POSJETITE KURAN.BA
 
 

u susret ramazanu

Halil Mehtic | Novi Horizonti br/str. 27

Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je poucio Knjizi jasnoj, koji nas je ucinio da budemo od onih koji upucuju istini neprolaznoj i odlikovao znanjem koje izvodi ljude iz tmine na svjetlo dana. Neka je Njegov blagoslov i selam na prvaka medu odabranim, našeg uzora i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s, njegovu casnu porodicu, ashabe i sve one koji ga budu slijedili na putu istine.
Dolazi nam blagoslovljeni i medu mjesecima najodabraniji mjesec, ramazani-šerif. Skoro da je nemoguce pobrojati blagodati koje se kriju u njemu. To je mjesec posta u kojem se pravovjerni sustežu od jela i pica i svih prohtjeva koji su im inace dopušteni. Na taj nacin oni nastoje eliminisati griješenje i oponašati bezgrešna duhovna bica meleke, koji su neprekidno u pokornosti svome Stvoritelju. Uz to, pripisanim i dobrovoljnim ibadetima oni se nadaju Božijem oprostu i providenju na oba svijeta.

Ramazan je predmet posebnog respekta, cak i onih koji nisu revnosni u svakodnevnom prakticiranju vjere. Radost u srcima ljudi zbog dolaska mjeseca ramazana jasan je pokazatelj njihovog imana. U jednoj predaji stoji da ce svakog onog ko bude obradovan dolaskom ramazana, Allah poštedjeti od vatre. Takode se kaže: “Kada nastupi prva noc ramazana Uzvišeni Allah rekne: Ko je taj što Nas voli, pa da i Mi njega volimo, ko je taj što Nas traži, pa da i Mi njega potražimo, ko je taj što Nas moli za oprost, pa da mu oprostimo svetošcu ramazana. Poslije Uzvišeni Allah naredi melekima, kiramen katibinima, da u ramazanu takvima pišu samo dobra djela, a ne upisuju loša, a Allah im pobriše ranije ucinjene grijehe.”1
Od Ibn Abasa navodi se predaja da je Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao: “Kada bi sljedbenici moga ummeta bili svjesni ramazana, željeli bi da cijela godina bude ramazan.”2
To zbog toga što su u njemu sabrana mnoga dobra, pokornost Allahu, dž.š, primljena, dove uslišane, grijesi oprošteni a Džennet jedva ceka da poštovaoce ramazana što prije primi.


U djelu Durretun-nasihin kaže se: “Dženet cezne za cetvericom: za onim ko uci Kur'an, za onim ko kontroliše i cuva svoj jezik, za onim koji opskrbljuje gladne osobe i za onim koji posti mjesec ramazan.”3
U predaji koja govori o važnosti ramazana kaže se: “Kada se pojavi mladak i najavi dolazak ramazana, obraduje se Arš i Kursijj, meleki i ono što je ispod njih, govoreci: “Blago li se ummetu Muhammedovom, s.a.v.s, zbog onog što im je dato. Za njih mole oprost Sunce, Mjesec, zvijezde, ptice u zraku, ribe u vodi i sve što je živo na zemlji, danju i nocu, osim šejtana prokletnika. Tako, kada muslimani uz ramazan ujutro osvanu, ne bude ostavljen nijedan a da mu ne bude oprošteno. Uzvišeni Allah rekne melekima: “darujte vaše namaze i zikr u ramazanu ummetu Muhamedovom, s.a.v.s.”

