POSJETITE KURAN.BA
 
 

vracanje (opoziv) er-redza'

Semir Imamovic | Saff br/str. 53

Vracanje (opoziv), u terminologiji islamskih pravnika (fekila) znaci: “Vracanje razvedene žene u stanje u kojem je bila prije razvoda (tj. stanje braka), bez novog bracnog ugovora, za vrijeme njenog priceka (iddeta).”Kada kažemo razvedena žena, onda mislimo na ženu, koju covjek nije definitivno (konacno) razveo, tj. nije je razveo tri puta, koliko ima pravo da je razvede. Na propisanost vracanja (opoziva) upucuje Kur’an, sunnet i konsenzus (jednoglasan stav islamskih ucenjaka). Kaže Allah, s.v.t:” Muževi imaju pravo da ih vrate, dok su u priceku, ako hoce da se stanje popravi” (prijevod znacenja, El-Bekare,228.). Bilježe Buhari i Muslim od Abdullaha ibn-Omera, da mu je Poslanik, s.a.v.s., naredio da vrati ženu, nakon što ju je razveo za vrijeme njenog mjesecnog ciklusa (hajza). Kaže imam Ibnu-l-Munzir:” Islamski ucenjaci su složni oko toga, da svaki slobodan musliman, koji je razveo ženu manje od tri puta i svaki rob, koji je razveo ženu manje od dva puta, imaju pravo da ih vrate za vrijeme njihovog priceka (iddeta).” (El Mulehhasu-l-fikhijju 2/315). Vracanje (opoziv) je propisano radi velike mudrosti, a ona je, davanje prilike mužu, koji je dobro razmislio o onome šta je uradio i pokajao se zbog toga, da obnovi bracni život sa svojom suprugom i pokuša prevazici probleme, koji su trenutno pomutili srecu, koju su našli u zajednickom životu. Nema sumnje, da svaki covjek, bez obzira koliku ljubav osjecao prema svojoj ženi, može pod pritiskom datih okolnosti i našim prirodnim, ljudskim emocijama, razvesti ženu i istog trenutka se žestoko pokajati, zbog toga, tako da je otvaranje vrata vracanju velika milost i blagodat od Allaha, s.v.t. Kako je samo velika Allahova Milost i koliko li je samo blagodati, kojima nas je obasuo, pa hocemo li Mu zahvaliti na tome?

Uslovi ispravnosti vracanja žene:


1. Da razvod ne bude definitivan (konacan), što znaci da se dogodilo manje od tri puta u slucaju slobodne osobe, a manje od dva puta u slucaju roba. Kada covjek definitivno razvede ženu (tj. iskoristio svoje pravo na tri razvoda), ona mu postaje zabranjena, sve dok se ne uda za drugog covjeka, pa je on nakon polnog odnosa pusti (razvede). Kaže Allah, s.v.t:” Razvod je dva puta. Nakon toga neka ih na najljepši nacin zadrže, ili neka ih isto tako razvedu…

Ako je poslije toga pusti, nije mu dozvoljeno da je oženi, sve dok ne stupi u brak sa drugim” (prijevod znacenja, El-Bekare,229. 230.).


2. Da se razvod dogodio nakon polnog odnosa. U suprotnom, ako je covjek razveo ženu, prije nego je imao odnos s njom, nije mu dozvoljeno da je vrati, (bez novog bracnog ugovora), jer ona spada u kategoriju razvedenih žena, kojima nije propisan pricek. Kaže Allah, s.v.t:” O vjernici, kada oženite vjernice, zatim ih pustite prije nego imate odnos sa njima, nije im obavezno da pricekaju” (prijevod znacenja, El-Ahzab,49.).

3. Da se razvod nije dogodio uz nadoknadu sa ženine strane, jer ona nije dala tu nadoknadu ni zbog cega drugog, nego da bi se odvojila i razvela od njega


( o razvodu uz otkup žene ce biti više govora). Ako bi se razvod dogodio uz nadoknadu, nije dozvoljeno covjeku da vrati ženu, osim putem novog bracnog ugovora i uz njenu saglasnost, jer bi na taj nacin došlo do kontradiktornosti izmedu vracanja (opoziva) i ženinog otkupa.

