POSJETITE KURAN.BA
 
 

zabrenjen i u malim kolicinama

Smajil Durmisevic | Saff br/str. 33

Smatra se da su neposredne štete društvu od potrošnje alkoholnih pica, ukljucujuci ekscesivno pijenje i alkoholizam, najmanje trostruko vece od ukupnih prihoda koji se dobiju prodajom svih alkoholnih pica.
Pišu : Prim. dr. Smajil Durmiševic
dr. Jasminka Durmiševic- Serdarevic


Sudeci prema arheološkim nalazima, ljudi su vještinu dobivanja alkoholnih pica poznavali još prije 35 - 40.000 godina. O pijanstvu, kao bolesnoj pojavi, pisalo se u drevnim zapisima, još prije Hipokrata, Galena i Aristotela. Prve definicije o patologiji pijanstva nalaze se u sanskritskim zapisima iz stare Indije, a kasnije kod Aristotela i Platona.Vremenom su pijenje i pijanstvo, van islamskog svijeta, prihvaceni kao društvene norme. Tehnološkim napretkom i razvojem svijesti ljudi, popratne pojave pijenja, kao, npr. pijanstvo u posebnim prilikama te agresivno ponašanje u pijanstvu, pocinju se smatrati prekršajem i moralnom mahanom.Posljednjih sto pedeset godina neke posljedice pijenja, kao npr. alkoholna psihoza, smatraju se bolešcu. Sama ovisnost o alkoholu smatra se bolešcu tek zadnjih pedeset godina.Istraživanja u ovoj oblasti donose sve više dokaza da i tzv. "umjereno pijenje" može izazvati zdravstvene, psihološke i socijalne poremecaje, cak i u slucaju kada se ne pojavi ovisnost o alkoholu.


Šta je to alkoholizam?

Prema dr. Hudolinu, velikom autoritetu iz oblasti alkohologije, o alkoholizmu se govori ako kod osobe pijenje alkoholnih pica postane redovito i prekomjerno, ako osoba koja pije alkoholna pica postane ovisna o alkoholu, tj. izgubi mogucnost da kontrolira kolicinu popijenog alkoholnog pica, ili ako izgubi mogucnost apstinencije, tj. odluke da ne pije alkoholna pica.U daljem razvoju alkoholizma, ili ovisnosti o alkoholu, u alkoholicara nastupe poremecaji u ponašanju, porodicne neprilike, oštecenje pojedinih organa, opce oštecenje zdravlja, psihološki poremecaji, ekonomske i druge socijalne poteškoce, i konacno smrt.Sve te posljedice alkoholizma razvijaju se kod pojedinih osoba razlicitom brzinom, što ovisi od mnogo cinilaca. Ukratko, razvoj alkoholne bolesti se može prikazati u tri faze:


1. faza tzv. društvenog ili umjerenog trošenja alkoholnih pica, ili faza pojave tolerancije,

2. faza alkoholne bolesti i


3. faza teških alkoholnih oštecenja ili faza pada tolerancije.

Djelovanje alkohola na ljudsko zdravlje dobro je prouceno. Alkohol može direktno oštetiti organe i tkiva sa kojima dolazi direktno u kontakt, npr. sluznicu usta, jednjaka, želuca itd.


Indirektna oštecenja nastaju djelovanjem štetnih supstancija koje nastaju razgradnjom alkohola u organizmu.Najcešca oštecenja organizma alkoholom kod alkoholicara su slijedeca: oštecenja mozga u oko 90% alkoholicara, srcani poremecaji u 70% slucajeva, oštecenje želuca u 45% slucajeva, oštecenje bubrega u 64%, jetre u 50%, te oštecenje spolnih žlijezda u 85% slucajeva. Nastaje oštecenje zubnih desni, pluca, crijevne sluznice, pankreasa (gušterace), upale živaca i mnoga druga oštecenja i tegobe.Živcani i duševni poremecaji su teški i mnogobrojni: akutno pijano stanje, patološko pijano stanje, poremecaji ponašanja alkoholicara, delirijum tremens (akutna psihoza-alkoholno ludilo), halucinoza alkoholicara, ljubomornost alkoholicara, psihoza proganjanja, epilepsija-padavica, Korsakovljeva psihoza alkoholicara, demencija (izhlapljelost) alkoholicara, opce ubrzano starenje.Prema iskustvima medicinskih strucnjaka iz ove oblasti nelijeceni alkoholicari umiru, u prosjeku, 15 do 20 godina ranije od nealkoholicara.

