POSJETITE KURAN.BA
 
 

temelji imana u svjetlu suvremenog doba

Zuhdija Adilovic | Novi Horizonti br/str. 51

Muhammed Kutb


Istine islama su vjecne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Medutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskrivljenja koja su se desila u razumijevanju ili prakticiranju ovih istina, kako bi ostale kristalno jasne i potpuno ispravne u svakoj generaciji, bez ikakvih natruha i nepravilnosti.
Naša generacija u kojoj mi živimo je potrebnija spoznaje ovih istina od svih dosadašnjih generacija, iz razloga što se islam danas našao u velikom gurbetu (postao nepoznanica) u srcima njegovih sljedbenika. Ovaj serijal ima za cilj da pojasni glavne temelje imana u svjetlu suvremenog doba i da ih na najefikasniji nacin približi covjeku današnjice.

I - VJEROVANJE U ALLAHA


4 – STALNI TOK DEŠAVANJA:
Razni dogadaji se dešavaju oko covjeka i u njemu samom, od njegovog rodenja pa do njegove smrti. Neki od njih su planetarni, kao što je smjena dana i noci, izlazak i zalazak Sunca, pojava mjeseca i njegovo postepeno povecavanje i smanjivanje svakog mjeseca, oblaci, kiša, munja, grmljavina, smjena godišnjih doba... Neki od njih su vezani za samog covjeka, kao što su: rodenje i smrt, zdravlje i bolest, djetinjstvo, mladost, zrelost i starost, bogatstvo i siromaštvo, ponos i poniženje...
- Utjecaj svega što se dešava na život vjernika:
Vjernik iz raznih dešavanja koja se stalno odvijaju uzima pouku, jer je svjestan da iza svega toga stoji Mudri Allah, dž.š., koji je sve to mudro uredio. Allah, dž.š., je taj po cijem se znanju, mudrosti i moci odvijaju sva dešavanja. On je taj koji ureduje dešavanja u kompletnom kosmosu. Ništa se ne može desiti u cijelom kosmosu, sa svom njegovom velicinom i brojnošcu stvorenja u njemu, bez dozvole Allaha, dž.š., i sve to biva onako kako to On želi.

- Utjecaj svega što se dešava na onoga cija svijest nije povezana sa Allahom, dž.š.:
Nasuprot vjerniku, onaj koji nije svjestan Allahove, dž.š., moci, cija je savjest po tom pitanju otupila, on prolazi pored tih dešavanja, bila ona vezana za kosmos ili samog covjeka, a da se uopce ne trzne iz svog gafleta i ne prepozna mnogobrojne dokaze Allahovog, dž.š., postojanja i djelovanja, dokaze koji jasno upucuju na cinjenicu da jedino On vlada svemirom i upravlja svime što se dešava!
Kur'an ga svojim stilom uzdrmava i budi iz njegovog gafleta, kako bi spoznao istinu koja se krije iza svih dešavanja. Kur'an istice Allahove znakove u svemiru, fenomen života i smrti, fenomen opskrbe... i sve to prezentuje na poseban nacin koji ih pretvara u živu sliku koju covjek prvi put vidi. Na isti nacin Kur'an govori o svakodnevnim dešavanjima i skida koprenu sa ljudskog razuma i otupljenost njegovih osjecanja, te se ljudska savjest i srce budi i sve to jako upecatljivo doživljava i osjeca.


'Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noci i dana, lada koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba, pa tako u život vraca zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bica, promjena vjetrova, oblaci koji izmedu neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.'
U ovom, samo jednom ajetu, Kur'an ljudskoj svijesti skrece pažnju na veliki broj znakova u svemiru pored kojih nemaran covjek prolazi i uopce ih ne primjecuje, iz razloga što su oni, usljed stalnog ponavljanja, postali uobicajeni. Kur'an budi otupjelu ljudsku savjest kako bi ona uocila ove svemirske dokaze i shvatila da se sve to ne može samo po sebi odvijati, nego da iza svega toga stoji Mudri Upravitelj.
Ako malo bolje promotrimo ovaj kur'anski ajet, ustanovit cemo da Kur'an postiže spomenuti cilj na dva nacina:

