POSJETITE KURAN.BA
 
 

islamska poruka u vremenu globalizacije

M.A. | Novi Horizonti br/str. 52

Dr. Jusuf Kardavi u programu katarske tv-stanice El-DžeziraMahir Abdullah: Tema o kojoj cemo govoriti veceras odnosi se na poruku, prezentaciju islama i sve ucestalije pozive ka promjeni islamske poruke radi njenog prilagodavanju zahtjevina savremenog svijeta. Svjedoci smo problema slabog razumijevanja poruke, ili rijeci upucene sagovorniku. U islamskom svijetu je jako aktuelan problem slabog razumijevanja islamske opozicije s vladajucim strukturama. Takoder, jako veliki problem je u pogrešnom razumijevanju muslimana i nemuslimana, bez obzira na stav koji su nemuslimani zauzeli prema muslimanima u kontekstu solidarnosti ili neprijateljstva. Kada dode do tih problema onda je pogrešno okrivljivati samo jednu stranu. Odgovornost za slabo razumijevanje treba da snose obje strane podjednako. Na nama je da pokušano pronaci modalitet prenošenja naše poruke drugima u svjetlu pravilnog razumijevanja.
Smatram da za ovu temu ne možemo naci boljeg sagovornika od dr. Jusufa el-Kardavija kojem izražavamo dobrodošlicu! Doktore, u posljednje vrijeme se sve više cuju pozivi, cak je održano i nekoliko kongresa, povodom moguce promjene interpretacije islamske ideje u ovom vremenu. Možete li nam pojasniti šta se pod tim podrazumijeva i na koji nacin da shvatimo ove pozive?

Dr. Kardavi: Bismilahir-Rahmanir-Rahim. Zahvala pripada samo Allahu, dž.š., i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammeda, s.a.v.s., te na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede Njegovu uputu.
Prije odgovora na postavljeno pitanje želio bih izraziti veliko iznenadenje i duboku žalost na vijest o smrti velikog ucenjaka, daije i državnika Alije Izetbegovica. Iako je bio jako bolestan ipak je vijest o njegovoj smrti iznenadila muslimane cijeloga svijeta. Allaha, dž.š., molim da mu se smiluje. Bio je vrstan politicar, veliki mudžahid, izuzetan mislilac i pisac. Ostavio nam je nekoliko svojih djela koja su prevodena na više jezika, medu kojima je i arapski. Svoj život je poklonio nesebicnoj borbi za samostalnost svoga naroda u kojoj je pokazao izuzetan moral i ogromnu mudrost. Allaha, dž.š., molimo da mu oprosti grijehe, i uvede ga u Džennet, u društvo ucenih i velikih boraca na Allahovom putu. Amin!


Što se tice islamske poruke bitno je napomenuti da je korištena fraza koja ima daleko šire znacenje od konteksta u kojem se trenutno spominje. Pod islamskom porukom podrazumijeva se sve što je receno u ime islama, s ciljem poziva u islam ili poducavanja slušaoca o islamu, bez obzira na sredstvo i nacin na koji je izreceno. Islam pojašnjava propise vjere, ali i života, ureduje kupoprodaju, ekonomiju, meduljudske odnose, medije, kulturu, sport, koristeci razna sredstva koja su mu danas na raspolaganju kao što su televizija, radio, novine, internet... Pa, kada govorimo o islamskoj poruci podrazumijevamo veliki broj oblika djelovanja koji zahtijevaju veliki trud i jako sistemsko uredenje kako bi ona na najbolji nacin koristila islamu i na originalan nacin prenijela istinu o islamu. Poruka, ili prezentacija islama podrazumijeva sve ovo što smo spomenuli.