Uzroci


Razlozi koji u pojedinom slucaju dovode do alkoholizma su mnogobrojni. Baziraju se na tri osnovna cinioca: covjeku, alkoholu i društvenoj sredini. Najcešce se alkoholizam javlja na bazi obicaja, jer se pojedinac od malehna privikava na pijenje alkoholnih pica. Osobito su alkoholu sklone osobe sa osjecajem nesigurnosti, otudenosti i izolacije, nerealno ambiciozne, osobe koje teško podnose neispunjenje svojih potreba- tzv. frustracije.Istraživanja su pokazala da postoji nekoliko glavnih razloga zbog cega ljudi pocinju uzimati alkoholna pica:obicaji, vjerske i kulturne norme, izloženost alkoholu (vinorodni krajevi, proizvodnja, promet i prodaja alkoholnih pica), imitacija-oponašanje, suzbijanja straha i napetosti, alkoholizam u porodici.

Rasprostranjenost


Istraživanja u BiH prije rata govore da medu radnickom populacijom ima 12% bolesnika alkoholicara i 8,4% sumnjivih na alkoholizam, što ukupno cini 20,4%.Raste broj alkoholicara žena. Prema razlicitim autorima odnos alkoholicari muškarci - alkoholicari žene je 10 :1 do 3 :1, i razlika je sve manja, narocito u urbanim sredinama.Prema našim istraživanjima od ukupno anketiranih ucenika osnovne škole 5,83% konzumira alkoholna pica, od ukupno anketiranih ucenika srednje škole alkoholna pica konzumira 28,81% ucenika. Od ukupno anketirane ženske omladine III i IV razreda srednje škole alkoholna pica konzumira 40,54% ucenica.Od ukupno anketirane muške omladine III i IV razreda srednje škole alkoholna pica konzumira 42,37% ucenika.

Alkohol i porodica


Alkoholizam ima razornu moc na porodicni život. Svojim bolesnim ponašanjem alkoholicar remeti bracne i porodicne odnose udaljavajuci se od porodicnih problema, a njihovo rješavanje prepušta bracnom drugu i djeci. Alkoholicar tako gubi roditeljski i supružnicki autoritet a djeca osjecaj stabilnosti i oslonca u porodici.Zbog napete situacije u porodici, teških svada i fizickih obracuna, stvara se atmosfera nesigurnosti i nespokojstva, u djeci se javlja želja da žive drugdje, cak i na ulici.Alkoholizam i njegove posljedice teško i dalekosežno opterecuju ekonomski porodicni budžet alkoholicara i društvo u cjelini. Rasipnicki odnos alkoholicara prema novcu teško opterecuje porodicni budžet, dosežuci i do 30% izdvajanja za alkohol. Izdaci stanovništva sa podrucja bivše Jugoslavije za alkoholna pica kretali su se izmedu 6 i 7% porodicnog budžeta, što su izuzetno visoki iznosi; oni su u SAD znatno manji, 2,8%.Smatra se da su neposredne štete društvu od potrošnje alkoholnih pica, ukljucujuci ekscesivno pijenje i alkoholizam, najmanje trostruko vece od ukupnih prihoda koji se dobiju prodajom svih alkoholnih pica.

Alkohol i bezbjednost saobracaja


Broj saobracajnih udesa povezanih sa upotrebom alkohola stalno je u porastu. Vec pri malim dozama alkohola (0,2 - 0,3 promila, odnosno 2 dl vina ili ½ dl rakije) sposobnost za vožnju je umanjena, a kod koncentracije alkohola u krvi od 0,5 promila se može govoriti o nesposobnosti za vožnju.Koliki je uticaj alkohola na bezbjednost saobracaja govore sljedeca istraživanja: pri koncentraciji alkohola u krvi od 0,3 - 0,9 promila rizik saobracajne nesrece je sedam puta veci nego kod trijeznih vozaca; od 1,00 - 1,49 promila 31 puta, a kod koncentracija alkohola u krvi izmedu 1,5 i 2,0 promila, 128 puta je veci rizik saobracajnih udesa nego kod trijeznih vozaca.