- Nabrajanje velikog broja važnih dešavanja u jednom kontekstu. U ajetu se spominju nebesa i Zemlja, smjena dana i noci i njihovo naizmjenicno povecavanje i smanjivanje u raznim godišnjim dobima, zatim plovidba lada morem, spuštanje kiše s neba, klijanje bilja iz zemlje, mnogobrojne vrste životinja na Zemlji, kretanje vjetrova, kretanje oblaka u prostoru izmedu nebesa i zemlje... Ova mnogobrojnost i raznovrsnost pojava sama po sebi budi ljudsku savjest. Ljudska savjest otupi i ne reaguje na te pojave gledajuci ih pojedinacno, jer se svaka od njih odvija u posebnom vremenu. Medutim, kada se sve te pojave sakupe u jednom momentu i izlože na ovako upecatljiv nacin, ljudska savjest mora proraditi prateci ih svojom maštom jednu za drugom i ne nalazeci priliku da se opusti ili zadrijema. Na ovakav nacin te pojave se velikom brzinom izmjenjuju, tako da ne dovrši sa razmišljanjem o jednoj a druga se vec namece svojom specificnošcu...
- Drugi nacin je vezanje ljudske svijesti za ova dešavanja putem skretanja pažnje na konstantna kretanja u svemiru. Ljudska savjest ce otupiti na prizor koji je statican i koji se uopce ne krece, i on je nece posebno privlaciti, ali to se ne može desiti sa stalnim pokretima koji nikada ne prestaju i koji stalno skrecu ljudsku pažnju na sebe.


Ajet na samom pocetku govori o stvaranju nebesa i zemlje. To je dogadaj koji se davno desio i kojeg covjek nije vidio, ali covjek njegove tragove i dalje jasno vidi ispred sebe. Medutim, kur'anski kontekst ne ostavlja sliku stvorenja mirnom i nepomicnom pred ljudskom savješcu, nego tu sliku cini dinamicnom, pokrecuci njene pojedine dijelove. Noc i dan se naizmjenicno smjenjuju i njihova se dužina smanjuje i povecava. Lada morem plovi i nosi teret koristan covjeku. Voda koja se s neba spušta, isto tako je u pokretu, ona silazi s neba na zemlju. Medutim, kretanje se ne završava time. Zbog te kiše koja se spušta izlazi živo bilje iz zemlje, koja je prije toga bila suha i neplodna. Kur'anski izraz je u tome veoma jasan: '...kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraca zemlju nakon mrtvila njezina...' Kur'an docarava prizor zemlje koja je bila mrtva, a nakon padanja kiše ponovo oživljava. U drugom ajetu stoji: 'I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepce i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.' Medutim, kretanje se ni ovdje ne završava, nego ide dalje i predocava životinje koje se hrane biljem koje je iz zemlje izniklo kao posljedica kiše: '...po kojoj je rasijao svakojaka živa bica...' Termin rasijavanje oznacava pokret u svim smjerovima istovremeno. Zatim dolazi spomen vjetrova koji se svakako krecu. Vjetar se naziva tako zato što se krece brzim pokretom koji je jasno vidljiv. I na kraju ovog ajeta spominje se oblak koji se, takode, krece. Na ovakav nacin, kretanje obuhvata sva stvorenja. To konstantno kretanje svih stvorenja ljudska svijest osjeca i ono je pokrece.

Ne zaboravi da kur'anski izraz, govoreci o tom neprestanom kretanju, upucuje ljudsku svijest na cinjenicu da je to djelo Svevišnjeg Allaha, cija neogranicena moc sve to pokrece: '...kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraca zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bica...' Takoder se vrlo jasno ukazuje na Allaha kada se u ovom ajetu govori o promjeni vjetrova i 'potcinjenom' oblaku.
Svim ovim metodama Kur'an budi ljudsku savjest i skrece pažnju na stalna dešavanja u kosmosu i u samom covjeku.
'Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoceš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoceš; Ti onoga koga hoceš uzvisuješ, a onoga koga hoceš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš! Ti uvodiš noc u dan, i uvodiš dan u noc; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoceš, bez racuna.”


'Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoce, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošcu ispune, iako su bili ocajni prije nego što se spustila na njih. Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On oživi zemlju nakom mrtvila njezina! On ce, uistinu, i mrtve oživjeti, On sve može. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati, niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni ce se odazvati. Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoce; On sve zna i sve može.'

