POSJETITE KURAN.BA
 
 

mjesec strpljivosti

Mirnes Kovac | Novi Horizonti br/str. 39

Krunsko odlicje mjeseca ramazana je post, sawm ili sijam. Allah, Hvaljen neka je On, u ajetu sure El-Bekare , u kojemu propisuje post, kaže da je svrha njegovog propisivanja bogobojaznost, svijest o Allahu, dž.š, akaidskim terminom kazano et-takva. Ramazan je deveti mjesec u godini prema islamskom lunarnom kalendaru. Nazvan je tako zbog toga što su Arapi, kada su mijenjali nazive mjeseci iz starog jezika, mjesecima davali nazive prema godišnjem dobu u kojem su se nalazili. Otuda ovaj mjesec, stari naziv mu je bio Natio, koincidira sa danima žestoke vrucine. Komentator Kur'ana, Kurtubi, navodi etimološku pozadinu ovog termina kojim je imenovan mjesec posta pa kaže da rijec ramadan dolazi od korijena što znaci kada postaceva utroba izgara od žestine žedi. Drugo mišljenje je da je ramazan nazvan ovim imenom jer spaljuje grijehe dobrim djelima.
Odlika posta, pored njegove osnovne fikhske definicije: ustezanje od jela, pica i seksualnih prohtjeva, kao posebne vrste ibadeta Uzvišenom Stvoritelju jest - strpljivost.
U jednom hadisu Allahov poslanik, Muhammed, neka je Allahov blagoslov i spas na njeg, mjesec ramazan nazvao je “mjesecom strpljivosti”

“Post “mjeseca strpljivosti” i još tri dana od svakog mjeseca je kao postiti cijelo vrijeme (cijeli život).”
Da bi nam u potpunosti bilo jasno da je pod terminom “šehru's-sabri” Allahov poslanik, s.a.v.s, mislio na mjesec ramazan pogledajmo drugi sahih hadis koji je znacenjem u sukladnosti s prethodnim, s tim da se umjesto kljucnog termina “šehru's-sabri” koristi termin “ramadan”.
“Post tri dana od svakog mjeseca i ramazan za ramazanom je kao postiti cijelo vrijeme i njegovo iftarenje ”
Slijedeci hadis nam daje izravan odgovor na prethodnu konstataciju:
“Posti «mjesec strpljivosti», ramazan. Posti mjesec strpljivost i uz to po tri dana od svakog mjeseca... ”
Iz prethodnih hadisa Allahovog poslanika, s.a.v.s., vidi se da je jedna od osnovnih vrijednosti koju u sebi smiruje post - strpljivost. Strpljivost je kvaliteta posta. Nije bezrazložno Allahov poslanik, s.a.v.s, za termin ramadan uporijebio sinonim strpljivost.


U nekim vrstama propisanog ibadeta, Allah, Hvaljen neka je i Uzvišen On, od nas traži da Ga se redovno ili povremeno sjecamo kako bismo time održali našu vezu s Njim, koji Sebe opisuje kao Es-Samed (Onaj koji Utocište pruža) , i kako bismo uvijek bili svijesni Istine. Namazom, naprimjer, se u razlicitim intervalima dana i noci prisjecamo Stvoritelja, te tako redovno obnavljamo svoju vjeru i svijest o Njemu, ali, ipak, u periodu kada nismo na namazu, možemo se posvetiti drugim poslovima ili obavezama, ovosvjetskim ili onosvjetskim. Pri tome cak, iako je covjek koji redovno obavlja namaz pod jednom vrstom zaštite, može da zapadne i u grijeh. Ali, nadati se je da ce se od njega blagoslovom namaza spasiti. Slicna situacija je i sa ostalim formama ibadeta. Takav slucaj, medutim, nije s postom. Post je kao ibadet permanentna veza s Gospodarom svjetova. Otuda i njegova posebnost kao ibadeta za koji takoder slijedi “posebna” nagrada. Post je tajna izmedu roba i njegovog Gospodara i ne može se pokazati osim Njemu.

Glavani regulirajuci faktor posta je strpljivost. Strpljivost (sabur) obezbjeduje postu da bude upotpunjen onako kako se od postaca traži Kur'anom i sunnetom.
Specificnost tog ibadeta je i u tome što ga je Allah, Uzvišen neka je On, ocistio od jedne osobine koja se može, ne d'o Bog, javiti u slucaju svih drugih vrsta ibadeta. To je negativna osobina nifaqa –dvolicnjaštva, licemjerstva, hipokrizije. Istinski post, kažimo primljeni ili kabul post kod Allaha, dž.š., što cemo doznati tek kada budemo okupljeni pred svojim Gospodarom radi polaganja racuna, ne može potpasti pod iskušenje hipokrizije, jer onda to i nije post. Post ne možemo dokazati nikomu drugom doli dragom Stvoritelju, slavljen neka je On. Stvoritelj Uzvišeni ga je stavio kao polog na odgovornost i svijest svakom vjerniku, uspostavljajuci time posebnu vrstu veze izmedu Sebe kao stvoritelja i njega kao stvorenja, ne ostavljajuci pri tome bilo kakvu mogucnost da se neko upetlja u tu vezu. Cvrstinu te veze Uzvišeni je dao u emanet svakom vjerniku pojedinacno, i njena cvrstina uveliko zavisi od svakog pojedinca koji u tu vezu ulazi. Od svakog zavisi kako ce tu vezu održavati i pojacavati najboljim propisanim sredstvom – strpljivošcu.


