POSJETITE KURAN.BA
 
 

pravedni i nepravedni sud

Abdussamed Bušatlić | Saff br/str. 41

Vjerovanje u Sudnji dan znaci vjerovanje u sve ono što dolazi nakon smrti, a to je iskušenje i patnja u kaburu za one koji nisu vjerovali Allaha, dž.š., i užitak za one koji su bili vjerniciZatim proživljenje i ustajanje iz kaburova, obracun i vaganje djela, nagrada (za vjerovanje) i kazna (za nevjerstvo - kufr), Džennet i Džehennem, i vjerovanje u sve ono sa cime je Allah, dž.š., opisao Sudnji dan. Sudnji dan ili Posljednji dan (Jevmul-ahir), naziva se tako zato što on slijedi nakon ovog dunjaluckog života i što poslije njega ne postoji drugi dan. On se u Kur'anu naziva i drugim imenima. Naziva se Jevmul-kijame (Dan stajanja), zato što ce svi ljudi tog dana stajati pred Gospodarem svjetova i polagati racun za ono što su radili na dunjaluku. Pored toga naziva se Vakia' - Strašan dogadaj, zatim "Najveci strah" (Fezeul-ekber), "Istinito obecanje" (Vadul-hakk) itd.

Sva ova imena govore o velicini ovog dogadaja i težini stanja u kome ce se naci ljudi toga dana. To je dan u kome ce pogledi ostati ukoceni, a srca ce se pomjeriti sa svojih mjesta i doprijeti do grkljana. To je dan u kome ce covjek pobjeci od brata i majke i oca i žene i djeteta svoga i u kome bi covjek žrtvovao sve što je na Zemlji, samo da se iskupi i spasi. Vjerovanje u Sudnji dan podstice covjeka na rad i pripremu za taj dan, kao što kaže Uzvišeni: "Ko se nada susretu sa svojim Gospodarem, neka cini dobra djela i neka, klanjajuci se svome Gospodaru, ne smatra Njemu ravnim nikoga." (Prijevod znacenja - El-Kehf, 110.)


JEVMUL - AHIR DONOSI SMIRENOST NA ISKUŠENJIMA


Vjerovanje u Sudnji dan donosi smirenost i stabilnost pri susretu sa neprijateljem i podstice ga na sabur (strpljivost) na iskušenjima i u teškim situacijama, kao što kaže Uzvišeni u prici o Talutu i njegovoj vojsci, koja se sukobila sa tehnicki i brojem mnogo jacim neprijateljem: "I kad Talut vojsku izvede, rece: "Allah ce vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke: onaj ko se napije iz nje - nije moj, onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je". I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kad je predoše, on i oni koji su s njim vjerovali - povikaše: "Mi danas ne možemo izaci na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!" Ali oni koji su tvdo vjerovali da ce pred Allaha izici, rekoše: "Koliko su puta malobrojne cete, Allahovom voljom, nadjacale mnogobrojne cete!" - A Allah je na strani izdržljivih. (Prijevod znacenja - El-Bekare, 249.)

Nasuprot tome nevjerovanje u Sudnji dan i proživljenje poslije smrti odvodi covjeka u nevjerstvo, griješenje, cinjenje nepravde i nereda na Zemlji. "O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji ucinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašcu da te ne odvede sa Allahova puta; one koji skrecu s Allahova puta ceka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome ce se racun polagati." (Prijevod znacenja - Sad, 26.)


"Oni nisu ocekivali da ce racun polagati i dokaze Naše su pretjerano poricali…" (Prijevod znacenja - En-Nebe, 27. -28.)

"Znaš li ti onoga koji onaj svijet porice? Pa to je onaj koji grubo odbija siroce, i koji da se nahrani siromah ne podstice." (Prijevod znacenja - El-Ma'un, 1. - 3.)


O vjerovanju u Sudnji dan i proživljenju govori Kur'an i Sunnet Poslanika, a.s. Poznato je da je Kur'an od pocetka do kraja ispunjen ajetima koji govore o dogadajima na Sudnjem danu koji detaljno objašnjavaju ono što ce se desiti toga dana. Sve to je utvrdeno vjerodostojnim vijestima i navedenim primjerima radi uzimanja pouke. Pored toga, u Kur'anu se navode dokazi koji potvrduju Sudnji dan i odbacuju sumnje onih koji ga poricu. Zdrava ljudska priroda (fitra) takoder nas poziva i ukazuje na vjerovanje u proživljenje i nije istina ono što govore oni koji su u zabludi, da ljudski razum odbija da se dogodi proživljenje.

