POSJETITE KURAN.BA
 
 

fikh i medicina o mjesecnom pranju

Abdullah | Novi Horizonti br/str. 3

Rekao je Uzvišeni: ”I pitaju te o mjesecnom pranju. Reci: ”To je neprijatnost.” Zato ne opcite sa ženama za vrijeme mjesecnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se cesto kaju i voli one koji se mnogo ciste.”


Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Ovo je nešto što je odredio Allah dž.š. kcerima Ademovim” (hadis bilježi Buhari).

Nema sumnje da je govor o mjesecnom pranju bitan za vjeru i dunjaluk. S medicinskog stanovišta, mjesecno pranje u vezi je sa ispravnošcu plodonosnog aparata žene dok poremecaji mjesecnog pranja direktno ukazuju na poremecaje u plodonosnoj sposobnosti žene što je u vezi i sa njenim opcim zdrastvenim stanjem. Cak duševno stanje žene ima, znanstveno je dokazano, uticaj na njeno mjesecno pranje.


Najbitniji pokazatelj pocetka plodonosnog doba djevojke jeste pocetak mjesecnog pranja, kao što je najbitniji znak njegova prestanka - prestanak mjesecnog pranja. Podrazumijeva se, isto tako, prestanak mjesecnog pranja u toku plodonosnog doba žene sa prvim znacima trudnoce.

Važnosti mjesecnog pranja s vjerskog stanovišta, u vezi je sa oderedenim fiziološkim promjenama i donosi odredene ogranicenosti, tj. ogranicava ženu u mekim ibadetima kao što su: namaz, post, tavaf, ucenje Kur’ana, doticanje Mushafa i boravak u mesdžidu (džamiji). Sve navedene radnje zabranjene u toku mjesecnog pranja, baš kao što se zabranjuje i spolni odnos medu supružnicima u toku mjesecnog pranja.


Mnogi propisi govore o mjesecnom pranju, te obavezama koje zbog njih proisticu kao npr. obaveza raspuštenice da ceka odredeno vrijeme nakon razvoda da bi se utvrdilo da li je noseca.
Nazivi za mjesecno pranje

Prvo: Rijec “hajd” (mjesecno pranje) u arapskom jeziku je u vezi sa pojmom “sejlan”- tecenje, curenje, protjecanje. Mjesecno pranje (hajd) ima mnogo imena od kojih je najpoznatije “hajd” ili “mehid”.

Drugo: “Et - tams” (dodir). Poznati jezicki ucenjak El-Ferra’ kaže da “et-tams” znaci krv. Uzvišeni u opisu hurija kaže: (“Prije njih ih nisu doticali niti ljudi a niti džinni”).


Trece: “El-irak” - imati menstruaciju, žene koje imaju menstruaciju.

Cetvrto: “Ed-dahik” - menstruacija.


Peto: “El-ikbar” - poštivanje.

Šesto: “El-iasar” - period.


Sedmo: “El-kur’u” - menstrualni period. Ovaj naziv upotrebljava se i za mjesecno pranje a i za cišcenje nakon menstruacije, o cemu se jezicki i fikhski ucenjaci razilaze.

Rekao je Uzvišeni: ”Raspuštenice neka cekaju tri mjesecna pranja”.


Da li životinje imaju mjesecno pranje?

Uistinu, ljudsko žensko bice i visoki sisari su slicni. Majmunice šimpanze, orangutana i gorile imaju mjesecno pranje i potpun matericni ciklus.

U arapskoj poeziji spominje se da zec, hijena i slijepi miš imaju mjesecno pranje, što nije istina. Medutim, navedene životinje, a posebno ženka zeca, nadražuju se prilikom odnosa i tom prilikom izlazi njena jajna celija, pa kada do toga dode onda maternica pusti malo krvi.


U slucaju žene i ženki visokih sisaravisokih sisara jajna celija ne izlazi prilikom mjesecnog pranja, nego izlazi u odredeno vrijeme mjesecnog ciklusa, bilo da je došlo do spolnog odnosa ili nije, za razliku od onoga što se dešava sa ženkama zeca i hijene.
Znacenje i opis mjesecnog pranja

Rekao je Allahov Poslanik ,s.a.v.s., Aiši r.a. kada je imala mjesecno pranje u toku hadždža: “To je nešto što je odredio Allah dž.š. kcerima Ademovim” .

