednje knjige J. Esposita... Ukratko, Ummet je danas u velikom previranju, u epohalnom procesu reislamizacije i zahtjeva za demokratizacijom muslimanskih društava na islamskim osnovama; es-sahwa, islamsko budenje (ili: vracanje bistroj islamskoj svijesti s pomocu koje - i jedino na njezinim vrelima – Ummet može, uz Allahovu, dž.š, pomoc, izaci iz stanja zavisnosti, ropstva i bijede i vratiti svoju nekadašnju poziciju svjetskog liderstva) obuzelo je sve muslimanske narode. Bauk politickog islama kruži Planetom i protiv njega se danas vodi neobjavljeni treci svjetski rat! Ummet je podjarmljen, izuzmu li se dva- tri oslobodena muslimanska naroda! Ummet je danas opkoljen sa svih strana! Iako drži trecinu svjetskih resursa i vecinu najvažnijih kopnenih i morskih žila kucavica, naš je Ummet ekstremno siromašan, bolestan, ... moralan, inteligentan i solidaran, na jednoj strani, i ekstremno bogat i glup, nemoralan i licemjeran, na drugoj strani.

Ummet danas ima šest srednje razvijenih zemalja, ali i onih u kojima procent nepismenosti iznosi preko 75%! Iako trenutno nema velikih lidera, izvjesno je da ce, ako Allah, dž.š, da, u bliskoj buducnosti, globalni muslimanski pokret i zaoštreni konflikti u i oko Svijeta Islama iznjedriti nove, nepotkupljive lidere i vizionare koji ce koliko-toliko sprijeciti daljnje prolivanje nedužne muslimanske krvi i imperijalnu pljacku muslimanskih dobara. U pravu ste, Palestina je najteže i glavno pitanje Ummeta danas. Zapadnjacki imperijalizam, uz pomoc svoje enklave, cionisticke države u Palestini, kontrolira vecinu našeg Ummeta, ruši jedne i postavlja nove, svoje satelitske vlade, cijepa muslimansko jedinstvo, inicira lokalne ratove, iscrpljuje politicku i, posljedicno, ekonomsku moc Svijeta Islama i sl. Evropska Unija sve više shvata pogrešnost takve politike i, kako vidite, polahko se distancira od nje jer su Evropljani svjesni kuda ce daljnje antizapadnjacko rasploženje u Svijetu Islama i antiislamska histerija na Zapadu odvesti ovaj kontinent! A Bušova vanjska politika sve se više osuduje u samoj Americi! Ona je fanaticna, ratnohuškacka, nepromišljena..., osudena na globalni neuspjeh! To nije politika demokratske Amerike! Treba izdržati i docekati njezin kolaps!

“Novi horizonti”: Kako objašnjavate nemoc islamskog svijeta, a posebno arapskog da riješi ovo goruce pitanje koje se vec odavno namece kao svojevrsni ispit savjesti anemicnom islamskom svijetu?


Palestinsko pitanje otkriva bitne uzroke koji su doveli do opce muslimanske bijede! Da, bijede, jer svi mi, dok gledamo kako cionisticki tenkovi razaraju Dženin, a njihovi oholi soldati vrijedaju naše sestre dok hrle ka Mesdžid-i Aksau, osjecamo kako smo bijedni, prezreni i poniženi. Kako i kada je došlo do katastrofe u Palestini?

Onda kada su muslimani prihvatili zapadnjacki koncept izgradnje nacionalne države, tog najveceg širka modernog doba, toga kancera našeg Ummeta. Oglušivši se na upozorenja našeg dragog Poslanika, s.a.w.s., halife Omera, Salahuddina Ejubije, Gazalije, sultana Abdul-Hamida..., koji su ummetski, a ne nacionalno promišljali politicku pozornicu, pa u Kuds-i šerifu i njegovoj “blagoslovljenoj okolici”, a to Vam je Palestina, Sirija i Liban, vidjeli prostor za izgradnju svjetskog mira u kome bi muslimani i ehl-i kitabije živjeli u koegzistenciji, s pocetka prošlog stoljeca pa evo sve do danas muslimanski lideri, iznevjeravajuci politicki instinkt i volju svojih naroda, dali su se na saradnju sa imperijalnim silama Zapada, a ne sa svojom bracom, i nacionalni osjecaj stavili ispred islamskog, ummetskog, tako da su oni danas veca zaštita cionistickom Izraelu od Evropljana i Amerikanaca!

