POSJETITE KURAN.BA
 
 

uzrok menstrualnog ciscenja

ne poznat | Novi Horizonti br/str. 4

Uistinu, maternica žene, jajašcad, grudi, pa cak i spolni organ doživljavaju promjene u mjesecnom ciklusu prema promjenama hormona u njenom tijelu: povecavanjem jednog hormona a smanjenjem drugog. U tekstu koji slijedi obraticemo pažnju na matericni ciklus, kako bismo saznali kako dolazi do menstruacije i šta je njen uzrok.
Maternica ima membranu koja je pokriva iznutra, tako da ciklus pocinje odmah nakon završetka menstruacije. Membrana koja prekriva maternicu tanka je,a njezina debljina ne prelazi pola milimetra. Matericne krvne posude i žlijezde veoma su tako tanke. U toku ciklusa maternica prolazi kroz tri stanja. Spomenucemo najbitnija dešavanja.

1 - Vrijeme razvoja: (PROLIFERATIVE PHASE) u toku ovog perioda raste membrana koja prekriva maternicu (od manje od jednog milimetra do otprilike pet milimetara, tj. njena zapremina povecava se više od pet puta, kao što se povecava i broj žlijezda (COLUMNAR EPITHELIAL CELLS).

2 - Vrijeme izlucivanja: (SECRETARY PHASE) Povecava se pokrov membrane koja prekriva maternicu (iznutra, op. prev.) od pet milimetara do osam milimetara. Povecavaju se spirale arterija koje hrane maternicu zbog njihovog izduživanja u stiješnjenom prostoru, znatno se povecava i njihov broj razvija se i matericno primanje i poprima oblik spirale. Žlijezde se takode, razvijaju i povecava se njihov broj, a membrana biva jace pricvršcena iduci od gornjeg svoda i spužvaste osnove prema zidu maternice.
Kompletno tijelo žene mijenja se kao rezultat lucenja hormona, a njena maternica i spolni organ pripremaju se za mogucu trudnocu, a ako Allah, dž.š., odredi i ne dode do zaceca uocljivo je šta slijedi.

3 - Vrijeme menstruacije: Maternica žali zbog izgubljene šanse da obavi svoj dio posla. Ona na poseban nacin iskazuje to žaljenje. Ne place luceci suze, vec luci krv, a to je menstrualna krv..”Crna razjarena i vruca krv, kao da je žeravica”, kako prenosi imam Eš-Širazi u djelu “El-Muhezzeb” od El-Ezherija.
“Crna razjarena i vruca krv, kao da je žeravica” kao da opisuje ono što se s njom (menstrualnom krvlju) dešava, kao posljedica žaljenja. Biva razjarena i vruca, kao da je žeravica zbog napuštanja svojih briga, za razliku od krvi istihaze koja je svijetlo crvena, i nema takvih briga niti tuge i žaljenja.

Maternica ima potpuno pravo da žali, da place krvlju, krvlju koja je crna i razjarena, jer bila je pripremila namještaj i pokucstvo, pripremila je hranu i krv i sagradila ogromnu gradevinu, nakon cega joj biva receno da nema nikakve koristi od te gradevine, a niti od sve pripreme i pažnje. Nema sumnje da ce se u toj žalosti naljutiti i žali te buknuce u njoj snažna želja za borbom, pa ce srušiti tu gradevinu i izbaciti je napolje, zajedno sa crnom razjarenom krvlju.


Ako bismo upotrijebili suhoparna znanstvena tumacenja da prokomentarišemo tu stvarnosti, vidjeli bismo da se hormon “brodisteron” iznenada smanjio kada je jajašce saznalo da nema zaceca, pa prestaje i izlucivanje hormona za trudnocu. Kada se smanji kolicina tog hormona u krvi zaptiju se krvne posude koje hrane maternicu, tako da se potpuno sprijeci njeno napajanje hranom. Membrana se sasuši i onda se otvaraju krvne posude koje su ispod nje i iz njih izlazi zaustavljena krv: crna i žalosna. Tako, zajedno sa izmrvljenim komadima membrane koja je iznutra prekrivala maternicu izlazi i menstrualna krv.