Ebu Davud i drugi bilježe, rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Krv mjesecnog pranja je crna i raspoznatljiva, pa kada bude takva onda nemoj obavljati namaz (nemoj klanjati).”
“I raspoznatljiva,” znaci, da posjeduje poznato svojstvo i poseban miris; tj. raspoznaje je (tu crnu krv) svaka žena.


Kaže El-Ezherijj, kao što od njega prenosi imam En-Nevevi u djelu “El-Medžmu’” šerh el - muhzeb: “Hajd” - mjesecno pranje je krv koju pušta maternica žene nakon njenog sazrijevanja (kada po fikhskim propisima žena postaje punoljetna) u uobicajenim vremenima, a “el-istihada” - jeste odljev krvi, ali ne u njenim uobicajenim vremenima… krv mjesecnog pranja izlazi iz šupljine maternice i biva crna i razjarena, tj. vruca, kao da je sa žarišta. A istihada je tekuca krv iz tetiva i to iz najnižih slojeva maternice a ne iz njene unutrašnjosti”. Isto se spominje i od Ibn Abbasa r.a..
Kaže imam Eš-Širazi u “Muhzebu”:”Krv mjesecnog pranja je smeda, razjarena i prevagnjuje na crno”.

Kaže imam El-Haremejn el-Džuvejni: “Nije cilj, kada se govori o crnoj boji, (tj. da je krv menstruacije crna, op. prev.), a niti u govoru naših istomišljenika da se kaže da je to jako crna boja, nego se time želi naglasiti obojenost tjelesnog crvenila, pa izgleda kao da je crna zbog nagomilanog crvenila”.


Znacenje mjesecnog pranja

(Skraceno iz knjige “Fikh u cetiri mezheba” i “El-Medžmu’” imama En-Nevevija)

1) Malikije kažu: Mjesecno pranje je krv koja izlazi sama iz sebe od prednje strane žene u dobi u kojoj obicno može da ostane noseca, pa makar to izbilo samo jednom.

Razišli su se (unutar mezheba, op.prev.) oko znacenja krvi; da li je ona samo crvena ili u to ulazi i smeda i žuta; neki od njih kažu da, ako je krv žuta i smeda, i pojavi se u vrijeme menstruacije, to je menstruacija, a ako se pojavi u drugim danima, van uobicajenog ciklusa, ne smatra se menstruacijom.


Njegove rijeci: ”Izade sama od sebe iz žene” znaci da krv na koju se misli prilikom menstruacije, jeste krv koja izade bez odredenog razloga; pa ako bi se krv pojavila zbog porodaja, smatra se “nifasom”, a ne hajdom-mjesecnim pranjem, a ako bi se pojavila zbog nekog drugog slucaja (bolest u vagini ili maternici), ne smatra mjesecnim pranjem. Tkode, krv koja se pojavi prilikom oduzimanja nevinosti ne smatra se mjesecnim pranjem, a ako izade krv iz polnog organa zbog upotrebe lijekova, van ustaljenog termina menstruacije, ni to se ne smatra mjesecnim pranjem, tako da žena u takvom stanju treba da klanja i posti. Ako bi žena koristila lijek za prekidanje mjesecnog pranja (van uobicajenog vremena za menstruaciju), to se smatra cišcenjem, s tim da ženi nije dozvoljeno da sprecava redovno mjesecno pranje ili da ga ubrzava, ako bi time ugrozila svoje zdravstveno stanje.

Rijeci: ”S njene prednje strane” (iz polnog organa, op.prev.) govore o ogranicavanju, jer ako bi izašla krv iz njene stražnjice ili bilo kojeg drugog mjesta, ne naziva se mjesecnim pranjem. Njegove rijeci: “U dobi u kojoj obicno može da ostane noseca,” što se ne odnosi na krv koju vidi djevojcica (ona koja još nije postala šeriatski punoljetna, op.prev.), koja ima manje od devet godina i starica kojoj je davno prestalo mjesecno pranje. Ako je žena nanapunila pedeset godina, o tome ce se pitati oni koji imaju iskustvo u vezi s tim, i radice se po njihovom mišljenju, sve dok ne napuni sedamdeset godina, pa ako bi vidjela krv i u sedamdesetoj godini, to, uistinu, nije mjesecno pranje..


