pokajanje

Esmir M. Halilovic | Saff br/str. 47

Dragi brate i draga sestro! Mjesec ramazan je pred nama. Ovaj mjesec je mjesec Allahove milosti i oprosta. Svi mi imamo raznovrsnih grijeha i zbog svih njih nam je dužnost Allahu se pokajati i zamoliti Ga da nam oprosti

Traženje oprosta treba da bude i jezikom i srcem zajedno. Uslov njihovog prihvatanja je prestajanje sa grijehom za koji se kaje. Nemojmo dozvoliti da nas brojnost naših grijeha još više udalji od tevbe. Sjetite se onog covjeka iz prijašnjih naroda, koji se ni sa kim nije zavadio a da ga nije ubio. Ubio je 99 ljudi, a onda mu se srce smekšalo i poceo je tražiti najveceg pobožnjaka da ga pita ima li mu oprosta kod Allaha. Kada ga ljudi uputiše na njega, i on ga upita šta je htio, pobožnjak se naljuti i grubo se postavi prema njemu, negirajuci mogucnost za njegovo pokajanje. Ovaj zlocinac ga ubi. Potom se opet pokaja i opet potraži najucenijeg covjeka da ga pita za svoj slucaj. Kada mu dode ovaj mu rece: "Da, i za tebe su otvorena vrata tevbe - pokajanja. Ali idi u tu i tu zemlju tamo žive cestiti ljudi pa živi sa njima" Ovaj se pokaja i krenu tamo. Na pola puta ga zadesi smrt i bi presudeno da je umro kao vjernik a Allah mu je sve njegove grijehe oprostio zbog njegovog iskrenog pokajanja.

Da bi bili ohrabreni ka cinjenju pokajanja, sjetimo se Allahovih ajeta o tome, te nekih hadisa Poslanika, s.a.v.s.


"A onima koji hrdava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, Gospodar tvoj ce, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan biti." (Prijevod znacenja - El-Araf, 153.) "Ja cu sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela cini, i koji zatim na pravom putu istraje." (Prijevod znacenja -Ta ha, 82.)

"a onaj ko se bude pokajao i dobra djela cinio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;" (Prijevod znacenja - El-Furkan, 71.)


Grijeh je bolest a lijek je istigfar

Od Enesa ibn Malika el-Ensarije, Poslanikovog sluge, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah se više raduje tevbi nekoga od vas nego što se neko od vas raduje povratku izgubljene deve (u pustinji)" (mutefekun alejhi)


Od el-Eggarre ibn Jessara el-Muznija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O ljudi! Kajte se Allahu i molite ga da vam oprosti, a ja se u danu pokajem Allahu 100 puta." (Muslim)

"Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, - naci ce da Allah prašta i da je Milostiv." (Prijevod znacenja - En-Nisa, 110.)


Od Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prije smrti cesto govorio: "Slavljen i hvaljen neka je Allah, njemu se kajem i od njega oprosta tražim." (mutefekun alejhi)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Tako mi onoga u cijoj ruci je moja duša, da vi ne griješite, Allah bi mjesto vas doveo druge ljude, koji bi griješili i Njemu se kajali, a On bi im opraštao". (Muslim)


Od Enesa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Rekao je Uzvišeni Allah: "O sine Ademov, ako me pozoveš i zamoliš za oprost, ja cu ti oprostiti, bez obzira na grijehe. O sine Ademov, da grijesi tvoji dopru do nebesa, pa me ti potom zamoliš za oprost, Ja cu ti ih sve oprostiti. O sine Ademov da mi dodeš sa grijesima kolika je Zemlja, a ne budeš mi pripisivao druga, Ja cu ti dati oprosta kolika je Zemlja." (Tirmizi)

Rekao je Katade, r.a.: "Kur'an vas upucuje na vašu bolest i na vaš lijek. Vaša bolest su grijesi, a vaš lijek je istigfar"


Kod koga na Sudnjem danu dobra djela prevagnu loša, pa makar i za jedno djelo, uci ce u Džennet. A kod koga prevagnu zla djela nad dobrima, pa makar prevagnula i zbog jednog djela, uci ce u Vatru. Kod koga se izjednace djela na vagi (dobra i loša) njegova stvar pripada Allahu. Na Sudnji dan ce doci covjek sa samo jednim dobrom i doci ce drugi kome treba smo jedno dobro djelo da ude u Džennet, pa ce mu ovaj prvi reci: "Uzmi ovo moje jedino dobro djelo! Jer ja sam svakako propao!" Tada ce mu Allah reci: "Prihvati se za ruku svoga brata i udi u Džennet!". A najveci stepen je Allahov oprost grijeha, jer je on pretekao oproštenje i Milost u ajetu: ", pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (Prijevod znacenja - El-Bekare, 286.)

Neka nam ove vjecite istine budu vodilja ka Allahovoj milosti i na kraju Uzvišenom upucujemo dovu:


"Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren, ve la jagfiruz zunube illa ente. Fagfirli magfireten min 'indike, verhamni, inneke entel gafurur rahim"

(Allahu dragi, ja sam mnoga nasilja prema sebi ucinio, a grijehe ne oprašta drugi do Ti. Oprosti mi Oprostom od Tebe, i smiluj mi se! Jer ti si Onaj koji oprašta i Milostivi.)