Takvi nacionalisti su požurili da, zajedno sa Englezima, Francuzima i Rusima, sruše sultan-Abdul-Hamidovo Osmansko carstvo, zasnovano, ipak, na ummetskom principu, pa su onda, u posljednjim dekadama XX. st., “u ime Palestine” priznali granice Izraela, tako da mi ovdje u Bosni, ne znajuci šta se zaista u i oko Palestine dogadalo zadnjih pedeset godina, mislimo da Palestinci imaju otvorene granice sa arapskim zemljama i cudimo se zašto ne uzmu oružje od njih i ne bore se protiv cionista savremenim naoružanjem, a ne kamenjem! Braco i sestre, nemaju Palestinci ni pedalj otvorene granice; oni su u gorem položaju od nas Bošnjaka u vrijeme agresije na nas; i oni moraju da sami sebi proizvode dinamit i nešto oružja i da kamenicama brane svoju nejac! Odatle srdžba muslimana u okolnim arapskim zemljama, uperena prije svega na njihove vlade i odatle strah tih vlada zbog dešavanja u Palestini! Protesti za Palestinu protesti su protiv vlada u arapskim zemljama!

Ovoga casa milioni muslimanskih vojnika iz tih zemalja krenuli bi na Šaronove falange i riješili palestinski konflikt za dva- tri mjeseca u korist muslimana, kao što su bili spremni pomoci nama, Bošnjacima, ali ti su muslimanski mladici onemoguceni da pomognu svojoj braci i sestrama! Šaronu se žuri, on se strašno boji, es-sahwa raste, neprijatelji Ummeta nemaju vremena i – Allah, dž.š, to najbolje zna -, kada puknu vojnopoliticke barijere medu muslimanskim, vecinom arapskim narodima, cionisti i njihovi pomagaci latit ce se nuklearnog oružja! Svijet je zaista na ivici katastrofe! Ne zaboravite da je Izrael vec prije dvadeset godina imao više od 15 nuklearnih bombi s istom razornom moci onih koje su srušile Hirošimu, a do 1996. g. cetiri muslimanske zemlje u izraelskom susjedstvu proizvele su ili kupile nuklearno oružje, da su rezerve nafte u Zalivu pri kraju, da su u muslimanskim zakafkaskim zemljama i Afganistanu stacionirani najvažniji resursi neohpodni za moderne tehnologije, itd. Nismo ni svjesni pred kakvim burnim izazovima i dogadajima se nalazimo! Da je Allah, dž.š, na pomoci muslimanima!“Novi horizonti”: S obzirom na vaš svojevremeni politicki angažman, kakvo je vaše videnje Bosne danas - šest godina poslije Dejtona?

Ko može biti zadovoljan? Zar ne vidite da je Bosna nova Palestina?! I ovdje se muslimanima oduzima teritorija, podstice se njihovo iseljavanje iz Bosne, njihova politicka moc je apstraktna, proces njihova siromašenja gotovo nezaustavljiv, njihov natalitet i zdravlje opadaju, a njihova politicka svijest kontaminirana najotrovnijim zabludama! Mediji su u rukama novih starih “ribara ljudskih duša”! Ukratko, americki bušizam i kisindžerovština, zajedno sa evropskim socijalistima, ovdje su na vlast doveli komuniste i prikrivene inkvizitore – samo da bi sprijecili muslimansko vjersko i politicko osvješcivanje, da bi opurgali ono malo politicke pameti koju je bio organizirao predsjednik Izetbegovic i ojacali srpsku državu unutar Bosne! Ovdje se sada gradi multietnicka Bosna i Hercegovina sa 20% muslimana u njoj, koji imaju 20% nekakve vlasti, žive na 20% teritorija svoje vlastite zemlje, u prvih 20 godina nakon Dejtona. Poslije tih godina, planeri su, naravno, zamislili ravnomjerno smanjenje ovih procenata! Muslimani su ošamuceni, udarac je bio kompletan, narkoza žestoka, ali znaci budenja su tu! Samo, da ne bude kasno!“Novi horizonti”: Šta za Bosnu i Bošnjake znaci odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda i njena primjena u svjetlu najnovijeg sporazuma postignutog medu vodecim politickim strankama i partijama u Bosni i Hercegovini?