A što se tice poziva na promjenu naše poruke, mi se ne trebamo puno osvrtati na te pozive niti ih slušati. Ako imamo odredenih nedostataka u interpretaciji naše ideje mi to trebamo popraviti, ali kroz unutrašnju analizu, a ne usvajajuci ono što nam se servira izvana, jer bi to znacilo unošenje stranih elemenata u našu ideju. Ideja koju prezentujemo mora biti jasna, originalna i nepromjenjiva. Prije nego što sam poceo pisati i javno je prezentirati, dobro sam se pripremio i detaljno razradio ideju u koju pozivam. Ona je nepromjenjiva preko cetrdeset godina. Mnogi su je kritikovali, ali je danas svakom jasno da je ideja 'središnjeg puta' ispravna ideja, pa danas imamo veliki broj onih koji pozivaju toj ideji jer je to ideja olakšanja u vjeri, reforme u islamskom pravu, tolerancije prema neistomišljeniku, i dijaloga s drugima. Ovo je ideja kojoj pozivamo i ispravan put koji je neophodno prepoznati u današnjem vremenu.Mahir Abdullah: Iz Vašeg izlaganja zakljucujemo da je prirodno da ova poruka sadržava odredenu raznolikost. Za takvu tvrdnju cemo vrlo lahko pronaci potvrdu u Poslanikovom, s.a.v.s., sunnetu?
Dr. Kardavi: Muhammedu, s.a.v.s., je više puta postavljeno isto pitanje, ali odgovori na to pitanje nisu bili uvijek isti. Nekoliko ashaba je pitalo o najboljem djelu. Muhammed, s.a.v.s., je nekome rekao da je to nahraniti gladnoga, nekome je rekao da je to džihad, nekome da je namaz u svom vremenu najbolje djelo... Dakle, u odgovorima na pitanja uvažavao je stanje onoga koji pita i shodno tome davao odgovor. Ponašao se kao ljekar kada lijeci bolesne. Svakom propisuje odgovarajuci lijek za njegovu bolest. Kakav bi bio rezultat da ljekar svakom bolesniku propiše isti lijek bez obzira na njegovu bolest?!

To bi bila velika greška! Zbog toga su islamski ucenjaci složni u pravilu koje glasi: 'Fetva se mijenja promjenom vremena, mjesta i stanja u kojem je prvobitno izrecena.' Fetva je rješenje šerijatskopravnog problema, pa ako je ona podložna promjeni zbog promjene vremena ili stanja, onda nema nikave sumnje da i naše djelovanje poprimi oblik koji ce biti djelotvornije u odredenom vremenu ili prostoru. Kur'an nas obaviještava da je svaki poslanik govorio jezikom naroda koji je pozivao kako bi ga oni razumijeli, što znaci da se i mi trebamo koristiti jezikom koji ce biti razumljiv za one kojima se obracamo. Svaki narod ima svoj jezik i neophodno je prenijeti mu poruku islama njegovim jezikom kako bi je razumio, imao ispravnu predstavu o islamu i na taj nacin odbacio sve sumnje i podvale koje mu svjesno serviraju oni koji ne žele da istina dode do njega. Zbog toga je neophodno da daija bude fleksibilan u svom poslu i pronade adekvatan put ka ispravnom prezentiranju islama onima koje poziva.Mahir Abdullah: Možemo li reci da stepen obrazovanja daije, ili njegova pripadnost nekom mezhebu, ima odredenog utjecaja na ideju koju on prenosi drugima?

Dr. Kardavi: Svakako! Licna kultura daije ima velikog utjecaja na poruku koju on prenosi drugima. Ovo je lahko primijetiti u tefsirskim djelima koja su pod velikim utjecajem struke, odnosno obrazovanja mufesira. Ez-Zamahšeri je poznati mufesir koji je bio veliki strucnjak u jeziku i književnosti. Zbog toga se njegov tefsir temelji na jezickim analizama kur'anskog teksta. Takoder, El-Kurtubi koji je bio veliki strucnjak u fikhu, napisao je tefsir koji obraduje fikhsku tematiku kur'anskog teksta. Isti slucaj je i sa onim koji prenosi vjersku poruku drugim ljudim, bez obzira na nacin na koji je prenosi, ona je pod velikim utjecajem njegovog ubjedenja.
Zbog toga je neophodno da daija bude maksimalno spreman za svoj zadatak. Ako želimo osobu koja ce orginalno prenositi ideju islama, na nacin koji ce je slušaoci razumijeti, onda moramo maksimalan trud uložiti na pripremi i obrazovanju osobe koja ce se baviti tim poslom. Na veliku važnost ovakvog djelovanja ja sam upozorio još prije trideset godina u svojoj knjizi koja nosi naslov 'Kultura daije'! Da bi neko bio uspješan daija mora se 'naoružati' znanjem iz nekoliko oblasti.

Na prvom mjestu je vjersko znanje. On mora poznavati osnove nauke o Kur'anu i tefsiru, hadisu, životopisu Muhammeda, s.a.v.s., fikhu... Dakle, treba poznavati vjerske naucne discipline i slijediti umjereni pravac njihovog razumijevanja. Uspješan daija ne smije slijediti samo jedan pravac u vjeri, nego ih mora sve upoznati i iz svakog uzimati ono što je najispravnije u datoj situaciji.
Pored vjerskog znanja, uspješan daija mora posjedovati elementarno znanje jezika kojim se služi u svom poslu. Allah, dž.š., nas obavještava da je zadatak poslanika bio da dostave objavu na nacin koji je jasan ljudima. Jasnost poruke je nezamisliva, osim uz poštovanje jezickih pravila. Zbog toga je na daiji da se dobro upozna sa jezikom i književnosti naroda kojem se obraca.