Krv zastaje u maternici a potom je, uz pomoc fermenata (enzima) nadvladavaju tvari za rastvaranje onoga što je nastalo zgrušavanjem Zgrušavanje je definicija današnjih doktora za spajanje koje nastaje prilikom krvnog zastajuca. Zbog toga menstrualna krv koja izlazi nije zgrušana, makar zaostala dugo godina, jer je još prije ono što je zgrušano bilo rastvoreno radom fermenata.


Hajd i istihada

U islamu je posebna pažnju posvecena razlikovanju krvi hajda i krvi istihade (menstrualne krvi i krvi koja se pojavi nakon prestanka menstrualnog ciklusa, op. prev.) Veoma je važno uociti tu razlikujer su na tome zasnovani mnogi propisi. Tako žena koja ima menstruaciju nece obavljati namaz, niti ce postiti, nece obavljati ni tavaf oko Kjabe. Nece takode, uciti Kur’an, nece boraviti u mesdžidu a niti ce imati spolni odnos. S druge strane, žena koja se nalazi u istihadi (tj. kojoj tece krv i nakon prestanka ustaljenog menstrualnog termina) obavljace sve spomenute radnje. Ucenjaci se razilaze samo u vezi sa tim da li je dozvoljen spolni odnos u tom vremenu. Neki ucenjaci smatraju da nije dozvoljeno da žena u takvom stanju ima spolni odnos. Tako misle: En-Nehai i El-Hakem, a imam Ahmed je rekao: “Nece joj prilaziti njen muž u takvom stanju, osim ako bi se taj period znatno odužio. Vecina fikhskih ucenjaka to, ipak dozvoljava. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je rekao “Namaz je najuzvišeniji”, pa ako se dozvoljava ženi koja je u istihadi da obavlja namaz, pa namaz je veci i bitniji od spolnog odnosa.

U vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je grupa žena koja je imala istihadu. Medu njima je bila i Hamenetu bintu Džahš; kaže se da su sve kceri Džahšove imale istihadu, a medu njima i majka pravovjernih Zejneb bintu Džahš, r.a., koja je Allahovom, dž.š., odredbom bila udata za Poslanika, s.a.v.s. Još prije smo spomenuli hadis Fatime bintu ebi Džahš koja je otišla Poslaniku, s.a.v.s., da sazna za propis u vezi sa njenom istihadom, pa joj je on, s.a.v.s., objasnio šta je hajd a šta istihada. Obavijestio ju je da je krv menstruacije crna i prepoznatljiva (tj. da posjeduje posebne znake za raspoznavanje i da ima poseban miris), kao što ju je obavijestio da ima u vidu prethodne cikluse i njeno trajanje, pa sve što prede preko njenih menstrualnih obicaja (tj. sve što prede preko uobicajenog vremena trajanja menstruacije) jeste istihada. Rekao je Poslanik, s.a.v.s: “To nije hajd (menstruacija) vec je to cijedenje. Neka se suzdrži u danima svoje menstruacije, a nakon toga neka se okupa i neka obavlja namaz”.


Još prije smo spomenuli odlomak iz knjige doktora Donalda Birda “Prirucnik o ženskim bolestima i porodaju”, gdje je dao opis menstrualne krvi da je ona crne boje, a da svijetla crvena krv nije menstruacija. Kao što smo ga citirali kolicina menstrualne krvi i dužina njenog pojavljivanja razlikuje se od žene do žene, tako da svaka žena ima svoje ustaljene obicaje. Sve preko tog obicaja smatra se neprirodnim.
Ocito je da se njegove rijeci u potpunosti podudaraju sa onim što je navedeno u plemenitim hadisima, s tim da plemeniti hadis daje dodatne posebnosti menstrualne krvi: njen posebni miris što doktori nisu spomenuli.

Islamski ucenjaci posvetili su znacajnu pažnju proucavanju hajda, i njegovih svojstava, te razlika izmedu hajda i istihade. Upuceni i nadahnuti blistavom svjetlošcu poslanstva, izucavali su prirodu žene u raznim gradovima i mjestima i došli do onoga do cega današnja nauka još nije dospjela.


U nastavku cemo sumirati njihova kazivanja (misli se na ucenjake, op. prev.) o razlikovanju izmedu hajda i istihade i to cemo inša-Allah uraditi jer je neznanje o tim propisima mnogo rasprostranjeno, a narocito u slucaju hajda. Velika je važnost poznavanje razlika izmedu njih, jer se na tome baziraju mnogi propisi: namaz, post, tavaf, ucenje Kur-ana, boravak u mesdžidu…