POSJETITE KURAN.BA
 
 

vjerovjesnikova medicina

M.Valjevac | Novi Horizonti br/str. 2

ISLAM I MEDICINA


Poglavlje o medu

Imam el?Buhari je u svoju zbirku hadisa (Sahih) uvrstio posebno poglavlje pod naslovom Lijecenje medom.


Allah Uzvišeni kaže: Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja u kojem je lijek ljudima.


Preneseno je od Ebu Se’ida da je neki covjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i potužio se: Brat moj proljev ima? Odgovorio je: Napoj ga medom. On je otišao i kada se vratio rekao je: Pojio sam ga, ali nije djelovalo. Još ga je dva puta vracao na upotrebu meda, da bi mu cetvrti put rekao: Istinu je rekao Allah, a slagao je stomak brata tvoga. Zatim ga je pojio medom i ozdravio je. (zabilježili Buhari i Muslim).
U Muslimovoj predaji se kaže: Ima mucninu u stomaku, tj. probava mu ne funkcionuše i želudac mu je pokvaren.


Njegove rijeci: slagao je stomak brata tvoga. govore da nije dovoljno uzeti med jedan ili dva puta. Proljev je bio posljedica loše probave, pa mu je ’Alejhis?selam naredio upotrebu meda, jer med ima funkciju procišcavanja i potiskivanja naslaga nakupljenih u želucu i crijevima.


Druga mogucnost je da se radilo o vrsti proljeva koja je slicna jednoj vrsti sluzi vlazi koja se prijanja na crijeva tako da nema mogucnosti zadržavanja tereta i ta bolest se zove proklizavanje crijeva , pa med ima funkciju cišcenja suvišne vlage. Kada je upotrijebio med on je ocistio prekomjernu vlagu što je uzrokovalo njeno istjecanje, pa je uslijedilo ozdravljenje. Zato mu se u dva-tri navrata proljev povecao. To je jedan od najboljih lijekova (za tu vrstu proljeva, o.pr.) pogotovu ako se med razgodi u toploj vodi.
Kažem: Ljekari su saglasni oko ovoga i stoga govore: Ako je tijelu potreban neki pomocnik protiv proljeva onda je pomognuta sa ovim.
Mnogi ljekari griješe kada je u pitanju navedena vrsta proljeva, jer pretpostavljaju, da bolest iziskuje lijek koji ce je zaustaviti, tako kada god da bolesniku sredstvo za zatvaranje , poveca mu bolest, sve dok mu Allah ne olakša da dode do iskusnog ljekara koji ce ga izlijeciti. To kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, imao uvid i u druge stvari i bolesti, njihovo lijecenje i odgovarajuce lijekove za njih, neka su Allahovi blagoslovi i selami na njega.

Kadi ’Ijad kaže: Njegove rijeci: Istinu je rekao Allah, a slagao je stomak brata tvoga. se odnose na rijeci Allaha Uzvišenog: u kojem je lijek ljudima. To je mišljenje Ibn Mes’uda, Ibn ’Abbasa i el?Hasana.


Neki kažu da se povratna zamjenica (u kojem) u ajetu odnosi na Kur’an. To mišljenje zastupa Mudžahid. Medutim, kontekst govora jasno govori da se odnosi na med.
Ibn Madže prenosi merfu’ hadis od Ebu Hurejre: Ko bude uzimao-lizao med tri jutra u mjesecu nece ga pogoditi neka velika bolest. ’Alejhis?salatu ves?selam kaže: Obavezni ste na/sa dva lijeka: med i Kur’an.

Džabir kaže: Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, da govori: Ako ima dobra u nekom od vaših lijekova, onda je to u potezu onog koji pušta krv i pijenju meda. (zabilježio ga Buhari).


’Aiša kaže: Najdraže pice Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, bio je med (tj. medovina, o.pr.).

’Aiša, radijallahu ’anha prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, volio slatko i med. (zabilježio ga Buhari).