Takoder, uspješan daija mora biti odlikovan dobrim poznavanjem historije, kako islamske tako i opce historije svijeta, kako bi iz historijskih dogadaja mogao crpiti pouke koje ce mu biti od velike koristi u radu.
Onaj ko želi da se obraca narodu treba poznavati i neke društvene nauke, poput sociologije, psihologije i dr. Nije isti nacin obracanja pojedincu i masi, dobar govornik treba da izuci nauku o govorništvu kako bi u svom djelovanju polucio maksimalne rezultate.Mahir Abdullah: Neki ce reci da je Vaš govor skoncentrisan na formu. Mi smo sljedbenici ideje cija je suština bitnija od forme. Da li je to ispravno, i ako jeste, zbog cega se cesto daje prioritet suštini nad formom?
Dr. Kardavi: Potrebno je uvažavati obje komponente. Koliko god je bitna suština toliko je bitna i forma, odnosno, nacin na koji se ta suština prenosi do slušaoca. Nekada je suština jako dobra, ali loš nacin na koji ona bude prezentirana može prouzrokovati kontra-efekat. Malo prije smo spominjali koje sve naucne discipline daija treba poznavati kako bi na najbolji nacin dostavio poruku do slušalaca i kako bi je oni pravilno razumijeli. Dakle, ne smijemo zapostaviti nijednu od te dvije komponente, jer uspjeh zavisi koliko od jedne toliko i od druge.

Mahir Abdullah: Jasno nam je da je važnost teme o kojoj govorimo izuzetno velika. Da li nam Kur'an i sunnet daju primjer kako treba da izgleda potpuna islamska poruka?Dr. Kardavi: Pravila koja spominjemo veceras su izvedena iz kur'anskog primjera islamske poruke. Allah, dž.š., u suri En-Nahl kaže: 'Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši nacin raspravljaj...' Ovih nekoliko rijeci daje nam sadržajnu poruku o izgledu islamske poruke.
Ajet pocinje imperativom koji obuhvata sve vjernike. Dakle, dužnost pozivanja Allahovom putu je na svakom vjerniku, a ne samo na odredenu grupu ljudi koja je strucna iz te oblasti. Pozivanje u vjeru je zadatak svakog vjernika, a ne samo vjerskog službenika. U da'vi je poznata kategorizacija. Dakle, svako je dužan djelovati shodno svojim mogucnostima i situaciji u kojoj djeluje.

Ajet se nastavlja pojašnjavanjem puta kojem treba pozivati. To je Allahov put, jedini ispravan put i put koji ureduje naš život. Taj put uspostavlja zakonske norme pomocu kojih uredujemo svoju zajednicu, odnos jedinki unutar nje, te uspostavlja cjelokupan sistem organizacije života u svim sferama ljudskog djelovanja. Dakle, to je pravac kojem daija poziva a koji karakteriše božanska izvornost. Daija u takvim okolnostima djeluje potpuno slobodno, rastereceno, jer ne poziva u svoju ideju, putu koji je on izmislio ili neko od ljudi, nego poziva putu koji je Uzvišeni Allah zacrtao ljudima!Mahir Abdullah: Jedan gledalac iz Egipta postavlja pitanje u kojem kaže: 'Ne sumnjam da gospodin Kardavi jako puno cita knjige, pa sam ubijeden da je procitao poznate rijecu Carlsa Darvina koje glase: 'Ne preživljava onaj koji je jaci ili pametniji, nego u životu ostaje onaj koji je spreman na promjene!' Prije tridesetak godina u Egiptu su djevojke izlazile van kuce bez mahrama na glavama, mladici nisu puštali brade, a danas je to svakodnevnica u Egiptu. Zašto želite da nas vratite u srednji vijek?! Zašto ne govorite o liberalnom islamu koji oslobada covjeka, koji dozvoljava ženi da se školuje, da radi u fabrici, koji dozvoljava muslimanima da svojim rukama proizvedemo mobitel ili avion?! Da li se to protivi suštini islama?!