5 – ALLAHOVO DŽ.Š. ZNANJE KOJE OBUHVATA SVE ŠTO JE COVJEKU NEPOZNATO (GAJB):

Covjek teži ka spoznaji nepoznatog. On želi da sazna šta ce mu se desiti u njegovoj bližoj i daljoj buducnosti. To se podjednako odnosi na covjekove želje koje želi u buducnosti ostvariti i na neugodnosti koje bi želio izbjeci. Covjek je u stalnoj želji da na bilo koji nacin sazna svoju nepoznatu buducnost.
Medutim, i pored svih nastojanja, covjek to ne može dokuciti. Ponekad to pokušava tumaceci svoje snove, smatrajuci da ce mu oni otkriti barem dio te nepoznanice. Ponekad covjek pribjegava svom nutarnjem osjecaju koji mu govori da ce se nešto destiti, želeci da na takav nacin otkrije nepoznato...
Covjek ce, ukoliko ne uvaži propise vjere, pribjeci i gatarima i faletarima, pokušavajuci da od njih sazna nešto od te nepoznanice. Medutim, što god covjek uradio na tom polju, on ostaje svjestan cinjenice da je nemocan u spoznaji nepoznatog koje dolazi i da svi njegovi pokušaji ostaju u domenu pretpostavki i nagadanja koje nemaju svoju naucnu podlogu. Naprotiv, neki od tih vidova su zabranjene varke i laži na koje je šerijat upozorio i onoga ko ih cini i onoga ko u njih povjeruje.

Stoga je obaveza covjeka da vjeruje u Allahovu, dž.š., moc i Njegovo svobuhvatno znanje, koje obuhvata sve poznato i nepoznato na nebesima i na zemlji. Allahovo, dž.š., znanje obuhvata sve što se desilo u prošlosti, što se dešava danas i sve što ce se desiti u buducnosti. To je zato što je Allah, dž.š., tvorac svega što se dešavalo, dešava i što ce se dešavati. Sve to je Njemu poznato do u najsitnije detalje i ništa od toga Njegovom znanju ne izmice.


Medutim, covjekova svijest zataji i on to zaboravlja. Tada ga Kur'an budi iz stanja uspavanosti i zaborava na nacin koji potresa njegovu savjest i ne dopušta mu da ostane ravnodušan:
'Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima mjeru; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Velicanstveni i Uzvišeni; za Njeg je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno cini, onaj koji se nocu skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, - po Allahovu naredenju nad njim bdiju. Allah nece izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoce da jedan narod kazni, niko to ne može sprijeciti; osim Njega nema mu zaštitinika.'
Promotri prvi ajet iz ovog odlomka. Jesi li razumio na šta se sve odnosi?! Još jednom, dobro promotri spomenuti ajet!

Naprotiv, siguran sam da nisi dokucio sva njegova znacenja i najvjerovatnije da to neceš ni moci!
Jesi li shvatio Allahove, dž.š., rijeci: '...zna šta svaka žena nosi'? Tekst nije odredio o kojim se ženkama tacno radi. Zato ove rijeci obuhvataju žene, ženke životinja, ptica, riba u moru, insekata, guštera... Kada bi, i pored toga, pretpostavili da se ovaj ajet odnosi samo na žene (ljudska vrsta) da li si opet siguran da si svjestan svih njegovih znacenja? Znaš li koliko žena trenutno na zemlji živi? Jesi li u stanju da ih izbrojiš?!
Pretpostavi da su uspio, pomocu raznih danas raspoloživih sredstava, da dodeš do tacnog broja žena na svim dijelovima svijeta, svim kontinentima, brdima, dolinama, pustinjama, pecinama, šatorima, dvorima, nepristupacnim ostrvima i 'civiliziranim' gradovima. Šta si time postigao? To je samo broj žena koje trenutno žive u generaciji kojoj ti pripadaš. Šta je sa svim ženama koje su živjele od pocetka svijeta do tvoje generacije? Šta je sa ženama koje ce živjeti poslije nas do momenta kojeg samo Allah, dž.š., zna?!


Može li sve to pobrojati bilo ko osim Svevišnjeg Allaha?!

Ovo je samo jedna faza ovog ogromnog fenomena za kog si mislio da si ga u prvom momentu potpuno shvatio!
Predimo našom maštom na drugu fazu ovog fenomena: 'Allah zna šta svaka žena nosi' Allah zna za svaku ženu koja u svojoj utrobi nosi zametak. Jesi li porazmislio o tome dokle Allahovo, dž.š., znanje doseže? Jesi li pokušao dokuciti samo vrste podataka koje Allaohovo, dž.š., znanje obuhvata o svakom zametku pojedinacno? Da li je on muško ili žensko? Koje je boje? Da li je bijel, crn, crven ili žut? Kako izgleda? Kakve su mu osnovne karakteristike? Kako mu izgleda nos, usta, oci...? Koje su mu boje oci, a koje kosa? Da li je lijepog izgleda ili nije? Koliko je visok? Koliko širok? U kojoj se fazi svoga razvoja trenutno nalazi? Da li je još kapljica, ili zakvacak, ili komad mesa, ili, ili...?