Od Omera bin el-Hattaba spominje se predaja da je Vjerovijesnik, s.a.v.s, rekao: “Kada se jedan od vas u ramazanskoj noci probudi pa se preokrene s jedne na drugu stranu u postelji, melek mu rekne: Kum barekellahu fike ve rahime kellah, ustani, Allah te blagoslovio i smilovao ti se. Ako ustane s nijetom da klanja namaz, za njega moli postelja govoreci: “Allahu daj mu postelju uzdignutu”, a ako obuce odjecu, ona moli: “Gospodaru podaj mu dženetsku odjecu”, a ako obuce nešto od obuce obuca moli: “Gospodaru ucvrsti mu noge na pravom putu”, a ako uzme posudu, ona moli: “Gospodaru daruj mu dženetsko posude”, a ako abdesti voda moli: “Gospodaru ocisti ga od grijeha i pogrešaka”, a ako ustane i klanja namaz, njegova kuca rekne: “Gospodaru, ucini njegov kabur prostranim i svijetlim i povecaj svoju milost na njega”. Allah ga tada pogleda pogledom milosti i rekne mu dok mu se on obraca dovom: “O moj robe, od tebe je dova, a od Nas je uslišanje, od tebe je molba, a od Nas je udovoljenje, od tebe je traženje oprosta, a od Nas je praštanje.” U hadisu Allahovog poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, kaže se: “Ko ramazanske noci provede u ibadetu: klanjajuci (teravih namaze i druge nafile), vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi bice mu oprošteni prošli grijesi.”4


Zato je poželjno da svaki musliman maksimalno poštuje svetost mubarek ramazana apstinirajuci od svih nevaljalština i mobilišuci svoje snage u pokornosti Allahu, dž.š. To ce uciniti ako bude ustrajan u namazu, u zavhaljivanju i slavljenju Allaha, dž.š, u cestom spominjanju njegovog imena i ucenju Kur'ani kerima. Spominje se da je Uzvišeni Allah, dž.š, rekao Musau a.s, da je dao ummetu Muhammedovom, s.a.v.s, dva svjetla, kako im ne bi naudile dvije tmine. Musa, a.s, je upitao: “Ja Rabbi, koja su to dva svjetla?”, a Uzvišeni mu je odgovorio: “To su svjetlo ramazana i svjetlo Kur'ana”. Musa, a.s, je na to dodao: “a koje su to dvije tmine Gospodaru”, a Uzvišeni je rekao: “Tmina u kaburu i tmina na Sudnjem danu.”

Vec smo kazali da je jedna od glavnih odlika ramazana propisani post i objavljivanje Kur'ani kerima. U hadisi kudsiji (posebnom obracanju Allaha, dž.š, Poslaniku, s.a.v.s.) stoji da je uzvišeni rekao: “Svako djelo pripada covjeku osim posta, post je moj i ja cu posebno za njega nagraditi.”5
To je zato što je post tajna izmedu roba i njegovog Gospodara i što njegovo manifestiranje ne može posvjedociti niko, što nije slucaj sa drugim ibadetima i dobrim djelima. To je tajna koju poznaje samo Allah, dž.š, zbog koje se obavezao na posebnu nagradu. Neki islamski ucenjaci kažu da je nagrada za svaki drugi oblik pobožnosti Džennet, a za post je nagrada susret sa Allahom i gledanje u Njega, subhanehu ve teala, kao i neposredni razgovor izmedu roba i Gospodara, bez prevodioca i bilo kakvog posrednika. Zato se u nekim predajama navodi: “Kada nastupi Sudnji dan pojavice se ljudi krilati poput ptica, pa ce letjeti iznad dženetskih perivoja. Jedan od dženetskih cuvara ce ih upitati: Ko ste vi? Mi smo iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s. cuvari ce ponovo upitati: Jeste li polagali racun? Reci ce: Nismo! On ce upitati i drugi put: A jeste li prešli Sirat cupriju? Odgovorice: Nismo. Pa kako ste onda dospjeli na ove položaje? Oni ce odgovoriti: Robovali smo Allahu tajno na dunjaluku, pa smo i na ahiretu u Džennet dospjeli tajno.”6


