POSJETITE KURAN.BA
 
 

kur'an znacaj dojenja djece

Ibrahim Jakubovic | Novi Horizonti br/str. 1

Uzvišeni Allah kaže: ”Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine; onima koje žele da dojenje potpuno bude”.
U suretu El – ahkaf Uzvišeni Allah kaže: ”Èovjeka smo zadužili da roditeljima svojim èini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga raða, nosi ga i doji trideset mjeseci.”


O važnosti dojenja i potenciranju tog èina Uzvišeni Allah kaže: ”A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete.”

Alejhiselam s.a.v.s. u svome obraæanju Esmi, kæerki Ebu Bekra, savjetujuæi je da doji svoje dijete-Abdullaha bin Ez – Zubejra je rekao: ”Doji ga pa makar sa puna svoja oka dva”, odnosno sa kolièinom mlijeka koja bi mogla stati u dva oka, upravo zato što je dojenje, sa zdravstvenog aspekta veoma korisno za novoroðenèe.
Dojenje i majèino mlijeko su veoma korisni za dijete, posebno zbog toga što sastav majèinog mlijeka, iz dana u dan, odgovara razvoju djeteta i njegovim potrebama za hranljivim materijama, što nije sluèaj sa vještaèkim i kravljim mlijekom koje je stalno istog sastava.


Majèine grudi, u prvim danima nakon poroðaja, izluèuju mlado, prvo mlijeko koje sadrži duplo više proteina i drugih važnih elemenata nego inaèe, a istovremeno, siromašno je masnoæom i šeæerom tako da odgovara potrebama djeteta u prvim danima života. Isto tako, sadrži i sterilna antitijela koja utièu na jaèanje imuniteta kod djeteta.
Majèino mlijeko je, samo po sebi, blago i od njegovih pozitivnih odlika možemo nabrojati slijedeæe:

- Lahkoprobavljivo je, jer sadrži fermente koji potpomažu stomaène fermente u organizmu djeteta i time potpomažu probavu.
- Majèino mlijeko je uvijek èisto i prirodno sterilno, dok se za vještaèko mlijeko ne može reæi da je hemijski i bakteriološki èisto zbog cijelog lanca i nekoliko faza kroz koje prolazi poèev od muženja, èistoæe posuda, ruku, tvornica, konzerviranja i èuvanja, transporta, dugog perioda èekanja, te na koncu do samog dojenja preko flašice i zagaðivanja, koje prijeti i tom prilikom.


- Majèino mlijeko zadržava odreðeni stepen temperature koja odgovara temperaturi djeteta, dok to nije sluèaj sa vještaèkim mlijekom. S ekonomske strane, prirodno dojenje manje košta. Ono, zapravo, ne košta ništa.

- Majèino mlijeko sadrži prirodno sterilna antitijela koja potpomažu izdržljivost i otpornost prema bolestima tako da dijete stièe imunitet i postaje otpornije na razne bolesti.
- Prirodno dojenje podstièe aktivnost prirodne bakteriološke skupine u crijevima, koja potpomaže u apsorbiranju vitamina i drugih hranljivih materija, dok vještaèko dojenje uzrokuje poremeæaj u radu ove skupine.


- Vještaèko mlijeko (kravlje mlijeko) može prouzrokovati slabost i tegobe kao što su: proliv, crijevno krvarenje, crna ili obojena stolica, preosjetljivost i drugo. U sluèaju vještaèkog dojenja dijete prije može biti pogoðeno nekom bolešæu, npr. upala pluæa i disajnih kanala, upala krajnika i upala uha, zato što dijete, prilikom vještaèkog dojenja, uzima mlijeko dok leži na leðima, što može dovesti do toga da mlijeko i pljuvaèka doðu do srednjeg uha i time uzrokuju upale srednjeg uha, grèenja u grlu i zapaljenje tkiva. Odnos smrtnosti izmeðu djece koja se oslanjaju na vještaèko dojenje i djece koja se oslanjaju na prirodno dojenje je 4:1, odnosno èetiri puta više umiru djeca koja ne koriste majèino mlijeko.
Majka dojilja, dojenjem djeteta i sama ima višestruke koristi od kojih nabrajamo slijedeæe:

- Dojenje koristi u procesu vraæanja materice u prirodno stanje nakon poroðaja, kao rezultat sisanja majèine grudne bradavice, što smanjuje odljev krvi nakon poroðaja.
- Rak dojke manje pogaða žene koje doje od žena koje ne doje, više pogaða djevice i neudate od udatih žena i udate žene koje ne doje više od onih koje doje, te udate žene sa manjim brojem poroðaja više od onih sa veæim brojem poroðaja.


- Dojenje grudima u veæini sluèajeva djeluje na planiranje porodice i raðanja, jer dojenje i njegov kontinuitet dovodi do prekida menstruacije na prirodan naèin, tako da žena ne pribjegava upotrebi brojnih kontraceptivnih sredstava od kojih su veæina štetna po zdravlje žene. Sisanjem grudne bradavice tokom dojenja dolazi do izluèivanja hormona prolaktina iz hipofize. Prolaktin upozorava funkciju izluèivanja kod grudne žlijezde i dovodi do smanjenja izluèivanja gonadotrophina zaduženog za promjene ciklusa u jajniku. Ovo se dešava kod 60-70 posto žena koje redovno doje.

- Dojenje jaèa svetu duševnu povezanost izmeðu majke i njenog djeteta, gdje majka osjeæa toplinu, milost i ljubav kad prigrli svoje dijete. Na drugoj strani, dijete osjeæa duševni mir, smirenost, radost i toplinu dok ga njegova majka grli i doji. Ovo je djelo Allahovo. Desi se nekad da majka, nakon poroðaja, nema mlijeka ili ga ima malo. Bez obzira na to, ne smije zanemariti dojenje djeteta. To katkada traje kraæi period, nakon èega nadoðe mlijeko u èemu æe biti velika korist djetetu. Savjetuje se da se ne pribjegava vještaèkom mlijeku ili miješanju mlijeka, kako se dijete ne bi naviklo i zanemarilo prirodno dojenje