Treba biti istinoljubiv pa istaci da je ustavnu konstitutivnost naroda pokrenuo predsjednik Izetbegovic i da je to pobjeda prije svega njegove politike sa saveznicima koje je pronašao za taj veliki korak! Nažalost, fanaticni titoid i njegova politicka organizacija koja bi za svoju vlast izdala rodenog oca i koja je uvijek služila nekom izvanbosanskom centru, Beogradu ili Briselu, svejedno, destruirat ce tu ustavnu odluku, o cemu je naša javnost upoznata analizom naših pravnih eksperata, ali je cudno kako na ovaj opasni proces - koga je, na kraju svoga mandata, kao krunu svoga rada u korist srpske države unutar BiH, dovršio Wolfgang Petric - nema javnog nacionalnog protesta! Nama je Petric oduzeo pola naše države na bijele oci, protivno volji izrazite vecine bosanskih muslimana i katolika, politickim ucjenama i prijetnjama, uz pomoc svojih satelita i, na koncu, svojim diktatorskim potpisom, a mi šutimo!“Novi horizonti: Kao dugogodišnji aktivista u Islamskoj zajednici molimo vas da za naše citaoce iznesete vaše videnje aktuelnog stanja Islamske zajednice i perspektive njenog daljeg razvoja?

Moja profesija u Islamskoj zajednici ni na koji nacin nije vezana za politiku IZ-e te, prema tome, moj uvid u tu oblast je površan. Kao džematlija mogu reci da je, hvala Allahu, dž.š, IZ uspjela da se politicki stabilizira. Ja to smatram njezinim najvecim uspjehom! Ta stabilizacija, koja se ima zahvaliti prije svega aktualnom Reisu’l-ulemi, dr. Cericu, i našim muftijama obezbjeduje uvjete za uspješan rad institucija IZ-e. Danas, nakon unutarnje i vanjske destrukcije SDA kao najvece politicke snage muslimanskog naroda, jedinstvena IZ-a funkcionira kao možda jedina institucija u koju bosanski muslimani polažu svoje nade. Sa psihološkog i politickog stanovišta, to je neprocjenljivo važno, to nam daje nadu da nije sve izgubljeno i da ce Allah dž.š. promijeniti stanje nabolje! Znam da je i IZ-a u velikim teškocama, ali to nas ne prijeci da glasno kažemo da ne možemo biti zadovoljni otužnim trajanjem socijalisticke svijesti u jednom dijelu IZ-e. Ta svijest nikad nece obogatiti IZ-u, ti neki naši ekonomisti, finansijeri, birokrati... to su sitne, nesposobne duše, nesposobne da se nose sa sadašnjim izazovima,... a tog socijalizma imate i u medijima i obrazovnim institucijama IZ-e, i to sam rekao Reisu’l-ulemi u privatnom razgovoru. On mora imati bolje timove za ideje koje želi ostvariti! Nece to moci postici sa sadašnjim kadrovima!“Novi horizonti: Islamska zajednica je u toku i nakon posljednjeg rata dobila nekoliko obrazovno-odgojnih ustanova, pocevši od medresa do islamskih pedagoških akademija. Kako ocjenjujete njihovo mjesto i ulogu u odgojno-obrazovnim nastojanjima na ovim prostorima?

