POSJETITE KURAN.BA
 
 

cecenija

Kemal B. | Saff br/str. 38

STAV ZAPADA PREMA ISTOKU POTVRÐUJE NEPRIJATELJSTVO KOJIM NIJECU SVOJE PAROLE O SLOBODI I LJUDSKIM PRAVIMA


- Džihad i pomoc Ceceniji šerijatska je obaveza cijelog ummeta. - Prekid odnosa islamskih zemalja sa Rusijom promijenice njenu politiku spram Cecenije. - Otvaranje "džihadskog fonda" za pomoc džihadskih akcija propisano je šerijatom kao pomoc muslimanima. - Zekat i resursi (nafta, zlato, srebro) su glavni izvori jacanja "džihadskog fonda".


Casopis "El Ša'b" od 05. 01. 2000. godine


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

"Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnog i Hvale dostojnoga vjerovali." (Prijevod znacenja - El-Burudž, 4.-8.)


Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Rusi su pognute glave. Allah ih je ponizio kad su mislili da su najjaci.


Raspalo se društvo koje je sudilo željeznom pesnicom i pretvorilo se u žestoku anarhiju. U zemlji gdje su jedni nepravedni prema drugima. Zlocin se raširio na svakome mjestu. Narod živi u stalnom strahu. Ucestala su ubistva, krade, pljacke,... Brod tone i više niko nije sposoban da ga spasi, jer je izgorio, iskomadan, jedra su mu pocijepana, posada mu nije jedinstvena, more ispod njega se zatalasalo, a bure i oluje ga stalno napadaju.

(U svemu tome je pouka za bogobojazne.) Ali kako da ti pogani taguti uzmu pouku kad je njihova unutrašnjost prazna od straha od Allaha i kad su im srca prazna od vjerovanja u Njega?!


Obracamo se savjesti muslimana, u ime Islama. Ceceni su nam braca po vjeri. Farz nam je pomoci ih. Naš Gospodar kaže: "A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlacene, za muškarce, i žene, i djecu koji uzvikuju: "Gospodaru naš, izbavi nas iz ovog grada, ciji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko ce nam pomoci.” (Prijevod znacenja - En-Nisa, 75.) Grad ciji su stanovnici nasilnici ovoga puta je donedavno najveca zemlja. Zemlja koja je i danas druga vojna sila u svijetu.

Iskopali su muslimanima Cecenije rovove i napunili ih vatrom u velikom genocidu.


Rusija mora što prije zaustaviti zlocine ili ce se u protivnom prekinuti svi odnosi koje ima sa islamskim svijetom, u cemu joj leži velika opasnost. I to prije nego Cecenija postane novi Vijetnam ili Afganistan. A oni što skrušeno u dovi mole Allaha da im dadne snage i smjelosti i da ih izvede iz tame ove nepravedne zemlje. Oni su naša braca po vjeri, traže pomoc. Zapad koji se predstavlja kao veliki borac za ljudska prava nije im pomogao. Okrenuo se od njih, kao i cijeli svijet, ne stideci se i ne smatrajuci to greškom. Ceceni, poslije Allaha, nemaju nikoga do svoj ummet, svoju bracu po vjeri - oni ce im priteci u pomoc, jer: "Musliman je brat muslimanu. Ne cini mu nepravdu, ne napušta ga niti mu uskracuje pomoc." - kako nas je obavijestio Allahov Poslanik s.a.v.s.

DŽIHAD JE FARZ


Kad god se muslimanima cini nasilje, džihad postaje obaveza (farz) cijelom ummetu. Postaje obaveza uložiti sva potrebna sredstva za pomoc protiv neprijatelja. Muslimani mogu izvršiti pritisak na Rusiju i u stanju su da ih sprijece od daljeg nastavka agresije. Naš ummet ima pedeset pet država ujedinjenih u clanstvo Kongresa Islamskih zemalja. Šta su kao takvi uradili na tome da se zaustavi i sprijeci ova nesreca. Ovih 55 zemalja još uvijek održavaju odnose sa Rusijom; diplomatske, ekonomske, trgovacke,... Zašto ne prekinu te odnose. Kad bi to uradili, prisilili bi Rusiju da promijeni politiku ne samo spram Cecenije, nego i spram ostalih islamskih republika.

Muslimani - njihove vlade kao i narod, posjeduju imetka, ako ništa, a ono bar da pokriju osnovne potrebe džihada i mudžahida. Izdvajanje zekata u te svrhe je obaveza propisana u suri Tevbe, 60. ajet, gdje kaže Allah dž.š.: "i u svrhe na Allahovom putu.” Zekat se daje u osam svrha. Pa kad bi se na nivou islamskog svijeta sakupila osmina od zekata i dala za potrebe džihada bio bi to pun pogodak.


Mi predlažemo da se osnuje fond koji ce se zvati "džihadski fond", a u koji ce se sakupljati dio od zekata kao i petina od profita na naftu i ostale rude, kako nam je preporucio Poslanik a.s. rijecima: "I od ruda petinu.” Okolnosti u kojim se nalaze muslimani dozvoljavaju da se imetak dadne za pomaganje džihadskih akcija dok god ima mudžahida na Allahovom putu. Nacini džihada su razliciti u zavisnosti od mogucnosti. Onaj ko ne može da se bori životom, borice se imetkom. Ko ne može imetkom, borice se rijecju, bodreci na džihad: "I bodri vjernike na borbu: Allah ce zaustaviti silu onih koji nevjeruju, Allah je jaci i kazne Njegove su strožije.” (Prijevod znacenja - En-Nisa, 84.)