POSJETITE KURAN.BA
 
 

zadovoljstvo allahom,..

Semir Imamovic | Saff br/str. 49

Ako malo pogledamo i osvrnemo se na naše molbe i dove, vidjet cemo da u vecini slucajeva molimo Allaha, dž.š., da nam podari ono što ce nas obradovati i zadovoljiti a da otkloni od nas ono što ce nas rastužiti i otežati nam ovosvjetski život. Mislim da je nužno da se zapitamo: šta je sa puno casnijim i uzvišenijim dovama i traženjima?
Preispitajmo naše postupke i stanja naših srca prije nego dode Dan u kome ce se otkloniti sve sumnje i otkriti sve zavjese i kada ce ljudi biti pitani o onome kome su usmjeravali svoje ibadete, o životnom putu, programu i uzoru kojim su bili zadovoljni. Odgovor na ovo pitanje ce znati onaj ko istinski bude zadovoljan Allahom, dž.š., kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom, pa makar bio nepismen i ne znao ni citati ni pisati. U suprotnom, covjek nece moci odgovoriti, pa makar bio i veliki znalac i posjedovao najvece ovosvjetske titule i diplome. Kaže Allah, dž.š.: "Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike ce u zabludi ostaviti; Allah radi što hoce." (Prijevod znacenja - Ibrahim, 27.)

Kaže šejh Sa'di u komentaru ovoga ajeta:"Allah, dž.š., ce ucvrstiti Svoje robove vjernike koji su srca ispunili vjerovanjem a zatim udovima potvrdili to vjerovanje, cineci naredena i dobrovoljna djela." (Tefsirus-Sa'di 4/140)


Zadovoljstvo Allahom, dž.š., kao Gospodarom,znaci osjecanje zadovoljstva u Njegovom obožavanju, ljubavi prema Njemu, strahu od Njega i strahopoštovanja prema Njemu. Takoder, zadovoljstvo Njegovim upravljanjem i odredivanjem, oslonac samo na Njega, traženje pomoci i potpore samo od Njega, zadovoljstvo svime onim što On radi, mržnja i preziranje svih drugih božanstava i kumira.

Zadovoljstvo Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom,znaci: potpuna poslušnost i pokornost njemu i svijest da nam je on preci od nas samih.


Zadovoljstvo Islamom kao vjerom,znaci zadovoljstvo njegovim naredbama i zabranama, pa makar se one kosile sa našim prohtjevima i strastima.

Onaj cije zadovoljstvo bude u ovim granicama, izgradio je u svom srcu istinsko i živo vjerovanje koje ima svoj okus i slast, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko bude zadovoljan Allahom, dž.š., kao gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom, osjetio je slast imana." (Muslim)


Nema sumnje da osjecaj slasti imana prouzrokuje bliskost i ljubav prema Allahu, dž.š., i onome što On voli, kao što prouzrokuje mržnju i odbojnost prema svemu onome što udaljava od Allaha, dž.š., i onoga što On voli. Kako je potrebno da se ovo zadovoljstvo stalno obnavlja i potvrduje, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje nas da poslije svakog ezana kažemo: Zadovoljan sam Allahom dž.š., kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanikom. (Muslim, Nesai,Tirmizi)

Možda je jedan od najvecih dokaza i pokazatelja zadovoljstva Allahom dž.š., kao Gospodarom, zadovoljstvo Njegovim propisivanjem i sudom bez obzira da li se radilo o šerijatskom (zakonodavnom) ili odredbenom propisivanju i sudu.


Zadovoljstvo Allahovim, dž.š., propisivanjem i Šerijatom je vadžib ili, bolje receno, uslov za ispravnost covjekovog vjerovanja, kao što kaže Allah, dž.š.: "Tako Mi tvoga Gospodara, oni nece vjerovati sve dok za sudiju, u medusobnim sporovima, tebe ne prihvate, zatim zbog toga u svojim prsima nikakvu tegobu ne osjete i dok se potpuno ne pokore." (Prijevod znacenja - En-Nisa', 65.)

Zadovoljstvo Allahom - obaveza vjernika


Rekao je Imam Ibnul-Kajjim u komentaru ovog ajeta:"Zadovoljastvo Allahom, dž.š., kao zakonodavcem, obaveza je i smatra se osnovom Islama i njegovim postoljem. Covjeku je obaveza da bude zadovoljan Allahom, dž.š., bez ikakvog osjecaja neugodnosti, bez pogovora i suprotstavljanja. Allah, dž.š., se kune u ovome ajetu da vjerovanje ljudi nece biti ispravno sve dok Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne uzmu za sudiju u svim medusobnim sporovima i zbog toga ne osjete nikakvu tegobu u prsima i potpuno se ne pokore. Na ovaj nacin oni iskazuju istinsko zadovoljsvo Allahovom, dž.š., presudom. Uzimanje Allahovog, dž.š., zakona za sudiju na stepenu je Islama, zadovoljstvo tom presudom je na stepenu imana, a potpuna predanost toj presudi je na stepenu ihsana. (Medaridžus-salikin 2/192)

Zadovoljstvo Allahovim, dž.š., odredenjem


Ono zahtijeva neka pojašnjenja. Naime, kada posmatramo Allahovu odredbu s ovog aspekta možemo je podijeliti na tri vrste:

- Odredivanje onoga što covjek voli


- Odredivanje onoga što covjek ne voli i što je suprotno njegovoj volji, kao što su: bolest, iskušenje i siromaštvo

- Odredivanje postupaka i rijeci koje su prezrene i zabranjene po Allahovom, dž.š., Šerijatu, ali je Allah, dž.š., dozvolio njihovo postojanje kaderom (odredbom).