Islamski ezoterici ce ovu vrstu ibadeta nazvati jednom vrstom svetog rata, unutrašnjim džihadom, jer se njime covjek nastoji izboriti za ravnotežu unutar samog sebe, nastoji postici ravnomjeran sklad duhovnog i tjelesnog, pokušati u apstinaciji od materijalnog zadobiti cvršcu vezu s izvorom i okrijepiti svoju duhovnu snagu. I u tom kontekstu, da bi se ta ravnoteža ostvarila, neophodan element je, dakako, strpljivost.
Sama rijec sabur u arapskom jeziku, ako malo promotrimo njenu etimologiju, otkriva nam tajne kako da dostignemo i primijenimo tu kvalitetu.
Glagol sabere u arapskom jeziku, pored svog osnovnog znacenja biti strpljiv znaci i: biti izdržljiv, podnijeti, pretrpjeti, biti ustrajan, biti stalan, biti uporan. S prijedlozima iz i od (min, 'an) znaci: odreci se, sustegnuti se, odustati od, okaniti se, suprotstaviti se, cekati... Kurtubi navodi da je osnovno znacenje te rijeci: sputavanje, zatvaranje neceg.
U svakom od samo nekoliko navedenih znacenja koja se nalaze pod triliterom (S-B-R.) možemo naci vezu s postom.

Da bi se postilo, mora se biti izdržljiv, mora se tokom posta podnijeti nedostatak hrane, pica kao i iskušenja koja se namecu tijekom posta. Mora se pretrpjeti iznenadna situacija ili iskušenje koje prijeti postu. Uz sve ovo, mora se biti i ustrajno tokom posta jer se posti cijeli mjesec. U postu veza sa Gospodarom biva stalna, da bi se postigla punina znacenja i da bi se post izpostio mora se na tom putu biti uporan, odreci se mnogo cega, sustegnuti se od tjelesnih prohtjeva, odustati od ružnih postupaka i govora, dakle, okaniti ih se. Potrebno je dok se posti suprotstaviti se porivima nefsa, pri tome ih ne hraniti.... Bogatstvom znacenja jedne rijeci u arapskom jeziku i dubljim njenim istraživanjem može se prodrijeti u suštinu same rijeci i onoga šta ta rijec oznacava.
Vidi se, dakle, da znacenje glagola sabere odnosno imenice sabr, daje u potpunosti opis i svekoliku narav ibadeta u mjesecu koji je Allahov poslanik, s.a.v.s, nazvao mjesecom strpljivosti, mjesecom sabra. Ibadeta za koji slijedi ekskluzivna nagrada obecana od Uzvišenog Stvoritelja.


Potrebno je, zarad pravilnog razumijevanja samog termina strpljivosti spomenuti hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, neka je blagosov i spas Allahov na njega, koji ce dostatno definisati strpljivost kao kvalitetu posta. Ovaj hadis opisuje suštinu strpljivosti. Strpljivost koja nije manifestirana u duhu ovog hadisa i nije strpljivost:
“Strpljivost je s prvim momentom” (naleta iskušenja)

Znacenje hadisa je iskljucivo. Kazuje se da se svako drugo reagovanje ne može nazvati strpljivošcu. Svako drugo reagovanje nije više strpljivost vec kajanje i smirenje nakon reakcije koja nije bila popracena strpljenjem.
Kurtubi navodi da Eš-Ša'abi prenosi da je Alija, r.a., kazao: “Strpljivost je za iman (vjerovanje) kao što je glava za tijelo.”
Post i strpljivosti su nerazdvojni, primjenu sabura treba protumaciti, vracajuci se ponovno na dublji uvid u upotrebu glagola same-jesumu-savmun u Kur'anu, pored znacenja posta. Za šutnju se u Kur'anu koristi termin savm. U suri Merjem, melek savjetuje Merjemu, kada je rodila Isa'a, a.s., da se od ocekivanih provokacija zaštiti savmom, u ovom slucaju to znaci šutnjom.

«Ja sam se zavjetovala Milostivom da cu šutjeti, i danas ni s kim necu govoriti» Otuda je i najlakši put za primjenu strpljivosti u kriticnim momentima upravo prešucivanjem, šutnjom.
Vrijednost sabura je i u samoj cinjenici da je to svojstvo kojim je sebe Allah opisao, kao što stoji u hadisu od Ebu Musa'a, on prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je kazao: “Nema ništa, ili nema niko veceg strpljenja nakon uvreda koje cuje nego Allah Svevišnji, oni mu prizivaju da ima dijete a On preko toga prelazi i opskrbu im daje”. Ucenjaci opis Allaha atributom strpljivosti tumace da je to njegov opis atributom blagosti, a Njegov opis blagošcu tumace da je to odgoda kazne onima koji je zaslužuju.
Zarad upotpunjenja posta, u danima Milosti Allahove koji nam dolaze, potrebno je držati se ovih univerzalnih naputaka Allahovog miljenika, Muhammeda, Neka je Blagoslov i Spas Allahov na njega, njegovu casnu porodicu i njegove ashabe.