DOKAZI O PROŽIVLJENJU POSLIJE SMRTI


Istina je da to razum ne negira, jer poslanici nisu dolazili sa necim što je neprihvatljivo ljudskom razumu. Zbog ljudskih sumnji i nevjerovanja u proživljenje i mi cemo, uz Allahovu pomoc, spomenuti ovaj dogadaj, koji je jedan dio od onoga što ce se desiti na Sudnji dan i navest cemo dokaze iz Kur'ana, koji nam ukazuju na to da ce se proživljenje poslije smrti sigurno desiti.

1. Prvi i najveci dokaz da ce se desiti proživljenje jeste obavještenje Sveznajuceg i Svemocnog, Allaha, dž.š., o tom dogadaju. Onaj ko vjeruje u Allaha, dž.š., istinitim smatra poslanika Muhammeda, s.a.v.s., kojeg je Allah poslao, i u Knjigu koju je spustio nema nikakve osnove da ne vjeruje u ono o cemu nas obavještava Allah, dž.š., kao što je proživljenje, okupljanje, nagradivanje, obracun, Džennet i Džehennem. Allah, dž.š., nas na razlicite nacine obavještava o tome da bi to ostavilo što više traga na dušama i da bi se što bolje ucvrstilo ubjedenje u srcima.


Allah, dž.š., se nekada kune da ce se dogoditi proživljenje: "Allah ce vas - nema Boga osim Njega - sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A cije su rijeci od Allahovih istinitije?". (Prijevod znacenja -En-Nisa, 87.)

Nekada opet nareduje Poslaniku a.s. da se zakune da ce se proživljenje dogoditi: "Nevjernici tvrde da nece biti oživljeni. Reci: "Hocete Gospodara mi moga, sigurno cete biti oživljeni, pa o onome što ste radili, doista, biti obavješteni!" (Prijevod znacenja - Et-Tegabun, 7.)


Nekada Allah, dž.š., hvali one koji vjeruju u Sudnji dan i istice to kao jasan dokaz vjerovanja i ubjedenja: "Elif Lam Mim. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali..." (Prijevod znacenja - El-Bekare, 1. - 5.)

Nekada nas obavještava o dolasku i blizini Sudnjeg dana: "Oni misle da je on (Sudnji dan) daleko, a Mi znamo da je sigurno blizu." (Prijevod znacenja - El Mearidž, 6. - 7.)


Nekada nas Allah, dž.š., obavještava da je stvaranje i proživljenje koje ljudi ne mogu pojmiti niti izvesti, Allahu lahko: "Stvoriti sve vas i sve vas oživjeti isto je kao i stvoriti i oživjeti jednoga covjeka; Allah, zaista, sve cuje i sve vidi." (Prijevod znacenja - Lukman, 28.)

2. Dokazivanje drugog stvaranja prvim stvarenjem


Mi svaki dan svojim ocima vidimo nastajanje novih života. Radaju se djeca, ptice se izliježu iz jaja, vidimo dolazak na svijet raznih vrsta životinja, i rijeke i jezera pune raznovrsnih riba itd. Sve to covjek gleda svojim ocima, a zatim porice da ce se dogoditi ponovno stvaranje, odnosno proživljenje.

Oni koji traže dokaz za proživljenje poslije smrti, zaboravljam da je samo njihovo stvaranje najveci dokaz za to. Onaj Ko je bio mocan da ih prvi put stvori, mocan je da to i ponovi. Kur'an nas podsjeca na prvog covjeka, Adema, a.s. Allah, dž.š., ga je stvorio od biti zemlje. I Onaj Ko je stvorio tako savršen i skladan lik covjeka od zemlje, zar nije u mogucnosti da to ponovo ucini nakon smrti.


3. Onaj ko je u stanju da stvori nešto ogromno i veliko, u stanju je da stvori ono što je manje od toga

Ružno je to što slabašni ljudski razum potvara Allaha, dž.š., da ne može uciniti nešto što je lahko i jednostavno za Gospodara svjetova, a poznato je da On cini nešto što je više od toga. Kao kada bi rekli osobi koja je savladala drugu osobu koja posjeduje veliku snagu i moc, da ne može savladati nekog slabica, ili da onome ko je u stanju da izgradi ogromnu i velelepnu gradevinu kažemo da ne može izgraditi baraku ili obicnu kucu. A Allahu, dž.š., pripada najuzvišeniji primjer. Kako da se kaže Onome Ko je stvorio nebesa i Zemlju da nije u stanju stvoriti nešto što je mnogo manje od toga.


"Oni govore: "Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar cemo kao nova bica, doista, biti oživljeni?". (Prijevod znacenja - El-Isra, 49.)

