stvaranje nebesa i zemlje

Admir Kerim | Novi Horizonti br/str. 9

Danas je poznato da Mjesec obide Zemlju za otprilike 23,5 dana. Sunce se takode krece u vlastitoj orbiti. Da bismo razumjeli postojanje Sunceve orbite, dr. Bucaille kaže da treba razmotriti položaj Sunca u našoj galaksiji i prema tome pozvati se na poimanja moderne nauke ('Biblija, Kur'an i nauka', str. 162).
Naša galaksija, Mlijecni put, broji oko 100 biliona zvijezda smještenih u formaciji oblika diska koji kruži oko svog centra poput gramofonske ploce. Veoma je jasno da kada se gramofonska ploca okrece svaka tacka na disku kruži okolo i vraca se u svoju prvobitnu poziciju. Slicno tome, svaka zvijezda u galaksiji krece se usljed kretanja galaksije oko svoje ose. Jedna od tih zvijezda je i Sunce. Dr. M. Bucaille otkriva detalje do kojih je došla moderna nauka, pa kaže: 'Da bi se posve okrenuli oko sebe, galaksiji i Suncu potrebno je otprilike 250 miliona godina i u svom okretanju Sunce se pomjera približnom brzinom od oko 250 kilometara u sekundi. Takvo je orbitalno kretanje Sunca o kom nas obavještava Kur'an prije gotovo 14 stoljeca, a o cemu govori i moderna astronomija.' (str. 162)

Spominjuci Sunce i Mjesec Allah, dž.š, u Kur'anu kaže:


'Allah je stvorio noc, dan, Sunce i Mjesec. Svako (od njih) se pomjera po jednoj putanji svojim vlastitim kretanjem.' ('El-Enbija'', 33)
'Nit' Sunce može dostici Mjesec, nit' noc preteci dan. Svako (od njih) se pomjera po jednoj putanji svojim vlastitim kretanjem.' ('Ja-sin', 40)
Postavlja se pitanje kako je to mogao znati covjek u sedmom stoljecu? Cak i nakon objave Kur'ana rani komentatori Objave nisu mogli zamisliti kružni put Mjeseca i Sunca. Mufesir iz desetog stoljeca Taberi ne mogavši to objasniti rekao je: 'Dužnost nam je da šutimo kad ne znamo.' Dr. Bucaille to komentariše govoreci koliko ta cinjenica pokazuje nemogucnost ljudi tog doba da shvate pojam putanje za Sunce i Mjesec. Na osnovu toga, jasno je da je kojim slucajem Kur'an u vezi s tim izražavao pojam poznat narodu tog doba, komentatori bi to lahko razumjeli. Ali, to je nešto što je osvijetljeno tek nekoliko stoljeca kasnije. To potvrduju i rijeci Uzvišenog Allaha Poslaniku, s.a.v.s.:

'To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo, ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali.' (Hud, 49)


Da li se Sunce i Mjesec krecu vlastitim kretanjem?

Kur'an govoreci o Suncu i Mjesecu, iskazuje:
'... svako od njih se pomjera po jednoj putanji svojim vlastitim kretanjem.' ('Ja-sin', 40)


Zašto se u Kur'anu kaže da se Sunce i Mjesec krecu vlastitim kretanjem? Kako su ljudi u to doba mogli o tome išta zanti? Istina je, dakle, da Sunce i Mjesec rotiraju oko svoje ose. Izraz 'krecu se vlastitim kretanjem' u ajetima aludira na prijevod znacenja rijeci 'jesbehûn'. To bi se takode moglo prevesti 'oni plove'. Pojam 'ploviti (plivati)' odnosi se na kretanje necega usljed sile generisane unutar same te materije. Uz to je kretanje plivaca (materije koja plovi) elegantno, pravilno i glatko (ravno). To je podešeni opis za kretanje zvijezda i planeta ukljucujuci Sunce i Mjesec.
Ta kretanja dvaju nebeskih tijela ustvrdena su i naucnim podacima i nepojmljivo je kako ih je covjek u sedmom stoljecu mogao i zamisliti.' ('Biblija, Kur'an i nauka', str. 163)

Takode, zacudujuce je da Kur'an upotrebljava razlicite izraze za kretanje oblaka i planina.


'Ti vidiš planine i misliš nepomicne, a one promicu kao što promicu oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio. On, doista, zna ono što radite.' ('En-Neml', 88)

Jasno je, dakle, da se oblaci i planine krecu pod uticajem vanjske sile. Oblak je tjeran vjetrom, a planine se krecu usljed kretanja Zemlje.
Kakvog oblika je Zemlja?


Danas gledamo u globus i znamo da je zemlja okrugla, loptasta. Za razliku od Evropljana, islamski naucnici vodeni saznanjima iz Kur'ana su veoma rano shvatili da je Zemlja okrugla. Dok je Evropa bila u mracnom dobu okupirana mišlju da je Zemlja ravna ploca, studenti muslimani su se služili globusima za izucavanje planete na islamskim univerzitetima. Kako namjera i svrha Kur'ana nije bila da drži lekcije o nauci, to se on i nije jasno izjasnio da je Zemlja loptstog oblika. Ali ono o cemu Kur'an govori navodi nas da shvatimo da Zemlja u stvari to i jeste. Tako npr. Allah, dž.š, kaže:
'Kako ne vidiš da Allah uvodi noc u dan i dan u noc...' ('Es-Sedžde', 29)
U drugom ajetu Allah, dž.š, kaže:

'On nocu zavija dan i danom zavija noc...' ('Ez-Zumer', 5)
Glagol 'zavijati' je prijevod arapske rijeci 'kewere – jukewiru' i odnosi se na zavijanje (namotavanje) turbana oko glave. Da bi ovu oizjavu potpuno razumjeli citaoci Kur'ana su morali shvatiti Zemlju kao loptastu.
Dan i noc neprestano se smjenjuju na Zemlji sa izvjesnim stepenom prodiranja. To su vidjeli i astronauti iz svojih svemirskih letjelica. Dr. Bucaille daje sljedecu primjedbu: 'Ovaj proces neprekidnog zavijanja sa kontinuiranim prodiranjem jednog sektora u drugi izražen je u Kur'anu kao da je zamišljen u epohi okrugline Zemlje, što ocito nije slucaj.' Ponovo se postavlja pitanje otkud svo ovo znanje u Kur'anu?
Allah, dž.š, kaže:
'Mi cemo im pružiti dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?' ('Fussilet', 53)