4. Da brak bude šerijatski ispravan (o uslovima ispravnosti braka govorili smo u jednom od prethodnih brojeva Saffa). Ako covjek razvede ženu, nakon što je stupio s njom u brak, koji je šerijatski neispravan, (kao što je brak bez staratelja), nije mu dozvoljen opoziv, jer taj razvod ima karakter definitivnog (konacnog) razvoda.


5. Da se opoziv dogodi za vrijeme ženinog priceka, za što su dokaz rijeci Allaha, s.v.t:” Muževi imaju pravo da ih vrate, dok su u priceku, ako hoce da se stanje popravi” ( prijevod znacenja, El-Bekare,228.).

6. Da vracanje (opoziv) bude bezuslovno, tj. bez postavljanja ikakvih uslova, kao da joj kaže:” Ako se dogodi to i to, vracena si.”


7. Da supružnici opozivom namjeravaju popravljanje stanja, za što su dokaz Allahove rijeci:”… ako hoce da se stanje popravi.” (prijevod znacenja,El-Bekare, 228.).

Na koji nacin se dogada vracanje (opoziv)


Vracanje se može dogoditi na jedan od dva nacina:

1. Rijecima, poput “ Vratio sam te”, “zadržao sam te” i slicne rijeci, koje upucuju na vracanje. Žena koja je razvedena, opozivnim razvodom ima propis zakonite žene, što znaci da ima pravo na opskrbu, smještaj (stan) i odjecu sa jedne strane, a sa druge strane ima obavezu da boravi u muževoj kuci, ne bi li promjenio odluku. Takoder, imaju obostrano pravo na nasljedstvo, u slucaju da jedno od njih dvoje umre za vrijeme priceka(iddeta), zatim pravo na zajednicko putovanje, osamljivanje jednog sa drugim i polni odnos. Ako se suprug odluci na redžu’ (opoziv-vracanje), obaveza je supruzi da je prihvati, a ako odbije biva griješnom.


KONACNI (DEFINITIVNI) RAZVOD

Konacni (definitivni) razvod je razvod nakon kojeg covjek nema pravo vratiti ženu, osim pod odredenim uslovima, koji se moraju ispuniti, kao što je novi bracni ugovor i sl. Nakon što se on dogodi, covjek dobija status ravnopravnog prosca, a ženi se ostavlja sloboda, ako hoce prihvatit ce njegovu prosidbu uz vjencani dar i novi bracni ugovor, a ako hoce odbit ce prosidbu. Razvod se tretira konacnim (definitivnim) u sljedecim situacijama:


Kada covjek razvede ženu opozivnim razvodom, zatim je ostavi (ne traži da mu se vrati), dok joj ne istekne pricek. Samim isticanjem priceka biva razvedena definitivno.

Kada covjek razvede ženu uz otkup sa njene strane.


Da se mirioci, koje pošalje i jedna i druga strana slože oko razvoda, nakon što zakljuce da je razvod bolji od ostanka u braku.

Kada covjek razvede ženu prije odnosa sa njom, jer kao takva nije obavezna pricekati, kao što smo vec naveli.