2) Hanefije: Mjesecno pranje je krv koja izlazi iz maternice žene koja nije noseca (trudna, op.prev.), i koja nije mlada (nije punoljetna, op.prev.), i koja nije starica što je izgubila svaku nadu za dobivanje mjesecnog pranja koje se nije pojavilo zbog porodaja a niti zbog bolesti.

Njihove rijeci: “Krv; u to ulazi šest raznih boja krvi a to su: crvenilo, tamnilo, zelenilo, boja zemlje, žutilo i crnilo; pa ako izade i potece iz maternice žene neka od navedenih vrsta (boja) krvi, to je krv mjesecnog pranja, pod uslovom da izade jasno iz (prednjeg) spolnog uda.” A njihove rijeci:” Ona koja nije trudna; s time se izdvaja krv koju vidi trudnica, jer se za tu krv, po hanefijskom mezhebu, ne kaže da je krv mjesecnog pranja. A njihove rijeci: “Koja nije mlada, s time se izdvaja ona koja još nije napunila sedam godina (a to je pocetna dob u kojoj žena može da dobije menstruaciju, tj. po hanefijskom mezhebu, za razliku od ostalih mezheba koji su odredili da je pocetna dob za menstruaciju devet godina)”… a njihove rijeci:” koja nije ostarjela”, s time se izdvaja ona koja je prekoracila pedeset i pet godina, osim ako ne bi vidjela jaku krv kao menstruaciju, onda se to smatra menstruacijom”.


3) Šafije kažu: Mjesecno pranje je krv koja izlazi iz prednjeg polnog uda zdrave žene, tj. izlazak krvi nije uzrokovan bolešcu, kada napuni devet godina ili više, bez porodajnog razloga.

Pojam “krv” se odnosi na krv koja ima jednu od pet boja koje krv može da posjeduje: crnilo, crvenilo, rida, tamna i potom žuta boja.


Krv izlazi iz unutrašnjosti maternice bilo da je žena trudna ili nije, zbog toga što šafije i malikije smatraju da i trudna žena ima mjesecno pranje, za razliku od hanbelija i hanefija koji smatraju da trudnica ne može imati mjesecno pranje.
Krv koja izlazi iz nekog drugog mjesta, a ne iz maternice, ne naziva se mjesecnim pranjem, bilo da izlazi iz prednjeg polnog organa ili iz stražnjice ili iz bilo kojeg drugog dijela tijela.

A njegove rijeci: “Da nema bolesti koja uzrokuje isticanje krvi”, time se izdvaja krv koja izlazi zbog bolesti i za tu krv se kaže “Istihada”-krv koja tece nakon isteka odredenog vremena mjesecnog pranja”... A njegove rijeci: “Kada napuni devet godina, time se izdvaja djevijcica u dobi ispod devet godina, jer se pojava krvi u tom periodu ne naziva hajdom nego istihadom…” Samo po šafijskom mezhebu žena može da ima mjesecno pranje sve dok je živa. A njegove rijeci: “Bez porodajnog razloga, “isticu da se time izdvaja krv nifasa-krv koja tece nakon porodaja.”


4) Hanbelije kažu: Mjesecno pranje je normalna krv koja izlazi iz unutrašnjosti maternice zdrave žene koja nije trudna, u poznatim vremenima, bez porodajnog razloga.
Takvo mišljenje blizu je mišljenju šafija, osim u rijecima: “Ona koja nije trudna, zbog toga što hanbelije smatraju da trudnica ne može imati mjesecno pranje, nego se ta krv naziva istihadom. To mišljenje u skladu je sa mišljenjem hanefija, dok se razlikuje od mišljenja šafija i malikija, koji smatraju da trudna žena može da ima mjesecno pranje. A njegove rijeci: “U poznatim vremenima”; isticu da se time izdvaja djevocica koja je mala, tj. koja ima manje od devet godina i starica koja je izgubila svaki nadu za dobivanje mjesecnog pranja, tj. ona koja je napunila pedeset godina.” A njihove rijeci: “Bez porodaja”, time se izdvaja nifas-krv nakon mjesecnog pranja”.
Vrijeme pocetka mjesecnog pranja

Spomenuli smo da se razlikuje dob u kojoj pocinje mjesecni ciklus, od mjesta do mjesta, te od porodice do porodice, prema prirodnim i nasljednjim, te razvojnim tjelesnim i duševnim osobinama.

