POSJETITE KURAN.BA
 
 

slobodno zidarstvo-masonerija

Abdullah | Novi Horizonti br/str. 5

Stvarnost islamskog svijeta nesumnjivo je bolna. Rjecju je teško opisati, a pero to ne može okarakterizirati (uobliciti). To je besprijekorna i nepobitna cinjenica.
Mi i dan-danas ubiremo gorke plodove kolonijalizma koje su u islamsko društvo posijali Allahovi neprijatelji i protivnici islama i muslimana.
P

Prvi korak na putu osvješcenja je utjelovljen u budenju iz gafleta (nemara), kako bi se društvo probudilo iz dubokog sna. U tome se nece uspjeti ako ne iznesemo na vidjelo otrovno sjemenje koje su grješne ruke sijale, a zlobna srca uzgajala krvavom lukavštinom, prevarom, zabludama i obmanama. U to sjemenje spada i “Freemasonry“ (slobodno zidarstvo, masonerija, masonstvo) koje je prihvatilo mnoštvo istaknutih licnosti islamskog svijeta buduci da je bilo zastrto lažnom humanošcu, bratstvom, kooperacijom i neusiljenošcu a isijavalo prividnom krepošcu.


Pod imenom, “Freemasonry“, koje se sastoji od dvije rijeci, free (slobodan ili neogranicen, nesmetan) i masonry (zidarstvo, poziv - zanimanje, a to podrazumijeva gradevinsku profesiju), masonerija je poznata u cijelom svijetu. Svaki mason svog kolegu u udruženju zove “bratom“. Ta karakteristika postala je prepoznatljivo, istaknuto obilježje (zaštitni znak) clanova bilo koje masonske lože širom svijeta.
Neko ce upitati o zacetku masonstva i o njegovom najznacajnijem periodu.
Prvo mišljenje: S obzirom na neke ucenjake, masonerija je rodena još kada je Musa, a.s, sa svojim narodom lutao u pustoši.

Drugo mišljenje: Sa stanovišta drugih ucenjaka, osnivac masonstva bio je Herod II, upravitelj Kudsa (Jerusalema) u ime Rimskog carstva.
Trece mišljenje: Pojedini ucenjaci postavljaju zacetke masonstva u moderno doba. Kao dokaz im služi cinjenica da u Britaniji u dvanaestom stoljecu nije bilo udruženja sa imenom “Freemasons“ ili “Free Brothers“ i da je tek 1376. clan masonskog društva obezbijedio mjesto u britanskom Donjem domu.


PRVA LOŽA

“United Grand Lodge“ bila je prva javna masonska loža u Britaniji. Osnovana je 1717. godine, još uvijek egzistira i širi svoje ideje (misli) u casopisu koji datira od godinem osnutka prve lože, a nosi latinsko ime “Aro Buarteur Conoriun“.PRVOBITNA UPOTREBA (POCETAK PRIMJENE) RIJECI “ FREEMASONRY “

Dr. Muhammed Ali el-Zubi podržava to da je asocijacija “Hidden Force“ prihvatila novo ime “Freemasonry“ 1717. godine na Londonskoj konferenciji pod predsjedavanjem J. Andersona. Ostali istraživaci tvrde da je taj naziv odredio Code Froi de Bouillar.
HISTORIJSKI RAZVOJ

Ipak, iz povijesti masonstva uzet cemo samo dvije biografije, životopise dva covjeka koji su imali najdublji upliv (uticaj) u masoneriji: Weishaupt iz Evrope i Pike iz SAD-

a. Kao što arapska poslovica kaže: “Pripovjetka se kazuje od njenog pocetka.“
Adam Weishaupt, roden u Njemackoj 1748, studirao teologiju i postao svecenik. Nakon što se odrekao kršcanstva, zapošljava se kao profesor na Univerzitetu Ingoldstadt.
Hiljadusedamsto sedamdesete godine, Weisthaup, vrsni erudita dolazi u kontakt sa Židovima koji su nastojali da se okoriste njegovim znanjem. Na njihovu zamolbu da sacini plan neophodan za implementaciju njihovih zamisli Weishaupt je pristao. 1776.g. ispunio je zahtjev Židova. Pripremio je pocetna sredstva za sprovedbu, naime, uspostavio je ložu naznacenu kao “Grand Lodge of the Orient“ koja je ukljucivala i “Light Bearers “. Ova loža stekla je preimucstvo u odnosu na ostale lože. Weishaupt je svojim pristalicama preporucio da upotrijebe sljedeca sredstva za ostvarenje planiranih ciljeva:


1. Pružanje novcanih naknada (korupcija) i seksualnih naknada-užitaka (korupcija) dominirajuci na taj nacin ljudima od uticaja i položaja kako bi oni postali lutke u rukama “Light Ordera” i izvršili ono cemu loža teži.

2. Obavezati univerzitetske profesore iz “Light Ordera“, a na “asocijacije“ sa intelektualno superiornim studentima iz društveno respektabilnih porodica; usmjeriti interesiranje (pažnju, klubove) njihovih pulena ka internacionalizmu, kao jedinom sredstvu sa kojim se može postici da covjecanstvo izbjegne ratne katastrofe pod ljudskim upraviteljstvom. Ono što je podrazumijevao ovaj diktum (bezuslovni zahtjev) bilo je Weishauptovo mišljenje o gojimima , njihovoj nesvjesnosti vlastitih fizickih, intelektualnih i duhovnih potreba.
Nakon što bi studentska elita prihvatila nacela (principe) poziva, bila bi odgajana u privatnim (tajnim) školama. Trenutno postoje tri edukativne ustanove koje izvršavaju takve zadace: u Gordonstaunu – Škotska, u Salemu – Njemacka i u Anavriti – Grcka. Po povratku ovih “superioraca“ u njihove zemlje, zadatak “Light Ordera“ je da ih promovira na uticajne pozicije, sprovodeci zacrtanu politiku.