Kada covjek razvede ženu tri puta odjednom, ili je razvede treci put, nakon što ju je prije toga razveo dva puta. Razlika izmedu ove i prethodnih situacija jeste u tome, što u prethodnim situacijama covjek može ponovo oženiti razvedenu suprugu, uz njeno zadovoljstvo i novi bracni ugovor, dok se u zadnjoj situaciji moraju ispuniti dva uslova, da bi se mogao sklopiti novi brak izmedu starih supružnika. Ti uslovi su:

1. Da se žena uda za drugog, te je ovaj, nakon polnog odnosa pusti. Kaže Allah, s.v.t:” Ako je poslije toga pusti, nije mu dozvoljeno da je ženi, sve dok ne stupi u brak sa drugim” (prijevod znacenja,El-Bekare, 230.).
Kaže Aiša, r.a:” Dogodilo se da je covjek razveo ženu tri puta, nakon cega se ona udala za drugoga. Ovaj ju je takoder razveo, prije nego je imao odnos s njom. Tada se pojavila želja kod prvog da je ponovo oženi, na što je Poslanik, s.a.v.s., rekao:” Ne smiješ to raditi, sve dok drugi ne osjeti slast odnosa sa njom, kao što si ti to osjetio.” (Muttefekun alejhi)


2. Da brak bude ispravan, tj. da žena u njega stupi potpuno slobodna dobrovoljno, uz pridržavanje svih uslova, koje brak cine ispravnim (dozvoljenim) i da njen i njegov nijjet budu ostanak u braku, a ne samo formalno sklapanje braka, koje ima za cilj uciniti ženu ponovo dozvoljenom prvom suprugu. (Ovakva vrsta braka zove se: Nikahu-l-muhallil, tj. brak koji ima za cilj ohalaliti ženu njenom prvom suprugu, nakon što mu je postala zabranjena). Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prokleo onoga koji sklapa brak radi ohalaljivanja i onoga zbog koga to radi. (prenose ga Ahmed, Nesai i Tirmizi). Kaže imam Ibnu-l-Kajjim:” Jedna od velikih blagodati, kojima je Allah, s.v.t .,obasuo svoje robove je dozvola vracanja žene prvom suprugu, nakon što je oženi drugi, a zatim razvede. Prema Tevratu, to nije bilo dozvoljeno nakon što se uda, dok prema Indžilu razvod ni u kom slucaju nije bio dozvoljen. Naš Šerijat je najpotpuniji i najkorisniji ljudima i prema njemu je dozvoljen brak sa cetiri žene, uzimanje robinja i on daje covjeku pravo na razvod. Ako nakon razvoda, covjek poželi svoju puštenu suprugu, naci ce put do toga (tj. dozvoljen put), kada je treci put razvede ne može je vratiti, sve dok se ne uda za drugog, s tim da se uslovljava da u drugi brak stupi sa željom i zadovoljstvom.

OTKUP ( EL HUL’ )


