POSJETITE KURAN.BA
 
 

sejh albani

Nedim Haracic | Saff br/str. 35

OBNOVITELJ HADISKIH ZNANOSTI OVOG DOBA


Dana 22. džumade-l-uhra 1420. godine po Hidžri (02.10.1999. po Isa a.s.) na Ahiret je preselio veliki islamski ucenjak, šejh Muhammed Nasrudin Albani (rahimahullah). Dženaza je obavljena istog dana u vecernjim satima, prema šejhovom vasijjetu (oporuci), u kojoj je zahtijevao da se ona što prije obavi, kao što je preneseno iz primjera, Poslanika, s.a.v.s.


Bio je ucenjak, cije nam je znanje, iskrenost i poštenje davalo moralnu podršku. Jedan od selefa je imao obicaj reci: "Kad cujem za smrt nekoga ko slijedi sunnet Muhammeda, s.a.v.s., to je kao da sam izgubio dio svoga tijela." (preneseno iz "Objašnjenje temelja fikha Ehli sunne vel džema’a").


Šejh Albani (rahimahullah) je bio jedan od rijetkih ucenjaka, koje bi mogli nazvati istinskim muhaddisima. Allah, s.v.t., mu je darovao svestranost razumijevanja islamskog ilma i istrajan trud za ocuvanje sunneta Muhammeda, s.a.v.s. Njegov život, od mladosti, bio je posvecen islamskoj davi, kako bi muslimani mogli praktikovati svoju vjeru po uzoru na Muhammeda, s.a.v.s., i njegove ashabe, r.a., bez novotarija, koje su se uvukle u muslimanski ummet.

ŠEJHOVA BIOGRAFIJA (Autor Dr. Asim Abdullah Al-Karijuti)


Muhammed Nasrudin Albani (rahimehullah) je roden u gradu Škodra (ALBANIJA), 1332. godine po Hidžri (1914. godine po Isa a.s.), u siromašnoj porodici. Njegov otac hadži Nuh Nadžmati Albani završio je šerijatski studij u Istanbulu. Zbog uticaja ateistickog neprijatelja porodica seli u Damask (SIRIJA). Tamo je šejh Albani završio osnovnu islamsku edukaciju iz Kur'ana, tedžvida, fikha, arapskog jezika. Ucio je od tamošnjih šejhova i ocevih prijatelja. Takoder, od oca je izucavao zanat popravljanja satova, u cemu je postao visoko obrazovan i cijenjen. Kada je imao dvadesetak godina, pocinje izucavati hadis i njemu srodne islamske nauke. Na ovom podrucju je poceo raditi proucavanjem djela koje je napisao hafiz Iraki.

S obzirom da se knjige koje su mu bile potrebne, nisu mogle naci u ocevoj knjigoteci, iznajmljivao ih je iz cuvene knjigoteke "MEKTEBETU-Z-ZAHIRIJA" u Damasku. Postao je zadivljen izucavanjem hadisa, do te mjere da bi ponekad zatvarao svoj ducan i otišao u knjigoteku, u kojoj bi se zadržavao i po 12 sati. Osobe koje su radile u knjigoteci, darovale su mu posebnu sobu i poseban kljuc da bi mogao uciti i prije uobicajenog vremena otvaranja. Cesto bi znao uciti od ranog jutra do iza jacije. Za to vrijeme su nastala mnoga njegova djela, od kojih brojna još nisu odštampana. Šejhovo izucavanje hadisa Muhammeda, s.a.v.s., je imalo veliki uticaj na njega i rezultiralo je odbacivanjem slijepog slijedenja mezheba i proucavanjem Kur'ana i sunneta Muhammeda, s.a.v.s., onako kako su radili ispravni sljedbenici (selefu-s-salih). Organizirao je predavanja studentima i univerzitetskim profesorima, na kojima je poducavao o akidi, fikhu, usulu i hadisu. Takoder je organizirao i mjesecna putovanja u cilju dave u razlicite gradove Sirije i Jordana. Nakon brojnih radova koji su se pojavili u štampi, šejh biva izabran za profesora hadisa na novom Univerzitetu u Medini-Munevveri, gdje je radio tri godine i bio clan Univerzitetskog vijeca.


Poslije rada u Medini-Munevveri, vraca se na svoje ranije izucavanje u "MEKTEBETU-Z-ZAHIRIJA" - DAMASK, ostavljajuci ducan u amanet jednom od brace. U cilju davetskih aktivnosti posjetio je mnoge zemlje kao Katar, Egipat, Kuvajt, Emirate, Španiju, Englesku...

Za života je bio primoran više puta emigrirati iz Sirije u Jordan, u Bejrut, Emirate i ponovo u Jordan (Amman), gdje je boravio do kraja svog života. Njegovi ucenici su mnogobrojni, medu kojima su mnogi današnji šejhovi;


Hamdi Abdul-Medžid Selefi, dr. Umer Sulejman Al-Aškar, Muhammed Džemil Zejnu, Muhammed Ibrahim Šakrah, Abdur-Rahman Abdul-Melik...

Dragi Allahu, podari oprosta Ebu Abdur-Rahmanu i uzvisi njegov položaj medu odabranim, iznad mnogih Tvojih robova na Sudnjem danu. Ucini njegov kabur prostranim i ispuni ga svjetlošcu. AMIN. Dragi Allahu,Ti sve cuješ i odazivaš se molitvama.


INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽIUN (SVI SMO ALLAHOVI, ALLAHU SE VRACAMO).