Imam Šafija je rekao: “Najranije, što sam saznao od žena koje dobiju mjesecno pranje jeste da može nastupiti u dobi od devet godina”.
Ponekad mjesecno pranje kasni do osamnaeste godine. To se smatra normalnim, posebno hladnijim predjelima.


Postoje i neki razlozi, bilo urodeni ili zbog bolesti, koji uticu na kašnjenje menstrualnog ciklusa, što cemo prepustiti specijalistima za ženske bolesti i porodaje. Ovdje cemo se zadovoljiti spominjanjem samo jednog razloga, radi davanja primjera, a to je djevicanska opna /an.himen/ koja je debela i cvrsta, koja ne posjeduje otvor, tako da cuva menstrualnu krv u vagini maternice i uzrokuje kod djevojke jake bolove, a narocito u periodu pocetka mjesecnog pranja. Djevicanska opna može uzrokavati povecanje maternice, a možda i njen nestanak, što je rezultat razvoja mikroba u sabijenoj krvi; pa kada se uoci bolest i njen razlog ptistupa se operativnom zahvatu u djevojackom periodu, kako bi se dozvolio izlazak krvi iz organizma.

Najkraci i najduži period mjesecnog pranja

Taj period razlikuje se od žene do žene. U vezi s tim razišli su se i šerijatski ucenjaci, na osnovu onoga što im je stiglo od Poslanika, s.a.v.s., te davanjem prednosti jednim predajama nad drugima. Bilježe Ed-Daremi i Ed-Darekutni rijeci Poslanika, s.a.v.s.: ”Najkraci period mjesecnog pranja (hajda) jeste jedan dan, a najduži period mjesecnog pranja jeste petnaest dana”.-i to je mišljenje šafija… Rekao je imam Eš-Širazi, u djelu “El-Muhezzeb”: ”Najkraci period mjesecnog pranja jeste dan i noc, a najduži period jeste petnaest dana”.

Hanefije i imam Es-Sevri smatraju da je najkraci period mjesecnog pranja tri, a najduži period od deset dana. Takvo mišljenje zasnivaju na hadisu Vail ibn el-Eska’ vezuje za Poslanika, s.a.v.s. gdje kaže: “Najkraci period mjesecnog pranja jeste tri dana, a najduži period jeste deset (dana),” te prema hadisu Ebi Umameta, r.a., od Poslanika s.a.v.s.: “Ne može trajati mjesecno pranje više od deset dana, a niti manje od tri (dana).”


Svi se slažu da se krv koja se pojavi nakon petnaest ne smatra mjesecnim pranjem.
Dužina trajanja cišcenja (vrijeme izmedu dva menstrualna ciklusa prev.)
Vecina pristalica sva cetiri mezheba smatra da je najkraci period trajanja cišcenja petnaest dana a da nema granice za najduži period.
Stav medicine

Nakon što je izneseno što nam govore islam i njegovi ucenjaci o mjesecnom pranju, da vidimo šta kažu medicinski strucnjaci. Doktor Dodžald Bird govori u svojoj knjizi “Prirucnik o ženskim bolestima i porodaju” kaže:


“Uistinu, trajanje mjesecnog pranja i njegov ciklus se na razlikuje samo od jedne žene do druge, nego se razlikuje i kod žene same, od jednog do drugog perioda, u njenom plodonosnom periodu, jer se razlikuje kolicina krvi i njegovo tranje (mjesecno pranje, op.prev.) kod pocetka sazrijevanja od onoga kakvo ono izgleda u potpunom dobu sazrijevanja, kao što se smanji kolicina menstrualne krvi i njeno trajanje (tj.trajanje menstrualnog ciklusa, op.prev.) prije godine u kojoj za to izgubi svaku nadu. To što se dešava izmedu perioda sazrijevanja i godine kada za to izgubi svaku nadu,” biva obicajem kod vecine žena i njihovim kontinuiranim stanjem. One dobro poznaju vrijeme svojih mjesecnih ciklusa, njihovu dužinu i druge karakteristike, pa ako bi bilo promjena, ona bi to brzo uocile. To može da spozna vecina žena bez napora. Obicno je dužina trajanja mjesecnog pranja šest dana. Mjesecni ciklus racuna se od pocetka mjesecnog pranja do sljedeceg ciklusa, dok dužina, u slucaju vecine žena, iznosi 28 dana. Ponekad je cilus duži a ponekad i kraci za jedan ili dva dana”.
“Kolicina krvi koja izide tokom menstrualnog ciklusa razlikuje se od jedne do druge žene. Ono što je normalno u slucaju jedne žene smatra se nenormalnim kod druge, tako da svaka žena ima svoje ustaljene obicaje. Mjerenjem je ustanovljeno da tokom menstrualnog ciklusa istice izmedu 60 mililitara i 240 mililitara”.