"Zar oni ne znaju da je Allah, Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju, kadar da stvori slicne njima i da im je vec odredio cas oživljenja u koji nema sumnje? Ali nevjernici samo poricu?" (Prijevod znacenja - El-Isra, 99.)


Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmije: "Ljudskom razumu je poznato da je stvaranje nebesa i Zemlje vece od stvaranja neceg poput covjeka i u tome se krije veca moc. I ono što je lakše i manje prece je da se može stvoriti i da se ima moc za to od stvaranja nebesa i Zemlje."

4. Moc Uzvišenog da pretvara stvorenja iz jednog stanja i oblika u drugi.


Oni koji poricu priživljenje vide smrt stvorenja i njihovo truhljenje i rastakanje u zemlji, pa smatraju nemogucim da poslije toga budu proživljena.

"Oni govore: "Zar cemo kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?" Oni ne vjeruju da ce pred Gospodara svoga izici." (Prijevod znacenja - Es-Sedžde, 10.)


Allah, dž.š., nam na mnogo mjesta u Kur'anu objašnjava da je od savršenstva Njegove božanstvenosti, moc da pretvara stvorenja u druge oblike.

O PRIMJEDBI NEVJERNIKA


On je Onaj Koji usmrcuje, oživljava, stvara, rastvara, izvodi živo iz neživog i neživo iz živog. On iz neživog zrna izvodi zelenu biljku, koja cvjeta i rada plodovima, a zatim ova živa biljka daje ponovo neživa zrna. Allah iz živih ptica izvodi mrtva jaja, a iz mrtvih jaja žive ptice, koje se krecu i privlace ljude svojom ljepotom i glasom i ljupkošcu. Zadnja tri dokaza koja smo spomenuli nalaze se na jednom te istom mjestu u Kur'anu: "I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori: "Ko ce oživjeti kosti kad budu truhle?" Reci: "Oživjecete ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio. Onaj Koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njome potpaljujete." (Prijevod znacenja - Ja sin, 78.-80.) Onaj ko je naveo ovaj primjer bio je jedan bezbožni Arap, koji je donio kost, zatim je smrvio i puhnuo u nju i rekao Muhammedu, a.s.: "O Muhammede, zar smatraš da ce Allah ovo proživjeti?" Pa je Allah, dž.š., objavio ove ajete ismijavajuci ovog tvrdoglavog nevjernika i neznalicu. Da je ovaj covjek imao pameti i razuma ne bi postavio ovo pitanje, jer samo njegovo stvaranje i postojanje, odgovor je na njegovo pitanje.

Allah, dž.š., nam u ovim ajetima za drugo stvaranje iznosi kao dokaz prvo stvaranje, jer svako pametan zna da Onaj Ko je kadar da ucini ovo prvo, kadar je i ovo drugo, a ako nije kadar drugo onda je prece da nije bio u stanju ovo prvo. Zatim, Allah, dž.š., zna sve u detalje o prvom stvaranju i o materijama koje su bile potrebne za to, pa zar Onaj Koji je savršenog i apsolutnog znanja, nije u stanju da oživi truhle kosti.


Nakon toga Allah, dž.š., potvrduje ovu stvar neoborivim dokazom koji je drugi odgovor na pitanje ovog nevjernika. Kosti koje istruhnu postaju suhe i hladne, a za život je potrebna materija koja je vruca i svježa. Kako onda da iz truhlih i hladnih kostiju nastane život. "Onaj Koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njome potpaljujete." (Prijevod znacenja - Ja sin - 80.)

Allah, dž.š., nas obavještava da ovaj elemenat koji dostiže vrhunac toplote i suhoce (vatra) nastaje od zelenog drveta koje je ispunjeno svojstvima svježine i hladnoce. Dakle, Onaj Ko je kadar da iz jedne stvari izvede drugu koja joj je suprotna (u ovom slucaju iz zelenog i hladnog drveca - usijanu suhu vatru), kadar je da iz truhlih kosti da život.


Zatim potvrduje sve ovo dokazom da je Onaj Koji je kadar da stvori neku ogromnu stvar u stanju da stvori manju od toga.

"Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima slicne? Jeste, On sve stvara i On je sveznajuci." (Prijevod znacenja - Ja sin, 81.)


I na kraju završava time da ono što On cini nije isto, niti slicno onome što rade ljudi i ostala stvorenja kojima je potreban alat, veliki trud i mnogi pomagaci u onome što oni cine, jer nisu u stanju da to sami urade. A Allahu, dž.š., je dovoljno da kaže "kun" (budi), i biva.