Vruci i suhi med je drugoklasan. Najbolji je proljetni, zatim ljetni, zatim zimski. Ljekari su saglasni da je najkorisniji lijek med, jer on procišcava, osnažuje, poboljšava ishranu, jaca želudac i cini da hrana bude prijatnija. Med koristi starcima i pojacava sluz u grlu i pomaže tromim osobama, opušta tijelo, koristan je nakon ujeda psa (kao pasta) i trovanja gljivama, ako se pije sa toplom vodom donosi ozdravljenje. Da produžava rok valjanosti sirupa praksom je dokazano. Svježe meso cuva tri mjeseca, zatim krasatavce i kajsije tri mjeseca i zato se naziva pouzdani cuvar (el?hafizul?emin). Kad se njime maže kosa koristi joj i ubija vaške, cini kosu mekšom, dužom, kvalitetnijom i ljepšom. Podvlacenje ociju medom poboljšava vid. Upotreba mednih saci kao žvake cuva desni i izbjeljuje zube. On je hrana hrane, pice pica i lijek lijekova. Slatko i kolaci napravljeni sa medom su dugotrajniji. Djelotvoran je na žucnu kiselinu, ali ako se upotrijebi sa ocatom, njezina škodljivost je neutralizirana i vraca se na korisnu mjeru.Lizanje meda na prazan stomak cisti prljavštinu želuca, poboljšava apetit i cisti taloge i kamence u jetri, bubrezima i mokracnoj bešici. Nije nam stvorena hrana bolja od njega.

’Abdul?Latif je rekao: Za vecinu bolesti med je bolji od šecera, jer on otvara, aktivira, procišcava i ispire. Ti procesi, u slucaju šecera, su slabi. Šecer slabi želudac što nije slucaj sa medom. Šecer ima samo dvije prednosti: manje je sladak i oštar. Neki arapski lijecnici napisali su studije o medu i njegovoj prednosti nad šecerom.
On, sallallahu 'alejhi ve selleme, je svaki dan na prazan stomak pio cašu meda razgodenog vodom. To je velika mudrost za ocuvanje zdravlja.


On, sallallahu 'alejhi ve selleme, je u pogledu cuvanja zdravlja vodio racuna o sljedecim stvarima: upotreba meda, umanjenje kolicine hrane, izbjegavanje teško probavljive hrane, zatim pijenje soka od suhog grožda ili hurmi prethodno zgnjecenih, za zaštitu od zaraza. Zatim, upotreba mirisa, ulja i surme, kao i prilazak ženama. Kako je samo istancano i prefinjeno ovo planiranje i rasporedivanje.

On, sallallahu 'alejhi ve selleme, je u svojim rijecima Obavezni ste na/sa dva lijeka napravio spoj izmedu ljudske i božanske medicine, izmedu prirodnog i duhovnog faktora, izmedu medicine tijela i medicine duše, izmedu zemaljskog i nebeskog uzroka. U ovome se krije i jedna izuzetna tajna, tj. da nije dovoljan samo Kur’an, bez zalaganja i rada, vec treba raditi kako je On naredio i zalagati se u sticanju nafake onako kako je On odredio. Tražimo od Njega pomoc i uputu onome što je olakšao. To je poput zemljoradnika koji obraduje zemlju, bacajuci sjeme u nju, a zatim se obraca skrušeno Stvoritelju svome da ga zaštiti od pošasti i nevremena, a posllije toga oslanja se na Njega – neka je Slavaljen i Uzvišen – u krajnjem upotpunjenju Njegove blagodati. On, sallallahu 'alejhi ve selleme, opomenuo je i upozorio na brigu o zdravlju i njegovu cuvanju.


Neka ulema kaže: Allah Uzvišeni je med ucinio lijekom za manje i vece bolesti kao što je Kur’an ucinio lijekom za srca od sumnji i nedoumica.

Prijevod M. Valjevac


Preuzeto iz: Muhamed ibn Ahmed ez-Zehebi, Et-Tibbun-nebevijj, Mektebetul-Kur’ani, Kairo, bez godine.
Fus-notu 1. obradio dr. Muhammed Kemal ’Abdul-’Aziz, profesor medicine na univerzitetu El?Azhar.