Dr. Kardavi: Imam osjecaj da je gledalac štošta pobrkao. Danas se žena školuje, kako u nižim tako i u višim školskim ustanovama pridržavajuci se propisa islamskog odijevanja. Veliki je broj žena koje su magistri ili doktori nauka i mahrama nije bila prepreka na putu njihovog obrazovanja. Prakticiranje islamskog odijevanja je pitanje morala odredene osobe i nema nikakve veze sa zabranom ili sputavanjem bilo koga u njegovom duhovnom ili svjetskom napredovanju.


Ne želim da svoj govor fokusiram na bradu ili mahramu, ali nema razloga da brada bude toliki izazov za nekoga. Ideja koju mi zagovarama je pokretacka. Ona covjeka potice na rad, napredak, prosperitet u svakoj oblasti života. Tu ideju crpimo iz Kur'ana, koji u suri El-Džumua potice ljude da se nakon obavljanja namaza vrate svojim poslovima i u njima traže svoju nafaku. Mi zagovaramo posao u kontekstu božijeg imperativa, a nikako odustajanje i povlacenje pred izazovom svakodnevnice! U islamu nema isposništva, sjedenja, života na tudi racun. U islamu ne postoji dan u kojem je zabranjen posao, naprotiv, posao je propisan u svakom vremenu i u svim oblastima ljudskog djelovanja!

Salah, gledalac iz Jordana: Smatram da bi akcenat u slanju poruke trebalo staviti na objašnjavanje suštine islama muslimanima. Previše pažnje poklanjamo objašnjavanju islama nemuslimanima. Mislim da nema niko na Zemlji da nije cuo za islam, a mnogi citaju islamsku literaturu tako da poznaju islam bolje od nekih muslimana. Zbog toga se trebamo skoncentrisati na pojašnjenje islama muslimanima. Pored toga, smatram da je neophodno govoriti o osnovnim pitanjima koja su zapostavljena, a sporedna ostaviti za poslije. Osnovno pitanje u vjeri i preduslov uspjeha je u formiranju istinskog džema'ata i islamske države s islamskim vladarom na njenom celu. To se ne smije zapostaviti!
Dr. Kardavi: Iz govora našeg gledaoca zakljucujemo da on pripada pokretu 'tahrir'. U skoro svakoj emisiji se javi neko od njih i pokuša skrenuti pažnju na pitanje uspostave hilafeta.


Gledalac je rekao da danas nema insana na Zemlji koji nije cuo za islam. Ja se ne slažem s tom tvrdnjom. Smatram da muslimani nisu dovoljno uradili na dostavljanju islamske poruke cijelome svijetu. Trenutno na Zemlji živi oko šest milijardi ljudi i, zasigurno, njih polovina nije uopce cula za islam, a do druge polovine covjecanstva stigla je iskrivljena slika o islamu. Takvu sliku su oni naslijedili još od vremena krstaških ratova, a mi se nismo dovoljno potrudili da je ispravimo. Jednostavno, nemamo nacina, niti sredstva da dodemo do onih koji treba da cuju istinu. Cak ni Kur'an nije preveden na sve jezike svijeta. Uzmimo primjer Jevandelja koje je prevedeno na desetine jezika i dijalekata. Koliko smo mi poradili na tom polju!? Smatram da su muslimani odgovorni pred Allahom, dž.š., što nisu dovoljno uradili na tom polju. Svaki narod ima svog poslanika i nece biti kažnjen ako do njega nije doprla vijest o islamu. Mi smo ti koji smo trebali tu vijest prenijeti!

Mi ih trebamo uciti osnovnim islamskim principima kako bi ih oni mogli spoznati. Paradoksalno je da se u ovakvoj situaciji kaže da su sve islamske teme sporedne osim jedne, one koja se tice uspostave islamske države. Mi nismo protiv toga. Uspostavu islamskog državnog sistema mi zagovaramo od pocetka našeg djelovanja, ali, isto tako, ubijedeni smo da je neophodno prije toga uraditi dosta drugih poslova. Neophodno je da islam u potpunosti zaživi u svakom dijelu islamskog svijeta. Neophodno je da šerijat pocnu praktikovati sve oblasti islamskoga svijeta i da se muslimani cvrsto drže tog kursa. Ako nismo u stanju organizovati neovisan i nesmetan rad islamskog kongresa koji ce se zanimati problemima muslimana, o kakavoj državi treba da govorimo?!
Dakle, neophodno je da prodemo kroz odredene procese, etape da bismo došli do stepena kada cemo biti u stanju realizirati takav projekat.Ebu Mešari, gledalac iz Katara: Želio bih da izrazim svoje neslaganje s pojedinim stavovima doktora Kardavija. Jako lijepo nam je pojasnio propise u vezi s temom o kojoj ste govorili veceras, ali on svoj govor pocinje izrazima žalosti zbog smrti Alije Izetbegovica i naziva ga velikim islamskim misliocem. Mislim da to nije u redu, jer je sam Izetbegovic, dok je bio predsjednik Bosne, u toku rata '93-'94 javno na medijima izjavio da se zalaže za uspostavljanje demokratske države Bosne i Hercegovine po principu zapadne demokratije. On se nije zalagao za uspostavu islamske države i kako se takav covjek može ubrajati u islamske mislioce?!