Djelovanje alkohola na radnu sposobnost


Pijenje alkoholnih pica i alkoholizam snažno umanjuje radnu sposobnost radnika, dovodeci u opasnost njegovo zdravlje, zdravlje drugih radnika, strojeve i tehnološki proces. Najveci broj alkoholicara i prealkoholicara naden je medu rudarima, narocito u rudnicima uglja.Više od 50% nesreca na radu uzrokovano je uživanjem alkoholnih pica. Izostajanje sa posla znatno je cešce kod alkoholicara, koji u velikoj mjeri povecavaju gubitak radnih dana, a time i ekonomske šete alkoholicaru, radnoj ustanovi i društvenoj zajednici.

Stav islama prema alkoholu


Ukazujuci na razornu moc alkohola na covjeka i ljudsku zajednicu Islam je zabranio upotrebu alkoholnih pica. Medutim, respektujuci ogrezlost predislamskog društva u alkoholu, zabrana je išla sukcesivnim putem, pocev od kur'anskog upozorenja o štetnosti alkohola do potpune zabrane.Uzvišeni Stvoritelj kaže: Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veca od koristi"...(Prijevod znacenja, El-Bekare, 219.)Sljedecim ajetima je Allah, dž.š., jasno, definitivno i kategoricno zabranio upotrebu alkoholnih pica:

Uzvišeni Stvoritelj kaže: "O, vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo: zato se toga klonite da biste postigli što želite.Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se okaniti"? (Prijevod znacenja, El-Ma'ide, 90.-91.)


Prvi muslimani, ashabi, koji su prije i u pocetku Islama do zabrane, mnogo pili alkohol, kada su culi gore navedene Allahove rijeci, odmah su prolili sve što su imali od alkohola, uzvikujuci:"Odbacili smo pice, odbacili smo", i više se nikada nisu vracali alkoholu.U mnogim hadiskim predajama su jasno i izricito zabranjene sve vrste alkoholnih pica. Naprimjer, Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

"Svako pice koje opija je zabranjeno (haram)". (Buhari, 6/242).


"Odbacite alkoholna pica, jer su ona kljuc svakog zla." (hadis bilježi Bejheki, sahih).

"Onaj koji stalno i redovito pije alkohol, je kao onaj koji se klanja kipu". (hadis, bilježi Bejheki, sahih).


U Islamu je zabranjena i najmanja kolicina opojnog pica. Posljednji Allahov Poslanik je rekao:

"Pice koje opija kada se uzima u velikoj kolicini, zabranjeno je uzimati i u najmanjoj kolicini" (bilježe Ahmed i Tirmizi, Sahih)


"Od pica, od koga opija bure, zabranjena je i jedna šaka (jedan gutljaj)". (bilježi Ahmed, Sahih).

Dodir muslimana sa opojnim picima je takode zabranjen, zabranjena je (haram) njegova proizvodnja, prodaja, darovanje, cašcenje itd. Muhammed, s.a.v.s., je prokleo, prema predaji koju prenose njegovi ashabi, osobe koje se bave alkoholnim picima: onoga koji ih proizvodi, kome se proizvode, ko ih pije, ko ih donosi, kome se donose, ko ih toci, ko ih prodaje, ko se njihovim parama hrani, ko ih kupuje i kome se kupuju" (Ebu Davud, sahih).Islam zabranjuje prisutvo muslimanu pijankama, pogotovo ako postoji bojazan da u takvim prilikama podlegne uticaju društva, pa i sam pocne piti. Tirmizi prenosi rijeci ashaba: "Božiji Poslanik je zabranio da sjedimo za stolom za kojim se pije alkohol". (Tirmizi, Hasen)