Zadovoljstvo onim što covjek voli i što odgovara njegovoj volji i stremljenjima kao što je: zdravlje, bogatstvo, blagostanje i slast se potpuno slaže sa ljudskom prirodom, tako da se ne može smatrati Allahovim, dž.š., obožavanjem i pokornošcu. Obožavanjem ce se smatrati onda kada covjek uzvrati na te blagodati zahvalnošcu i ostavljanjem grijeha.

Zadovoljstvo onim što covjek ne voli i što je suprotno njegovoj volji je pohvalno i spada u velike stepene imana (vjerovanje), s time da postoji razilaženje medu islamskim ucenjacima oko obaveznosti zadovoljstva ovakvom vrstom odredbe. Primjeri za ono što covjek ne voli su: siromaštvo, bolest, neugodnosti koje dolaze od strane ljudi i sl.


Zadovoljsvo onim što Allah, dž.š., prezire, što Ga srdi, što je strogo zabranio i u cemu covjek ima slobodu izbora, kao što su razliciti vidovi nepravde, grijeha i nepokornosti i zbog cega ce covjek biti kažnjen za njega. To je jasno suprotstavljanje Allahu, dž.š., jer On nije zadovoljan spomenutim stvarima i ne voli ih… (Medaridžus-Salikin 2/192)

Dolazimo da zakljucka da zadovoljstvo, u osnovi, biva u srcu, zatim se izražava jezikom, a zatim dolaze djela kao jasan dokaz ispravnog usmjerenja srca i iskrenog izgovora. Covjekovo srce mora imati svoga prakticnog interpretatora koji ce dokazati njegovu iskrenost u tvrdnji da je zadovoljan Allahom, dž.š., Njegovom vjerom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio Allaha, dž.š., da ga uputi na djelo kojim ce On biti zadovoljan. (Ahmed)


Takoder, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poducio je Ummet kako ce i na koji nacin tražiti Allahovo, dž.š., zadovoljstvo u svim segmentima vjere.

Poducio ih je da ce njihovo vjerovanje (akidet) biti zadovoljavajuce ako pri sebi budu imali osnovu koju je obrazložio sljedecim rijecima: "Allah, dž.š., je zadovoljan trima stvarima kod vas, a tri stvari prezire; Zadovoljan je ako Ga budete obožavali i ne pripisivali Mu nikoga kao druga, ako se budete cvrsto držali za Njegovo uže i ne dijelili se i ako budete savjetovali onoga koga je Allah, dž.š., ucinio vašim pretpostavljenim. Prezire: rekla-kazala, mnoštvo zapitkivanja i upropaštavanje imetka." (Ahmed i Malik)


Poducio ih je da prakticni ibadeti moraju imati svoju duhovnu komponentu a ona je olicena u cvrstoj želji (žudnji) za Allahovim, dž.š., zadovoljstvom i Njegovom naklonošcu. Kaže za namaz: "U prvom namaskom vremenu leži Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, a u posljednjem vremenu njegov oprost." (Tirmizi) Kaže za post: "Rekao je vaš Gospodar: "Moj rob je ostavio radi Mene svoje prohtjeve (strasti), hranu i pice u nadi da ce zaslužiti Moje zadovoljstvo." (Buhari i Muslim)

Poducio ih je da se Allahovo, dž.š., zadovoljstvo postiže srcem onda kada ono bude ispunjeno zahvalnošcu na blagodatima, pa makar one bile male i ne zapadne u ocaj zbog nedaca (tegoba) pa makar one bile velike. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Allah, dž.š., zadovoljan je robom koji ne pojede ni jedan zalogaj, a da Mu ne zahvali na tome, i ne popije ni jedan gutljaj, a da Mu ne zahvali na tome." (Muslim, Ahmed, Tirmizi)


Allahovo zadovoljstvo se stice lijepom rjecju

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan kada mu je umro sin Ibrahim: "Oci placu, srce je tužno, a i pored toga necemo reci osim ono cime je naš Gospodar zadovoljan. O Ibrahime, mi smo tužni zbog tvoje smrti." (Buhari i Muslim)


Poducio ih je da se Allahovo, dž.š., zadovoljstvo postiže lijepom rijecju koju vjernik uputi svome bratu vjerniku što, normalno, spada u lijep islamski moral i lijep odnos prema drugima. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista covjek izgovori rijec, u kojoj leži Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, ne pridavajuci joj nikakvu pažnju, a Allah dž.š., zbog toga ga uzdigne na stepene i stepene." (Buhari i Muslim)

Osobe kojima je najprece i najobaveznije uputiti ljijepu rijec su roditelji, jer je Allahovo, dž.š., zadovoljstvo sa njihovim zadovoljstvom, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahovo, dž.š., zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja." (Tirmizi)


I na kraju cemo navesti hadis koji nam na lijep i slikovit nacin opisuje nagradu koju je Allah, dž.š., pripremio onima koji nastoje zadobiti Njegovo zadovoljstvo svojim srcem, rijecima i postupcima. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Reci ce Allah, dž.š., stanovnicima Dženneta: "O stanovnici Dženneta!". "Odazivamo ti se žurno, Gospodaru naš," - reci ce. Upitat ce ih: "Da li ste zadovoljni?" "Šta nam je da ne budemo zadovoljni, a dao si nam ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!!!"- zacudeno ce. "Dat cu vam nešto što je bolje od toga,"- ponovo ce Allah, dž.š. "Gospodaru naš, a šta je to bolje od ovoga što si nam dao?",- upitat ce oni. "Odobravam vam Svoje zadovoljstvo poslije kojeg se više nikada necu rasrditi na vas."" (Muslim, Tirmizi i Ahmed)