El-hul’u je puštanje žene, upotrebom odredenih izraza koji na njega ukazuju, uz otkup sa njene strane. Nazvan je hul’om (otkupom- oslobadanjem), jer se žena otkupljuje od covjeka i oslobada od njega, kao što se oslobada odjece. U arapskom jeziku, glagol halea znaci skinuti, osloboditi se. Allah, s.v.t., uporedio je supružnike sa odjecom, kojom se zaodjeva svako od njih, za vrijeme trajanja bracnog života. Kaže Uzvišeni:” Vama se dozvoljava, da u nocima ramazana, ženama svojim prilazite. One su vaša odjeca, a vi ste njihova (prijevod znacenja, El-Bekare,187.). Vec smo spomenuli, da je brak institucija, koja povezuje supružnike cvrstom vezom i pomaže im da organizuju, za njih, jedan novi vid života, u kojem ce preovladavati duh milosrda i dobrocinstva. Njegova najveca korist i cilj je stvaranje zdrave porodice, koja predstavlja samo jednu ciglu u gradevini, koja nosi naziv odgojena (izgradena) generacija. Kaže Allah, s.v.t:” Od Allahovih dokaza je i to da vam stvara druge, kako bi ste se uz njih smirili i stvara medu vama ljubav i samilost” (prijevod znacenja, Er-Rum,21.). U slucaju da se ne postigne spomenuta korist i ne ostvari ovaj veliki cilj, tako što svako od supružnika uskrati ljubav onom drugom ili se to dogodi mužu, Allah, s.v.t., tada nareduje muževima da uz dobrocinstvo i pravednost puste svoje žene. Kaže Allah, s.v.t., :”…. Zatim ih ili na najljepši nacin zadržite, ili ih isto tako pustite (prijevod znacenja,El-Bekare, 229.). Ako ljubav bude uskracena ženi, bilo zbog muževog ružnog odnosa i ponašanja prema njoj, ili zbog manjkavosti u vjeri, dozvoljeno joj je tražiti razvod, uz davanje imetka i tako se na neki nacin otkupiti od muža. Inace, ženi nije dozvoljeno da traži razvod bez opravdanog razloga, prema rijecima Poslanika, s.a.v.s:” Žena koja bude tražila razvod od svog muža bez ikakvog povoda, tj. opravdanog šerijatskog razloga, nece osjetiti miris dženneta. (prenosi ga Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže). Kada se pojavi opravdan šerijatski razlog dozvoljeno joj je da traži razvod, s tim da je na njoj da ponudi muža odredenom kolicinom imetka (onoliko koliko se dogovore). Prenosi Ibn Abbas da je žena Sabita ibn Kajsa došla Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekla:” Allahov Poslanice, ne mogu prigovoriti Sabitu ibn Kajsu, niti na njegovom ponašanju, niti na njegovoj vjeri (tj. njegovim pridržavanjem vjere), medutim svim svojim srcem prezirem nezahvalnost u Islamu, (tj. bojim se da mu necu uzvratiti na to njegovo dobro i da cu ga zanijekati)"." Dobro, da li si voljna da mu vratiš bašcu, koju ti je poklonio kao vjencani dar", upita Poslanik, s.a.v.s. “Da,” odgovori ona." Onda, Sabite, uzmi svoju bašcu i razvedi je", odlucno ce Poslanik, s.a.v.s. U drugom rivajetu se navodi:” ….. i naredi mu Poslanik, s.a.v.s., da je razvede (Prenosi ga Buhari).

Šta se sve može smatrati opravdanim razlogom za razvod?


Kaže uvaženi i cijenjeni ucenjak (jedan od imama ovog vremena), Abdulaziz ibn Baz ,neka mu se Allah smiluje :” Mnogo je razloga, koji opravdavaju razvod, medu kojima možemo izdvojiti:

- Neodgovaranje supružnika jedno drugom, na što može ukazivati nepostojanje ljubavi medu njima,


- nedolicno ponašanje žene i nepokoravanje mužu u dobrocinstvu,

- ružno i nedolicno ponašanje covjeka i nanošenje nepravde ženi,


- nemogucnost jednog od supružnika da ispuni prava i obaveze preuzete bracnim ugovorom,

- zapadanje supružnika ili jednog od njih u grijehe, što prouzrokuje pogoršavanje odnosa medu njima,


- pogoršanje odnosa izmedu žene i muževih roditelja, ili jednog od njih i upotreba pogrešne metode u odnosu prema njima, kao i nebriga žene za higijenom i sredivanjem (ukrašavanjem), u što ulazi nebriga za oblacenjem lijepe odjece, koju žena posjeduje, mirisanje lijepim mirisima, obracanje covjeku lijepim rijecima i sa osmjehom, prilikom susretanja i slicno. (Fetava kitabi-d-da’va 2/237 str.)

Neki propisi hul’a


1. Ako se covjek i žena dogovore oko razvoda i isplacivanju otkupa na odgodu (dvije ili tri godine), ženi je dozvoljeno nakon isteka priceka da se uda, jer taj dug ne utice na ispravnost novog braka.

2. Ako covjek ne bude volio ženu, medutim zadrži je u braku kako bi joj dosadio (postao mrzak) i na taj nacin je podstakao na otkup, cini nepravedno djelo i nije mu dozvoljeno uzeti otkup. Dokaz za to su rijeci Allaha, s.v.t:” I ne postupajte ružno prema njima, kako bi ste uzeli dio imetka, koji ste im dali” (prijevod znacenja, En-Nisa,19.).