POSJETITE KURAN.BA
 
 

kako izabrati pravog prijatelja

Smail Handzic | Saff br/str. 44

Koracajuci putevima ostvarenja svojih životnih, ovosvjetskih interesa, covjek nailazi na razne tipove ljudi sa kojima kontaktira i saraduje. Neki ljudi ce mu izaci u susret i velikodušno ga podržati i pomoci, drugi ce možda biti hladnokrvni i nonšalantno se odnositi prema cijelom njegovom slucaju, a treci ce opet zbog svojih interesa željeti da ga uspore ili onemoguce u ostvarenju zacrtane mu namjere. I naravno, oni koji ga pomognu i ucine mu dobrocinstvo, takvi ce svojim postupkom pridobiti sve njegove simpatije, jer duša voli dobrocinitelje. Poslije ce nastojati da što više boravi medu njima, da ih oponaša, i što je najvece, želit ce da im po svaku cijenu bude na pomoci i hizmetu veceg inteziteta nego što oni to bijahu prema njemu. Što se tice preostale dvije skupine tipova ljudi naspram covjekovih interesa, prema njima ce se odnositi skladno njihovom odnosu prema njemu. Prema nekima ce biti hladnokrvan, a nekima ce biti neprijatelj. Ovo je bio odnos prema ljudima u pogledu ostvarenja dunjaluckih interesa, medutim, kada su u pitanju interesi Ahireta, tada ovaj odnos prema ljudima postaje i mora da bude daleko više ozbiljniji. Naime, interes svakog iskrenog mu'mina jeste da stekne zadovoljstvo Gospodara svih svjetova i da zasluži prostranstva Njegove, s.v.t., neogranicene milosti. Utrka za dunjaluckim ciljevima postaje imaginarna i krajnje beznacajna uporedujuci je sa utrkom za ahiretska obecanja. Zbog toga, vjernik treba da klasificira svoje prijatelje na osnovu njihovog odnosa prema njemu u pogledu njegovog interesa prema Ahiretu, dakle, na pomagace, neprijatelje i one koji su izmedu toga dvoga.


Njegovi pomagaci su bez sumnje vjernici koji mu žele kao i sebi, a Allah, dž.š., kaže: "Vaši zaštitinici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike, pa Allahova strana ce svakako pobijediti." (Prijevod znacenja - El-Maide, 55.- 56.)

Oni koji se neprijateljski odnose prema vjerniku spram njegove težnje ka ahiretskim interesima su nevjernici i njihovi simpatizeri: "O vjernici, ne prijateljujte sa onima koji vašu vjeru za podsmijeh i zabavu uzimaju." (Prijevod znacenja - El-Maide, 57.)


"Oni bi jedva docekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici, pa da budete jednaki." (Prijevod znacenja - En-Nisa, 89.)

Vjernici i nevjernici su na dunjaluku u neprekidnoj borbi, zato jer: "Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom." (Prijevod znacenja - En-Nisa, 76.)


Oni su medusobno suprotnih ideja, želja i interesa, te zbog toga nisu isti, niti ce to ikada i biti, a: "Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i cije ce prebivalište biti Džehennem." (Prijevod znacenja - Ali Imran, 162.)

IZBOR DOBROG PRIJATELJA KAO IMPERATIV OD ALLAHA, s.v.t..


Allah i Njegov Poslanik, a.s., nas nisu ostavili da sami, bez ikakve upute i smjernica, koracamo putem spasa. Ukazali su nam na sve cinioce koji pospješuju ili umanjuju našu ustrajnost na pravom putu. Od tih cinioca je i izbor dobrog prijatelja i druženje sa njim.

Kaže Allah, dž.š.: "Budi cvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navece u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj ociju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga cije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i ciji su postupci daleko od razboritosti." (Prijevod znacenja - El-Kehf, 28.)


"O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto sa vjernicima, zar hocete da pružite Allahu ocigledan dokaz protiv sebe." (Prijevod znacenja - En-Nisa, 144.)

Kaže hafiz Ibn Kesir, tumaceci ovaj ajet: "Zabranjuje Allah Svojim robovima - vjernicima da uzimaju za prijatelje nevjernike mimo vjernika i da se sa njima druže, prijateljuju i savjetuju, da im povjeravaju ljubav, te da im odaju stanje vjernika." Uzvišeni Allah kaže: "Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kada ima vjernika, a onoga ko to ucini, Allah nece zaštititi…" (Prijevod znacenja - Ali Imran, 28.)


I veli: "O vjernici, bojte se Allaha i budite uz one koji su iskreni." (Prijevod znacenja - Et-Tevbe, 119.)

Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: "Primjer dobrog i lošeg društva jeste kao primjer onog ko nosi miris i onog koji puše u kovacki mijeh. Onaj koji nosi miris, ili ce ti ga pokloniti, ili ceš ga od njega kupiti, ili ceš od njega osjetiti ugodan miris. A onaj koji puše u kovacki mijeh, ili ce ti zapaliti odjecu, ili ceš od njega osjetiti ružan miris." (Mutefekun alejh)


I veli: "Covjek je na vjeri svoga prijatelja, pa gledajte s kim cete prijateljevati." (Mutefekun alejh)

I veli: "Ne druži se osim sa mu'minom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazan." (Ebu Davud i Tirmizi)


I veli: "Zaista ima ljudi koji su kljucevi dobra, a katanci (zatvaraci) zla, a ima ih i koji su kljucevi zla, a katanci dobra. Pa, blago onome kome je Allah dao da bude kljuc dobra, a teško onome kome je Allah dao da bude kljuc zla." (Ibn Madže)

