POSJETITE KURAN.BA
 
 

u kairu...

Ismail Ibrahim | Saff br/str. 73

U Kairu izrecena drasticna kazna Eslamu Durmi


Treba li Imad biti sretan što je ikako ostavljen u životu?

Sud u Egiptu, koji u svom imenu sadrži odrednicu da presuduje u hitnim slucajevima, El-Misriju izrekao kaznu pod optužbom da je cak prije 17 godina, zajedno sa još 76 osoba, sudjelovao u krivicnom djelu paljenja omanjeg skladišta alkohola kraj Kaira, kaznivši ga na deset godina robije, uz prisilni rad


Piše: Ismail Ibrahim

U Kairu je, 18. maja ove godine, Viši državni sud za hitne slucajeve Arapske Republike Egipat osudio Imada el-Misrija, odnosno Eslama Durmu - Usamu Faragallaha na kaznu zatvora u visini od 10 godina, i to uz prisilni rad!?


Ovakvu presudu je Viši državni sud za hitne slucajeve zasnovao na optužnici da je Imad el-Misri, prije 17 godina, zajedno sa još 76 osoba, sudjelovao u krivicnom djelu pa-ljenja omanjeg skladišta alkohola u jednom malom mjestu kraj Kaira.

Sudija je, citajuci presudu, izrekao i pravni lijek na rješenje presude: "Osudeni ima pravo žalbe na izrecenu presudu nakon što se navrše dvije godine od dana donošenja presude".


Nakon izrecene presude, Imadova majka Hijam je, kako je izjavila za Saff, osjetila pomiješane osjecaje tuge i olakšanja. Presuda od deset godina, uz prisilni rad majci Hijam je, ipak, znacila da joj je sin preživio i da ce se i dalje morati nositi sa velikim iskušenjima.

Šest i po mjeseci u istražnom zatvoru


Majka je osjetila olakšanje znajuci i da ce Imad konacno napustiti hladne celije glavnog štaba Državne sigurnosne službe na trgu Lazogli skver u Kairu. Naime, Imad el-Misri je sve vrijeme od 5. oktobra 2001. godine, kad je protjeran iz Bosne i Hercegovine u Egipat, proveo u istražnim odjelima Državne sigurnosne službe, gdje je sve do same presude - u višemjesecnom sudskom procesu, tj. do 18. maja ove godine - bio podvrgnut teškom mucenju.

Da je Imad el-Misri bio izložen zlostavljanju istražitelja Državne sigurnosne službe Egipta, svjedoci i direktor medunarodne organizacije za ljudska prava Amnesty International Helen Habraken. Ona je, 14. maja ove godine, uputila pismo bivšem advokatu


Imada el-Misrija gospodinu Mustafi Brackovicu, izvještavajuci ga o najnovijim saznanjima u vezi sa slucajem Imada el-Misrija: "U prilogu vam šaljem novu informaciju koju je Amnesty International nedavno dobio u vezi sa slucajem vašeg klijenta Eslama Durme (inace, poznatog pod imenom Usama Faragallah). Izvještavam vas da je Usama Faragallah bio izložen zlostavljanju dok se nalazio u pritvoru, nakon što je u oktobru 2001. godine prisilno vracen iz Bosne i Hercegovine u Egipat". Prema svjedocenju Imadove porodice, majke i brata, Imad el-Misri je, nakon poniženja koje mu je priredila specijalna policija Federacije Bosne i Hercegovine - kad su ga, prilikom hapšenja, pred ženom i djecom tukli tako što su mu glavom udarali od krov auta, a jedan od federalnih specijalaca je Imadu sjedio koljenom na glavi dok su ga vozili kombijem od Ivan-sedla do Centralnog zatvora u Sarajevu - u hladnim celijama u Egiptu je prošao stravicne torture.

"On je na pocetku sudenja tvrdio da je zlostavljan i tražio da bude forenzicki pregledan. Nije došlo nidokakve istrage ili pregleda kad je, 20. aprila, sljedeci put bio doveden pred sud", napisala je direktorica Amnesty International Helen Habraken u svom pismu advokatu Mustafi Brackovicu.


Bio je izložen stravicnoj torturi

Opisujuci metode zlostavljanja u celijama Državne službe sigurnosti, direktorica Helen Habraken je napisala: "Najcešce metode zlostavljanja bile su elektricni šokovi, prebijanje, onesposobljavanje vezanjem, gašenje cigareta na tijelu zatvorenika i razne druge forme psiholoških zlostavljanja, ukljucujuci prijetnje smrcu i prijetnje silovanjem ili seksualnim zlostavljanjem ispitanika".


Osim ovoga sudenja, Imada el-Misrija je egipatski Viši državni sud, u martu 2001. godine, osudio u odsutnosti na kaznu zatvora od 10 godina, takoder uz prisilni rad.

Optužnica je Imada el-Misrija teretila da je bio pripadnik oružane grupe "El-Džihad" te da je, zajedno sa još nekoliko drugih osoba, planirao i izvodio aktivnosti uperene na rušenje egipatske vlade.


Analizirajuci ponašanje egipatskih vlasti kad su u pitanju državljani te zemlje koji su boravili ili borave van granica Egipta, Amnesty International je obavijestio svjetsku javnost da je egipatski Viši državni sud sigurnosti od 1999. godine do danas izdao presude za 107 osoba pod optužbom da su clanovi oružane grupe "El-Džihad". Od 107 osudenih osoba, deveterica su dobili smrtnu kaznu u odsustvu, dok ih je 78 osudeno kaznama od tri godine do doživotne robije. Medu 107 osudenih, vecina je nasilno vraceno u Egipat iz razlicitih zemalja, ukljucujuci Albaniju, Azerbejdžan, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, pa i Bosnu i Hercegovinu.

Što se tice Imadovog slucaja, odnosno presude iz 2001. godine, najbolji pokazatelj koliko je ona utemeljena na dokazima jest presuda iz ove godine. Podsjetimo, optužnica na Imadov racun 2001. godine bila je da je clan grupe "El-Džihad" te da je poduzimao aktivnosti uperene protiv egipatske vlade, a osuden je na deset godina zatvora, uz prisilni rad.Optužnica na Imadov racun 2002. godine je glasila da je sudjelovao u krivicnom djelu paljevine skladišta alkohola.Što se tice zatvorske kazne, ona je ostala ista.Dakle, egipatskim vlastima je stalo pošto-poto osuditi Imada el-Misrija, a što se tice navoda iz optužbe to je sporedno sudijama Višeg sigurnosnog suda.


Na kraju, da kažemo, iako može izgledati neumjesno, Imad el-Misri je još i dobro prošao! Za njega se zna i gdje je i kako je. Ali, kad je u pitanju El-Šerif Hasan Sad, zvani Ebu-Sahr, covjek koji je zajedno sa Imadom el-Misrijem ekstraditiran iz Bosne i Hercegovine u Egipat, nažalost za njega niko ne zna niti gdje je, odnosno ni je li uopce živ.

Amnesty International je objavio apel svima koji bilo šta znaju o El-Šerifu Hasanu Sadu, zvanom Ebu-Sahr i Imadu el-Misrija da svoja saznanja pošalju na adresu ove organizacije.