Šta misliš da li se ovim završavaju vrste podatka o zametku? Naprotiv!
Tvoja mašta ce ostati nemocna pred svim ovim pitanjima vezanim za svaki zametak koji nosi ženka. Medutim, Allahovo, dž.š., sveobuhvatno znanje sve to zna i još više. Allah, dž.š., zna i druge podatke koji ti u prvi mah ne bi uopce na um pali. Kako ce doticnom zametku biti ime kad se rodi? Kako se zvao, zove i kako ce se zvati svaki zametak od pocetka svijeta do Sudnjeg dana?


Koliko ce vremena provesti u životu na Zemlji? Hoce li se roditi živ ili mrtav? Ukoliko se rodi živ, koliko ce dugo živjeti...? 'O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje, - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od zakvacka, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moc Našu! A u materice smještamo šta hocemo, do roka odredenog, zatim cinimo da se kao dojencad radate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa zacas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepce i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.'
Koliko ce biti inteligentan? Koje ce ga osobine krasiti? Hoce li biti dobar ili loš, junak ili kukavica, darežljiv ili škrtica? Koliko mu je odredeno da živi? Šta ce mu se sve u životu desiti?
Na kraju: hoce li biti srecan ili nesrecan, tj. hoce li biti od stanovnika vatre ili stanovnika dženneta?
Ovo je samo jedan dio podataka, vezan sa svaki zametak koji ženka nosi, od pocetka stvaranja pa do kraja, a koje i još mnoge mnoge druge, Allahovo, dž.š., znanje, obuhvata.
Jesi li sada spoznao ovaj fenomen u njegovom pravom znacenju?! Jesi li shvatio ovu istinu o kojoj govori ajet: 'Allah zna šta svaka žena nosi'?
'...i koliko se materice stežu, a koliko se šire...' On zna koliko se materice šire prilikom nošenja i koliko stežu nakon radanja.

Sada se svojom maštom ponovo vrati i pokušaj pratiti svaku ženku, i pokušaj samo pretpostaviti koje sve detalje Allahovo, dž.š., sveobuhvatno znanje obuhvata a koji su vezani za svaki zametak, nakon njegovog zaceca, prolaska kroz razne faze, pa sve do njegovog rodenja. Sve to se ponavlja sa svakom ženkom pojedinacno. A koliko je samo trenutno ženki u životu na ovom svijetu?
'...u Njega sve ima mjeru...' Ponovo pokušaj shvatiti šta sve ove rijeci znace! 'Sve' kod Njega ima svoju mjeru. Malo prije smo vidjeli kako se tvoja mašta zamorila u pokušaju da spozna sve samo o jednoj stvari. Kako bi tek bilo da pokušaš da spoznaš sve o 'svemu'?!


Šta misliš, bi li to mogao? Bi li to mogao uciniti zajedno sa svim ljudima na svijetu? Medutim, Allahovo, dž.š., sveobuhvatno znanje sve to obuhvata. I ne samo to, nego Allah, dž.š., sve to sa strogo odredenom mjerom stvara.
'On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Velicanstveni i Uzvišeni'. Ti si vidio samo jedan dio Allahovog, dž.š., znanja o gajbu (nepoznatom). Tvoja mašta nije bila u stanju da to prati niti dokuci. A kako je tek sa kompletnim nevidljivim i vidljivim svijetom?
Kada ljudi nešto tiho izgovore, oni, usljed svoga gafleta, pomisle da to od Allaha mogu sakriti! Kada se sakrivaju od pogleda drugih, prilikom odredenih radnji koje ne prilice, oni pomisle da su se sakrili od Allaha! Medutim, Allahovo, dž.š., znanje obuhvata sve skriveno i javno. Kod Njega nema razlike izmedu onoga što se cini tajno i onoga što se obznanjuje.

'Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, - po Allahovu naredenju nad njim bdiju.' Meleki pomno prate svako njegovo djelo i sve to bilježe po Allahovom, dž.š., naredenju. Pa kako onda da Allahovom, dž.š., znanju izmakne i jedno ljudsko djelo?!
'U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti iceg svježeg niti iceg suhog, niceg što nije u jasnoj Knjizi.'
'Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a covjek ne zna šta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.'