Velicanstvenost ramazana ogleda se i u tome što je objavljivanje Kur'ana otpocelo u ovom blagoslovljenom mjesecu. Allah, subhanehu ve teala, je u svojoj Knjizi kazao: “U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.”7
Iz hadisa koji prenosi Ahmed bin Hanbel od Vaila bin Eska'a da se razumjeti da se specificnost ramazana ogleda, pored ostalog, i u tome što su i neke druge relevantne objave objavljene u mjesecu ramazanu. Tako u hadisu spomenuti prenosilac navodi, da ja Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao: “Suhufi (poslanice Ibrahimove) su objavljeni prve noci mjeseca ramazana, Tevrat je objavljen šeste noci mjeseca ramazan, Indžil trinaeste noci mjeseca ramazana, a Allah je objavio Kur'an dvadesetcetvrte noci mjeseca ramazana.”8
Druženje s Kur'anom, a posebno u ramazani-šerifu od izuzetne je važnosti. Ucenje Kur'ana najbolje je sjecanje na Allaha i Njegovo spominjanje kako je Resulullah, s.a.v.s, rekao: “Najbolji medu vama je onaj koji uci Kur'an i njemu druge poucava.”9

Pored ostalog, to je i zbog toga što je Kur'an Allahov govor i što u sebi sadrži lijek za srce, kao što Uzvišeni veli: “Mi objavljujemo u Kur'ano ono što je lijek i milost vjernicima.”10
U tom smislu Svevišnji takode kaže: “Oni koji Allahovu knjigu citaju i namaz obavljaju i od onog ceme ih mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja nece nestati, a da ih On prema onome što su radili na nagradi i još im iz obilja svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.”11
Jedan od velikih zaljubljenika u Kur'an i najbolji ucac medu ashabima, r.a, Abdullah bin Mesud je rekao: “Ko hoce da sazna da li voli Allaha, neka se provjeri sa Kur'anom, pa ako se ispostavi da voli Kur'an, neka zna da voli i Allaha, jer je Kur'an Allahov govor.”12


Znaj, brate i sestro, da su zdravlje i život u ramazanu Allahova milost i pocast. Zbog toga što je to za tebe idealna prilika da se kroz poslušnost Stvoritelju uzdigneš u duhovne sfere iz dunjaluckog blata u koje su mnogi zapali. Raduj se njegovom dolasku i trudi se da ga što spremnije docekaš. Isto tako, žali za njegovim odlaskom jer za njim žale nebesa i zemlja, kao i duhovna bica koja su svjesna njegovih odlika i vrijednosti.
Od Džabira se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “Kada nastupi zadnja noc ramazana rasplacu se nebesa i zemlja i meleki zbog onoga što je snašlo ummet Muhammedov, s.a.v.s. Neko je upitao: “Allahov poslanice a šta je to što zadesi ummet te noci? A on je odgovorio: Odlazak ramazana je musibet zbog toga što su dove u njemu uslišane, sadake primljene, dobrocinstva umnožena, a kažnjavanje odgodeno.”13
I zaista rastanak sa ramazanom teško pada. Ako za njim placu nebesa, zemlja i meleki, kako bi tek trebalo da mi placemo?

Gospodaru naš, ocisti naša srca i zbliži ih! Daruj nam mnogo ramazana i ucini da naš život bude u zadovoljstvu Tebi, o Najmilostiviji. Odagnaj od nas zulum, zavist, i neprijateljstvo naših dušmana i budi nam zaštitnik i pomagac. O kako si Ti divan Zaštitnik i divan Pomagac!1) Vidi: Durretun-Nasihin, Usman bin Hasan Eš-Šakir, str. 9
2)
3) Vidi: Durretun-Nasihin, str. 9
4) Bilježi Buhari
5) Bilježi Buhari
6) Vidi: Durretun-Nasihin, str. 13
7) El-Bekare, 185.
8) Kraj ovog hadisa je u koliziji sa pocetkom sure El-Kadr. U toj suri kaže se: “Mi smo ga objavili u Noci sudbine - Kadr. Buduci da je Noc sudbine u jednoj od neparnih noci zadnjih deset dana ramazana, odnosno po mišljenju vecine ucenjaka ta noc je dvadeset i sedme noci ramazana, te cinjenice ukazuju na slabost navedenog hadisa. Opširnije vidi u djelu “Tefsir ibn Kesir”, prijevod na bosanski, str. 120.
9) Bilježi Buhari
10) El-Isra, 82.
11) Fatir, 29-30.
12) Vidi: Bistro more pobožnosti i suptilnosti, Ahmed Ferid str. 98
13) Vidi: Durretun Nasihin, str. 14