Ustanove o kojima govorite nastale su u ratnom i poratnom stanju. Njihov ucinak je sigurno pozitivan ako se posmatra do današnje tacke. Cetiri islamske pedagoške akademije i šest novih medresa u relativno kratkom periodu i u takvim uvjetima – to je historijski uspjeh! Ali, sada se taj proces mora uvesti u zajednicki sistem IZ –e; sada su oni problemi koji su tinjali svih ovih prethodnih godina, a ticu se nastavnih sadržaja i, prije svega, finansiranja tih ustanova te statusa njihovih svršenika, moraju planski rješavati. Kao što znate, o tome smo razgovarali dva dana na posebno organiziranom okruglom stolu o obrazovanju u IZ-i. Mislim da ce razgovori i zakljucci sa tog stola poluciti uspjeh, a pocetak formiranja islamskog univerziteta u Sarajevu, koji bi, u nukleusu, objedinio sve te naše ustanove, ja vidim kao najvecu zadacu naše generacije, kao krunu dugogodišnjeg rada IZ-e.“Novi horizonti ”: Naša bošnjacka javnost je s nestrpljenjem ocekivala signal Bošnjacke televizije iz Sarajeva. Medutim, on se iznenada ugasio. Koji su, po vašem mišljenju razlozi njenog iznenadnog gašenja, s obzirom da se u javnosti špekulisalo da iza toga stoji medunarodna zajednica, odnosno odredene finansijske malverzacije unutar same kuce?

Gašenje signala Bošnjacke radio televizije, cin iza koga stoje Petric, Beri i Božidar Matic, dokaz je više o namjeri evropskih socijalista i americke kisindžerovštine da se porobe bosanski muslimani! Tome cinu su, ko kec na desetku, kumovali domaci paraziti i osioni tersovi, od cijih sam krada i namjera jedva spasio veci dio imovine ove radio tv stanice. Unutar BRT nije bilo nijedne finansijske malverzacije; ta mi nismo ni kažnjeni zbog toga. Jasno, da smo ucinili ma i najmanju nezakonitost u našem radu, o tome bi znala sva Bosna! Zvanicno, mi nismo ni kažnjeni; nama je samo “odbijena aplikacija za dobivanje trajne dozvole za rad.” To je tadašnji IMC, današnja CRA, ucinio prije dvije godine - izvan procedure koju su sami propisali, a Božidar Matic je, kako mi je pricao akademik Muhammed Flipovic, taj dan dotrcao sav sretan u Akademiju uzvikujuci: ”Danas smo im ugasili radio i televiziju!” Mislio je na nas iz SDA, koje on, Petric i celnici Alijanse nazivaju nacionalistima. Nakon toga je Štiglmajerovka na “državnoj” televiziji rekla da su nas ugasili zbog toga što smo “obmanjivali” IMC tvrdeci da smo privatna radio tv stanica, a mi smo, zato što smo primili donacije od dviju muslimanskih zemalja, Saudijske Arabije i Katara, po njihovim propisima javna radio tv stanica. Ali mi smo registrirani kao privatna radio tv stanica jer smo se samo tako mogli registrirati po našim zakonima. No, IMC- ju smo rekli: U redu, ako smo javna radio tv, onda nas proglasite javnom, mi nemamo ništa protiv toga, samo nam dajte dozvolu za rad! Osim toga, imali ste istu dokumentaciju prije godinu dana kada ste sacinili spisak javnih radio tv stanica, pa zašto nas niste tada stavili na taj spisak? Nema nikakvog prekršaja u tome što je neko privatna ili javna radio tv. –

Naravno, radi se o izgovoru! Mi smo, u žalbenom roku, imali potpuno sredenu imovinskopravnu situaciju, a to što smo po sudu tražili ono što je direktor NIPP-a Ljiljan otudio od ove televizije (preko 500.000 DEM) ne može biti naša krivica; mi smo sudski tražli svoje pravo!
S tim u vezi, pošto je ovo list za muslimane BiH, a BRT je dobila novac od muslimana Svijeta za muslimane u Bosni, želim da javno kažem da su Mensur Brdar, direktor Ljiljana, i Nusret Cancar, tadašnji ambasador u Kataru, zloupotrijebili ovlasti pa donaciju od milion dolara, koju je predsjednik Izetbegovic dobio od šefa katarske države iskljucivo za projekat Bošnjacke radio televizije, dok smo Predsjednik i ja bili sedam dana odsutni iz Bosne (na samitu muslimanskih država), baš tih dana prebacili u Sarajevo, prevarili funkcionere iz Katara i, umjesto na racun Bošnjacke televizije, tu donaciju položili na generalni racun NIPP Ljiljan. Kada sam otkrio tu malverzaciju, obavijestio sam predsjednika Izetbegovica, sazvao skupštinu Ljiljana, zatražio poravnanje racuna i odgovornost Mensura Brdara, ali, na žalost, Brdar je sve vec bio dogovorio, i na toj skupštini, umjesto da sacuvaju obraz i ustanu protiv Brdara, vecina njezinih clanova glasaju za odvajanje Bošnjacke televizije od Ljiljana, suprotno mome stavu. Iza svega toga pravno je stajao advokat Asim Crnalic, a politicki Hasan Cengic. Šta se krilo iza tog “odvajanja” ?