U društvu sa bogobojaznima vjernik je zašticen zla i podržan je na dobru. Ukoliko je s njima povecava mu se iman i ljubav prema principima Islama. Za njih je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Kada ih vidiš, sjetiš se Allaha." Sjedenje s njima je blagoslovljeno, jer društvo gdje se slavi ime Gospodara Velicanstvenog okružuju meleci, mole za njih, pa Allah, dž.š., spušta na njih Svoju milost. Ovakvo društvo procišcava dušu i srce i razbistruje umove... Odabir ovakvih prijatelja je bez sumnje velicanstven cin, jer je to odabir najiskrenijih pomagaca u ustrajnosti na dobrim djelima, na stazi spasa koja vodi ka ahiretskom interesu svakog vjernika, dakle, da što ljepše bude primljen kod svoga Gospodara Uzvišenog. Takoder, važno je spomenuti da kao što se vjernici razlikuju stepenom svoje bogobojaznosti, tako se i druženje sa njima može klasificirati po stepenima.


NE DRUŽI SE SA LOŠIM LJUDIMA


Neki vjernici su skloni, usljed svog slabog ubjedenja i stepena imana, da cine postupke koji su islamskim ucenjem pokudeni, te zaslužuju prezir i ukor. Boravak medu njima je izvanredna šansa da vjernik na sebe natovari grijeh. Upravo iz ovog razloga on treba da bira i svoje islamsko društvo. Naime, on treba da ide medu one gdje može imati najviše koristi za sebe u pogledu ahiretskih obecanja, i to je najljepši moto u izboru njegovog prijatelja. Na ovu definiciju izbora prijatelja upucuju nas slijedeci ajeti:

"Na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreci: "Kamo srece da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo srece, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur'ana odvratio, nakon što mi je priopcen bio!". (Prijevod znacenja - El-Furkan, 27. -29.)


Što se tice onih koji napuste loše prijatelje i priklone se iskrenim vjernicima, oni ce uživati blagodati Gospodara svoga i bit ce od onih koji su srecni. O tome nam govori Allah, dž.š., kada opisuje razgovor dženetlija: "I jedan od njih ce reci: "Imao sam druga jednog, koji je govorio: "Zar i ti vjeruješ da cemo, kada poumremo i zemlja i kosti postanemo, doista, racun polagati?" "Hocete li da pogledate?" - i oni ce pogledati i toga usred Džehennema ugledati. "Allaha mi" - reci ce, "zamalo me nisi upropastio; da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bi se sada mucio." (Prijevod znacenja - Saffat, 51. - 57.)

Koliko je danas onih koji nemaju snage da napuste društvo u kojem njihov iman dolazi u pitanje, ili njegova jacina i potpunost, te da se priklone ucenijim i bogobojaznijim od sebe? Koliko je danas brace i sestara u Islamu, cije je društvo zaprljano bolestima jezika od ogovaranja, ismijavanja drugih lažnim govorom, neklonjenjem od onoga što ih se ne tice, nerazmišljanju o unapredenju Allahove rijeci..., a oni svjesni, ne želeci ili nemajuci snage sve to da promijene, ostaju medu njima? Koliko je onih koji su, na prvi pogled i umišljeno cvrsti u imanu, iz namjere da udu u loše društvo i poprave ga, postali kao oni i zavolili ih zajedno sa njihovim postupcima, pravdajuci se nejakim opravdanjima? Ovaj kratki rad upucujem takvima, moleci Allaha za uputu i našu prisebnost, trezvenost i ustrajnost na pravom putu do Dženneta, upozoravajuci ih ajetom: "O vjernici, bojte se Allaha, i neka svaka duša gleda šta je za sutra uradila, i bojte se Allaha, a Allah je dobro upoznat o onome što radite." (Prijevod znacenja - El-Hašr, 18.)


Danas se u mnogim islamskim društvima izmišljaju price i lažan govor da bi se braca i sestre nasmijale. Tim postupkom povlace znak jednakosti sa džahilskim društvom u tom pogledu, jer je to njihova osobina, a kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Teško onome koji prica i laže da bi zasmijao druge, teško njemu, zatim teško njemu." (Tirmizi)

Primjeceno je i to da je cesto u nekim društvima muslimana nezašticena cast vjernika. Ona se ugrožava i neprimjetno kalja, kako ogovaranjem, ismijavanjem i sl. tako i drugim vidovima, a Šerijat je spušten, izmedu ostalog, da zaštiti i cast ljudi! Rekao je Allahov Poslanik: "Svakom muslimanu je haram cast drugog muslimana, njegov imetak i njegova krv..., a dovoljno vam je zla da prezirete brata muslimana." (Tirmizi)


I na kraju, neka nam sljedeca predaja o ljudima koji su nas preteklli u dobru i zaslužili visoke stepene ljubavi, bude primjer traženja društva gdje ce se iman povecati i duše i srca raznježiti. Enes, r.a., pripovijeda: "Nakon Vjerovjesnikove, a.s., smrti, Ebu Bekr, r.a., rece Omeru, r.a.: "Hajde da posjetimo Ummu Ejmen, (za nju je Resul, a.s., rekao da je njegova majka) kao što je Poslanik, a.s., posjecivao!" Kada su došli kod nje, zaplakala je, te su joj njih dvojica rekla: "Šta te je rasplakalo? Ono što je kod Allaha, bolje je za Allahovog Poslanika s.a.v.s.!". Na to je rekla: "Ne placem zbog toga što ne znam da je ono što je kod Allaha bolje za Allahovog Poslanika, a.s., nego placem zbog toga što je prekinuta Objava sa nebesa." Ona ih je rasplakala, te su i oni plakali zajedno s njom." (Muslim)