Iz života šejha:


- Sam šejh Albani o ovome kaže: “Zaista je dobrota Allahova prema meni neizmjerna, a u prvom redu je dvoje: hidžra moga oca u Šam i zanat (popravljanje satova) kojem me poducio.” Razlog za prvo je, naravno, cinjenica da nema puta do Kur’ana i Sunneta bez poznavanja arapskog jezika, a drugo je opskrba vlastitim rukama. Tako je šejh Albani dnevno radio tri sata zaradujuci opskrbu za familiju a ostatak je provodio u ucenju.

- Šejh Nasruddin Albani 1955. godine je izabran ispred Šerijatskog fakulteta u Damasku, da izvrši recenziju i da ocijeni hadise u pravnoj enciklopediji univerziteta. Takoder, izabran je za clana komisije za nadzor distribucije djela iz oblasti hadiske nauke. 1972. godine pozvan je kao predavac na Islamski univerzitet u Medini gdje ostaje tri godine, davši ogroman doprinos, prvenstveno studentima na koje je ostavio trag u pogledu prihvacanja sunneta kao dokaza u vjeri, traženja izvora i vjerodostojnosti, a njegovim djelovanjem po prvi put ustanovljena je nauka o lancu prenosilaca koja se poslije proširila na mnoge druge fakultete. 1977. godine izabran je kao mentor na odsjeku za izlaganja doktorskih referata iz oblasti hadisa, a od ’85. do ’88. radi i kao clan upravnog odbora Islamskog univerziteta u Medini.


- Napisao je preko 200 razlicitih djela, od kojih je štampano preko 60, a ima oko 7000 snimljenih audio kaseta tematski razlicitih dersova. Ibn Baz je rekao: “Nisam vidio veceg alima ovog vremena u hadisu od šejha Albanija.”

- Na pitanje jednog od autora ovih redaka šta bi dao kao nasihat na putu dave šejh Albani je odgovorio: “Prije svega, obaveznost iskrenog nijjeta u ime Allaha, dž.š., i dosljedno slijedenje selefu-s-saliha (prve tri generacije Islama -generacije ashaba, tabiina i tabitabiina (op.a.). Budite u davi blagi! Primjer daije i ljudi koje poziva i objašnjava im vjeru je poput primjera lijecnika i bolesnika, zato, ljudima prilazite sa blagošcu i odmjerenošcu.


- Prenosi Ebu Umame od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "'Uzmite znanje prije nego što nestane.' Upitali smo: 'Allahov Poslanice, kako ce nestati znanja, a medu nama Allahova Knjiga?' Poslanik, s.a.v.s., se naljuti, a zatim rece: Majke vas vaše izgubile (ukor, a ne dova), zar Tevrat i Indžil nisu bili medu sinovima Israilovim, ali im to nije ništa koristilo. Nestajanje znanja je kada nestanu njegovi nosioci" (Daremi).

- Njegov dugi misionarski rad i aktivnosti mogu se svesti u nekoliko osnovnih tacaka:


- pozivanje povratku Kur'anu i sunnetu i iskorjenjivanju mezhebske pristrasnosti,

- potreba da se Kur'an i sunnet shvacaju onako kako su ih shvatile prve generacije muslimana,


- pozivanje u Allahovu jednocu (tevhid) i objašnjenje akide (vjerovanja) prvih generacija muslimana po pitanju Allahovih imena i svojstava,

- upozoravanje na širk, sve njegove oblike i vrste,


- upozoravanje na zabludjele sekte kao što su kadijanije, rafidije i ostale,

- upozoravanje na novotarije i loše pojave i obicaje koji su sa zapada došli i raširili se medu muslimanima.


Šejh Ibn Baz, rahimehullah, je za njega rekao: "Mislim da je šejh Albani obnovitelj hadiskih znanosti ovog doba."

Nakon preseljenja šejha Albanija, šejh Salih ibn Abdulaziz ibn Muhammed Ali Šejh je rekao: "Hvala Allahu na Njegovom odredenju, svi smo Allahovi i svi se Allahu vracamo. Nema sumnje da je gubitak alima, kao što je šejh Nasruddin Albani nesreca, jer je bio jedan od velikih ucenjaka i muhaddisa ovog ummeta


Šejhova najpoznatija djela su:

- SILSILETUL-EHADISI-S-SAHIHATI (LANAC SAHIH HADISA),


- IRVAUL-GALIL (ONO ŠTO NAPAJA ŽEDNOG),

- SILSILETUL-EHADISI-DAIF (LANAC DAIF HADISA),


- SIFETUS-SALATIN-NEBIJJI (OBJAŠNJENJE POSLANIKOVOG NAMAZA),

- ADABU-Z-ZIFAF (ADABI ŽENIDBE),


- AHKAMUL-DŽENAIZ (PROPISI DŽENAZE),

- HIDŽABETUL-MERETIL-MUSLIME (HIDŽAB ŽENE MUSLIMANKE),


- EL-EDŽVIBEN-NAFIA (KORISNI ODGVORI),

- MENZILETUS-SUNNETI FIL ISLAM (VRIJEDNOST SUNNETA U ISLAMU),


- ŠERH AKIDETU-TAHAVIJE (OBJAŠNJENJE TAHAVIJSKE AKIDE),

- MENASIKUL HADŽDŽI VEL UMRETI (PROPISI HADŽDŽA I UMMRE),


- SAHIH HADISI-TIRMIZI, DAIF HADISI - TIRMIZI

- SAHIH HADISI - EBU DAVUD, DAIF HADISI - EBU DAVUD,


- SAHIH HADISI-NESAI, DAIF HADISI-NESAI,

- SAHIH ET-TERGIB VET-TERHIB, DAIF ET-TEGRIB VET-TERHIB...