Namjera da se u Ljiljanu zadrži gotovo sva imovina BRT i da oni onda, kada ne bude Alije Izetbegovica, oforme svoju televiziju, a mene tako sprijece da je uvakufim i predam svim muslimanima. Ja sam kasnije jedva nepokretnu imovinu BRT uknjižio u njezino vlasništvo. Brdar i Crnalic su na sudu uvjetovali to isknjiženje našim odustajanjem od onih više stotina hiljada maraka. Taj novac je otišao u nepovrat – dok Allah, dž.š, ne dadne pravedno sudstvo u ovoj državi! Za to vrijeme Petric je cekao dan kada ce nam zadati konacni udarac! “Šta ce nam IMC ako ne može ugasiti Bošnjacku televiziju!” izjavio je on. “Džemale, molim te da se strpiš, ne izlazi u javnost,” govorio mi je predsjednik Izetbegovic, “od Ljiljanove uprave mi se povraca u stomaku, ja te razumijem, ali ako to izneseš u javnost, osramotit ceš islam jer su oni završili Medresu!” “Ja sam završio Medresu, Predsjednice, “odgovorio sam mu. Po njegovoj inicijalnoj želji, sve sam cinio da uvakufim imovinu BRT u Vakufskoj direkciji Rijaseta IZ-e. Sada je taj proces u završnoj fazi! Sve sam objasnio Reisu’l-ulemi rekavši mu: “Reisu’l-ulema, molim Vas da spasite projekat Bošnjacke radio televizije! Ja je ne mogu spasiti od naših lopova i Petrica! Mene su davno ovdje proglasili islamskim fundamentalistom, oni meni ne daju da govorim, a lopovima je stalo do para, ne do islama i naše politicke svijesti! Svi se oni mene boje, ja njih ne, ali – oni imaju moc!” Hvala Allahu dž.š., Reisu’l-ulema me je razumio.

O nepravdi koja se, ovim slucajem, napravila muslimanima BiH i novinarima BRT upoznao sam gosp. Belkica, sve politicke stranke, državni i federalni parlament, Organizaciju islamske konferencije, Isesco, ambasadore muslimanskih zemalja, austrijskog ambasadora, sada tražim sastanak sa americkim ambasadorom, dobio sam podršku Saveza novinara BiH, Društva za ugrožene narode, svih bošnjackih institucija, borackih i prognanickih organizacija, a 25.000 gradana Sarajeva svih nacionalnosti stali su u odbranu BRT za samo pet dana koliko smo sakupljali peticije... Ukoliko u dogledno vrijeme CRA ne ispravi ovu nepravdu na koju su je prisilili Beri i Petric, naravno, nastavit ce agitaciju za ovaj projekat! Jednoga dana, ako Allah, dž.š, da, a to ce se sigurno kad-tad desiti, nadam se za moga života, sve cu ovo u detalje iznijeti javnosti – kako niko više nikad u našoj Bosni muslimanima ne bi zatvarao usta!

“Novi horizonti”: S obzirom na razlicite pristupe i polemike koje se još uvijek vode o statusu vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, kako gledate na tu problematiku, s obzirom da ste autor dva zapažena udžbenika za srednje škole iz te oblasti?