"I zaista On može, kada nešto hoce, samo za to rekne: "Budi!", i ono bude." (Prijevod znacenja - Ja sin, 82.)


5. Oživljavanje nekih mrtvaca još na ovom svijetu

PRAVEDNI I NEPRAVEDNI SUDOVI


Neki ljudi su bili svjedoci povratka života u mrtvo tijelo i istruhle kosti i, šta više, gledali su udahnjivanje života u nežive tvari. Samo u suri Bekare Allah, dž.š., spominje pet takvih primjera: "I kada ste uglas rekli: "O Musa, mi ti necemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!" - Munja vas je ošinula, vidjeli ste. Zatim smo vas, poslije smrti vaše, oživjeli da biste zahvalni bili." (Prijevod znacnja - El-Bekare, 55.-56.)

Pored toga Allah, dž.š., u suri Ali Imran, 49. ajet spominje slucaj Isa, a.s., koji je puhnuo u glinenu pticu i ona je Allahovom voljom i odredbom oživjela, a ljudi su to gledali i vidjeli svojim ocima. Zatim, slucaj Musa, a.s., i njegovog štapa, koji je postao prava zmija na ocigled mnoštva prisutnih ljudi.


6. Allahova mudrost zahtijeva proživljenje radi obracuna, nagradivanja i kažnjavanja

Allahova mudrost i pravda zahtijevaju da On proživi Svoje robove da bi ih nagradio ili kaznio za ono što su radili. On je stvorio stvorenja da samo Njega obožavaju, slao je poslanike, spustio knjige da bi im objasnio pravi put koji treba da slijede. Ima ljudi koj su ustrajali u pokornosti Allahu, dž.š., do svoje smrti i žrtvovali sebe i svoj imetak na tom putu. A ima i onih koji su to odbili i koji su se uzoholili nad Allahovom istinom, pa su krenuli putem zla, cineci nasilje, nepravdu i nered na zemlji. Pa zar dolikuje Allahovoj pravednosti da i jedni i drugi pomru, a da onaj ko je cinio dobro, bio od koristi ljudima, borio se za pravdu i istinu, ne bude nagraden, a da nevjernici, oni koji su prkosili Allahu, dž.š., cinili nasilje ljudima i širili nered na Zemlji, ne budu kaženjeni.


Zar je moguce i zamisliti da neprijatelji istine i covjecnosti, koji su pocinili tolike zlocine, obešcastili bezbroj žena, poubijali na hiljade djece i nevinih ljudi produ nekažnjeno za svoj zlocin. I zar je pravedno da takvima, cije se zlodjelo ne da opisati, sudi i odreduje kaznu nekakav Haški tribunal i onome ko je ubio hiljade ljudi, silovao desetine žena, bio saucesnik u ubijanju i protjerivanju stotina hiljada nevinih i nedužnih ljudi, odredi kaznu u trajanju od 10 ili 15 godina. I kada bi taj ili bilo koji drugi sud na Zemlji bio maksimalno pravedan i objektivan i kada bi svim tim zlocincima odredili smrtnu kaznu, to nije ni blizu adekvatna presuda i kazna u odnosu na zlocin koji su pocinili. Zato je neminovno da postoji apsolutno pravedan sud i apsolutno pravedan sudija, a to je Gospodar svih svjetova, Allah dž.š., a taj sud ce se desiti na Ahiretu, kada ce svakome biti presudeno po pravdi i nikome se nece uciniti ni koliko trun nepravde. Kada to ne bi bilo tako i samo tako, onda bi ljudski život na Zemlji bio krajnje besmislen i bez ikakve svrhe. U tom slucaju moral, dobro, istina, pravda, sreca - ne bi imali smisla, kao što ne bi imala smisla ni borba i žrtva za uzvišene ideale. U tom slucaju dobro i zlo bi se izjednacilo i bilo bi sasvim svejedno šta ce od toga covjek ciniti.

Ne, nego je Allah, dž.š., stvorio covjeka sa uzvišenim ciljem i zbog uzvišenog cilja i odredio mu velicanstvenu ulogu na Zemlji, zbog koje ce ili vjecno uživati džennetske blagodati ili vjecno kušati patnje džehennemske.


Kaže Uzvišeni: "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete vratiti?". (Prijevod znacenja - El-Mu'minun, 115.)

I rekao je: "Zar cemo muslimane sa nevjernicima izjednaciti?! Šta vam je, kako rasudujete?" (Prijevod znacenja - El Kalem, 35. - 36.)


Pa neka je hvaljen Onaj u Cijoj je ruci vlast nad srcima, Njemu cete se vratiti!