POSJETITE KURAN.BA
 
 

hidzab kao preventiva

Merjem Mehtic | Novi Horizonti br/str. 2

Prednost pokrivanja


Šta je suština islamskog nacina odijevanja muslimanke? Utemeljenost hidžaba u Kur'anu i sunnetu? Kakav hidžab treba da bude? Da li je grijeh neizvršenje tog vjerskog propisa?Kakav je položaj muslimanke na Ahiretu zbog ignorisanja navedenog šerijatskog propisa?

U vrijeme opce razgolicenosti koja, nažalost, nije mimoišla ni islamski svijet, ukazacemo na osnovne znacajke islamskog nacina odijevanja. Suština i osnovna zadaca pokrivanja je, ustvari, zaštita moralnog integriteta muslimana i muslimanke. Propisano odijevanje zorno ukazuje na razliku izmedu covjeka i životinje. Praroditelji ljudskog roda, Adem a.s. i Hazreti Hawa imali su neku vrstu odjece. Dakako, oni su je bili obavezni nositi, što razumijemo iz 26. ajeta sure El-A’raf: O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeca cestitosti, to je ono najbolje. - To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.


Pokrivanje tijela je jasni pokazatelj stida, koji je Poslanik a.s. cesto hvalio, a jednom je rekao: Stid je dio vjerovanja. Pokrivanje ne smijemo shvatiti kao puki obicaj sredine. To je propis uskladen prema potrebama ljudske prirode, u cilju zaštite moralnosti kao bitne pretpostavke za krepostan život s kojim ce biti zadovoljan naš Gospodar. Obaveza propisnog odjevanja, a posebno za muslimanke, temelji se na kur’anskom ajetu koji glasi : O Vjerovjesnice, reci ženama svojim, i kcerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakše prepoznati pa nece napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.

Ovim ajetom želi se naglasiti razlika u odijevanju muslimanke u odnosu na ostale žene, kako bi njena odjeca bila simbolom cestitosti i štitom od smutnje i raskalašenosti. S druge strane, ona ce svojom odjecom pokriti ukrase tijela kojim ju je Uzvišeni odlikovao i nece biti predmet izazova za muškarce koji je okružuju. Tako ce najlakše izbjeci njihovo zavodenje i napastvovanje o cemu nam naznaceni ajet govori. Na taj nacin ona, takode, istice jasnu razliku u odijevanju naspram muškaraca, cime udovoljava zahtjevima Allahova poslanika (s.a.v.s.) koji je prokleo one muškarce i žene koji se medusobno oponašaju.


U hadisu koji bilježi Tirmizi, Poslanik a.s. je rekao: Žena je u biti avret, što upucuje na obaveznost oblacenja koje ce sakrivati draži njene ženstvenosti. Uzvišeni Allah je, takode, kazao: I reci vjernicama, neka obaraju svoje poglede i neka cuvaju svoja stidna mjesta i neka pokazuju od ukrasa svojih samo ono što je ocevidno - vanjsko. I neka spuste svoje ogrtace niza se...

Islamska nošnja kao preventiva od nemorala odlikuje se uz ostalo po tome što treba:
- da pokriva ono što je avret - stidno mjesto. (Cijelo ženino tijelo je stidno mjesto, osim lica i šaka, dok je kod muškarca avret dio od pupka do ispod koljena).
- da ne bude prozirna, kako se ispod nje ne bi nazirali dijelovi tijela,
- da ne bude tijesna kako se ne bi ocrtavale obline tijela,
- da ne slici odjeci suprotnog pola,
- da nije istovjetna odjeci koja je specificna za nemuslimane,
- da ženska odjeca ne bude naglašeno upecatljivih - izražajnih boja,
- da ne bude izazovna – da ne privlaci pažnju okoline, i posljednje
- da ženska odjeca ne bude namirisana, na što je Alejhisselam posebno skrenuo pažnju rekavši: Koja god se žena namiriše, pa prode pokraj ljudi i ovi osjete njen miris, postaje za njih kao ona koja je nemoral pocinila.


Muslimanka je dužna oblaciti se u skladu sa šerijatom nastupanjem punoljetstva, tj. nakon prve menstruacije. Medutim, u interesu širenja islamskog morala, poželjno je da roditelji privikavaju svoje djevojcice na hidžab mnogo prije. Na taj nacin iskazuje se pokornost Svevišnjem i izvršava se ibadet koji je bio odlika svih cestitih sljedbenica dini islama.
Suprotno tome, nepropisno odijevanje i otkrivanje muslimanke je grijeh. Žena koja se nepropisno odijeva i razgolicuje svoje tijelo, svjesno se izvrgava opasnostima i ovog i buduceg svijeta. Ona tako doprinosi širenju moralne anarhije u društvu, posebno medu omladinom, navodeci ih na griješna razmišljanja i postupke. Ona je cesto uzrokom remecenja porodicnih veza i gubljenja povjerenja medu supružnicima.

Što se tice njenog položaja na Sudnjem danu, najslikovitije o tome govori hadis Allahova poslanika (s.a.v.s.) u kome se kaže: Tri osobe nece uci u džennet, niti ce ih Allah na Sudnjem danu pogledati a to su: osoba neposlušna svojim roditeljima, razgolicena žena koja se poistovjecuje sa muškarcima i covjek koji ne vodi racuna o moralnosti svoje porodice.


Sestro, za naše i dobro naše vjere odazovimo se Allahu i Njegovom poslaniku. Svojim izgledom javno svjedocimo islam i tako budimo neprobojni zid talasima zapadne golotinje u koji su vec odavno zaronile i u kojem su nestale brojne naše sestre. Spasi se dok još nije kasno. Hidžab je tvoja lada sa kojom ceš doploviti do obale spasa.
Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno cemo biti od onih koji su nastradali.