Ne znam dokle se došlo s tim, to zna Muharem-ef. Omerdic. Bio sam na dva-tri sastanka koje je Muharem-ef. organizirao u vezi sa tim problemom. Ja intimno mislim, pošto znam planove koje su evropski socijalisti zacrtali u Bosni, da to nama oni nece dozvoliti. Jer je uvodenje kvalitetne vjeronauke u srednje škole jedan od najvecih uvjeta opstanka i afirmacije našeg naroda! Spoemnuti politicari bore se protiv svake vjere, a protiv islama posebno. Kao što vidite, udružili su se sa komunistima, komunistima dali vlast, i oni demokratskom diktaturom i komunistickom novom retorikom onemogucavaju jacanje vjerske svijesti, njihova najveceg politickog protivnika. Treba sacekati naredni val izbora u Evropi, kada se ocekuje vecinska pobjeda demokršcana, i uvesti islamsku vjeronauku za muslimansku djecu u osnovnim i srednjim školama – po mogucnosti u saradnji sa evropskim demokršcanima, a ako ne tako, onda – ne pitajuci nikoga! To je naše prirodno pravo i IZ je obavezna da ga ostvari! Izrazita vecina Bošnjaka stoji iza toga!

“Novi horizonti”: Na posljednjem Okruglom stolu o obrazovanju u Islamskoj zajednici, održanu u Sarajevu krajem prošle godine u pozitivnom kontekstu ste spomenuli naš casopis. Cijenimo da bi za citaoce “Novih horizonata” bilo interesantno da iznesete svoje zapažanje o našem listu, ukoliko ga pratite?
Ja koji sam vodio rovovsku decenijsku borbu protiv mušrickog novinarstva u Bosni, napravio dva sedmicnika, pokušao napraviti radio tv za muslimane..., koji znam mogucnosti, ciljeve, osnivace, politike, manipulativne metode... možda svih medija u našoj zemlji, pozdravljam svaki muslimanski medij i za svaki želim da pišem – danas kada su mi oduzeli sve mogucnosti da se izrazim, a kada je stanje muslimana iz dana u dan gore. Nema muslimanske slobode bez muslimanskih medija, i zato naši neprijatelji guše muslimanske medije i njihove glasove! Nisam kontradiktoran: oni ne guše one muslimanske elektronske medije koji nisu svjesni njihovih planova i moci politickog islama! Cestitam “Novim horizontima.” Vrijeme je da prestanu sva naša unutarmuslimanska nepovjerenja – zbog kojih, kako se meni cini, Vaš casopis trpi štetu. Nadidite ljudske slabosti, zadržite Vaš imidž hrabre i dobronamjerne novine, pridobijte što više važnih ljudi i citalaca i nastavite raditi na putu muslimanske solidarnosti i jedinstva.“Novi horizonti”: Na kraju, dr. Laticu, ono što vas nismo pitali, a željeli biste možda kazati našim citaocima, molimo vas da to kažete.

Želio bih da Vaše citaoce, našu dragu bracu i sestre, upoznam sa novim ilahijama. Vjerujem da ih to interesira. To cinim zbog jednog duga prema našim muslimanskim osjecanjima, a ilahije su jedan od najljepših izraza tih osjecanja. Brdar, koji živi od moga naslijeda, bezobrazno vara muslimane i moje ilahije izlaže sramoti i poruzi. Na koncerte koje organizira sa estradnom mafijom, a na kojima plasira uglavnom moje ilahije, on je dovodio u ex-Jugoslaviji najrazgolicenije pjevacice, zatim pjevacice iz kafana i pjevace koji su pjevali po cetnickim orgijanjima! Više puta sam se obracao muslimanskoj javnosti isticuci da ja sa tim nemam nikakve veze, da je to zloupotreba ilahija i kasida i onih hafiza, da je to protuzakonito...Brdar mi se zbog toga sveti narucenim napisima u žutoj štampi! Hvala Allahu, dž.š, sada je donesen novi i sveobuhvatni Zakon o autorskim pravima, na osnovu koga cu sudski regulirati svoje odnose sa ovim nesretnikom i zaštiti svoje ilahije! Napisao sam novih cetrdeset ilahija, hvala Allahu, dž.š, a uskoro bi trebalo poceti njihovo snimanje. Takoder završavam knjigu ovog svoga pjesništva pod mogucim naslovom “ Sto ilahija i jedan miradž.”