3. Prevlast nad informativnim sredstvima kao što su radio-stanice, štampa i dr.
Weisthaupt je umro 1830., ostavljajuci svojim pristalicama (ucenicima) precizan i praktican plan zbog kojeg covjecanstvo još uvijek pati.
U devetnaestom stoljecu bilo je mnogo ljudi koji su igrali opasne uloge u aktivnostima “Light Ordera“. Italijanski lider Guiseppe Mazzini 1834. godine izabran je za poglavara “Light Ordera“ i na toj dužnosti ostaje do smrti. Sljedeci odlomak ucinit ce vidljivijom (jasnijom) važnost role (uloge) koju je on odigrao.

“Light Order“ prodro je u americke lože; potencijalna prijetnja od ove lože bila je vidljiva, a njen izvrstan ucinak (primjetne - upadljive posljedice, dejstva) u znatnoj mjeri proizvod su djelovanja Thomasa Jeffersona , koji je poslije postao predsjednik SAD-a. Jefferson postaje jedan od Weisthauptovih strasnih pristaša i služi kao orude za diseminaciju njegovih mišljenja u Sjedinjenim Americkim Državama.
Clanovi “Light Ordera“ održali su kongres u Njujorku 1826. godine na kojem je, izmedu ostalih, ucestvovao i jedan Englez po imenu Wright. On je saopcio da je “Light Order“ odlucio ujediniti nihiliste, ateiste i ostale destruktivne elemente u jedan svjetski pokret koji bi bio poznat kao “komunizam.“


RAÐANJE KOMUNIZMA

Cilj ove destruktivne sile bio je uciniti “Light Order“ pripravnim na pokretanje ratova i revolucija u buducnosti.
Karl Marx i Friedrich Engels , nakon što su se posvetili pisanju svojih knjiga (“Kapital“ i “Komunisticki manifest”), uzimajuci proviziju posredstvom rušilackih snaga u Soho Quarteru – London, izvlacili su na taj nacin sredstva za život.

Istovremeno, još jedna grupa “Light Ordera“ povjerila je profesoru sa Frankfurtskog univerziteta sastavljanje teorije protivrjecne komunizmu, a u svrhu dominacije arijanske rase Evropom, kasnije i svijetom. Ovu teoriju je upotpunio filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche (Nice). Iz te teorije izvedena je filozofija nacista.
Namjer “Light Ordera“, sadržana u nalogu dvojici pisaca da koncipiraju dvije kontradiktorne teorije: jednu koja poziva internacionalizmu, i drugu s ciljem supremacije jedne od ljudskih rasa kako bi potom pripadnici te rase mogli ovladati svijetom, imala je za cilj stvaranje konflikta izmedu njihovih sljedbenika, koji bi vodio uništenju jedne od njih. A to se, zbilja, i desilo u Drugom svjetskom ratu.


PIKEOVI PLANOVI O SVJETSKIM RATOVIMA

Americki general Albert Pike naucio 1840.g. je principe i ciljeve internacionalizma po Mazziniju. Bio je ekstremni entuzijasta u poimanju tih nacela i postao najuticajniji mislilac u “Light Orderu“, supervizor njihovih pogubnih nakana.
Izmedu 1859. i 1871. general Pike napravio je plan za tri svjetska rata i tri znacajne revolucije, predodredujuci njihovo dešavanje u dvadesetom stoljecu. U tom planu Pike se oslonio na tri vodeca pokreta u svijetu – komunizam, nacizam i cionizam – koji bi potaknuli ratove i revolucije po njegovim pcekivanjima.
Po njegovoj konceptualizaciji, Prvi svjetski rat bio je neophodan za rušenje carizma u Rusiji, stvarajuci od nje komunisticku tvrdavu.

Cilj Drugog svjetskog rata bio je ponovni porast politicke moci cionizma i, usljed toga, uspostavljanje države Izrael u Palestini; te, pomoci medunarodnom komunizmu da postane snažan kao što je kršcanstvo.


Što se tice Treceg svjetskog rata, njegov cilj bilo je potpuno svjetsko umrtvljenje (klonuce), izopcenje iz intelektualnog, duhovnog i ekonomskog života, kao i rušenje covjekoljublja u razlicitim dijelovima svijeta.
Pike je opisao izvjesne predranje u svom preciznom planu:

Pripremama za Prvi svjetski rat obuhvaceno je iskorištavanje nesloge izmedu Britanije i Njemacke koju je uzrokovao “Light Order“.
Pripremanje Drugog svjetskog rata obuhvatalo je sukob izmedu fašizma (ukljucujuci i nacizam) i pokreta politickog cionizma. Ovaj rat bi se završio uništenjem fašizma.
Pripreme za Treci svjetski rat podrazumijevale su konflikt koji bi “Light Order“ inicirao izmedu politickog cionizma i lidera islamskog svijeta tako da bi jedno uništilo drugo . Neizbježno je da bi i preostale države, okrecuci se ka jednoj od dvije strane u sukobu, ucestvovale u tome.