“Što se tice boje menstrualne krvi ona je crna. Blistava crvena krv nije normalna pojava. Krv menstrualnog ciklusa ne može se usiriti (zgrušati, op.prev.)tako da se može cuvati godinama. Ako se prilikom menstrualnog ciklusa pojavi zgrušana krv, onda je to znak da je menstrualni ciklus užurban i to se ne smatra normalnim”.


“Prilikom ispitivanja menstrualne krvi pod mikroskopom vidjela su se crvena i bijela krvna zrnca i komadi unutrašnjih vlakana koji su obloženi iznutra u maternici”.
Ubijeden je (gore spomenuti doktor,op.prev.) da je takvo stanje menstrualne krvi u tome što se krv još prije zgrušala i ostala u tom stanju takva i mikroskopom se jasno vide vlakna fibrina koja ogranicavaju crvena i bijela krvna zrnca.

Fibrin ili el-lifin je naucno ime za vlakna koja se formiraju prilikom zgrušavanja krvi.
Šta o svojstvima menstrualne krvi kažu hadis i medicinski strucnjaci
Naprijed je doslovno preneseno pisanje doktora Dodžalda Birda: “Što se tice menstrualne krvi ona je crna, a što se tice blistavog krvnog crvenila, to nije normalna pojava”.
A Allahov Poslanik, s.a.v.s., govori Fatimi, kcerki Ebi Hubejša, r.a., i pojašnjava joj dok je imala mjesecno pranje kakva je menstrualna krv a kakva je druga (tj. kakve je boje, op.prev.) :”Menstrualna krv je crna i prepoznatljiva (tj. posjeduje poznato svojstvo i njoj svojstven miris), pa kada bude takva prestani obavljati namaz, a ako bude drugacija abdesti se i obavljaj namaz jer je to znoj, pa se suzdržavaj (onoga što joj je zabranjeno u takvom stanju, op.prev.) u tom vremenu (periodu menstrualnog ciklusa) a potom se okupaj i obavljaj namaz” .


Doktor Dodžald Bird govori: “Ono što se smatra normalnim kod jedne žene, kod druge je to nije normalno, svaka žena ima svoje ustaljene obicaje”. Na drugom mjestu kaže: “Razdoblje izmedu punoljetnosti i vremena kada za to (menstruaciju) izgubi potpunu nadu jeste uredovljeno kod vecine žena i one dobro znaju vrijeme svojih menstrualnih ciklusa, dužinu njihovih trajanja i njihove druge osobine, pa ako bi se to razlikovalo, one bi to vrlo brzo uocile. To može da uoci vecina žena bez nekog opterecenja”.

Dva opisa (tj. islamaski i medicinsko, op.prev.) približno se slažu..”Menstrualna krv je crna i prepoznatljiva, ona posjeduje posebno obilježje i miris” ili “prepoznatljiva”, tj. ženi je to vrlo dobro poznato. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: “Neka se suzdržava u tom vremenu (tj.vremenu menstrualnog ciklusa) a potom neka se okupa i obavlja namaz”. Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., prvo cime raspoznaje menstruaciju jeste njezino svojstvo.


U knjigama koje govore o bolestima žena ne govori se o posebnom mirisu menstrualne krvi, pa sam pitao neke od žena koje navracaju u moju ordinaciju: Da li osjecate poseban miris menstrualne krvi. One su potvrdno odgovorile.

Poslanik, s.a.v.s., nije rekao ništa drugo do istinu. I u šali i u zbilji, i u svemu što je malo i veliko, i u svakoj neznatnosti ili opasnosti.