Dr. Kardavi: Ja otvoreno kažem da se ne slažem s onima koji smatraju da je demokratija protiv islama! Demokratija podrazumijeva vlast naroda, a u islamskom društvu je to šura, parlamentarnim putem izabrani predstavnici naroda. Pri izboru clanova šure koristimo se demokratskim metodama, jer bi, u suprotnom, bilo nemoguce izabrati predstavnike, posebno u zemljama s vecim brojem stanovnika kao što su Egipat, Pakistan, Indonezija. Ovo je potpuno u skladu s islamskim propisima. Isto je i s pobjedom vecine. Kako bismo znali šta je ispravan stav o odredenom pitanju ako ne bismo uvažavali mišljenje vecine? To je islamski princip. Omer, r.a., je govorio, o pitanju glasanja clanova šure, da je na onome ko je preglasan da slijedi vecinu ili da bude ubijen! Dakle, demokratija nije kufr niti je suprotna islamskim propisima!


Kada je u pitanju Izetbegovic, on nije roden niti je živio u islamskoj državi. Mislim da je nepravedno pripisivati mu greške a ne uzimati u obzir uslove u kojima je djelovao. On je živio pod komunistickom vlašcu koja ga je osudila zbog njegovih djela na višegodišnju robiju. Nakon tih iskušenja on je javno propagirao svoja razmišljanja o pitanju prezentiranja islamske poruke, s kojima se ja u potpunosti slažem. To sam objasnio u svojoj knjizi za koju se nadam da ce vrlo brzo biti u štampi.

Mahir Abdullah: Upoznao sam jednog ljekara iz Sudana koji je bio u zatvoru sa Alijom Izetbegovicem. On je bio gost na nekoliko tribina posvecenih iskustvu muslimana s prostora nekadašnje Jugoslavije. Kada god bi spomenuo Izetbegovica zaplakao bi zbog težine sjecanja na stepen iskušenja kroz koje je predsjednik Izetbegovic prolazio.
Gledalac, Kemal Šukri, traži od vas komentar na rijeci malezijskog ministra vanjskih poslova na nedavno održanom kongresu islamskih zemalja u Indoneziji. U svom govoru je naglasio da se suština problema nalazi u americkim ambicijama u pogledu neogranicene vlasti na zemlji, a ne u muslimanima ili u ispravnom prezentiranju islamske ideje. Kakav je vaš komentar u vezi s tim?Dr. Kardavi: Njegov govor smatram u potpunosti ispravnim. Najveci problem je u prevelikoj americkoj umišljenosti. Oni smatraju da su samo oni u pravu, da samo oni posjeduju istinu i da zbog toga mogu raditi šta hoce na bilo kojem mjestu na zemlji. Ponašaju se kako žele i nikome ne podnose racun za svoje postupke. Sjetimo se odredbe koja je prije nekoliko dana usvojena u Americkom kongresu u pogledu pritisaka i kažnjavanja Sirije! Ko je to Ameriku ovlastio da ona, u ime cijeloga svijeta, donosi odluku o kažnjavanju onoga koga ona želi?! Sirija je potpuno bespravno napadnuta na svojoj teritoriji a napadac nije ukoren, nego je ukor i kazna odredena za napadnutog! Primjer današnjeg ponašanja Amerike zabilježen je u Kur'anu u govoru o narodu Ad: 'Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. 'Ko je od nas jaci?' – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jaci od njih, - a i znamenja naša su poricali.' Ovaj ajet nam na najbolji nacin pojašnjava problem Amerike, ali ne i cijelog americkog naroda. Veliki dio Amerikanaca ne podržava politiku onih koji im državu danas vode kursom tvrdokorne kršcanske desnice. Jako puno Amerikanaca se ne slaže s ulogom u koju je uvela aktuelna vlast.